antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ

Операційна система MS-DOS: основні команди, конфігурація середовища, командні файли.
Тип роботи:
Лабораторна робота
ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Кафедра:
Електронні обчислювальні машини
Предмет:
Системне програмування
Група:
КІ-З
Рік:
2004
Вартість:
2 бала

Посилання на дану роботу:

http://antibotan.com/file.html?work_id=200888


Опублікувати посилання:

Завантажень:

5


Частина тексту файла:

Міністерство освіти і науки України
Національний університет „Львівська політехніка”
Кафедра електронних
обчислювальних машин
Звіт
про виконання лабораторної роботи 1
з курсу „ Системне програмування ”
Тема:
Операційна система MS-DOS: основні команди, конфігурація середовища, командні файли.
Виконав:
студент групи КІ-3
Львів – 2004
Мета роботи: Оволодіння навичками роботи в середовищі операційної системи MS-DOS в режимі командного рядка, виконання базових функцій управління файловою системою та потоками даних, створення командних файлів.
Короткі теоретичні відомості
Процес завантаження системи: після тестування апаратури (модуль BIOS) і виконання початкового завантаження (модуль Boot Record) в пам’ять послідовно зчитуються і виконуються модулі IO.SYS, MSDOS.SYS. Після зчитування файлу CONFIG.SYS (конфігурація системи) завантажуються драйвери пристроїв та встановлюються параметри ОС. Якщо CONFIG.SYS відсутній, параметри встановлюються по замовчуванню. Після цього завантажується та починає працювати командний процесор COMMAND.COM. Якщо в кореневому каталозі присутній файл AUTOEXEC.BAT, то він запускається на виконання. У випадку відсутності цього файлу ОС запитує користувача про поточну дату та час. Всі файли ОС зчитуються з того накопичувача, з якого було завантажено програму-завантажувач. Після успішного завершення завантаження системи на екран видається системне запрошення (prompt) для вводу команд – після цього ПК очікує дій користувача.
CD ( CHDIR ) – вивід імені або зміна поточного каталогу.
CHDIR [/D] [диск:][шлях]
CHDIR [..]
CD [/D] [диск:][шлях]
CD [..]
..
означає перехід в батьківський каталог.
Команда CD диск: відображає ім’я поточних каталогу вказаного диска.
Команда CD без параметрів відображає імена поточних диску і каталогу.
Параметр /D використовується для одноразової зміни поточних диску і каталогу.
MD ( MKDIR ) – створення каталогу.
MKDIR [диск:]шлях
| MD [диск:]шлях
XCOPY – копіювання файлів та структур каталогів.
XCOPY source [destination] [/Y|/-Y] [/A|/M] [/D:date] [/P] [/S] [/E] [/V] [/W]
TIME – вивід або зміна часу.
TIME [hours:[minutes[:seconds[.hundredths]]][A|P]]
RENAME – перейменування одного або кількох файлів.
RENAME [drive:][path]filename1 filename2
REN [drive:][path]filename1 filename2
FC – порівняння двох файлів або двох наборів файлів та вивід відмінностей між ними.
FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N] [/T] [/W] [/nnnn][drive1:][path1]filename1
[drive2:][path2]filename2
IF – оператор умовного виконання команд у пакетному файлі.
IF [NOT] ERRORLEVEL number command
GOTO – передача керування рядку командного файлу, що містить мітку label.
GOTO label
Завдання на лабораторну роботу
Варіант 9. п. 9,19,26,37,28.
Текст .bat файлу:
ECHO OFF
ECHO ...::: That's my batch file :::...
CD
MKDIR MyDir.New
IF NOT ERRORLEVEL 0 GOTO E1
XCOPY /A Temptest*.* test.cpy*.*
IF NOT ERRORLEVEL 0 GOTO E2
CD Ren
RENAME *.txt *._xt
IF NOT ERRORLEVEL 0 GOTO E3
CD ..
TIME /T > output1.txt
IF NOT ERRORLEVEL 0 GOTO E4
FC file1.txt file2.txt > output2.txt
IF NOT ERRORLEVEL 0 GOTO E5
:E1 ECHO MKDIR ERROR
GOTO END
:E2 ECHO XCOPY ERROR
GOTO END
:E3 ECHO RENAME ERROR
GOTO END
:E4 ECHO TIME ERROR
GOTO END
:E5 ECHO File Compare ERROR
GOTO END
:END ECHO ...::: End :::...
PAUSE
Висновок: Виконуючи дану лабораторну роботу, я оволодів навичками роботи в середовищі операційної системи MS-DOS в режимі командного рядка, навчився виконувати базові функції управління файловою системою та потоками даних та навчився створювати командні файли.Коментарі

Залишити коментар »

 

Ви не можете залишити коментар.

Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.