antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ

ВІЛЬНЕ ВІДВІДУВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Тип роботи:
Соціологічне дослідження
ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Предмет:
Соціологія
Варіант:
21
Рік:
2010
Вартість:
3 бала

Посилання на дану роботу:

http://antibotan.com/file.html?work_id=519086


Опублікувати посилання:

Завантажень:

101


Частина тексту файла:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
УНІВЕРСИТЕН “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
ОПРАЦЮВАННЯ ПРОГРАМИ ЕМПІРИЧНОГО
СОЦІАЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
Проблематика емпіричного соціологічного дослідження:
ВІЛЬНЕ ВІДВІДУВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
ЛЬВІВ – 2010
РОЗДІЛ І
Аналіз соціальної проблеми.
Подивившись на наш світ, сповнений усім цікавим незвіданим і безмежним, чисто задаєш собі питання “А чому не покинути буденні справи, які так обтяжують людей і не пізнати цей світ?”. Саме такі думки визрівають у студентської молоді в саме той період коли треба сидіти скажімо на нудній парі з філософії. Напевно саме тому (а може і через лінь) і виникли “прогул ”. Для чого сидіти на лекції яка тобі нічого не принесе у цьому житті, для чого гаяти час? Через “енку”? А якщо студент уже проходив курс філософії навчаючись у ліцеї і отримав, до речі, “відмінно ” з цього курсу?! Якщо студенту
легше освоюється матеріал сидячи з підручником?!...Звичайно, є й такі для яких ця система навіть необхідна. Як що до того щоб узяти приклад з наших західних сусідів? Як бачимо проблема вільного відвідування у ВУЗ дійсно існує. Основною причиною якої є те , що молодь, поступаючи у ВУЗ, поки не знає чого вона хоче у житті, яке місце її у світі і що їй потрібно а що - ні.
Зрозуміло, якщо у нашій країні у ВУЗах буде діяти вільне відвідування кількість відвідуючих значно зменшиться, тим самим зменшиться кількість викладацького складу. Тобто ринок праці буде значно перенасичений спеціалістами з навчального профілю. В наслідок цього скоро ми будемо спостерігати зменшення кількості ВУЗів, оскільки молодь вирішить навчатися самостійно. Ще однією стороною є те, що студенти при такій роботі мислитимуть більш самостійно, що забезпечить незмінний досвід у майбутньому.
З іншої сторони, під час лекцій сам лектор передає нам свої вміння та знання студенту вербальними заходами, що значно цікавіше ніж читання; лінивці, які без наказу і з ліжка не піднімаються, все ж таки черпають хоч якусь часточку знання.
Ще одне питання вибір предметів. За Українськими рамками це не можливо...
Тому маємо проблемну ситуацію: з одного боку витрачання на марне дорогоцінного часу, а з іншого страх від того що після закінчення ВУЗу кожна залишитися облежаним і просунутим лише в одній галузі. Проблема полягає у використанні часу молодого населення. Тому на сучасному рівні ми називаємо цю проблему " Проблемою вільного відвідування у ВУЗах" Об’єкт дослідження. Об’єктом дослідження є молодь яка навчається у одному або кількох вузах на території України м. Львова, які навчаються на різних спеціальностях. Час дослідження
- квітень 2008. Предмет дослідження. Хоча ми розуміємо, що студентство стикається з безліччю соціальних проблем,предметом нашого дослідження ми вибираємо лише її частину -
ті, які мають вагомі причини не відвідувати усі пари (робота, навчання у іншому закладі , сімейний стан). Мета. Встановлення ефективності навчання студентів ВУЗу самостійно, визначення ставлення молоді до додаткових предметів. Завдання дослідження:
- визначити причини частих прогулів
студентів;
- визначення кількості пропущених пар за період дослідження ;
- ставлення молоді до додаткові пар;
- ставлення до введення вільного відвідування у ВУЗ ах;
- як об’єкти ставляться до опрацювання матеріалу самостійно. Інтерпретація основних понять дослідження. "Вільне відвідування у ВУЗах" - це вільне відвідування лекційних та практичних занять з курсів, яків включені у навчальний план з опрацюванням не відвіданих пар самостійно. Гіпотеза. Гіпотеза - підстави: хоча більшість студентів і не хочуть відвідувати пари, навчальний план спонукає їх до майже 100% присутності. Гіпотеза - наслідку:оскільки досить багато часу буде втрачено це призведе до того що:
- досить велика кількість таки буде прогулювати пари;
- студентам які вже пройшли цей курс повторно здавати іспит;
- зменшення само вивчення і самовдосконалення.
РОЗДІЛ ІІ
Вибираючи метод збору інформації, почнемо зі структурування об’єкта дослідження. Як бачимо, проблема нашого соціологічного дослідження є досить глобальною і поширюється на всю територію м. Львова. Тому серед молоді виділяємо ту частину населення, яка навчається у ВУЗах ( в одному або кількох). що і є об’єктом нашого дослідження. Цю частину поділяємо на дві групи: студентство, яке відвідує заняття і студенти які відвідують лише якусь частині занять. Інформацію про моделі відвідування студентів можна отримати опрацювавши такі документи:
- журнал відвідування занять студентами;
- заява самих випускників у адміністрацію навчального закладу про вільне відвідування занять.
З цих документів можна дізнатися: - кількість студентів, які не відвідують заняття; - кількість студентів, які бажали б відвідувати не всі пари, і через які умови.
Ми також можемо виходити з того, що моделі відвідування ВУЗів у 2008 році не будуть істотно відрізнятися від моделей відвідування студентами ВУЗів у попередні три роки, а , отже ,їх можна простежити за відповідною документацією, якщо така ведеться адміністративними службами та навчальними закладами. Ця інформація буде використовуватися нами як допоміжна, служитиме для порівняльного аналізу, якщо він передбачений планом дослідження. Метод спостереження і експериментальний метод використовується для глибинних мотивів, тому нами він не буде використовуватися. Виходячи із завдання найбільшу користь може принести метод опитування. Тому ми приймемо його як основний і більш детальніше зупинимося на використанні його у плановій роботі.
Розрахунок вибірки.
Для вивчення моделі відвідування занять випускників було відібрано випадковим методом студентів, які проходили повз корпусів НУ "ЛП" і НУ "Ім. Франка 5 квітня з 15 по 19 год. Одержані таким способом данні не будуть репрезентативні бо не включають такі моменти: - можна вважати, що студенти які не відвідують б заняття не знаходяться у дони час на дослід жувальній території тому вони не можуть бути респондентами; - з вибірки випали студенти які навчаються у інших закладах.
Згідно нашого варіанту нам дано данні: N=5050,
=0,03,
Р=0,954. Звідси приймають , що
t = 2. Генеральна сукупність визначається за формулою: Або за іншою формулою яка має вигляд: При великих генеральних сукупностях (N>5000) величиною 1/N у формулі можна знехтувати. Отримаємо n=1/
У нашому випадку n=1111. За цим число з таблиці визначаємо помилку вибірки: У нашому варіанті помилка вибірки становить 3% . Одже для забезпечення рівня репрезентативності 3% при довірчій імовірності 0,954 треба опитати 1111 респондентів, використовуючи нижче наведений опитувальний лист(анкету).
Анкета
Шанований студент! Ми - студенти "Львівської політехніки", просимо Вас взяти участь у соціальному опитуванні, яке стосується вивчення соціальних проблем відвідування
студентами ВУЗів. Анкета є анонімною, всі результати дослідження будуть представлені лише в узагальненому вигляді. Просимо Вас детально ознайомитись з запитаннями і обвести ті відповіді на них. які найбільшою мірою збігаються з вашою позицією або дописати свій варіант відповіді (просимо вибирати не більше від двох варіантів відповіді). Наперед даруємо за співпрацю:
1. Скажіть, будь ласка, чи часто ви пропускаєте пари?
а) так;
б) ні;
в) інколи. 2. Якою причиною,
переважно, зумовлені пропуски?
а) досить важливими причинами (за станом здоров"я і т. д.);
б) важливими, але які можна відкласти;
в) через внутрішній стан, поганий настрій, стреси, депресія;
г) через не важливість самого предмету;
д) Ваш варіант відповіді ___________________________________ 3. Як Ви вважаєте, що найбільшою мірою впливає на " прогули" студентів?
а) бажання гарно провести час;
б) проблеми у власному житті;
в) хороша погода;
г) Ваш варіант відповіді ___________________________________ 4. На Вашу думку, чи потрібне запровадження вільного відвідування у ВУЗах?
а) так, студенти мають стати самостійнішими;
б) можливо, студент вправі вибирати;
в)
ні;
г) Ваш варіант відповіді ____________________________________ 5. Де ви найчастіше "прогулюєте" пари?
а) у парку чи кав’ярні з друзями;
б) відпочиваю;
в) з коханою людиною;
г) Ваш варіант _____________________________________________ 6. Чи вважаєте Ви, що вільне відвідування може забезпечити використання часу з користю?
а)так;
б)ні;
в)можливо. 7. Які предмети Ви б виключили з навчального розкладу?
а) соціологію;
б) філософію;
в) фіз-виховання;
г) релігієзнавство. 8. Чи задоволені ви станом сучасної освіти?
а) так;
б) ні.
9. На завершення просимо вас вказати: Ваш вік____________________________ Вашу стать_________________________
Постійне місце проживання__________________________________________
РОЗДІЛ ІІІ
На основі заповненої поданої анкети, можна отримати такі очікувані результати:
- 30% студентів дійсно пропускає заняття;
- 50% з них по важливим причинам;
- студенти готові "прийняти" вільне відвідування у своїх закладах. Отримані данні можна використати як реальний доказ у підтримку впровадження вільного відвідування у нашій країні.Коментарі

Залишити коментар »

 

Ви не можете залишити коментар.

Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.