ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
МЕХ
Факультет:
Маркетинг
Кафедра:
Кафедра маркетингу і логістики

Інформація про роботу

Тип роботи:
Курсовий проект
Предмет:
Менеджмент

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУ ЕКОНОМІКИ І МЕНЕДЖМЕНТУ КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ І ЛОГІСТИКИ
КУРСОВИЙ ПРОЕКТ З дисципліни «МАРКЕТИНГ» На тему: «ФОРМУВАННЯ КОМПЛЕКСУ МАРКЕТИНГУ ПІДПРИЄМСТВА»
ЗМІСТ
Вступ
3 Розділ 1. Аналіз ринку
4 Розділ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку.
9 Розділ 3. Розроблення концепції товару та визначення його характери тик
19 Розділ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі результатів пробного маркетингу
23
4.1. Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
23
4.2. розрахунок оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
27
Розділ 5. Формування оптимальних каналів поділу товарів
31
Розділ 6. Планування кампанії по просуванню товару
35
Висновки
38
Список використаної літератури
41
ВСТУП
В умовах формування національної економіки України у напрямку ринкових перетворень суттєво змінюються вимоги до підприємництва, ефективного використання всіх видів ресурсів, реклами, елементів виробничого циклу тощо. Велика роль відводиться такій галузі, як маркетинг. Маркетинг ( це мистецтво і наука вибору цільових ринків з залученням, утриманням і збільшенням числа споживачів через створення, передачу і надання їм вищої ніж у конкурентів цінності (поєднанням правильної комбінації якості обслуговування і ціни для цільового ринку). Його метою є виявлення і задоволення потреб споживачів. Отже однією з фундаментальних категорій сучасного маркетингу є поняття комплексу маркетингу, який використовують всі підприємці. І це не дивно, оскільки він представляє собою сукупність практичних заходів впливу на ринок або пристосування діяльності
Виконання даного курсового проекту систематизує та поглиблює теоретичні знання з маркетингу, сприяє набуттю навичок практичного використання методики і техніки розв’язання актуальних проблем за основними напрямками маркетингової діяльності підприємства. Основним завданням проекту є дослідження ринку конкретного товару, моделювання і розрахунок ціни в умовах ринку, розробка комплексу маркетингових заходів, спрямованих на покращення становища підприємства на ринку. Відповідно предметом дослідження в даному курсовому проекті є комплекс маркетингу підприємства. Об’єктом дослідження є ТзОВ «Iris» - виробник якісних блендерів в Україні. Метою даної роботи є формування комплексу маркетингу даного підприємства.
РОЗДІЛ 1. Аналіз ринку
На сьогоднішній день є надзвичайно багато виробників блендерів. Споживач дуже часто немає змоги оцінити усі запропоновані варіанти різними виробниками одночасно і прийняти раціональне рішення. Зокрема вітчизняних виробників є надзвичайно мало на ринку. Що стосується підприємства ТзОВ «Iris», то воно являтиме собою вітчизняного виробника блендерів. Оскільки даний товар відноситься до сектору малої побутової техніки, то за дослідженнями у 2013 році істотне падіння продажів помітно в наступних групах: хлібопічки, пароварки, соковижималки, праски. Інші товарні групи сектора зростають.
Отже дослідивши ринок і з’ясувавши, що ринок потребує вітчизняного виробника блендерів, проаналізуємо цю потребу за матрицею класифікації індивідуальних проблем. За ієрархією потреб, ця потреба є соціальною з однієї сторони по відношенню та схваленню соціальної групи, оскільки наявність певного предмету в оточуючих спонукає до його купівлі і собі. За факторами, які впливають на формування потреб, дана потреба є перш за все соціально-групова, оскільки визнання соціальної групи часто диктує потреби в тих чи інших товарах Також, мабуть, вікові. Оскільки лише жінки які готують (здебільшого від 20 років) потребують блендери. За масовими параметрами дана потреба є поточною та перспективною, оскільки таку річ, як блендер ми купуємо на довгий час, на використання у майбутньому. Задовольняється багатьма іншими товарами (взаємозамінниками). За чіткістю переводу в характеристики товару є якісні та кількісні (чіткі). За ступенем принципового задоволення є частково задоволені, адже ціна або якість все рівно буде більшою або меншою мірою не така як очікував споживач. За масовістю розповсюдження географічно – всезагальне (оскільки у будь-якій точці країни і світу загалом люди відчувають потребу в блендерах), а щодо соціальної то всередині соціальної групи, зокрема по доходу. За еластичністю – еластичні, це характеризується тим, що зміна ціни на даний товар буде суттєво впливати на попит, тобто на потребу в цьому товарі. За природою виникнення потреба є побічно індукована, оскільки лише при усвідомленні в приготуванні їжі, а особливо певної страви ми відчуваємо потребу в блендері. За суспільною думкою потреба в блендері є соціально-позитивною, оскільки це суттєво полегшує приготування певних страв. За глибино проникнення в суспільну свідомість потреба є усвідомлена усією потенційною соціальною групою. За ступенем поточної необхідності потреба є нормальною, оскільки така техніка ламається відносно рідко, або покупка першого блендера виникає з певним віком. За причиною виникнення потреба є привита як і іншими споживачами (хтось порадив), так і модою (вимагає соціальна група) або рекламою (приготування з блендером економить час та полегшує роботу). За часовими параметрами споживання дана потреба – це потреба яка задоволена періодично, адже ми не кожного дня користуємось блендером, але час від часу споживачі відчувають
ньому необхідність. За характером бар’єрів задоволення потреба є сегментована, адже даний товар спрямований на задоволення потреби лише певного кола людей – сегменту. Отож, проаналізувавши незадоволену потребу можемо зробити висновок, що для її задоволення потрібно створити фірму – виробника блендерів. Приймаємо рішення про створення ТзОВ «Iris». Наша фірма планує завоювати свою частку ринку, привернути увагу покупців, пропонуючи якісну і дешеву продукцію, пропонуючи широкий асортимент товарів, які дають змогу задовольняти
потреби споживачів на найвищому рівні. Як результат діяльності фірми буде
привертати увагу великої кількості покупців. Вибір даної потреби також обумовлений тим, що споживачами нашої продукції будуть майже всі люди, оскільки блендер потрібний в кожній оселі. Вони широко використовуватимуть нашу продукцію для задоволення своїх потреб. Це забезпечить нашій фірмі стабільний обсяг збуту, а отже і постійний прибуток.
Попит на блендери постійно зростає, з’являються технологічно нові моделі з новими вдосконаленими функціями від виробників. Також великий вплив на попит спричиняє підвищення якості продукції, покращення дизайну, омолодження нації, яке спонукає до нових ідей на кухні і відповідно до потреби в кухонній техніці. Такі зрушення зобов’язують і дане підприємство в перспективі збільшувати свій асортимент продукції. Будь-яке підприємство здійснює свою діяльність не ізольовано від інших об’єктів чи сил, а під впливом найрізноманітніших факторів, які утворюють маркетингове середовище. Маркетингове середовище — сукупність активних суб’єктів і сил, що діють у межах і за межами підприємства та впливають на можливості керівництва службою маркетингу встановлювати і підтримувати з цільовими клієнтами відносини успішного співробітництва. Розглянемо чинники макросередовища: Соціальні: Демографічні: важливим факторам є зміна чисельності населення, вікова і статева структура. Особливо важливою є кількість жінок, бо вони є основними покупцями нашої продукції. Культурне оточення: впливають завдяки духовному розвитку людей, їх навичкам, способу життя, належністю до певного класу. Економічні: купівельна спроможність споживачів, зміни цін, рівень безробіття, заощадження населення, економічні спади та піднесення. Технологічні: нові технології, поява нових досягнень НТП, нових моделей блендерів, нових функцій та покращення потужності. Природні: збільшення забруднення довкілля. Регулятивні (політико-правові): різноманітні законодавчі акти та закони. Чинники мікросередовища: Постачальники: забезпечують підприємство необхідною кількістю продукції. Дане підприємство має такий постачальників як: «Львівметалопласт Завод», ТзОВ фірма «Галімпекс склодзеркальний завод», ВАТ «Концерн-Електрон"», ТзОВ завод «Електропобутприлад"». Маркетингові посередники: торгові посередники (Фокстрот та Ельдорадо) та кредитно-фінансові усстанови (в конкретному випадку це ОщадБанк), які безпосередньо впливають на діяльність підприємства. Клієнти: зміну смаків, уподобань, бажання купувати нові, удосконалені види продукції. Конкуренти: не завищувати ціни та постійно оновлювати асортимент, проводити акції та розпродажі. Сприяють постійному покращенню якості. Зокрема в нашого підприємства такі конкуренти: «Tefal», «Philips», «Bosch», «Braun», «Zelmer»,«Moulineх», «Scarlett», «Saturn». Контактні аудиторії: це фінансові кола при укладенні кредитних договорів, ЗМІ, зокрема при проведенні комунікаційної політики, державні заклади, які регулюють підприємницьку діяльність та ін.
РОЗДІЛ 2. Дослідження смаків та уподобань споживачів. Сегментування ринку
Маркетингові дослідження – це система збору, обробки та аналізу інформативних даних про ситуацію на ринку для зменшення ризику підприємницької діяльності і прийняття відповідних обґрунтованих маркетингових рішень. Роль досліджень полягає в обліку та оцінці потреб, запитів і попиту споживачів, створенні конкретної програми їх задоволення, враховуючи існуючу ситуацію на ринку, можливості фірми та її потенціал. Метою цих досліджень є виявлення ринкових можливостей фірми, завоювання стабільних конкурентних позицій на ринку, зменшення ризику та збільшення шансів на результативний успіх всієї маркетингової діяльності. Кожну ринкову можливість потрібно оцінити з точки зору її відповідності цілям і наявним ресурсам фірми. За допомогою маркетингових досліджень підприємство ТзОВ «Iris» шукатиме відповідь на такі запитання: Чи потрібний на ринку вітчизняний виробник блендерів? Які характеристики повинна мати готова продукція? Чи готовий споживач більше платити за зовнішній вигляд? Якої потужності доцільно виробляти продукцію? Чи варто застосовувати особливі засоби безпеки? Для отримання відповідей на поставлені підприємством запитання варто провести опитування серед жінок. Для цього було проведено анкетування серед 19 осіб (жінок та чоловіків віком від 15 і старші) на вулицях міста зокрема в людних місцях.
Анкета Доброго дня! Підприємство ТзОВ «Iris» проводить опитування з метою визначення запитів при виборі такого товару як блендер. Просимо відповісти на декілька запропонованих товарів. Виберіть варіант відповіді, який є для Вас найбільш прийнятним або напишіть власний варіант відповіді. Як часто ви користуєтесь блендером? Дуже часто Відносно часто Рідко Ніколи Чим ви керуєтесь при виборі блендера? Ціна Торгова марка Дизайн упаковки Засоби безпеки Додаткові функції Оцініть, будь ласка, за п’ятибальною шкалою максимальний і мінімальний
вплив характеристик упакування на прийняття рішення про покупку:
1 2 3 4 5 Колір Форма
Матеріал Де переважно ви купуєте блендери? В магазинах побутової техніки Замовляю в Інтернеті Ринок Ціна виробу для Вас: Важлива Не дуже важлива Зовсім не важлива Чи згодні ви платити більше за вироби з екологічно чистих матеріалів? Так Ні Що впливає на Вас при прийнятті рішень про купівлю? Реклама Порада друзів Рекомендація продавців Інше
Чи звертаєте ви увагу на проведення акцій побутовими магазинами? Завжди Рідко Ніколи Реклама якого виробника блендерів вам до вподоби найбільше? «Tefal» «Philips» «Bosch» «Braun» «Zelmer» «Moulineх» «Scarlett» «Saturn» Чому саме такої марки (питання 9)?
Вкажіть Вашу вікову категорію: Від 15-20 Від 20-30 Від 30-50 Ваша стать: Чоловіча Жіноча Вкажіть Ваш середній місячний дохід: До 1000 грн Від 1001 до 2000 грн Від 2001 до 4000 грн Від 4001 грн і більше Чи важлива для Вас наявність різних потужностей в виробі? Так Не дуже Ні Чи впливає на рішення наявність додаткових функцій? Звичайно Рідко Ніколи Дякуємо Вам за співпрацю!
Опитані респонденти дали наступні відповіді на поставлені нами запитання: Відповіді «Як часто ви користуєтесь блендерами?» подано на Рис.1. / Рис.1 З 19 осіб, які були опитані дуже часто користуються блендером лише 1,
6 осіб користуються відносно часто, 11 чоловік – рідко та 1 не користується ніколи. Відповідь на питання «Чим ви керуєтесь при виборі блендера?» від ображено на Рис.2. / Рис.2 Серед опитаних 5 людей керуються ціною, 6 керуються додатковими функціями та 8 керуються торговою маркою. Засобам безпеки та дизайну упаковки ніхто не надає перевагу. Відповіді на питання «Оцініть, будь ласка, за п’ятибальною шкалою максимальний і мінімальний
вплив характеристик упакування на прийняття рішення про покупку» від 1 до 5 відображено на Рис.3 (ряд 1 – колір, ряд 2 – форма, ряд 3 – матеріал) / Рис.3 Як видно з гістограми, не таку вже і велику увагу люди приділяють кольору, в першу чергу люди звертали увагу на форму, та не мала увага приділялась матеріалу. Відповіді на питання «Де переважно ви купуєте блендери?» відображено на Рис.4 / Рис.4 Стосовно Рис. 4 ми бачимо, що на сьогоднішній день люди здебільшого купляють предмети побутової техніки і, зокрема, блендери в магазинах побутової техніки – 95%, і лише 5% опитаних осіб роблять замовлення в Інтернеті.на ринку такі покупки населення сьогодні майже не робить. Відповіді до запитання «Ціна виробу для Вас» відображена на Рис.5 / Рис.5 Як ми бачимо з діаграми здебільшого для населення важливо ціна на товар, значно менший відсоток не звертає уваги, але людей які б взагалі не звертали уваги на ціну немає. Відповіді на питання «Чи згодні ви платити більше за вироби з екологічно чистих матеріалів?» відображено на Рис.6 / Рис.6 На сьогоднішній день все актуальнішим і актуальнішим постає питання стосовно здорового харчування і екологічно-чистих матеріалів. Це ж підтверджує і дана діаграма, адже 74% опитаних визнали, що готові віддавати більше грошей за екологічно чисту продукції і лише 26% визнали, що ціна є значно важливішою. Відповіді до питання «Що впливає на Вас при прийнятті рішень про купівлю?» характеризує діаграм на Рис.7 / Рис.7 З 19 опитаних, ми можемо стверджувати, що найбільший відсоток припадає на те, що на вибір покупки впливають саме друзі, ненабагато менше не змогли дати конкретної відповіді. Тому вказали інше, значно менше покупців прислухаються до порад кваліфікованих працівників та лише 5 % покупців прислухаються до реклами. Відповіді на питання «Чи звертаєте ви увагу на проведення акцій побутовими магазинами?» відображені на Рис.8 / Рис.8 Як висновок до цієї діаграми, можна стверджувати, що акції все таки привертають увагу покупців. Адже 37% опитаних постійно слідкують за подібними заходами і саме акції привертають їх увагу та надихають на придбання товару. Менше (58%) керуються більше випадком, сказати що постійно слідкують за такими заходами не можна, але при можливості це впливає на здійснення покупки. Стосовно відповідей на питання «Якому виробнику Ви надаєте перевагу?» можна зобразити таку діаграму – Рис.9 / Рис.9
Як ми бачимо на прикладі, дуже важливе значення має на сьогоднішній день бренд. Маючи добре і відоме ім’я на ринку «Bosch» іде попереду інших виробників побутової техніки, зокрема і кухонної. З усіх опитаних 37% покупців надали перевагу саме такій торговій марці. 5 осіб надали перевагу «Moulineх», оскільки усім відомо, що стосовно кухонної техніки вони займають високу планку. «Zelmer» та «Saturn» займають найменший відсоток – тобто нульовий. Їх продукції з усіх опитуваних ніхто не надав перевагу. Стосовно питання «Чому саме такої марки (питання 9)?» можна зробити наступні висновки: Здебільшого покупці надають перевагу торговій марці «Bosch» обґрунтовуючи це наступними ознаками: це є відома марка, з помірною ціною по відношенню до якості і звичайно відзначають саме високу якість даної продукції. Стосовно торгової марки «Moulinex» споживачі наголошують перш за все на тому, що вони випускають якісну продукцію саме кухонної техніки, і здебільшого жінки вибирають самостійно або за порадою друзів саме таку торгову марку. Третє місце посідає, як ми бачимо з діаграми (попереднього питання) займає «Philips». Такий вибір опитаними був обґрунтований тим, що дана марка випускає якісну продукцію, і на купівлю впливають як поради друзів так і визнання на ринку. Інші марки посідають значно нижчий показник. Відповіді до питання «Вкажіть Вашу вікову категорію» відображено на Рис.10 / Рис.10 Судячи з даної діаграми, можна стверджувати, що все таки молодь з більшим бажанням брала участь в опитуванні. Споживачі віком від 15-20 виявили зацікавлення та з заохоченням пройшли анкету, підтверджуючи цим необхідність в користуванні блендера. Що стосується населення віком від 20-30 то таких виявилось лише 16%, а старші – 30-50 становили лише 10% опитаних. Відсоткове співвідношення статі опитаних зображено на Рис.11 / Рис.11 Звичайно, жінки в даному питанні все таки становлять більшість – 74%, але на сьогоднішній день все частіше і чоловіки (зокрема 26%) виявляють потребу в блендерах. Середній місячний дохід опитаних відображає діаграма на Рис.12 / Рис.12 З урахуванням того, що більшість опитаних сягають віку від 15 – 20, відповідно і найбільший відсоток становить заробітна плата до 1000грн, оскільки такий заробіток відповідає заробітку студентів – стипендії. Малий відсоток в нашій країні становить заробіток від 4001 грн. середній заробіток. На питання «Чи важлива для Вас наявність різних потужностей в виробі?» відображено на Рис.13 / Рис.13 Як зазначено в результатах опитування, здебільшого для споживачів важлива наявність різних потужностей, адже це суттєво впливає на хід приготування їжі. Лише для 16% споживачів це не надто важливо. Вплив додаткових функцій на прийняття рішення відображено на Рис.14 / Рис.14 Як видно з рисунка, додаткові функції суттєво впливають на рішення покупців. 79% опитаних вказали, що на наявність додаткових функцій вони будуть звертати увагу не менше ніж на ціну і якість. Споживачів які б вказали, що додаткові функції взагалі не важливі не знайшлось. Завдяки отриманим результатам ми можемо перейти до сегментування ринку. Сегментування ринку — це поділ покупців на групи (сегменти) залежно від певних ознак. У цих групах об'єднуються покупці, для яких є властивим схожість у виявленні певних потреб та схожість у реагуванні на певні інструменти маркетингу, насамперед на маркетингові комунікації. Сегментування ринку дає можливість: по-перше, визначити найбільш привабливі для підприємства сегменти ринку; по-друге, визначити і практично застосувати найбільш адекватні маркетингові інструменти для роботи з обраними сегментами. Сегментація ринку буде проводитись за двома змінними. В основу покладено дві характеристики: демографічна (вікові категорії) та соціально-економічна (середньомісячний дохід). Цільовими сегментами обрано: Споживачів віком від 15-20 років з середньомісячним заробітком до 1000 грн, оскільки це здебільшого студенти та учні з забезпечених сімей. Споживачів віком від 20-30 років з середнім місячним заробітком більшим за 1000 грн. Споживачів віком від 30-50 років з середнім місячним заробітком до 4000 грн. Перед виходом на ринок, даному підприємству доцільно обрати стратегію цільового (концентрованого) маркетингу, тому що ця стратегія орієнтується на вузьке коло споживачів із специфічними смаками, а саме молодь від 15-20 та жінок і чоловіків віком від 20-30 з середньомісячним доходом до 1000 грн, та від 1001 грн до 4000грн. тобто ці два сегменти є схожими і для них буде зручно розробляти один цільовий комплекс маркетингу. РОЗДІЛ 3. Розроблення концепцій товару та визначення його характеристик
Товар даної фірми – блендер. Як і будь-який товар його можна сприймати на трьох рівнях. I рівень: Товар за задумом – блендер – це засіб для вирішення певної проблеми. В даному випадку ми вирішуватимемо проблему зручності і швидкості в приготуванні їжі. ІІ рівень: Товар – реально створений виріб із конкретними характерристи
ками, а саме : якість товару є дуже високою, оскільки він виготовлений із якісних матеріалів та ретельно розробляється кожна модель запропонованих блендерів; оскільки блендер є одним із найбільш бажаних видів дрібної кухонної техніки, можна виділити такі властивості даного товару: завдяки блендеру можна швидко подрібнити лід і горіхи, приготувати мясний фарш і картопляне пюре, змішати смачний коктейль або зробити корисний сік. Функціональні можливості блендера звичайно не такі широкі як можливості кухонного комбайна, але зате він більш компактний і менш дорогий. Деякі його функції дозволяють з успіхом йому заміняти м’ясорубку, кавомолку, соковижималку та міксер (хоча з деякими застереженнями). Технічні дані та параметри, які забезпечують безпеку використання блендера, відповідають вимогам ДСТУ 3135.7-96 (ГОСТ 30345.7-96, ІЕС 335-2-14-94), ГОСТ 23511-79. Номінальна напруга, (В) 220-240 220-240 Тип струму Змінний Номінальна частота струму, (Гц) 50 Номінальна споживана потужніть, (Вт) 220 Відхилення напруги в електромережі, % 10 Ступінь захисту від ураження електричним струмом 1 Ступінь захисту від вологи звичайне виконання Розміри в упаковці (ДхШхВ) (мм) 145х315х153 Вага брутто/нетто (кг) 1.70/1.45 Стосовно дизайну, то можна сказати, що наш блендер розроблений для комфорту в користуванні. Перш за все увагу привертає лакове покриття, оскільки його легше мити, також характерними є овальні форми для зручності при довготривалому використанні (Рис 15). / Рис.15 Важливим елементом маркетингової товарної політики є упаковка товару.  Упаковка зберігає товар від пошкоджень, сприяє його безпечному транспортуванню, збереженню та продажу та несе інформацію про товар зазначену на упаковці товару. Зміна упаковки дає можливість задовольняти потреби різних сегментних груп – це є важливий засіб комунікації фірми і споживача. Наше підприємство використовує доволі цікаву упаковку, яка перш за все характеризується компактністю і комфортністю. Як було сказано в технічних характеристиках розміри упаковки будуть (ДхШхВ) (мм) - 145х315х153. Наступним елементом є марочна назва: III рівень: На даному рівні товар повинен бути підкріплений додатковими
вигодами, функціями та послугами. Такі послуги як монтаж та після продажне обслуговування є недоцільне стосовно даного товару. Але ми можемо застосовувати і інші додаткові послуги. Для привернення увагу даний товар підкріплюється гарантійним талоном здебільшого на 1 рік після покупки. Також можлива доставка по місту та оплата даного товару протягом 2 діб після замовлення. Також було проведено позиціонування товару відносно його альтернативних товарів-конкурентів. Насамперед, позиціонування товару являє собою комплекс заходів і прийомів, за допомогою яких у свідомості цільових споживачів даний товар займає по відношенню до конкуруючих товарів власне, відмінне від інших місце, включаючи формування конкурентоспроможної позиції. На Рис. 16 ми позиціонуємо блендери ТзОВ «Іris»: / Рис.16 Провівши позиціонування нашої продукції стосовно конкурентів, ми зрозуміли, що ринок є досить заповненим і знайти вільну нішу складно, тому наше підприємство займе доцільне місце на ринку, яке приваблюватиме споживачів як і ціною так і якістю (ціна є значно нижчою по відношенню до запропонованої високої якості). Отже ціни, які пропонуватиме дане підприємство буде коливатись від 120 до 202 з потужністю в 300 Вт. На ринку дрібної побутової техніки надзвичайно важко вирізнятись, але декілька конкурентних переваг ми все таки готові назвати: Це є вітчизняний виробник Висока якість товарів Комфортне та компактне упакування Досить широкий вибір У порівнянні з таким виробником як «Bosch» наше підприємство пропонує нижчі ціни і таку ж високу якість, з такою ж потужністю у 300 Вт. Що стосується таких підприємств як «Scarlett» та «Saturn» то ми поставили визі ціни, оскільки виготовлена продукція є набагато якіснішою і в плані матеріалів і тривалості в служінні. Також наше підприємство надає довший гарантійний талон ніж наведені вище підприємства. «Tefal» та «Moulinex» пропонують такі ж ціни як і ми, але якість продукції такої ціни є значно нижчою, а потужність слабшою. «Philips» та «Braun» у свою чергу, поставили досить високу планку. Їхня продукція відзначається високою ціною і значно нижчою якістю. Тобто якщо споживач шукає високоякісний продукт, ці фірми пропонують його за високою ціною. І стосовно «Zelmer» підприємство «Iris» має усі переваги, і стосовно ціни і технічних характеристик. Адже у них досить низька планка порівняно з іншими виробниками дрібної побутової техніки.
РОЗДІЛ 4. Визначення оптимальної ціни на товар на підставі проведення пробного маркетингу
На ринку дрібної побутової техніки переважає продукція великих фірм, тому підприємство «Iris» створюючи нову продукцію, прагне встановити ціну, яка відповідала якості та була конкурентоспроможною. В свою чергу фірма має за мету покрити як постійні так і змінні витрати та забезпечити стабільне отримання прибутку. Формування цінової політики фірми передбачає прийняття великої кількості стратегічних та тактичних рішень. На даний момент головна ціль фірми - завоювати якомога більшу частку ринку збуту. Для цього маркетологи фірми провели ретельний аналіз факторів, що впливають на її цінову політику. А саме: була проведена оцінка витрат на виробництво та збут продукції, взаємозв'язку між ціною та попитом; проаналізовано ціни і товари конкурентів.
Визначення взаємозв’язку між ціною і попитом
Для оцінки взаємозв'язку між ціною та попитом на свій новий товар фірма «Iris» протягом декількох місяців проводила пробний маркетинг цього товару при різних значеннях ціни. Вирішення питань про проведення ринкових випробувань, а також рішення, за якою конструкторською документацією і в якому виробництві буде виготовлена дослідна партія нового товару для пробного маркетингу та чи варто призупиняти чи продовжувати роботи по підготовці виробництва до одержання результатів ринкових випробувань, залежить від конкретних умов функціонування фірми, її цілей, ресурсів, методів роботи й політики. Отримані результати дослідження ринку слугуватимуть основою подальшого проведення статистичного аналізу, які є зображено у вигляді Таблиці 4.1. Таблиця 4.1
Показники ціни та обсягу збуту Ціна, грн. Обсяг збуту, од 120 122 123 126 130 139 146 148 156 171 195 202 1063 1021 963 878 777 745 701 677 623 600 555 523 За результатами пробного маркетингу отримаємо кореляційне поле точок, яке зображено у формі графіка (точкова система координат) на Рис. 17. / Рис.17 Складаємо рівняння регресії, що встановлює зв’язок між параметрами: ціною та обсягом збуту. Оскільки зв’язок між ними близький до лінійного, то рівняння регресії буде мати вигляд:
N = b0 + b1 Ц де N – теоретичне значення обсягу збуту при відповідній ціні. Для обчислення b0 та b1 потрібно розв’язати систему нормальних рівнянь:

Підставляємо відомі нам числа з таблиці 4.1. у систему рівнянь для отримання наступного результату: При підставлянні значення b0 з верхнього рівняння системи отримаємо рівняння: 1301965=1352169-263446,26*+ 272136* 50204=-8689,74* З отриманого рівняння знаходимо b1, після чого підставляємо це значення у будь-яке з первинних рівнянь для знаходження b0. b1 = - 5,78 b0
= 1616,93 Проміжні розрахунки будемо записувати у Таблицю 4.2.
Таблиця 4.2
Проміжні розрахунки
Заміри Ці ni Ці* ni Ці2 ni2 Ni 1 120 1063 127560 14400 1129969 923,33 162,83 26513,61 2 122 1021 124562 14884 1042441 911,77 151,27 22882,61 3 123 963 118449 15129 927369 905,99 145,49 21167,34 4 126 878 110628 15876 770884 888,65 128,15 16422,42 Продовження Таблиці 4.2 5 130 777 101010 16900 603729 865,53 105,03 11031,3 6 139 745 103555 19321 555025 813,51 53,01 2810,06 7 146 701 102346 21316 491401 773,05 12,55 157,50 8 148 677 100196 21904 458329 761,49 0,99 0,98 9 156 623 97188 24336 388129 715,25 -45,25 2047,56 10 171 600 102600 29241 360000 628,55 -131,95 17410,8 11 195 555 108225 38025 308025 489,83 -270,67 73262,25 12 202 523 105646 40804 273529 449,37 -311,13 96801,88 Сума 1778 9126 1301965 272136 7308829 9126,32 0,32 290508,31 На основі даних складаємо рівняння регресії, що матиме такий вигляд: N = 1616,93 – 5,78 * Ц Будуємо графік залежності обсягу збуту (N) від ціни (Ц) на Рис. 18 Приклад графіку функції N=f(Ц). / Рис.18 Далі визначаємо щільність зв’язку між цими величинами, обчисливши коефіцієнт детермінації. де - факторна дисперсія, - загальна дисперсія,
Коефіцієнт детермінації - це частка дисперсії залежної змінної, яка пояснюється розглянутою моделлю залежності.
Наше значення = 0,788 означає, що зв'язок між ціною і попитом є відносно високим, що дає нам змогу майже точно визначати фізичну залежність ціни і попиту.
4.2 Визначення оптимальної ціни, при якій фірма отримає максимальний прибуток
Математична модель цієї задачі має вигляд: де П – прибуток, який отримає фірма від реалізації продукції за досліджуваний період; Вхідні дані: F=17000 грн. ;V=93 грн. F – постійні витрати фірми на виробництво і збут продукції за даний період, які залишаються незмінними при будь-якому обсязі виробництва чи продажу товару (це капітальні витрати, витрати на опалення, електроенергію, фіксовану заробітну плату адміністративно-управлінському персоналу тощо). V – змінні витрати на одиницю продукції, які безпосередньо пов’язані з рівнем виробництва і повністю відображаються у собівартості продукції (витрати на сировину і матеріали тощо) Взаємозв’язок між Ц та N встановлено у вигляді рівняння регресії: N=b0+b1*Ц Максимізувати прибуток фірми можна з використанням похідної
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини