Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра:
Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Підприємництво

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Лабораторна робота 4 «Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці»
Варіант - 18
Львів 2014 Мета роботи: Вивчення та застосування форм та систем заробітної плати в організації для мотивації працівників підприємства. Технічні засоби: Комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
Послідовність виконання лабораторної роботи Студенти ознайомлюються з характеристикою вітчизняного підприємства, його станом, діяльністю і організаційною структурою управління. Студенти отримують індивідуальні завдання, в яких вказані: погодинні тарифні ставки робітників, норми часу на виготовлення виробів, фактичний виробіток, кількість відпрацьованих годин на місяць, обсяг реалізації та прибуток підприємства за місяць, розмір доплат за виконання нормованого завдання. На підставі характеристики підприємства і його організаційної структури управління студенти вибирають для різних категорій працівників форми та системи оплати праці і обґрунтовують можливість застосування їх для мотивації конкретних працівників підприємства. Виходячи з індивідуального завдання, вибраних форм та систем заробітної плати окремо для працівників з погодинною, відрядною, комбінованою і комісійною формами оплати праці заповнюються таблиці.
Таблиця 1.1
Вибір та обґрунтування форм та систем оплати праці
Посадові особи та категорії працівників Форми зарплати Системи зарплати Обґрунтування вибору форм та систем зарплати 1 2 3 4 Директор Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Секретар Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Юрисконсульт Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Референт Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Заст. Директора з виробництва Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію 1 2 3 4 Заст. Директора
з технічних питань Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Заст. Директора з економічних питань Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Заст. директора з маркетингу Комісійна Прогресивна Встановлення системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі поліпшення результатуючого показника. Заст. Директора
з кадрових питань Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Головний бухгалтер Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Механічний цех Відрядна Преміальна Відрядний заробіток збільшується на величину премії, яку встановлюють за досягнення певних показників. Складальний цех Відрядна Бригадна Колективний фонд оплати праці заробляють спільно всі члени колективу, а потім він підлягає розподілу між ними з урахуванням певних умов. Термічний цех Відрядна Прогресивна При досягненні певного рівня виконання завдання робота їм оплачується за підвищеними розцінками Гальванічний цех Відрядна Прогресивна При досягненні певного рівня виконання завдання робота їм оплачується за підвищеними розцінками Планово-виробничий відділ Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ технічного контролю Почасова Преміальна Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію 1 2 3 4 Диспетчерський відділ Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ головного механіка Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ головного технолога Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ головного енергетика Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ головного конструктора Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Науково-дослідна лабораторія Відрядна Акордна За конкретний обсяг робіт встановлюється фонд оплати праці. Планово-економічний відділ Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ економічного аналізу Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ маркетингу і реклами Комісійна Прогресивна Встановлення системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі поліпшення результатуючого показника. Відділ постачання Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ збуту Комісійна Прогресивна Встановлення системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі поліпшення результатуючого показника. Відділ кадрів Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ підвищення кваліфікації та перепідготовки Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Бухгалтерія Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ праці і зарплати Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ якості та технічного контролю Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу
Таблиця 1.2
Результати розрахунку зарплати працівників з відрядною формою оплати праці
Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Фактичний виробіток, од. вим. Відрядна розцінка, грн./од. вим. Надбавки(доплати) Премії Місячна зарплата, грн. Характер Величина, грн. Характер Величина, грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Механічний цех Преміальна 70 0,8 За збільшення обсягу виконуваних робіт 24 За перевикона-ння планових показників 40 120 Складальний цех Бригадна 70 0,8 За збільшення обсягу виконуваних робіт 24     80 Термічний цех Прогресивна 70 0,8 За збільшення обсягу виконуваних робіт 24     80 Гальванічний цех Прогресивна 70 0,8 За шкідливість роботи 24     80 Науково-дослідна лабораторія Акордна 70 0,8 За високі досягнення в праці 24     80
Таблиця 1.3
Результати розрахунку зарплати працівників з погодинною формою оплати праці Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Посадо-вий оклад, грн. Час відпра-цьований за місяць, год Тарифна ставка, грн./год Надбавки(доплати) Премії Місячна зарплата, грн. Характер Величина, грн. Характер Величина, грн. 1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 Директор Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 126 За перевиконання планових показників 210 1000 Секретар Проста 664 166 4,0         664 Юрисконсульт Проста 664 166 4,0 За виконання особливо важливої роботи 126     790 Референт Проста 664 166 4,0 За роботу в нічний час 84     748 Заст.директора з виробництва Преміальна 664 166 4,0     За підвищення продуктивності праці 126 790 Заст.директора з технічних питань Преміальна 664 166 4,0     За економію товарно-матеріальних цінностей 126 790 Заст.директора з економічних питань Преміальна 664 166 4,0     За виконання планових показників 126 790 Заст.директора з кадрових питань Преміальна 664 166 4,0     За підбір висококваліфі-кованих спеціалістів 126 790 Головний бухгалтер Преміальна 664 166 4,0 За виконання особливо важливої роботи 168 За економію фінансових ресурсів підприємства 126 958 Планово-виробничий відділ Преміальна 664 166 4,0     За зниження собівартості продукції 84 748 Відділ технічного контролю Преміальна 664 166 4,0     За виконання планових показників 84 748 Диспетчерсь-кий відділ Проста 664 166 4,0 За роботу в вечірній та нічний час 126     790 Відділ головного механіка Проста 664 166 4,0         664 Відділ головного технолога Проста 664 166 4,0 За виконання особливо важливої роботи 84     748 Відділ головного енергетика Проста 664 166 4,0         664 Відділ головного конструктора Проста 664 166 4,0 За збільшення обсягу виконуваних робіт 126     790 Планово-економічний відділ Проста 664 166 4,0         664 Відділ постачання Преміальна 664 166 4,0     За економію товарно-матеріальних цінностей 84 748 Відділ кадрів Проста 664 166 4,0         664 Відділ підвищення кваліфікації та перепідготовки Проста 664 166 4,0         664 Бухгалтерія Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення в праці 126 За внесення пропозиції щодо фінансового управління 126 916 Відділ праці і зарплати Проста 664 166 4,0         664 Відділ якості та технічного контролю Проста 664 166 4,0         664
Таблиця 1.4
Результати розрахунку зарплати працівників з комісійною формою оплати праці
Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Показники, покращанню яких сприяє трудова діяльність працівника Нормативні ставки, % Місячна зарплата, грн. 1 2 3 4 5 Заст.директора з маркетингу Прогресивна Виручка від реалізації продукції 7,5 0 Відділ маркетингу і реклами Прогресивна Обсяг реалізації продукції 7,5 0 Відділ збуту Прогресивна Прибуток 7,5 0
Висновок: У цій лабораторній роботі нам потрібно було вивчити та вміти застосовувати форми та системи заробітної плати в організації для мотивації працівників підприємства. Для механічного, складального, термічного, гальванічного цехів та науково-дослідної лабораторії ми обрали відрядну форму оплати праці. Оскільки їхня заробітна плата залежить від кількості виробленого товару. Також кожному з них ми додали надбавки і механічному цеху надали премію.
Для президента, канцелярії, юридичного відділу, служби охорони, віце-президента з виробництва, віце-президента з технічних питань, віце-президента з економічних питань, віце-президента з кадрових питань, головного бухгалтера, планово-виробничого відділа, відділа технічного контролю, диспетчерського відділа, відділа головного механіка, відділа головного технолога, відділа головного енергетика, відділа головного конструктора, планово-економічного відділа, відділа економічного аналізу, відділапостачання, відділа кадрів, відділа підвищення кваліфікації та перепідготовки, бухгалтерії, відділа праці і зарплати, відділа якості та технічного контролю ми обрали погодинну форму оплати праці. Оскільки їхня заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих годин. Також президенту, юридичному відділу, службі охорони, головному бухгалтеру, диспетчерському відділу, відділу головного технолога, відділу головного конструктора, бухгалтерії додали надбавки і президенту, віце-президенту з виробництва, віце-президенту з технічних питань, віце-президенту з економічних питань, віце-президенту з кадрових питань, головному бухгалтеру, планово-виробничому відділу, відділу технічного контролю, диспетчерському відділу, відділу постачання, бухгалтерії надали премію.
Для віце-президента з маркетингу, відділу маркетингу і реклами, відділу збуту ми обрали комісійну форму оплати праці. Оскільки їхня зарплата визначається на основі нормативу у відсотках до показника.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини