Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра:
Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Підприємництво

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Лабораторна робота 4 «Використання менеджером з мотиваційною метою форм та систем оплати праці»
Варіант - 18
ьвів 2014 Мета роботи: Вивчення та застосування форм та систем заробітної плати в організації для мотивації працівників підприємства. Технічні засоби: Комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
Послідовність виконання лабораторної роботи Студенти ознайомлюються з характеристикою вітчизняного підприємства, його станом, діяльністю і організаційною структурою управління. Студенти отримують індивідуальні завдання, в яких вказані: погодинні тарифні ставки робітників, норми часу на виготовлення виробів, фактичний виробіток, кількість відпрацьованих годин на місяць, обсяг реалізації та прибуток підприємства за місяць, розмір доплат за виконання нормованого завдання. На підставі характеристики підприємства і його організаційної структури управління студенти вибирають для різних категорій працівників форми та системи оплати праці і обґрунтовують можливість застосування їх для мотивації конкретних працівників підприємства. Виходячи з індивідуального завдання, вибраних форм та систем заробітної плати окремо для працівників з погодинною, відрядною, комбінованою і комісійною формами оплати праці заповнюються таблиці.
Таблиця 1.1 Вхідні дані з/п Показники Значення
1. Погодинна тарифна ставка, грн. 4,0 - - Виріб А Виріб Б 2. Норма часу на виготовлення, год. 1,0 0,8 3. Фактичний виробіток за місяць, шт. 95 70 4. Кількість відпрацьованих годин за місяць 166 5. Обсяг реалізації продукції за місяць, тис. грн. 320 6. Прибуток за місяць, тис. грн. 60 7. Розмір доплат за виконання нормативного завдання, % 25 8. Норматив комісійної оплати, % 1,8
Таблиця 1.2
Вибір та обґрунтування форм та систем оплати праці
Посадові особи та категорії працівників Форми зарплати Системи зарплати Обґрунтування вибору форм та систем зарплати 1 2 3 4 Секретар Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Референт Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Директор Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Юрисконсульт Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Заст. директора з економіки Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Заст. директора
з техн. Питань (Головний інженер) Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ якості та технічного контролю Почасова Преміальна Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Заст. директора з виробництва Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Заст. директора
з кадрових питань Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Заст. директора з маркетингу Комісійна Прогресивна Встановлення системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі поліпшення результатуючого показника. Головний бухгалтер Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Планово-економічний відділ Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ праці та ЗП Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Науково-дослідна лабораторія Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ головного конструктора Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ головного технолога Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ головного механіка Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ головного енергетика Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Допоміжні цехи (ремонтно-механічний інструментальний) Комбінована Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу, виконання нормованих завдань і премії Планово-виробничий відділ Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Диспетчерський відділ Почасова Проста Величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу Відділ кадрів Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Відділ постачання і збуту Комісійна Прогресивна Встановлення системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі поліпшення результатуючого показника. Відділ маркетингу
Комісійна Прогресивна Встановлення системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі поліпшення результатуючого показника. Відділ реклами Комісійна Прогресивна Встановлення системи нормативних ставок винагород, які збільшуються в процесі поліпшення результатуючого показника. Бухгалтерія Почасова Преміальна Тому що величина зарплати залежить від кількості відпрацьованого часу і до його почасового заробітку додають премію Механічний цех Відрядна Преміальна Відрядний заробіток збільшується на величину премії, яку встановлюють за досягнення певних показників. Технічний цех Відрядна Прогресивна При досягненні певного рівня виконання завдання робота їм оплачується за підвищеними розцінками Гальванічний цех Відрядна Прогресивна При досягненні певного рівня виконання завдання робота їм оплачується за підвищеними розцінками Складальний цех Відрядна Бригадна Колективний фонд оплати праці заробляють спільно всі члени колективу, а потім він підлягає розподілу між ними з урахуванням певних умов
Погодинний заробіток розраховується за формулою: Зп = Тст * Тг, де Зпп – заробітна плата погодинна (тарифна ставка), грн.; Тст – погодинна тарифна ставка, грн./год.; Тг – кількість відпрацьованих годин, год.
Зп = 4 * 166=664. Таблиця 1.3
Результати розрахунку зарплати працівників з почасовою формою оплати праці Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Посадо-вий оклад, грн. Час відпра-цьований за місяць, год Тарифна ставка, грн./год Надбавки(доплати) Премії Місячна зарплата, грн. Характер Величина, грн. Характер Величина, грн. 1 2 3 3а 4 5 6 7 8 9 Секретар Проста 664 166 4,0         664 Референт Проста 664 166 4,0  За високі досягнення у праці 199,2      863,2 Директор Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 332,00 За виконання планових показників 199,20
1195,2 Юрисконсульт Проста 664 166 4,0  За високі досягнення у праці 199,2      863,2 Заст.директора з економіки Преміальна 664 166 4,0  За високі досягнення у праці  265,6 За виконання планових показників 132,8 1062,4 Заст.директора з технічних питань (Головний інженер) Преміальна 664 166 4,0  За високі досягнення у праці  265,6 За виконання планових показників 132,8 1062,4 Відділ якості та технічного контролю начальник Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 132,8  За виконання планових показників 99,6 896,4 Відділ якості та технічного контролю інженер Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 99,6 За виконання планових показників 66,4 830 Заст.директора з виробництва Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 265,6  За підвищення продуктивності праці 132,8 1062,4 Заст.директора з кадрових питань Преміальна 664 166 4,0  За високі досягнення у праці  265,6 За підбір висококваліфікованих спеціалістів 132,8 1062,4 Головний бухгалтер Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 265,6 За економію фінансових ресурсів підприємства 166 1095,6 Планово-економічний відділ начальник Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 199,2   За виконання планових показників 99,6 962,8 Планово-економічний відділ економіст Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 132,8   За виконання планових показників 66,4 863,2 Відділ праці та ЗП начальник Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 199,2   За неперевищення бюджету заробітної плати 99,6 962,8 Відділ праці та ЗП економіст Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 132,8   За неперевищення бюджету заробітної плати 66,4 863,2 Науково-дослідна лабораторія начальник Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 132,8  За дотримання показників якості продукції 99,6 896,4 Науково-дослідна лабораторія, інженер Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 99,6  За дотримання показників якості продукції 66,4 830 Відділ головного конструктора Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 199,2   За виконання планових показників 99,6 962,8 Відділ головного конструктора інженер Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 99,6 За виконання планових показників 66,4 830 Відділ головного технолога Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 199,2   За виконання планових показників 99,6 962,8 Відділ головного технолога технолог Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 99,6   За виконання планових показників 66,4
830 Відділ головного механіка Преміальна 664 166 4,0  За високі досягнення у праці  132,8  За виконання планових показників  99,6 896,4 Відділ головного механіка водій Проста 664 166 4,0  За інтенсивність праці  99,6 763,6 Відділ головного енергетика Преміальна 664 166 4,0  За високі досягнення у праці  132,8  За виконання планових показників  99,6 896,4 Відділ головного енергетика електрик Проста 664 166 4,0 За інтенсивність праці  99,6 763,6 Планово-виробничий відділ начальник Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 199,2  За зниження собівартості продукції 99,6 962,8 Планово-виробничий відділ економіст Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 132,8  За зниження собівартості продукції 66,4 863,2 Диспетчерський відділ Проста 664 166 4,0 За роботу в вечірній та нічний час За високі досягнення в праці 96
132,8     892,8 Відділ кадрів начальник Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 132,8   За не перевищення показника плинності кадрів
99,6  896,4 Відділ кадрів фахівець Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення у праці 99,6   За не перевищення показника плинності кадрів
66,4  830 Бухгалтерія бухгалтер Преміальна 664 166 4,0 За високі досягнення в праці 99,6 За економію фінансових ресурсів підприємства 66,4 830 При розрахунку ЗП працівників з відрядною формою оплати праці слід врахувати, що: - при відрядній формі величина заробітної плати визначається кількістю виготовленої продукції. Основою розрахунків виступає розцінка, тобто величина заробітної плати за одиницю виготовленої продукції. - Відрядний заробіток формується за формулою: Звп = Р*Фв,
де Звп – заробітна плата відрядна проста, грн.; Фв – фактичний виробіток, од.вим.; Р – розцінка (величина заробітної плати за одиницю виготовленої продукції), грн./од.вим., у свою чергу, розраховується за формулою: Р = Тст * Нч,
де Тст – погодинна тарифна ставка, грн./год.; Нч – норма часу на виготовлення одиниці виробу, год./од.вим.
Р(А)=4*1=4, Р(Б)=4*0,8=3,2; Звп = 4*95+3,2*70=604.
Таблиця 1.4
Результати розрахунку зарплати працівників з відрядною формою оплати праці
Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Фактичний виробіток, од. вим. Відрядна розцінка, грн./од. вим. Надбавки(доплати) Премії Місячна зарплата, грн. Характер Величина, грн. Характер Величина, грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Механічний цех начальник Бригадна
95 70
4 3,2
За високі досягнення у праці
151,0
За викона-ння планових показників
120,8
875,8
Механічний цех робітник Бригадна
95 70 4 3,2 За інтенсивність праці
60,4 За викона-ння планових показників 90,6 755 Складальний цех начальник Бригадна
95 70
4 3,2
За високі досягнення у праці
151,0
 За викона-ння планових показників
 120,8
875,8
Складальний цех робітник Бригадна
95 70
4 3,2
За інтенсивність праці
60,4
 За викона-ння планових показників
 90,6
755
Технічний цех начальник Бригадна
95 70 4 3,2 За високі досягнення у праці
151,0  За викона-ння планових показників 120,8  875,8 Технічний цех робітник Бригадна
95 70
4 3,2
За інтенсивність праці
60,4
 За викона-ння планових показників
90,6
755
Гальванічний цех начальник Бригадна
95 70
4 3,2
За високі досягнення у праці
151,0
 За викона-ння планових показників
120,8 
875,8
Гальванічний цех робітник Бригадна
95 70 4 3,2 За інтенсивність праці За шкідливі умови праці
60,4
48,32  За викона-ння планових показників  60,4 803,32

Таблиця 1.5
Результати розрахунку зарплати працівників з комбінованою формою оплати праці Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Тарифна частина, грн. Відрядна частина( за виконання нормованих завдань),грн.. Надбавки(доплати) Премії Місячна зарплата, грн. Характер Величина, грн. Характер Величина, грн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Допоміжні цехи (ремонтно-механічний інструментальний) Преміальна 664
166
     За викона-ння планових показників
66,4   896,4
Допоміжні цехи (ремонтно-механічний інструментальний) робітники Проста 664 166         830

Таблиця 1.6
Результати розрахунку зарплати працівників з комісійною формою оплати праці
Посадові особи та категорії працівників Системи зарплати Показники, покращанню яких сприяє трудова діяльність працівника Нормативні ставки, %
Місячна зарплата, грн. максимальна
обрана
1 2 3 4 5 Заст.директора з маркетингу Прогресивна Виручка від реалізації продукції 1,8 1,8 1080 Відділ постачання і збуту начальник Прогресивна
Прибуток
1,8 1,6
960 Відділ постачання і збуту економіст Прогресивна
Прибуток
1,8 1,4
840 Відділ маркетингу
начальник Прогресивна
Обсяг реалізації продукції
1,8 1,6 960
Відділ маркетингу
економіст Прогресивна
Обсяг реалізації продукції
1,8 1,4 840
Відділ реклами начальник Прогресивна
Обсяг реалізації продукції 1,8 1,6 960
Відділ реклами Прогресивна Обсяг реалізації продукції 1,8 1,4 840
Висновок: У цій лабораторній роботі нам потрібно було вивчити та вміти застосовувати форми та системи заробітної плати в організації для мотивації працівників підприємства. Для механічного, технічного, гальванічного та складального цехів ми обрали відрядну форму оплати праці, оскільки їхня заробітна плата залежить від кількості виробленого товару. Також кожному з них ми додали надбавки і премію.
Для секретаря, референта, директора, юрисконсульта, заступника директора з економіки, головного інженера, відділу якості та технічного контролю, заступника директора з виробництва, заступника директора з кадрових питань, головного бухгалтера, планово-економічного відділу, відділу праці та ЗП, науково-дослідної лабораторії, відділу головного конструктора, відділу головного технолога, відділу головного механіка , відділу головного енергетика , планово-виробничому відділу, диспетчерському відділу, відділу кадрів і бухгалтерії ми обрали погодинну форму оплати праці оскільки їхня заробітна плата залежить від кількості відпрацьованих годин. Також всім їм крім секретаря, референта, юрисконсульта і диспетчерського відділу встановили премії і надбавки у розмірі від 10% до 50%
у залежності від відділів і посад. Референту, юрисконсульту і диспетчерському відділу встановили надбавку, а диспетчерському відділу додатково доплату за роботу у нічний час у розмірі 40% (від відпрацьованих годин – у даному випадку 60*4*40%=96 грн.).
Комбіновану форму оплати праці обрали для допоміжних цехів, оскільки вони не виробляють продукції і їх зарплата залежить від виконання нормованих завдань. Начальникам цезів додатково встановили премію, а робітникам не встановлювали, щоб не дуже відрізнялась середня зарплата по підприємству.
Для заступника директора з маркетингу, відділу постачання і збуту, відділу маркетингу і відділу реклами ми обрали комісійну форму оплати праці, оскільки їхня зарплата визначається на основі нормативу у відсотках до показника. Максимальний відсоток нормативної ставки ми взяли у розмірі 1,8% від прибутку за місяць – для уникнення різких відмінностей у розмірах заробітної плати.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини