Дослідження трудової діяльності менеджерів за допомогою фотографії робочого часу

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра:
Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:
2009
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Підприємництво

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Лабораторна робота 1 «Дослідження трудової діяльності менеджерів за допомогою фотографії робочого часу»
Варіант - 6
Львів 2009
Мета роботи: Вивчення трудових процесів менеджерів різних рівнів управління і розроблення рекомендацій з вдосконалення функціональних обов’язків управлінців.
Технічні засоби: комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
Індекси: підготовчо-заключний – ПЗ; оперативний – ОП; час на обслуговування робочого місця – ОРМ; перерви на відпочинок і особисті потреби – ПВ; втрати часу через організаційно-технічні причини – ВОТП; втрати часу через порушення технологічної і трудової дисципліни – ВПД.
Таблиця 1.1
Спостережний лист ФРЧ віце-президента з виробництва
N=2
з/п Що спостерігалось Поточний час, годхв Тривалість, хв. Індекс 1 2 3 4 5 1 Початок робочого дня Прийшов на роботу 900 902 2 ВПД 2 Ознайомлення з кореспонденцією
915+N 15 ПЗ 3 Розпорядження про передачу інформації в основні
цехи, планово-виробничий та диспетчерський відділи 931+0.5N 15 ОП 4 Узгодження питань з іншими віце-президентами (з економіки, технічного розвитку, маркетингу) 944+N 14 ОП 5 Узгодження питань з постачальниками-посередниками про забезпечення робочого дня комплектуванням ( деталями, вузлами тощо) 956+N 12 ВОТП 6 Підготовка наради з виробничих питань з начальниками основних цехів із залученням керівників і провідних спеціалістів планово-виробничого і диспетчерського відділів, а також головного технолога, головного конструктора і начальника транспортного цеху. 1000+0.5N 3 ПЗ 7 Проведення виробничої наради у вище перерахованому складі 1032+N 33 ОП 8 Підготовка наказів, розпоряджень, інструкцій та іншої документації за результатами наради з секретарем, референтом, спеціалістами 1047+0.5N 14 ПЗ 9 Вивчення інформації про хід виробництва на початок робочого дня 1059+N 13 ОП 10 Прийняття рішень із забезпечення ритмічного і якісного виробничого процесу (усунення відхилень, ліквідація проблем постачання) 1111+0.5N 11 ВОТП 11 Розгляд і уточнення списків працівників підрозділів і служб на преміювання за минулий місяць
1120+0.5N 9 ОП 12 Відвідування президента для уточнення виробничих проблем
1140+N 21 ВОТП 13 Телефонні розмови на виробничі теми 1200+0.5N 19 ВОТП 14 Творча робота (обдумування стратегії розвитку виробництва, можливості залучення інвестора, проблем вдосконалення організації виробництва тощо) 1230+N 31 ОП 15 Прийом кваліфікованих інженерів і робітників для отримання їх пропозицій з вдосконалення виробничого процесу 1255+N 25 ОП 16 Ознайомлення з інформацією про результати виробничої діяльності в першій половині дня 1300+0.5N 4 ОП 17 Обідня перерва 1400 59 ПВ 18 Нарада у президента з питань нової емісії акцій та залучення вітчизняних і іноземних інвесторів 1435 35 ОП 19 Зустріч з підприємцями, представниками іноземних фірм і посередницьких структур для пошуку кращих варіантів забезпечення виробництва, запровадження технології випуску нових виробів 1505+0.5N 31 ОП 20 Підписання договорів з ініціативи підприємства, посередницькими і фінансовими структурами тощо, пов’язаними з вдосконаленням виробничого процесу 1524+0.5N 19 ОП 21 Ознайомлення з інформацією про хід виробництва 1540+0.5N 16 ОП 22 Обхід цехів, виробничих дільниць та інших служб, які йому підпорядковуються 1635+N 56 ОП 23 Телефонні розмови з іншими віце-президентами, керівниками служб з метою усунення недоліків тощо
1644+0.5N 8 ВОТП 24 Контакти з органами місцевої влади 1726+N 43 ОП 25 Прийом представників екологічної служби, санепідемстанції 1733+N 9 ОП 26 Перевірка проходження процесу виготовлення виробів (ритмічність, темп) 1745+0.5N 9 ОП 27 Прийняття рішення з вдосконалення виробничого процесу за підсумками робочого дня 1758+0.5N 13 ОП 28 Підведення підсумків через селектор з президентом та іншими віце-президентами 1810+0.5N 12 ПЗ
Таблиця 1.2
Спостережний лист ФРЧ начальника механічного цеху
N=0
з/п Що спостерігалось Поточний час, годхв Тривалість, хв. Індекс 1 2 3 4 5 1 Початок робочого дня Прихід на роботу 900 907 7 ВПД 2 Обхід цеху 952+N 45 ОП 3 Ознайомлення з кореспонденцією 1012+0.5N 20 ПЗ 4 Підготовка наради з виробничих питань з начальниками дільниць і майстрами 1017+0.5N 5 ПЗ 5 Проведення виробничої наради у вище перерахованому складі 1102+N 45 ОП 6 Проведення атестації робітників цеху 1215+N 73 ОП 7 Телефонні розмови на виробничі теми 1228+0.5N 13 ОП 8 Ознайомлення з інформацією про результати діяльності цеху в першій половині дня 1300+0.5N 32 ОП 9 Обідня перерва 1405 65 ПВ 10 Нарада у технічного директора з питань вдосконалення організації виробничого процесу 1447 42 ОП 11 Прийом робітників цеху і вирішення конфліктних ситуацій 1530+N 43 ВПД 12 Телефонна розмова з технічним директором з питань поставки матеріалів
1534+0.5N 4 ВОТП 13 Обхід цеху з представниками органів технічного нагляду
1603+N 29 ОП 14 Робота з документами, літературою тощо 1632+N 29 ОП 15 Телефонні розмови 1646+0.5N 14 ПВ 16 Обхід цеху. Перевірка перебігу процесу механічної обробки виробів 1730+N 44 ОП 17 Оформлення документації про техніко-економічну діяльність цеху 1745+N 15 ОП 18 Складання плану роботи на наступний день 1805+0.5N 20 ПЗ
Таблиця 1.3
Спостережний лист ФРЧ майстра в механічному цеху
N=0
з/п Що спостерігалось Поточний час, годхв. Тривалість, хв. Індекс 1 2 3 4 5 1 Початок робочого дня Прихід на роботу 900 901 1 ВПД 2 Обхід робочих місць. Перевірка приходу робітників цеху 910+N 9 ОП 3 Видача завдань для виконання, інструментів і матеріалів робітникам цеху 932+0.5N 22 ОП 4 Оформлення документації з прийому матеріалів і литва 957+0.5N 25 ОП 5 Нарада в начальника цеху з виробничих питань 1045+N 48 ОП 6 Обхід робочих місць. Перевірка виконання операцій робітниками 1124+N 39 ОП 7 Телефонна розмова з начальником цеху з питань отримання нових токарних верстатів 1129+0.5N 5 ВОТП 8 Підготовка і підписання документів про відправлення готової продукції на склад 1154+0.5N 25 ОП 9 Обхід робочих місць 1216+N 22 ОП 10 Оперативне вирішення питань про ремонт свердлильного верстата 1237+0.5N 21 ВОТП 11 Обхід робочих місць. Ознайомлення з виконанням завдань робітниками в першій половині дня 1255+N 18 ОП 12 Обідня перерва 1402 67 ПВ 13 Обхід робочих місць 1421 19 ОП 14 Вивчення конструкторської документації 1454+N 33 ОП 15 Телефонна розмова з начальником цеху з питань освоєння виробництва нових виробів 1501+0.5N 7 ОП 16 Оформлення документів про отримання додаткових комплектів спецодягу 1523+0.5N 22 ВОТП 17 Обхід робочих місць 1545+N 22 ОП 18 Розгляд і уточнення списку робітників на преміювання за минулий місяць 1603+0.5N 18 ОП 19 Формування списку робітників, що претендують на підвищення кваліфікаційного розряду 1624+0.5N 21 ВОТП 20 Телефонні розмови 1632+0.5N 8 ПВ 21 Обхід робочих місць. Спостереження за виконанням робітниками операцій 1658+N 26 ОП 22 Оформлення документації (виписка нарядів, актів прийому і здачі тощо) 1721+N 23 ОП 23 Обхід робочих місць, прийом інструментів і обладнання 1756+N 35 ОП 24 Підписання документів про відправлення готової продукції на склад 1812+0.5N 16 ОП
Таблиця 1.4
Зведення затрат і втрат робочого часу менеджером відповідного рівня
з/п Категорії робочого часу Величина витрат і втрат робочого часу Віце-президент з питань виробництва Начальник механічного цеху Майстер у механічному цеху хв. % хв. % хв. % 1 2 3 4 5 6 7 8 1 ПЗ 44 7,99 45 8,26 — — 2 ОП 375 68,06 367 67,34 407 73,7 3 ПВ 59 10,71 79 14,5 75 13,6 4 ВОТП 71 12,9 4 0,73 69 12,5 5 ВПД 2 0,36 50 9,17 1 0,18 6 ОРМ — — — — — — Питома вага кожної категорії затрат робочого часу визначається за формулою:
К=Ткат/Тр.д.*100% ,
де
Ткат – тривалість певної категорії затрат робочого часу, хв.;
Тр.д. – тривалість робочого дня, хв.
Висновок: Для того, щоб вдосконалити функціональні обов’язки управління потрібно: вдосконалення документообігу; вдосконалення структури управління; комп’ютеризація управлінських процесів; поліпшення управлінської праці, психологічного клімату в колективі; підвищення рівня технічної оснащеності управлінських робочих місць; підвищення технічного рівня управління; покращання організації управлінської праці; покращання інформаційних процесів.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини