antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ

Аналізування та подолання конфліктів і стресових ситуацій в апараті управління організації
Тип роботи:
Лабораторна робота
ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Факультет:
Менеджмент
Кафедра:
Кафедра менеджменту
Предмет:
Економіка
Рік:
2014
Вартість:
2 бала

Посилання на дану роботу:

http://antibotan.com/file.html?work_id=528109


Опублікувати посилання:

Завантажень:

3


Частина тексту файла:

Міністерство освіти та науки України
Національний університет «Львівська політехніка»
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємства
Лабораторна робота 6
З дисципліни “Менеджмент”
На тему: «Аналізування та подолання конфліктів і стресових ситуацій в апараті управління організації»
Варіант 18
Львів 2014 Мета роботи: дослідити причини виникнення конфліктних/стресових ситуацій в організації та розробити рішення з їх розв’язання. Технічні засоби: форми для заповнення, графічні засоби.
Теоретичні відомості
Конфлікти – це відсутність згоди між двома або більшими сторонами, які можуть бути конкретними особами або групами. Кожна сторона в ході конфлікту домагається щоб була прийнята її точка зору або ціль.
Внутрішньоособовий конфлікт - виникає в результаті суперечливих вимог, які пред'являються одній і тій же особі, порушення принципу одноосібності, а також неузгодження виробничих вимог з особовими потребами, робочим перевантаженням або недовантаженням (приклади: керівник одне вимагає, а інше робить; непорозуміння між виробниками і реалізаторами продукції по її якості; між керівником і бухгалтером по ціні продукції).
Міжособовий конфлікт - найпоширеніший, який проявляється між керівниками за ресурси, капітал, робочу силу, обладнання та ін. Цей конфлікт може проявлятися і як зіткнення особистостей, тому що люди з різними рисами характеру, поглядами і цінностями просто неспроможні контактувати один з одним.
Конфлікт між особистістю і групою - виникає у випадках, коли особистість займає позицію, яка відрізняється від позицій групи (приклад: член колективу за рахунок продуктивності праці підвищив заробіток, а економічна служба знизила розцінки всім працюючим; керівник за порушення дисципліни покарав групу працюючих, а остання відмовляється працювати).
Міжгруповий конфлікт - виникає на підставі наявності формальних і неформальних груп (приклади: сварки між денною і нічною змінами в лікарні за якість обслуговування хворих).
Стрес – емоційний стан організму, який обумовлений надмірним тиском на особу і згодом здійснює на неї деморалізуючу дію. В залежності від виду і характеру стреси бувають фізіологічними і психологічними.
Фізіологічні стреси виникають, коли відбувається накопичення критичної маси утомленості від стресових ситуацій. Психологічні стреси поділяються на інформаційні та емоційні. Інформаційні стреси виникають в ситуації інформаційних перевантажень, коли людина не справляється із задачами, не поспіває прийняти рішення та ін. Емоційні стреси проявляються в ситуаціях погроз. небезпеки, образ. Основними причинами стресу є: - організаційні фактори - перевантаження, недовантаження, неузгодженість, низька якість планових завдань; - конфлікт ролей, коли до працівника висувають суперечливі вимоги до роботи, або дають завдання, які виходять за межі його службових обов'язків; - невизначеність ролі в майбутньому, коли особі невизначені обов'язки її роботи, кому вона підпорядкована і які у неї є права; - обов'язковість, це підвищена відповідальність перед людьми, а також участь в зборах і нарадах, які насичені в організації; - відповідальність за виконання завдання, особливо в умовах невизначеного майбутнього; - постійні зміни, необхідність пристосовуватися до швидких технологічних змін, одержана нових навичок, виконання додаткових обов'язків; - взаємовідносини з підлеглими - невміння керувати критично налагодженим або незгуртованим коллективом, труднощі в опонуванні владою; - взаємовідносини з колегами - нездорова конкуренція і суперництво, недостатня підтримка колективом. труднощі в досягненні співпраці; - ненадійність робочого місця, пов'язане з побоюванням скорочення штатів, старінням, дострокової пенсії; - почуття, викликані роботою чи кар'єрою - розчарування при досягненні кар'єрної висоти, відсутність перспектив, повільне просування по службі; - вплив організації, пов'язаний з напруженим кліматом, авторитарним стилем керівництва, нестачею інформації, недостатньою участю в трудовому процесі; - зовнішній вплив, який включає: конфлікт вимог організації та сім'ї; домашні проблеми; віддача переваги роботі, ніж сім'ї; постійні відрядження.
Таблиця 5.1 Характеристика конфліктних ситуацій в організації з/п Конфліктні ситуації Характеристика за змістом Причини виникнення Наслідки конфлікту 1 2 3 4 5 7 Між начальником цеху та майстрами Конфлікт між особистістю і групою Нарікання працівників на високий рівень стресу Погіршення відносин між ними. Винекнення подальших непорозумінь через стресові та конфліктні ситуації.Може погано вплинути на роботу підприємства.
14 Між керівниками інституційного рівня організації та представниками страйкового комітету Міжорганізаційний конфлікт Нарікання на заробітну плату, Відмінності в думках щодо колективного договору Погіршення відносин між ними. Виникнення ще більших конфліктів. Формування уявлення про конфліктну сторону як про ворога
Таблиця 5.2 Управління конфліктами в організації з/п Конфліктні ситуації Шляхи запобігання конфлікту Способи вирішення або усунення Комунікації, що застосовуються при вирішенні конфлікту Можливі стреси в учасників конфлікту (їхні види) 1 2 3 4 5 6 7 Між начальником цеху та майстрами з приводу скорочення тривалості робочого передсвяткового дня. Обидві сторони повинні піти на взаємні уступки, враховуючи також вимоги керівництва розв’язання проблеми, яка зумовила конфлікт, компроміс
Формальні, неформальні комунікації, вербальні, організаційні
Дистрес: негативний стрес 14 Між керівниками інституційного рівня організації та представниками страйкового комітету з приводу підвищення ЗП, укладання колективного договору. 1.Укладання колективного договору, який буде задовольняти вимоги обох сторін. 2.Вияснення причин незадоволення
щодо заробітної плати Обговорити цю ситуацію з точки зору того, що буде краще для організації , а не для когось із них. Компроміс Формальні, неформальні комунікації, організаційні(між різними підрозділами) Горизонтальні комунікації,вербальні Дистрес: негативний стрес
Таблиця 5.3 Участь груп у втрішенні конфліктних ситуацій в організації з/п Конфліктні ситуації Формальні групи, які варто залучити для вирішення конфлікту Роль формальних груп у ході вирішення конфлікту Неформальні групи, які варто залучити для вирішення конфлікту Роль неформальних груп в процесі вирішення конфлікту 1 2 3 4 5 6 7 Між начальником цеху та майстрами з приводу скорочення тривалості робочого передсвяткового дня. комітет з усунення конфліктів між працівниками Мають великий вплив і великі повноваження Важлива роль належить саме формальним групам у вирішенні конфліктної ситуації Комітет із захисту прав людини, комітет із захисту прав працівників Мають великий вплив, що може сприяти зміненню поведінки начальника цеху 14 Між керівниками інституційного рівня організації та представниками страйкового комітету з приводу підвищення ЗП, укладання колективного договору. Командна група, комітет з усунення організаційних конфліктів Мають великий вплив і великі повноваження Групи, членами яких є працівники бухгалтерії
Відіграють важливу роль у вирішенні конфліктного питання
Висновок
Отже, процес керівництва будь-якою організацією часто супроводжується конфліктами. У даній
лабораторній
роботі наведені конфлікти між особистістю та групою
та міжорганізаційні
конфлікти. У таблиці 5.2 зазначено до конфліктних ситуацій шляхи їх вирішення. Найдоцільніше застосовувати компроміс і розв’язання проблеми, що зумовила виникнення конфлікту, тому що ці способи є найбільш ефективними. Щоб усунути дані конфлікти, необхідно чітко визначити причини їхнього виникнення і наслідки. Вони наведені у таблиці 5.1.
У даній лабораторній роботі причинами конфліктних ситуацій є нарікання працівників цеху на стресовий настрій на роботу передсвяткового дня
та відмінності в думках щодо укладання колективного договору, незадоволення заробітної плати. В таблиці 5.3 я зазначила, які формальні і неформальні групи варто залучити для вирішення конфліктних ситуацій. Звичайно формальні групи мають більший вплив, їхні рішення можуть бути узаконені. А неформальні групи намагаються задовольнити соціальні потреби і не передбачають правового формального узаконення.
Список використаних джерел: Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навч. посібник / О. Є. Кузьмін, І.С. Троцик, Х.С. Передало, Р.З. Дарміць – 3-тє вид. доп. ; перебол –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2012. – 172 с.
Менеджмент: теоритчні і прикладні засади Конспект лекцій старшого викладача Дарміця Р.З.Коментарі

Залишити коментар »

 

Ви не можете залишити коментар.

Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.