Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Облік і аудит
Факультет:
Економіка підприємства

Інформація про роботу

Рік:
2008
Тип роботи:
Методичні вказівки
Предмет:
Міжнародної економіки

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”              МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання курсовї роботи "ЕКОНОМІКА ВИРОБНИЧО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА" з дисципліни "Економіка підприємства"
для студентів всіх форм навчання за напрямами:
030503 “Міжнародна економіка” 030504 "Економіка підприємства" 030507 “Маркетинг” 030508 “Фінанси і кредит” 030509 “Облік і аудит” 030601 “Менеджмент”              Затверджено на засіданні кафедри економіки підприємства та інвестицій  
Протокол 7
від
28. 03. 2008 р.
Економіка виробничо-господарської діяльності підприємства: Методичні вказівки до виконання курсової роботи /Укл.: В.І.Довбенко, Л.І.Ріжко, А.Р.Стояновський, О.Я.Загорецька - Львів, 2007. - 47 с. Видавництво Національного університету "Львівська політехніка"     Укладачі
Довбенко В.І., канд. екон. наук, доц.;
Ріжко Л.І., ст. викл.;
Стояновський А.Р., асист.;
Загорецька О.Я., асист.       Рецензенти
Скворцов І.Б., канд.екон.наук, доц.
Кічор В. П.., канд.техн.наук, доц.     Відповідальний за випуск
Козик В.В., канд.екон.наук, доц.
1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Економіка підприємства – наука про ефективність виробництва, шляхи і методи досягнення підприємством своїх цілей за умов раціонального використання ним всіх видів ресурсів. Предметом вивчення економіки підприємства є способи ефективного використання ним всіх видів ресурсів та елементів виробничого процесу. Курсова робота “Економіка виробничо-господарської діяльності” необхідна для оволодіння студентами навиками практичних знань з основних питань курсу, що стосуються діяльності підприємства за умов ринку. У курсовій роботі студент повинен за індивідуальними даними про показники річної виробничої програми підприємства визначити показники її виконання. На основі даних про запропоновані варіанти інвестиційних проектів розвитку підприємства на наступний рік вибрати кращий з даних варіантів і розрахувати очікувані показники нової виробничої програми діяльності підприємства. Здійснити оптимізацію ціни на вироби, що випускаються підприємством, виходячи з критерію максимізації прибутку. За індивідуальним завданням розрахувати вплив змін техніко-економічних показників на результати діяльності підприємства. Методичні вказівки включають: методику розрахунку індивідуальних коефіціентів та вибору виробів, що випускаються підприємством; вихідні дані для розрахунків; методичні вказівки до виконання курсово роботи; вимоги до оформлення курсової роботи.
2. МЕТОДИКА РОЗРАХУНКУ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ДАНИХ
ЗА ІНДИВІДУАЛЬНИМИ КОЕФІЦІЕНТАМИ   РОЗРАХУНОК ІНДИВІДУАЛЬНИХ КОЕФІЦІЕНТІВ Для вибору вихідних даних кожному студентові неохідно розрахувати індивідуальний коефіцієнт (К). Індивідуальний сумарний коефіцієнт (К) визначають додаючи груповий, порядковий та іменний коефіцієнти. Груповий коефіцієнт визначають, поділивши останню цифру номера групи на два. Так, наприклад, у всіх студентів групи ЕК-21 даний коефіціент дорівнюватиме 0,5 ( 1/2 ), а у студентів групи ЕК-216 -
3,0 ( 6/2 ). Порядковий коефіцієнт відповідає номеру студента у списку групи. Та, якщо у журналі групи його порядковий номер 20, то значення даного коефіцієнта дорівнюватиме 20/10 = 2. Іменний коефіцієнт обчислюють поділивши суму номерів перших букв власного імені та прізвища за алфавітом на 10. Алфавітна довідка А Б В Г Д Е
Є Ж З И І Ї Й К Л М 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Ю Я   17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  
ВИБІР ВИРОБІВ Кожному студентовів необхідно здійснити вибір виробів, які випускає підприємство. У курсовій роботі їх кількість обмежується трьома виробами. Вибір необхідно здійснити за такою схемою: назва першого виробу визначається на основі порядкового номера студента у списку групи (Нп): 1 = Нп + 8 назва другого виробу відповідає номеру першої букви прізвища студента; назва третього виробу визначається на основі номера першої букви імені студента. Примітка: -
номер букви Я прийняти 12, як для Ї; -
при співпадінні номерів двох виробів для другого виробу прийняти номер, що передує отриманому значенню, напр. 5 і 5 (виріб Д), прийняти 5 і 4 (вироби Д і Г); Знаки
“ “ при виборі варіантів вихідних даних інтерпретуються так: “ – “ - для студентів груп, остання цифра номера яких є непарною (наприклад,
ЕК-21, ЕК-23 і т.д.); “ + “ – для студентів груп, остання цифра номера яких є парною (наприклад, ЕК-22, ЕК-24 і т.д.).
ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ РОЗРАХУНКІВ
Таблиця 3.1 Вихідні дані для розрахунку показників виробничої програми підприємства та її виконання   п/ч Назва   виробу Річні обсяги виробництва, тис. шт Залишки готової продукції на початок року,
тис. шт Залишкси готової продукції на кінець року,
тис. шт Ви-роб-ни-чий цикл,
дні Рен-та-бель- ність за пла-ном, % план звіт план факт плані факт 1 А 1500 120К 1600 122К 70
5,5К 65
5К 75
6К 78
6К 1 15,0 2 Б 1400 110К 1350
108К 69
5,4К 70
5,3К 60
4,8К 64 5К 0,8 18,5 3 В 1300 100К 1360 103К 60
4,5К 66
4,7К 63
4,8К 55
4К 1,2 12,2 4 Г 1200
90К 1150
89К 60 4,5К 67 4,6К 55
4К 75
6К 1,5 19,1 5 Д 1100
80К 1170
82К 52
4К 58
4,4К 62
4,9К 50 3,8К 1,2 20,5 6 Е 1000
70К 950
68К 50 3,7К 60 4,5К 48 3,6К 70
5,5К 1,1 14,3 7 Є 900
60К 970
63К 50
3,8К 55
4К 55
3,9К 40
3К 1,8 16,9 8 Ж 800
50К 760
48К 40
2,6К 60
4К 37
2,5К 50
3,5К 2,0 22,5 9 З 700 40К 735
42К 53
3,6К 42
2,8К 56
3,8К 35
2,6К 2,2 24,8 10 И 600
30К 570
28К 40
2,7К 25
1,5К 45 3К 40
2,4К 2,5 13,1 11 І 250
20К 275
22К 15
1К 20
1,2К 17
1,1К 25
1,5К 4 17,6 12 Ї
230 18К 220
17К 12
0,8К 14
0,9К 10 0,7К 17
1,1К 4,4 21,0 13 Й 200
15К 215
16К 10
0,7К 8 0,6К 12 0,9К 15 К 4,8 14,8 Продовження таблиці 3.1 14 К 180 13К 165
12К 9
0,65К 6
0,45К 11
0,7К 12
0,9К 5,5 16,2
15 Л 150 10К 160
11К 12 0,8К 10
0,7К 10
0,6К 7
0,5К 5,0 19,5 16 М 120
9К 110
8К 6
0,4К 4,5
0,3К 5
0,35К 9
0,6К 6,0 23,8 17 Н 105 8К 100
7К 5
0,3К 7 0,4К 4
0,25К 10
0,6К 6,5 21,7 18 О 90 7К 80
6К 4 0,24К 3
0,22К 5 0,3К 7
0,4К 7,0 19,0 19 П 80 6К 86
6,5К 3 0,2К 2,5
0,2К 4 0,3К 2 0,15К 6,0 17,2 20 Р 70 5К 65
4,5К 3,5
0,2К 5
0,3К 3
0,18К 6
0,4К 8,0 12,5 21 С 30
2К 32
1,9К 3
0,21К 2
0,13К 2,6
0,2К 1,5
0,1К 7,0 14,4 22 Т 28 1,8К 27 1,7К 2
0,14К 4
0,3К 1,8
0,1К 4.5
0,3К 9,0 16,0 23 У 26 1,6К 28
1,7К 1,5
0,1К 1,2 0,1К 1,7
0,1К 1,9
0,1К 6,0 18,0 24 Ф 24 1,4К 23
1,3К 1,3
0,1К 2,8 0,1К 1,5
0,1К 3,5
0,2К 5,0 21,3 25 Х 22 1,3К 23 1,4К 1,2
0,1К 1,3
0,1К 1,9
0,1К 2,2
0,1К 8,0 23,0 26 Ц 20 1,2К 19 1,1К 1
0,07К 2
0,1К 1,5
0,1К 1,8
0,1К 10,0 15,5 27 Ч 18 1,1К 19
1,2К 1,3
0,1К 1,5
0,1К 1
0,08К 2,1
0,1К 6,5 19,9 28 Ш 15
1К 14
0,9К 0,6 0,04К
0,5
0,036К 0,7
0,05К 1
0,07К 7,5 25,0 29 Щ 12 0,9К 13
0,8К 0,7 0,05К 1,3
0,1К 0,6
0,04К 0,5
0,03К 10,0 17,7 30 Ю 10 0,8К 9
0,7К 0,5
0,03К 0,3
0,02К 0,6
0,04К 1
0,06К
8,5 20,2   Прим.: К – значення сумарного коефіцієнта
Таблиця 3.2 Норми витрат ресурсів на виробництво одного виробу   з/ Види виро-бів Сировина і матеріали Комплектуючі (з ПДВ), грн Паливо, кг Електрое-нергія, квт-год   Трудо-місткість, люд-год W,
кг X,
кг Y,
м3 Z,
м2 1 А - 0,3 - - - 0,5 1,5 0,15 2 Б 0,8 - - - - 0,7 2,8 0,36 3 В 0,6 0,4 - - - 0,9 4.6 0,52 4 Г - 1,2 - - - 1,0 5.2 0,60 5 Д 0,9 0,5 - - - 1,1 6,0 0,75 6 Е - 1,8 - - - 1,4 6,8 0,80 7 Є 3,0 - - - - 1,6 7,2 1,04 8 Ж 3,6 - - - - 2,1 6.5 0,91 9 З 4,5 0,3 - - - 2.4 7,8 1,47 10 И 5,6 0,6 - - - 2,3 7,5 2,56 11 І 12,0 - 0,0021 - - 15,5 20,8 7,2 12 Ї (Я) 13,6 - 0,0045 - - 12,3 25,2 8,5 13 Й 15,5 - 0,0092 - - 8,7 19,0 9,8 14 К - 7,9 0,0054 - - 9,1 12,6 8,5 15 Л - 12,0 - 0,35 - 7,6 18,3 8,8 16 М 22,1 - - 0,49 - 17,4 28,7 10,0 17 Н 25,0 2,2 - 0,56 - 30,2 43,5 12,4 18 О 28,3 1,9 - 0,75 - 21,9 33,0 21,5 19 П 32.5 - 0,0030 0,24 - 28,5 20,0 18,2 20 Р 35,6 - 0,0095 0,48 - 17,7 40,8 27,9 21 С 85,0 - 0,0046 - 34,5 - 126,0 46,3 22 Т 95,5 - 0,012 - 58,2 - 71,5 55,8 23 У 132,9 - 0,017 - 42,6 - 150,2 49,8 24 Ф 125,0 12,0 0,028 - 68,0 - 202,5 75,4 25 Х 156,1 5,8 0,035 - 87,9 - 277,3 65,5 26 Ц 185 - - 1,9 122,6 38,0 188,5 89,0 27 Ч 190 15,8 - - 82,4 15,0 203,5 104,9 28 Ш 210,5 24,0 - 1,35 96,7 - 255,0 92,0 29 Щ 225,0 35,5 - 2,60 200,0 48,5 162,9 115,8 30 Ю 245,0 22,7 - 1,86 166,3 85,0 120,4 128,0  
Таблиця 3.3 Вихідні дані для розрахунку чисельності
промислово-виробничого персоналу підприємства, % Період Основні виробничі робітники Підсобні робітники в основному виробництві Робітники,зайняті в допоміжному та обслуговуючому виробництві Робітники, зайняті у підсобному виробництві Управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів Адмініст ративно-управлін ський персонал План 100 15 0,5К 30 К 5 0,2К 10 0,5К 10 0,2К Звіт 100 14 0,5К 32 К 6 0,2К 11 0,5К 10 0,2К   Таблиця 3.4 Дані про рух кадрів на підприємстві, люд. (Прийняття (чисельник) / звільнення (знаменник) основних виробничих робітників) Місяці року 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 7 0,5К 11 0,6K 13 0,3K 14 0,4K 10 0,7K 4
,3K 12 K 14 1,1K 15 1,2K 16 1,3K 6 0,5K 13 1,1K 7 0,5K 12
K 10
0,8K 11 0,9K 17 1,4K 11
0,9K 9
0,7K 7
0,6K 12 K 19 1,6K 15 1,2K 6
0,5K   Таблиця 3.5 Годинні тарифні ставки робітників підприємства, грн  Умови праці Форма оплати праці Годинні тарифні ставки за розрядами І ІІ ІІІ ІV V VІ Нормальні Погодинники 1,00 1,09 1,20 1,33 1,50 1,72 Відрядники 1,20 1,31 1,44 1,60 1,80 2,06 Важкі та шкідливі Погодинники 1,25 1,36 1,50 1,66 1,88 2,15 Відрядники 1,50 1,64 1,80 2,00 2,25 2,58   Таблиця 3.6 Середній розряд робіт з виготовлення виробів А
Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л1 3,1 3,2 3,3 3,2 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9 М1 Н1 О1 П Р1 С1 Т1 У1 Ф1 Х1 Ц1 Ч1 Ш1 Щ1 Ю1 3,9 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4.4 4,5 4,6 4,7  
Прим.: 1 – 30% робітників-відрядників працюють у важких та шкідливих умовах праці  
Таблиця 3.7 Залежність між рівнем виконання завдань з обсягу виробництва продукції і середнім розміром премій з фонду заробітної плати
робітників-відрядників  Рівень виконання виробничих завдань, %   110 Середній розмір премій робітників-відрядників, %   -   5   10   15   20   25   30  
Таблиця 3.8 Залежності, що характеризують відношення
рівня заробітної плати різних категорій промислово-виробничого персоналу підприємства (з врахуванням преміальних доплат з фонду заробітної плати) до середнього рівня оплати праці робітників-відрядників  Підсобні робітники в основному виробництві Робітники в допоміжному та обслуговуючому виробництві Робітники у підсобному виробництві Управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів Адміністративно-управлінський персонал 0,7 0,9 0,8 1,2 1,5 Таблиця 3.9 Стан та вартість основних виробничих фондів підприємства  Групи основних фондів Початкова вартість на початок року,
тис.грн. Ступінь зношення на початок року, % власні орендовані власних орендованих 1 2 3 4 5 1.Будівлі, споруди 6000 300 К - 40 2К - 2.Транспортні засоби 3000 200К - 50 К - 3.Машини і обладнання 4000 200 К 600 40К 35 2К 40 2К 4.Комп’ютерна техніка 2000 100К - 30 + 1,5К -  
 Таблиця 3.10 Дані про рух основних фондів, тис.грн  Варіант Введення   Вибуття   1 2 3 1 01/06 = 300 12К (2);
06/06 = 250 20К (3);
11/12 =150 8К (4) 03/06 = 400 24К (1);
08/12 = 175 10К (2) 2 02/03 = 500 35К (3);
07/10 = 190 15К (2) 04/03 = 120 8К (2);
10/10 = 250 10К (3);
11/12 = 75 3К (4) 3 03/05 = 600 45К (1);
04/05 = 750 48К (3);
08/12 = 250 15К (2) 05/05 = 155 10К (2);
09/12 = 300 20К (3) 4 04/07 = 190 12К (4);
06/08 = 450 35К (3) 01/07 = 550 35К (1);
07/08 = 410 25К (2;
08/09 = 255 16К (2) 5 05/05 = 800 60К (3);
09/10 = 350 25К (1);
11/11 = 390 24К (2) 04/05 = 445 28К (4);
10/11 = 180 12К (1) 6 06/11 = 550 40К (3);
10/12 = 230 16К (2) 09/10 = 380 30К (4) 02/10 = 150 8К (2);
07/11 = 350 23К (3);
09/12 = 450 30К (1) 7 07/08 = 180 12К (2);
08/11 = 750 55К (3);
08/11 = 420 25К (1) 03/04 = 160 10К (4);
08/08 = 240 18К (1) 8 01/01 = 820 63К (4);
01/04 = 470 29К (1);
04/04 = 180 11К (2) 02/01 = 610 48К (3);
03/04 = 140 50К (1) 9 03/06 = 280 20К (2);
09/08 = 660 45К (3) 05/06 = 470 36К (1);
10/08 = 220 15К (3);
11/11 =195 14К 4) 0 04/04 = 760 57К (1);
06/05 = 900 65К (3);
09/06 = 170 11К (2) 03/03 = 350 20К (1);
06/06 = 400 25К (3) 09/12 = 300 20К (4)   Примітка: 01,02,,12 – номери місяців введення-вибуття основних фондів (чисельник – за планом, знаменник – фактично);
(1), (2), (3),(4) – групи основних фондів, за якими відбувається введення (вибуття); номер варіанта відповідає останній цифрі номера студента за списком у групі. Таблиця 3.11 Ціни придбання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів (з врахуванням ПДВ) Види ресурсів Од. вимірювання Ціна одиниці, грн W т 1200 X т 960 Y м3 180 Z м2 25 Паливо* т 3800 Електроенергія* квт-год 0,24  
Таблиця
3.12 Дані про споживання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру
у % до рівня їх технологічних витрат Види ресурсів Допоміжне і обслуговуюче виробництво Підсобне господарство Експлуатаційні потреби Матеріали 20 5 5 Паливо 30 5 10 Електроенергія 20 5 15  
Таблиця 3.13 Норми відходів матеріальних ресурсів, % Види сировини і матеріалів Норми відходів всього зокрема зворотних W 12 0,4К 6 0,25К X 10 0,3К 5 0,2К Y 4 0,15К 2 0,1К Z 3 0,1К -   Таблиця 3.14 Дані про зміни цін на матеріальні ресурси та норм їх витрачання у звітному періоді Показники Варіант (остання цифра за списком у групі) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Підвищення цін на матеріали та паливно-енергетичні ресурси, % 2,5 3,1 3,5 4,6 4,5 5,9 5,5 6,3 6,7 7,2 Встановлення знижених норм витрат матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів, %
4,2 5,8 4,5 5,5 6,2 4,5 4,0 3.5 4,5 6,0   Таблиця 3.15 Дані про тривалість періоду постачання матеріальних ресурсів (чисельник) та зриву поставок (знаменник), дні Види ре- сурсів Варіант (остання цифра за списком у групі) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 W 4/2 5/2 6/3 7/3 8/3 9/4 10/4 11/4 12/5 13/5 X 5,5/2,5 6/2,5 6,5/2 7/2,5 7,5/3 8/3,5 8,5/4 9/3 9,5/4 10/4,5 Y 10/4 12/5 14/6 15/6 16/7 18/7 20/8 22/8 24/8 25/9 Продовження таблиці3.15 Z 15/5 16/6 17/6 18/7 19/7 20/8 21/8 22/9 23/9 24/10 Паливо 4/1,5 4,5/2 5/2 5,5/2 6/2,5 6,5/3 7/3 7,5/3 8/3.5 9/3 Комп-лекту-ючі деталі 8/3 9/4 10/4 11/4 12/5 13/6 14/6 15/6 16/7 18/6   Таблиця 3.16 Фінансові показники роботи підприємства  Показники Варіанти (остання цифра за списком у групі) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 Дохід від здачі в оренду майна групи 1, % до його вартості 6,5 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 6,7 7,0 7,5 8,0
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини