Розробка корпоративної комп’ютерної мережі

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
ЗІ
Кафедра:
Кафедра КСА

Інформація про роботу

Рік:
2016
Тип роботи:
Курсовий проект
Предмет:
Комп ютеризовані системи та мережі передавання даних
Варіант:
18

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет “Львівська політехніка”
Кафедра КСА
Курсовий проект З курсу
« Комп’ютеризовані системи та мережі передавання даних » на тему: « Розробка корпоративної комп’ютерної мережі » Варіант
18
Львів – 2016 Зміст Технічне завдання 3 Вступ 7 1 Комп’ютерні мережі 9 1.1 Принцип побудови комп’ютерних мереж 9 1.2 Різновиди мереж 11 1.3 Організація локальної мережі 13 2.1 Структурна схема «Статистичного управління» 15 2.2 Gigabit Ethernet 19 2.3. Fast Ethernet 20 2.4 Wi-Fi 21 3 Структура розведення кабельної мережі центральної будівлі 23 3.1 Обладнання, використане для побудови мережі 23 4 АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ПРОДУКТИВНОСТІ 29 5 IP – АДРЕСАЦІЯ 33 6 МАРШРУТИЗАЦІЯ 35 7 РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ 36 ВИСНОВОК 37 СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 38
Технічне завдання
Спроектувати комп’ютерну мережу (КМ), яка має наступні властивості та характеристики: 1. Структура локальної мережі повинна відповідати наступним вимогам: 1.1. По розміру мережа
об’єднує n будинків (n – визначається варіантом таблиці 1), відстань між будинками l (l – визначається варіантом таблиці 1) 1.2. Для побудови мережі всередині будинків використовуються технології Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, безпровідні технології. В одному з будинків має бути забезпечене підключення комп’ютерів через безпровідну технологію з метою забезпечення підключення переносних комп’ютерів в кількості 10n. 1.3. Структура комп’ютерної мережі повинна бути ієрархічною, в якій присутній рівень мереж робочих груп та мереж відділів. Навести схему ієрархічної структури мережі і згідно неї провести фізичну та логічну структуризацію мережі. Для здійснення структуризації використати наступні пристрої: концентратори, комутатори, VLAN-комутатори (навести структуру віртуальних локальних мереж), маршрутизатори. Передбачити також використання таких рішень, як алгоритм охоплюючого дерева, порт-транкінг для комутаторів, ввести надлишковість зв’язків між будинками. Обґрунтувати вибір мережевих пристроїв. При структуризації мережі вихідним параметром є кількість маршрутизаторів в мережі p, яка рівна
p=n+1, де n – кількість будинків; 1.4. Кількість k вузлів в мережі визначається варіантом таблиці 1 1.5. Для технологій Ethernet та Fast Ethernet навести розрахунок конфігурації мережі Ethernet, розрахунок параметрів PDV та PVV (для частини мережі, побудованої на концентраторах); 1.6. В одному з будинків (центральному будинку) забезпечити розведення кабельної системи згідно вимог структурованих кабельних систем та відповідно до варіанту (таблиця 2). Навести схему розведення кабельних систем із зазначенням типів кабелів, їх довжини та технологій, які використовуватимуться. 2. КМ повинна забезпечувати наступні послуги своїм користувачам: 2.1. Доступ
користувачів до: 2.1.1. Централізованої бази даних; 2.1.2. Мережних WWW-, FTP- та E_mail-серверів; 2.1.3.Можливість забезпечення обміну мультимедійними послугами: –
відеоконференцзв’язок, – аудіозв’язок; – корпоративний телефонний зв’язок; 2.2. Підключення корпоративних користувачів до мережі INTERNET з метою забезпечення її базових послуг; 2.3. Організація публічних WWW-, FTP-серверів для користувачів INTERNET; 2.4. Вид трафіку визначається заданими мережевими сервісами (згідно варіанту таблиці 3) 3. Провести емуляцію спроектованої мережі засобами програми NetCracker. Оцінити пропускну здатність каналів зв’язку в залежності від поставлених задач та виду трафіку. 4. Для адресації вузлів комп’ютерної мережі використати набір протоколів TCP/IP з протоколом IPv4. Навести схему із зазначенням IP-адрес і масок усіх підмереж і вузлів. Обґрунтувати місця розташування маршрутизаторів. Навести схему маршрутизації Вашого підприємства. 5. Навести необхідні налаштування маршрутизації у Вашій мережі: 5.1. Навести схему маршрутизації, в якій відобразити маршрути, внесені в таблиці маршрутизації усіх маршрутизаторів мережі; 5.2. В разі необхідності обґрунтувати необхідність використання динамічної маршрутизації (протоколи OSPF, RIP). 6. Оцінити кошторис Вашого проекту, беручи до уваги наступні пункти: 6.1. Одноразові затрати – апаратне забезпечення (активні пристрої – робочі станції, сервери, периферійні пристрої, активні мережеві пристрої; пасивне обладнання – шафи, патч-панелі, кабелі, аксесуари кабельної системи); 6.2. Сукупна оплата за WAN-канали з розрахунку оплати за місяць послуг (транспортні послуги, INTERNET-послуги, оренда IP-адрес, тощо). Не враховувати вартість програмного забезпечення, оплату людської праці, видатки на амортизацію та ремонт. Вибір обладнання проводити згідно матеріалів мережі INTERNET, матеріалів, доступних для загального використання мережі кафедри КСА, періодичних видань, зокрема, журналу «HOTLINE», іншої наукової літератури. Розрахунок вартості мережі можна виконати, використовуючи програмні засоби мережі INTERNET (див. список літератури).
Таблиця 1. Варіанти завдань для побудови комп’ютерної мережі варіанту k n l(м) 18 75 4 50 Таблиця 2. Варіанти завдань для побудови СКС для комп’ютерної мережі варіанту рис. A C D L1 L2 18 3 6 12 4 23 16 / Рисунок 3 – Структурна схема приміщень головного корпусу
L1=C+D+E; L2=A+B+2. Висота перекриття між поверхами: 3,5 м. Таблиця 3. Мережевий трафік та його параметри Тип трафіка Параметри трафіка Transaction size Time between transaction Small Office Constant (500n)Kbytes Exponential 0.1 s LAN peer-to-peer traffic Exponential (100n) Kbytes Constant 0.01 s Database Uniform 500 to 1000 bytes Exponential 0.1 s. File server’s clien Uniform 500 to 1000 bytes Exponential 2 s
Вступ
Комп'ютерні мережі є швидко зростаючим сектором в ІТ-індустрії. Сьогодні ми маємо змогу спостерігати поширення по всьому світу телефонних мереж, радіо і телебачення, народження і безпрецедентне зростання комп'ютерної індустрії, запуск супутників зв'язку, і, звичайно ж, Інтернет. Концепція підключення комп'ютерів приходить на 1960-і роки, коли Міністерство оборони очолювало першу спробу створити комп'ютерну мережу, яка ретельно пов'язувала кілька комп'ютерів по всьому США. З тих пір комп'ютер без мережі, можливо, має мало користі в повсякденному житті. Мережею є набір комп'ютерів, серверів, мережевих пристроїв, периферійних пристроїв або інших пристроїв, які з'єднані один з одним, дозволяючи доступ до даних, які будуть спільно використовуватися. Чудовим прикладом мережі є Інтернет, ця мережа поєднує мільйони людей у всьому світі. Перша мережа, яка широко використовувалась вважається ARPANET. Вона була початком того, що ми розглядаємо в Інтернеті сьогодні.[1] Комп'ютерні мережі можуть бути розбиті історично на топології, які представляють собою метод підключення комп'ютерів. Найбільш поширеною топологією на сьогодні є протокол, який називається Ethernet. Цей протокол, або мова мережі, підтримує Інтернет, локальні мережі та глобальні мережі. Хоча комп'ютерна індустрія ще молода, в порівнянні з іншими галузями (наприклад, автомобілі та повітряного транспорту), комп'ютери зробили вражаючий прогрес протягом короткого часу. Протягом перших двох десятиліть свого існування комп'ютера, системи були сильно централізовані, як правило, в одній великій кімнаті.
Середнього розміру компанія або університет, мали один або два комп'ютери, в той час, як дуже великі установи мали найбільше кілька десятків. Об'єднання комп'ютерів і засобів зв'язку має особливу роль на шляху організування комп'ютерної системи. Комп'ютерна мережа являє собою телекомунікаційний канал, через який ми можемо поділитися своїми даними. Його також називають мережею передачі даних. Найкращий приклад комп'ютерної мережі - Інтернет. Існує велика плутанина в літературі між комп'ютерною мережею та розподіленою системою. Комп'ютерна мережа існує, коли два або більше комп'ютерів пов'язані один з одним для обміну даними, апаратними, або програмними ресурсами. Комп'ютери в мережі називаються вузлами . Зв'язок між комп'ютерами може бути зроблено з допомогою кабелю. Найбільш часто використовують кабель Ethernet або бездротову мережу через радіохвилі. Підключені комп'ютери можуть спільно використовувати ресурси, такі як доступ до Інтернету, принтерів, файлових серверів та інших. Мережа являє собою багатоцільове з'єднання, що дозволяє одному комп'ютеру робити більше. По суті, розподілена система являє собою програмний комплекс побудований на вершині мережі, що автоматизує систему керування технологічним процесом. Таким чином, різниця між мережею і розподіленою системою лежить в програмному забезпеченні (особливо операційна система). [2] Важливо, щоб закласти фундамент, перш ніж будувати комп'ютерну мережу загального призначення. Щоб побудувати мережу, яка має потенціал, щоб вирости до глобальних масштабів і підтримки різноманітних додатків, спочатку потрібно дізнатися, що наявні технології можуть допомогти досягти конкретних цілей.
1 Комп’ютерні мережі
1.1 Принцип побудови комп’ютерних мереж
Комп'ютерна мережа або мережа передачі даних є телекомунікаційна мережа, яка дозволяє комп'ютерам для обміну даними. У комп'ютерних мережах, мережеві обчислювальні пристрої обмінюються даними один з одним, використовуючи канал передачі даних .[3] Комп'ютерна мережа полегшує міжособистісні зв'язки, дозволяючи користувачам спілкуватися ефективно і легко з допомогою різних засобів: електронна пошта, обмін миттєвими повідомленнями, чати, телефон, відео телефонні дзвінки і відео-конференції. Забезпечення доступу до інформації, а також зберігання даних є важливою особливістю багатьох мереж. Мережа дозволяє спільне використання файлів, даних та інших видів інформації, даючи авторизованим користувачам можливість доступу до інформації, що зберігається на інших комп'ютерах в мережі. Мережа дозволяє спільне використання мережевих і обчислювальних ресурсів. Користувачі можуть отримувати доступ і використовувати ресурси, що надаються пристроями в мережі, такі як друк документа на загальному мережному принтері. Розподілені обчислення використовує обчислювальні ресурси по мережі для виконання завдань. Розрізняють наступні дротові технології, грубо кажучи, від самої повільної до швидкої передачі даних: Коаксіальний кабель широко використовується для систем кабельного телебачення, офісних будівель, а також для локальних мереж. Кабелі складаються з мідних або алюмінієвих проводів, з ізолюючим шаром ( як правило, гнучкого матеріалу з високою діелектричної проникністю). Ізоляція допомагає звести до мінімуму перешкоди і спотворення. Швидкість передачі даних складає від 200 мільйонів біт в секунду до більш ніж 500 мільйонів біт в секунду; ITU-TG технологія використовує існуючу домашню електропроводку (коаксіальний кабель, телефонні лінії і лінії електропередачі) для створення високошвидкісної (до 1 Гбіт/с) локальної обчислювальної мережі; Вита пара дроту є найбільш широко використовуваним засобом для всіх телекомунікацій. Виті пари складаються з мідних проводів, які скручені в пари. Звичайні телефонні дроти складаються з двох ізольованих мідних проводів, скручених в пари. Комп'ютерні мережеві кабелі (провідний Ethernet, як визначено IEEE 802.3 ) складається з 4 пар мідних кабелів , які можуть бути використані як для передачі голосу і даних. Використання двох проводів, скручених разом допомагає зменшити перехресні перешкоди і електромагнітної індукції . Швидкість передачі даних в діапазоні від 2 -х мільйонів біт в секунду до 10 мільярдів біт в секунду. Вита пара кабелів поставляється в двох формах: неекранована кручена пара (UTP) і екранованої кручений пари (STP). Кожна форма приходить в кілька категорій рейтингів, призначених для використання в різних сценаріях; Оптичне волокно являє собою скловолокно. Воно несе імпульси світла, які представляють дані. Оптичні волокна можуть одночасно використовувати кілька довжини хвиль світла, що значно збільшує швидкість, з якою дані можуть бути відправлені, і допомагає забезпечити швидкість передачі даних до трильйонів біт в секунду. Оптичні волокна можуть бути використані для довгих кабелів, які несуть дуже високі швидкості передачі даних, а також використовуються для підводних кабелів для з'єднання континентів.[4]
1.2 Різновиди мереж
Мережі, як відомо, є засобом зв'язку в сучасному світі. Це стало основою кожного з'єднання, що ми можемо зробити так, щоб ми могли поділитися деякою інформацією до людей, які хотіли б дізнатися щось від нас, або для того, щоб отримати те, що вони могли б хотіти, такі як програмне забезпечення і будь-які інші файли. Мережі покращилися за останні кілька років від провідних до бездротових, і немає ніяких сумнівів в тому, що це буде сприяти подальшому покращенню та вдосконаленню в майбутньому. У світі розрізняють такі види мереж: Personal Area Network - часто використовується в домашніх умовах, ця мережа більше
спеціалізується на зв'язку між комп'ютером та іншими гаджетами, таких як телефон або модем. Local Area Network - це з'єднання, яке використовується для груп комп'ютерів. Часто зустрічається в невеликих офісах і інтернет-кафе. Тут в основному кожен може обмінюватися файлами, і також відомий як хороший спосіб для підключення між комп'ютерами, коли потрібно, щоб вони спільно використовувати підключення до Інтернету, або всякий раз, коли хочуть отримати програмні файли. Metropolitan Area Network - більш потужна версія локальної мережі, яка може покрити все місто з точки зору зв'язку. Для
цього типу з'єднання зазвичай використовується дуже великий сервер. Wide Area Network - це загальний тип мережі в даний час, що це стало можливим завдяки бездротовій технології. Як правило, облікові дані або послуги від певної компанії потрібно ввести з'єднання в мережі такого типу, але є й інші, які можуть бути використані безкоштовно. Це добре для підключення до Інтернету. Інтернет є добре відома версія цього. Storage Area Network - тип мережі, яка спеціалізується на загальний доступ до файлів та інших питань в зберіганні різного програмного забезпечення в межах групи комп'ютерів. Enterprise Private Network
- це мережеве програмне забезпечення, який часто використовується в бізнесі, так що вони можуть мати приватне життя над файлами і взаємодії між комп'ютерами. Virtual Private Network - це програмне забезпечення, яке здатне до створення мережі, де кожен зареєстрований в мережі за допомогою облікових даних буде мати доступ один до одного за допомогою інших зареєстрованих комп'ютерів.[5]
1.3 Організація локальної мережі
Локальна мережа, більш широко відома як LAN, зазвичай з'єднює географічно обмежену групу клієнтів, таких як група співробітників в офісній будівлі до сервера. Клієнтами такої мережі є автономні персональні комп'ютери (ПК) або інші типи робочих станцій, в той час як сервери які швидші ніж комп'ютери, мають у своєму розпорядженні програмами і дані які розподілені на робочих станціях. Системи розміщуються безпосередньо всередині апарату, який виконує функції сервера. Відповідне програмне забезпечення в межах кожного клієнта дозволяє йому отримувати доступ до програм і даних на сервері, так само, як якщо додатки і файли були насправді на жорсткому диску машини клієнта. Деякі локальні мережі також дозволяють клієнтам спілкуватися один з одним за допомогою повідомлень електронної пошти або програм чату в режимі реального часу. Особливо великі локальні мережі потребують кілька виділених серверів, в той час як більш дрібні локальні мережі не можуть бути більше ніж в мережі рівноправних вузлів LAN, в якій кілька робочих станцій діють в якості серверів, дозволяючи користувачам на кожній станції, отримати доступ до файлів і додатків. У деяких випадках клієнти повинні мати доступ до сервера для всіх програмних додатків і файлів даних, які вони потребують. Проте, локальні мережі також можна налаштувати з серверами, які тільки надають вибрати програми для клієнтів. Наприклад, деякі робочі станції, оснащені своїми принтерами можуть отримати доступ до їх локальної мережі кожен раз, коли вони виконують функцію обробки тексту або даних, але не потребують локальної мережі, коли виконуть друк документів. Інші локальні мережі можуть зв'язати принтери безпосередньо до серверів, щоб один принтер був для спільного використання кількома робочими станціями, це також справедливо для іншої техніки, використовуваної багатьма корпораціями, бібліотек, шкіл та інших установ.[7] Для того, щоб передавати дані, локальні мережі використовують протоколи, такі як IBM Token Ring, яка зазвичай організовує комп'ютери в кільцеві або зіркоподібні форми для полегшення з'єднання. Ethernet, який був розроблений Бобом Меткалфом і Xerox Corp. на початку 1970-х років, є найбільш поширеним протоколом LAN. Він використовує коаксіальний кабель або виту пару для підключення машин, розташованих зазвичай в макеті шини, де всі комп'ютери підключені до центральної лінії. Інший протокол, Fiber Distributed-Data Interface (FDDI), використовує опто-волоконні лінії зв'язку для підключення до тисячі робочих станцій, в 124 милях один від одного. Мережі є набагато більше, ніж звичайні мережі тому, як правило, починають підключати локальні мережі разом, щоб сформувати глобальної мережі, або WAN. Швидкість передачі даних для цих технологій в діапазоні від приблизно 1 мільйон байтів в секунду для Ethernet і Token Ring до 10 мільйонів байт в секунду для FDDI. Зусилля по підвищенню швидкості мережі привели до створення нових технологій, таких як Fast Ethernet, та ще швидше Gigabit Ethernet і Fast Token Ring. [8]2 Структурна схема, актуальність та опис розроблюваної мережі
2.1 Структурна схема «Статистичного управління»
Дана комп’ютерна мережа обслуговує статистичне управління яке займається збором статистичних даних від юридичних осіб та підприємців, фізичних осіб, обробкою статистичних даних та планування діяльності регіону. Що обєднує у собі 4 будівлі. Віддаль між
будівлями складає 50 метрів. Для зв’язку між будівлями використовується технологія Gigabit Ethernet. Рисунок 3 – Структурна схема мережі «Статистичного управління»
Комп’ютерна мережа забезпечує наступні послуги для своїх користувачів: доступ до централізованої бази даних; доступ до корпоративних WWW-, FTP- та E-mail-серверів; відео конференц зв’язок; підключення до мережі Internet; корпоративний телефонний зв’язок; підключення до мережі Internet; внутрішня система обміну повідомлень; система цифрового підпису документа. Персонал cтатистичного управління: - директор; - заступник директора; Бухгалтерія: - 2 секретарі; - 1 адміністратор мережі; - 2 адміністратори; - 4 охоронці; - 1 головний бугалтер - 4 бухгалтерів; - 3 обслуговуючий персонал; Юридичне управління: - 5 юристів; - 5 економістів; Відділ кадрів: - 2 начальник відділу кадрів; - 1 кадровик; - 1 Водій;
Операційно-інформаційний відділ:- 15 оператори ПК; - інші працівники. Внутрішньо будинкова мережа використовує технології Fast Ethernet і Wi-Fi. Для об’єднання будинків між собою обрана технологія Gigabit Ethernet.
Структура головного корпусу: Перший поверх (14 робочих точок): Приймальна
– 2 робочих точок, 1 принтера, 1 телефон, 1 комутатор. Існує доступ до таких послуг: централізованої бази даних, файлового сервера, можливості відправки мультимедійних повідомлень, Інтернету, E-mail серверу, аудіо зв'язку, система цифрового підпису документа. Адміністрація – 4 робочих точок, 1 принтера, 2 телефон, 1 комутатор. Існує доступ до централізованої бази даних, файлового серверу, обміну мультимедійними повідомленнями, E–mail серверу, Інтернету, аудіо зв’язку, телефонного корпоративного зв’язку, відео конференц
зв’язку. Кімната охорони – 1 робоча точка, 1 телефон. Доступ до централізованої бази даних,
файлового серверу.
Відділ кадрів
– 2 робочих точок, 1 комутатор. Відділ має доступ до таких послуг: централізованої бази даних, файлового сервера, можливості відправки мультимедійних повідомлень, Інтернету, E-mail серверу, аудіо зв'язку. Технічний відділ – 2 робочі точки, 1 телефон. Наявний доступ до централізованої бази даних, файлового серверу, Інтернету, E-mail серверу, обміну мультимедійними повідомленнями,
аудіо
зв'язку. Обчислювальний центр (Серверна) – 4 серверів, 1 комутатор, 2 маршрутизатора.
Другий поверх (14 робочих точок): Конференц-зал – 1 робоча точка, 1 точка доступу Wi-Fi з можливістю підключення до 5 пристроїв. Зал має доступ до централізованої бази даних, передачі мультимедійних повідомлень, аудіо зв’язку, телефонного корпоративного зв’язку, відеоконференцзв’язоку. Кабінет директора
– 2 робочі точки, 1 принтера, 1 телефони. Існує доступ до централізованої бази даних, файлового серверу, обміну мультимедійними повідомленнями, E – mail серверу, Інтернету, аудіо зв’язку, телефонного корпоративного зв’язку, відео конференц
зв’язку, система цифрового підпису документа. Кабінет заступника директора
– 1 робочі точки, 1 принтера, 1 телефони. Існує доступ до централізованої бази даних, файлового серверу, обміну мультимедійними повідомленнями, E – mail серверу, Інтернету, аудіо зв’язку, телефонного корпоративного зв’язку, відео конференц
зв’язку. Департамент планування – 5 робочі точки, 2 принтера, 1 телефони.
Відділ має доступ до таких послуг: централізованої бази даних, файлового сервера, можливості відправки мультимедійних повідомлень, Інтернету, E-mail серверу, аудіо зв'язку. Юридичний відділ – 2 робочих точок, 1 принтер, 1 телефон. Відділ має доступ до таких послуг: централізованої бази даних, файлового сервера, можливості відправки мультимедійних повідомлень, Інтернету, E-mail серверу, аудіо зв'язку. Бухгалтерія – 3 робочих точок, 1 принтера, 1 телефон. Відділ має доступ до централізованої бази даних, аудіо зв’язку, телефонного корпоративного зв’язку, обміну мультимедійними повідомленнями. Структура першого
корпусу: Операційно-інформаційний відділ нарахуває 10 робочих точок, 2 принтерів 2 телефони. Відділ має доступ до централізованої бази даних, аудіо зв’язку, телефонного корпоративного зв’язку, обміну мультимедійними повідомленнями. Структура другого
корпусу: Юридичне управління нарахуває 5 робочі точки, 2 принтерів 3 телефони. Відділ має доступ до таких послуг: централізованої бази даних, файлового сервера, можливості відправки мультимедійних повідомлень, Інтернету, E-mail серверу, аудіо зв'язку. Структура третього
корпусу: Персонал cтатистичного управління нарахуває 15 робочі точки, 5 принтерів 4 телефони. Відділ має доступ до таких послуг: централізованої бази даних, файлового сервера, можливості відправки мультимедійних повідомлень, Інтернету, E-mail серверу, аудіо зв'язку. 2.2 Gigabit Ethernet
Gigabit Ethernet є частиною сімейства Ethernet комп'ютерних мереж і комунікаційних стандартів. Стандарт Gigabit Ethernet підтримує теоретичну максимальну швидкість передачі даних 1 гігабіт на секунду (Гбіт) (1000 Mbps). Коли вперше розроблена ця технологія, деякі думали, що досягнення гігабітних швидкостей з Ethernet потребують використання оптоволоконної або іншої технології мережевого кабеля.
1000BASE-SX є опто-волоконний стандарт Gigabit Ethernet для роботи над багатомодовим волокном з використанням світлової хвилі від 770 до 860 нанометрів в ближній інфрачервоній області. Стандарт визначає можливість відстані між 220 метрів і 550 метрів. На практиці, з гарною якістю волокна, оптики і закінчень, 1000BASE-SX зазвичай буде працювати на значно довшій відстані. Цей стандарт є дуже популярним для всередині будівель зв'язків в великих офісних будівель, споруд спільного розміщення та носіїв нейтральних інтернет-біржах. 1000BASE-SX SFP працює на довжині хвилі 850 нм і використовується тільки для призначеного многомодового оптичного волокна з роз'ємом LC. 1000BASE-SX SFP традиційні 50 мікрон многомодового волоконно-оптичної лінії становить 550 метрів у висоту і 62,5 мкм волокна розподілені інтерфейс даних (FDDI) многомодовое оптичне волокно до 220 метрів. Take EX-SFP-1GE-SX як приклад, його максимальна відстань 550m з підтримкою DOM.
При нормальних умовах ефективної передачі даних по кабелю все ще може досягати 900 Мбіт принаймні, протягом коротких періодів. На ПК, жорсткі диски можуть сильно обмежили продуктивність з'єднання Gigabit Ethernet. Традиційні жорсткі диски обертаються зі швидкістю між 5400 і 9600 оборотів в секунду, що може обробляти тільки від 25 до 100 мегабайт в секунду передачі даних.[9]
2.3. Fast Ethernet
Fast Ethernet є однією з версій стандарту Ethernet, який забезпечує передачу даних понад 100 мегабіт в секунду в локальних мережах (LAN). Він був запущений в 1995 році і був найшвидшим підключення до мережі свого часу. Fast Ethernet також відомий як 100 Base X або 100 Мбіт Ethernet, і визначається протоколом IEEE 802.3u. Чим вище частота, використовувана в стандарті Fast Ethernet є схильним до загасання, тому довжина кабелю більш обмежена, ніж в специфікації Ethernet 10Base-T. Якщо схема кодування традиційних Ethernet використовувалися з Fast Ethernet, високого класу, частота буде вище 200 МГц. Тобто в два рази максимальна номінальна частота кабелю 5-ї категорії. Щоб обійти цю проблему, нові схеми кодування були реалізовані для забезпечення передачі вищих частот. 100BASE-T є розширеною формою Ethernet 10BASE-T і стандартна мережу, яка використовується для швидкої швидкості передачі даних до 100 Мбіт. 100BASE-T в 10 разів швидше, ніж стандартний Ethernet і, як стандартний Ethernet, то слід Carrier Sense Multiple Access / Collision Detection (CSMA / CD) техніку, щоб уникнути зіткнення. 100BASE-T є офіційним стандартом IEEE 802.3u, який використовується для з'єднання вузлів при створенні локальної мережі. У 1998 році швидкість сигналу 100BASE-T був замінений Gigabit Ethernet. 100BASE-T офіційно відомий як Fast Ethernet. Інтелектуальні мережеві адміністратори завжди використовують мережеві комутатори мульти-адаптерів і концентраторів, які одночасно підтримують 10BASE-T і 100BASE-T. 100BASE-T використовується в основному з зіркоподібною топології, оскільки вона вимагає централізованого концентратора, який використовується для комунікаційного порту. 100BASE-T складається з трьох основних стандартних версій в мідних і волоконно-середовищах: 100BASE-TX: Використовується для повного дуплексу зв'язку точка-точка з двома скрученими парами кабелів. Одна пара приймає сигнали, а інший відправляє їх. 100BASE-TX використовує кабель RJ-45 для фізичного з'єднання і підтримує довжину сегмента до 100 метрів. 100BASE-T4: Одна з найбільш ранніх версій Fast Ethernet. Він використовує CAT-3 виту пару, і потрібно чотири кабельні пари для зв'язку. Одна пара отримує і одна пара посилає сигнали. Два залишилися пари зарезервовані і використовуються відповідно до вимог.
2.4 Wi-Fi
Wi-Fi є терміном для певних типів бездротових локальних мереж (WLAN), які використовують специфікації у сімействі 802.11. Продукти, які проходять випробування Wi-Fi Alliance для протоколів функціональної сумісності, безпеки і конкретних програм позначені "Wi-Fi CERTIFIED" зареєстрована торгова марка Альянсу. Wi-Fi широко використовується на підприємствах, установах, школах і будинках в якості альтернативи дротової локальної мережі. У багатьох аеропортах, готелях і фаст-фуд установи пропонують доступ громадськості до мереж Wi-Fi. Ці місця відомі як гарячі точки. Багато стягувати щоденну або погодинну ставку для доступу, але деякі з них безкоштовні. Взаємопов'язане площа гарячих точок і точок доступу до мережі, відома як гаряча зона. Як мобільні телефони, так і WiFi мережа використовує радіохвилі для передачі інформації по мережі. Комп'ютер повинен включати в себе бездротовий адаптер, який буде перетворювати дані, що відправляються в радіосигнал. Цей же сигнал буде переданий, через антену, в декодер, відомий як маршрутизатор. Після того, як декодують дані будуть надіслані до Інтернету через дротове з'єднання Ethernet. У міру того як бездротова мережа працює як двосторонній трафік в дані, отримані з Інтернету також буде проходити через маршрутизатор, щоб бути закодовані в радіосигнал, який буде отриманий за допомогою бездротового адаптера комп'ютера. Бездротова мережа буде передавати на рівні 2,4 ГГц або 5 ГГц, щоб адаптуватися до кількості даних, які відправленої користувачем. 802.11 мережеві стандарти будуть дещо відрізнятися в залежності головним чином від потреб користувача. 802.11a буде передавати дані на рівні частот 5 ГГц. Мультиплексування з ортогональним частотним розділенням каналів (OFDM), який використовується покращує прийом шляхом ділення радіосигналів на менші сигнали перш, ніж досягти маршрутизатора. Можна передати максимум 54 мегабіт даних в секунду. 802.11b буде передавати дані на рівні 2,4 ГГц, яка є відносно повільною швидкістю. Можна передавати максимум 11 мегабіт даних в секунду. Стандарту 802.11g буде передавати дані на частоті 2,4 ГГц, але може передавати максимум 54 мегабіт даних в секунду, оскільки вона також використовує кодування OFDM. Більш просунутий 802.11n може передавати максимум 140 мегабіт даних в секунду і використовує частотний рівень 5 ГГц. [10]
3 Структура розведення кабельної мережі центральної будівлі
В основній будівлі (головний корпус), розміщуватиметься маршрутизатор для підключення до мережі Internet, розміщений в кросову шафу. В кожному з корпусів буде міститися свій окремий маршрутизатор, розміщений в кросову шафу (маршрутизатор
головного корпусу
буде поміщений в одну шафу з головним маршрутизатором, яка знаходитиметься на першому поверсі, в серверній кімнаті). Вертикально та горизонтальна розгортки головної будівлі виконані за допомогою витих пар 100Base-TX
та
100Base-FX відповідно. Для зв'язку між корпусами використовується стандарт 1000Base-SX, на основі багатомодового волокна. Головний корпус містить 2 кімнати з можливістю підключення до мережі за допомогою технології Wi-Fi:
конференц зал і кабінет викладачів; також можливість підключення до бездротової мережі існує у двох корпусах.
3.1 Обладнання, використане для побудови мережі
Для забезпечення корпоративного телефонного зв’язку використаємо
ІР-телефони моделі PANASONIC KX-HDV100RUB. / Рисунок 4 PANASONIC KX-HDV100RUB Телефон PANASONIC KX-HDV100RUB є практичний і багатофункціональний стаціонарний телефон, який дозволить передати звук високої чіткості завдяки аудіокодеками G.711, G.722, G.726, G.729a. Стильний корпус пристрою зручно встановлюється на робочий стіл в двох похилих положеннях. Відображає інформацію монохромний дисплей з діагоналлю 2.3 "і дозволом 132x64. Телефон PANASONIC KX-HDV100RUB підтримує роботу з платформою Broadsoft. Нотатки вміщує до 500 записів. Журнал дзвінків відображає 30 вхідних і 30 вихідних дзвінків. Ви можете створювати конференц-зв'язок з трьома учасниками. Це ідеальне і економічно вигідне рішення для компаній, що використовують Hosted і Open Source АТС. Функції виходу в глобальну мережу і об’єднання будинків мережі виконує маршрутизатор Mikrotik CCR1016-12G.
/Рисунок 5 – Маршрутизатор Mikrotik Cloud Core Router CCR1016-12G
Mikrotik CCR1016-12G - 12-ти портовий гігабітний маршрутизатор, що працює на базі 64-х бітного мультиядерність процесора нового покоління від компанії Tilera. Чіпсет Mikrotik Cloud Core Router 1016-12g побудований за високошвидкісний архітектурі з прямим доступом всіх портів до CPU, і оснащений вельми потужним залізом для обробки величезних обсягів трафіку: 12 портів Ethernet 10/100/1000; Консольний порт RS-232; 1x microUSB-порт (в комплект входить адаптер USB OTG); Загальна пропускна здатність - 12Gbit / s. Швидкість роботи комутаційної матриці Mikrotik CCR1016-12G - до 17.8 Mpps в наскрізному режимі і 1.5Mpps в звичайному: 64-x бітний Tile-Gx CPU з 16-ю ядрами частотою 1.2Ghz. Кеш процесора - 12MB. 2GB RAM (дві плати по 1GB). 512 MB флеш на чіпі NAND. Функції зв’язку між поверхами і комутаторами виконує маршрутизатор Mikrotik RouterBoard RB250GS. / Рисунок 6 – Маршрутизатор Mikrotik RouterBoard RB250GS.
RB250GS Mikrotik - це крихітний і недорогий 5-ти портовий керований гігабітний комутатор для дому та офісу. На відміну від іншого обладнання виробника, працює під управлінням власної легковагій ОС для світчей - SwOS. При невисокій ціні RB250GS стане непоганим рішенням в тих випадках, коли вам не потрібен функціонал повноцінного роутера, а мета - лише забезпечити вихід в мережу на кілька комп'ютерів. Інтерфейс і апаратна начинка В RB250GS немає нічого зайвого: 5x портів Gigabit-Ethernet 10/100/1000 з Auto-MDI / X, керованих контролером Atheros. RISC СPU Taifatech TF470 частотою 50 MHz. 96К (кбіт) статичної RAM. Цього достатньо для забезпечення високошвидкісної комутації (сумарна пропускна здатність - 5Гбіт / c) і стабільної роботи навіть при високому навантаженні. В кожному з корпусів в кімнаті адміністратора, буде стояти центральна кросова шафа будинку, в якій в основному буде центральний комутатор будинку, а також маршрутизатори. В кросовій шафі стоїть комутатор (для кімнат з відеоконференцзв’язком) або концентратор до яких під’єднуються всі вузли поверху. Мережі корпусів об’єднані із головним маршрутизатором який знаходиться в головному корпусі.
Вертикальна розводка будинку, як і зв’язки між корпусами виконані оптоволоконними лініями. Горизонтальна розводка виконана на витій парі. Цей варіант є найоптимальніший для вирішення поставленого завдання за такими показниками як ціна, якість, продуктивність.
Кінцеві вузли об’єднані технологією Fast Ethernet, вертикальна кабельна система будинку розведена за технологією Fast Ethernet і вибрано оптоволоконний кабель, а на горизонтальну розгортку обрано кабель 100Base T. Для кожного корпусу в головному передбачено свій сервер, для резервного зберігання результатів досліджень, або на випадок спроби несанкціонованого втручання в роботу одного з корпусів. Це передбачає проведення в головному корпусі мережі Gigabit Ethernet, і додаткового обладнання. Корпуси містять по 2 поверхи в яких прокладена кабельна мережа за таким самим принципом як і в головному корпусі. У кожному корпусі є кімната адміністратора (серверна), в якій розміщені сервери та інше обладнання.
Здатність використовувати бездротові мережі для передачі даних, голосу і мультимедійних додатків істотно розширює їх сферу застосування і наближає по практичності до звичайних рішень. Для побудови нашої безпровідної мережі використаємо WiFi – роутер TL-WR740N.
/ Рисунок 7 – TL-WR740N
Модель TL-WR740N - це комбіноване пристрій для проводового / бездротового підключення до мережі з можливостями Інтернет-маршрутизатора і 4-портовим комутатором. Бездротовий маршрутизатор серії Lite N підтримує стандарти 802.11b & g при збереженні сумісності з технологією 802.11n, при цьому досягає продуктивності 802.11n зі швидкістю передачі даних до 150Мбіт / с за більш ніж прийнятну ціну. Швидкості передачі даних стандартів 11n і 11g дозволяють більш оперативно працювати з додатками, які вимагають високу швидкість передачі даних, наприклад з потоковим відео. Тепер у вашому будинку стане можлива високоякісна передача потокового сигналу, VoIP або бездротове підключення до он-лайн ігор, що було практично неможливо при використанні традиційних продуктів стандарту g. Вступайте в нову еру стандарту 11n c бездротовим маршрутизатором серії Lite N! При роботі з пристроями на базі стандарту IEEE802.11n маршрутизатор забезпечує стійку і безперебійний зв'язок навіть на дуже великих відстанях від маршрутизатора або за наявності перешкод на шляху сигналу
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини