Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
КН
Кафедра:
Кафедра САПР

Інформація про роботу

Рік:
2010
Тип роботи:
Практична робота
Предмет:
Математичне моделювання в САПР

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка»
Кафедра САПР
ПРАКТИЧНА РОБОТА
з курсу:
«Математичне моделювання САПР»
ВАРІАНТ 17
ПРАКТИЧНА РОБОТА 1 “ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ПОДІБНОСТІ” Мета роботи Навчитися знаходити критерії подібності. Короткі теоретичні відомості Для знаходження критеріїв подібності існує декілька шляхів. Найпростіший випадок - коли задано диференційне рівняння. Для прикладу, маємо двовимірне рівняння теплопровідності: Використовуючи правило Фур’є, а саме: розмірніcть всіх членів рівняння однакова і відкидаючи знаки диференціювання розділимо всі члени рівняння на один з його членів. В результаті отримаємо: П1=(t/x2, П2=(t/y2, П3=х2/у2. Інший шлях знаходження критеріїв подібності - застосування методу нульових розмірностей. [x1]=кг, [x2]=м-1;
[x3]=м; [x4]=м2кг/сек2, [x5]=ceк,
[x6]=сек-1. На першому етапі виберемо три будь-які параметри, для яких визначник ((0. Такими параметрами можуть бути х1, х2, х4.
Кг
м
сек

В даному випадку кількість лінійно-незалежних критеріїв подібності рівна трьом (число величин (6) мінус ранг матриці (3)). На наступному кроці, згідно достатньої умови подібності, перший критерій подібності визначається таким чином:
звідки звідки звідки Перший критерій подібності запишеться у вигляді:

звідки
звідки звідки

звідки звідки звідки
Індивідуальне завдання Процес описується n величинами (X1, X2,...,Xn). Визначити кількість незалежних критеріїв подібності. Знайти заданим методом три лінійно незалежні критерії подібності. n=6. Розмірності величин задано в системі одиниць СІ.
X1 X2 X3 X4 X5 X6 Метод кг сек-1 м м2 кг сек-2 сек м2 кг Метод нульових розмірностей
Розв’язок [x1]=кг,
[x2]=сек-1;
[x3]=м;
[x4]=м2 кг сек2, [x5]=ceк,
[x6]= м2 сек. На першому етапі виберемо три будь-які параметри, для яких визначник ((0. Такими параметрами можуть бути х1, х3, х5.
Кг
м
сек

В даному випадку кількість лінійно-незалежних критеріїв подібності рівна трьом (число величин (6) мінус ранг матриці (3)). На наступному кроці, згідно достатньої умови подібності, перший критерій подібності визначається таким чином:
звідки
звідки звідки Перший критерій подібності
матиме вигляд:
звідки звідки
звідки Другий
критерій подібності матиме вигляд:

звідки
звідки
звідки Третій
критерій подібності матиме вигляд:
ПРАКТИЧНА РОБОТА 2 “ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ПОДІБНИХ ОБ’ЄКТІВ” Мета роботи Навчитися визначати параметри подібних об’єктів. Короткі теоретичні відомості Використовуючи основні співвідношення динамічної подібності машин отримаємо: ,
Отже, максимальна швидкість другого автомобіля приблизно рівна 84 км/год.
Індивідуальне завдання В таблиці задані: максимальна швидкість автомобіля 1, його потужність, маса, і час набору максимальної швидкості. Визначити максимальну швидкість подібного автомобіля 2, якщо його потужність, маса і час набору максимальної швидкості задані в таблиці. Автомобіль 1 Автомобіль 2 швидкість (км/год) потужність (к.с.) маса (кг) час набору макс. швидкості (сек) потужність (к.с.) маса (кг) час набору макс. швидкості (сек) 17 160 60 1650 45 50 865 35 Розв’язання Відомо, що
Знайдемо значення Тоді , виразимо ПРАКТИЧНА РОБОТА 3 “ПОБУДОВА МАТЕМАТИЧНИХ МОДЕЛЕЙ У ФОРМІ КРАЙОВИХ ЗАДАЧ” Мета роботи Навчитися чітко формалізовувати крайові задачі. Короткі теоретичні відомості Розподіл температури в області описується диференціальним рівнянням теплопровідності (Фур’є): (1) де Т - температура; t - час; Х і Y - просторові координати, а ( - коефіцієнт температуропровідності.
Для завершення математичної формалізації задачі до рівняння (1) додамо початкову та крайові умови.
Початкова умова має наступну форму:
T(x, y, t=0)=0,
а краєві умови:
T(x, l) =20(C, де 0(х(m;
T(0,y) =30(C, де 0(y(l;
T(x,0) =40(C, де 0(х(m;
T(l/2, m/2)=100(C. при x=m, 0Інші задачі можуть відрізнятися лише вимірністю, початковими та краєвими умовами. В окремих випадках диференціальне рівняння може бути стаціонарним.
Індивідуальне завдання
Задано двовимірну область ( (АВСД), температуру на границях АВ, АД та ДС (границя ВС є теплоізольованою) в усіх внутрішніх точках області і на границі ВС в початковий момент часу температура рівна нулю((= 1), крок рівномірний,(l=4, m=1).
Розв’язання Рівняння теплопровідності: ,
де - температура; - час; і - просторові координати,
( - коефіцієнт температуропровідності
Початкова умова: , Крайові умови: (C,
де ;
(C,
де ; (C,
де ;

при , .
ПРАКТИЧНА РОБОТА 4 “ВИЗНАЧЕННЯ ПАРАМЕТРІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ АНАЛОГІВ СКІНЧЕНО-РІЗНИЦЕВИХ АПРОКСИМАЦІЙ ДЛЯ КРАЄВИХ ЗАДАЧ” Мета роботи Навчитися визначати параметри електричних аналогів скінчено-різницевих апроксимацій для краєвих задач. Короткі теоретичні відомості Розглянемо задачу з такими параметрами R0=200, B(x,y)=2xy, hii-1=1, hii+1=2, hjj-1=2, hjj+1=3, hj+1j+2=1). (мкФ) (мкФ) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом)
Індивідуальне завдання Задано рівняння Фур’є з крайовими умовами. Знайти значення параметрів апроксимуючої сітки, при параметрах
заданих в таблиці. Крок по координатах рівномірний.
ф1=10,
Ф2=50 Ro=1500,
h=2,
B(x,y)=3x+18y

Розв’язання (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (Ом) (мкФ) (мкФ) (мкФ) (мкФ) Практична робота 5 “Побудова скінчено-різницевих апроксимацій похідних”
Побудувати скінченно-різницеву апроксимацію похідної, використовуючи значення функції, які задані в таблиці. Похідна Похибка апроксимації Вузлові значення функції О((х) Скінченно-різницеві представлення похідних можна отримати за допомогою розкладу функції в ряд Тейлора в околі вузлових значень функції.


Додамо ці
чотири рівняння
З останнього виразу визначимо
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини