Ознайомлення з середовищем проектування Aldec Active-HDL, моделювання та синтез простої схеми

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
Кібербезпека
Кафедра:
Кафедра безпеки інформаційних технологій

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Комп’ютерні методи аналізу та проектування електронних засобів
Група:
КББІ
Варіант:
1 10 13

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА Кафедра БІТ
/ З В І Т до лабораторної роботи 1 з курсу «Комп’ютерні методи аналізу та проектуванняелектронних засобів» на тему: «Ознайомлення з середовищем проектування Aldec Active-HDL, моделювання та синтез простої схеми»
Варіант схеми 1
Львів 2020 Мета роботи – вивчення підходу до створення комп’ютерних пристроїв в програмованих логічних інтегральних схемах з використанням технології проектування програмних моделей комп’ютерних пристроїв, ознайомлення з середовищем проектування програмних моделей комп’ютерних пристроїв Aldec Active-HDL і набуття навиків моделювання і функціональної симуляції простих електронних схем мовою VHDL у цьому середовищі.
Завдання Ознайомитись з підходом до створення комп’ютерних пристроїв в програмовних логічних інтегральних схемах з використанням технології проектування програмних моделей комп’ютерних пристроїв. Ознайомитись з основами проектування на мові VHDL і моделювання цифрових комп’ютерних пристроїв та їх елементів в САПР Active-HDL. Вибрати варіант завдання згідно списку в журналі викладача. Розробити і відкомпілювати в середовищі проектування Aldec Active-HDL програмну модель на мові VHDL заданої варіантом цифрової схеми. Виконати функціональну симуляцію програмної моделі цифрової схеми і навести отримані часові діаграми. Здійснити тестування програмної моделі цифрової схеми з використанням макрокоманд.
/ Рис. 1. Цифрова схема
Лістинг програми мовою VHDL library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.all;
entity lab1 is
port(
a : in STD_LOGIC;
b : in STD_LOGIC;
p : in STD_LOGIC;
reset : in STD_LOGIC;
clk : in STD_LOGIC;
DC_out : out STD_LOGIC_vector(7 downto 0)
); end lab1;
architecture lab1 of lab1 is signal a_AND1_b, a_AND_b, a_AND_p, b_AND_p, XOR1, XOR2, OR1, OR2, AND1, SM_DC,P_DC,Q:Std_logic;
signal vec:std_logic_vector(2 downto 0);
begin
SM_DC<=a xor b xor p;
P_DC<=(a and b)or (a and p)or (b and p);
a_AND1_b<=a and b;
a_AND_b<=a and b;
a_AND_p<=a and p;
b_AND_p<=b and p;
XOR1<=p xor a_AND1_b;
XOR2<=a_AND_b xor a_AND_p xor b_AND_p;
OR1<=SM_DC or XOR1;
OR2<=P_DC or XOR2;
AND1<=OR1 and OR2;
process(AND1,clk,reset)
begin
if (reset = '0' and clk'event and clk = '1')
then Q <= AND1;
end if;
end process;
vec(2) <= SM_DC;
vec(1) <= P_DC;
vec(0) <= Q;
DC_out<="00000001" when vec = "000" else
"00000010" when vec = "001" else
"00000100" when vec = "010" else
"00001000" when vec = "011" else
"00010000" when vec = "100" else
"00100000" when vec = "101" else
"01000000" when vec = "110" else
"10000000" when vec = "111";
end lab1;
/ Рис. 2. Параметри вхідних сигналів
/ Рис. 3. Керування процесом симуляції із використанням макрокоманд
/ / Рис. 4. Результати функціональної симуляції
Висновок: вивчив підходи до створення комп’ютерних пристроїв в програмованих логічних інтегральних схемах з використанням технології проектування програмних моделей комп’ютерних пристроїв, ознайомився з середовищем проектування програмних моделей комп’ютерних пристроїв Aldec Active-HDL і набув навиків моделювання і функціональної симуляції простих електронних схем мовою VHDL у цьому середовищі.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини