Лабораторна робота №1

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Іінститут економіки і менеджменту
Факультет:
Міжнародна економіка
Кафедра:
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Технологія та аудит ЗЕО
Група:
ЕВ 34
Варіант:
4 14 1

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту та
міжнародного підприємництва
Лабораторна робота 1
з дисципліни «Технологія та аудит зовнішньоекономічних операцій» на тему: «Підготовка аудиторського висновку про фінансовий стан підприємства, що здійснює зовнішньоекономічні операції»
Варіант 4
Мета: ознайомитися із особливостями здійснення аудиту зовнішньоекономічних операцій, вивчити особливості складання аудиторського висновку про фінансовий стан суб’єкта, що перевіряється. Теоретичні відомості. Аудит зовнішньоекономічної діяльності спрямований на виявлення та розв’язання проблем певних об’єктів пов’язаних із зовнішньоекономічною діяльністю підприємства, він передбачає складання висновку про фінансовий стан об’єкта, який перевіряється.
Аудит доцільно розглядати як систему, яка включає методи та прийоми проведення аудиту, його види, функції, елементи, предмет та стадії, основні документи та нормативи, а також ризики проведення аудиту. Серед основних завдань аудиту зовнішньоекономічної діяльності виділяють: збір та обробка правдивої інформації про діяльність підприємства, що займається зовнішньоекономічною діяльністю; формування аудиторських висновків про господарсько-фінансову діяльність підприємства на основі отриманих даних. До функціональних завдань відносять: завдання коригування і санації, тобто складання рекомендацій щодо виправлення допущених підприємством помилок; завдання оперативного контролю та аналізу господарсько-фінансової діяльності організації – проведення аналізу безпосередньо в процесі діяльності для попередження помилок; завдання стратегічного контролю, тобто розробка пропозицій щодо подальшого розвитку підприємства. Процес проведення аудиту у найбільш загальному вигляді складається з чотирьох послідовних етапів: планування і контролювання; тестування господарських операцій; перевірка окремих елементів сальдо; заключення. Завдання коригування і санації передбачають розробку за результатами проведеного аудиту на прохання клієнта рекомендацій щодо виправлення викритих ним помилок та уникнення зловживань.
В найбільш загальному вигляді процес проведення аудиту представлено на рис. 1.
На першому етапі відбувається попереднє планування процесу проведення аудиторської перевірки, збір загальної інформації про об’єкт перевірки, оцінка ризиків та розробка загального плану аудиторської перевірки. На другому етапі проводиться перевірка господарських операцій, тобто аудиторська група проводить тестування контрольних моментів, перевіряє правильність проведення господарських операцій, а також оцінює можливість виникнення помилок у звітності організації. Третій етап передбачає тестування основних моментів господарської діяльності та проведення додаткової перевірки елементів фінансової звітності організації. Остання четверта фаза передбачає перевірку супутніх зобов’язань та наступних подій, оцінювання результатів діяльності підприємства та складання висновку. Тобто ця стадія узагальнює результати аудиторської перевірки. Завдання: Після виконання прийомів аналізу фінансового стану підприємства, фінансових результатів, динаміки і структури статей бухгалтерського балансу, платоспроможності та ліквідності
підприємства, здійснити перевірку відповідності поданого розрахунку виконаного працівниками підприємства. Хід роботи Формуємо таблицю вихідних даних, згідно з балансом підприємства (додаток 3). Відповідно до свого варіанту розраховуємо таблицю показників фінансової діяльності підприємства згідно свого варіанту (N=4). Характеристику показників фінансової діяльності підприємства подано у табл..1.
Таблиця 1 Показники фінансової діяльності підприємства з/п Показники Формули для обчислення Нормативне значення показника Змістове наповнення Платоспроможність підприємства Коефіцієнт загальної ліквідності Оборотні активи Поточні зобовязання
[1,0-2,0]
Цей коефіцієнт дає найбільш загальну оцінку ліквідності активів. Характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов’язання з найбільше легко реалізованої частини активів – оборотних коштів. Коефіцієнт абсолютної ліквідності Грошові кошти+Поточні фін. інвестиції Поточні зобовязання
[0,2-0,35] характеризує ту частину короткотермінових фінансових зобов'язань підприємства, яка може бути сплачена за рахунок першокласних ліквідних активів, тобто спроможність підприємства негайно погасити свою короткотермінову кредиторську заборгованість. Коефіцієнт проміжної ліквідності Грош.кошти+Деб.заборгов.+Поточні фін.інвес. Поточні зобовязання
[0,8-1,5] Даний коефіцієнт показує яку частку поточних зобов’язань підприємство може погасити у разі критичного стану якщо для цього використає всі відносно ліквідні активи. Теоретичне найнижче значення цього показника - 1, найвище - 2. За світовими стандартами цей показник має наближатись до 1.
Фінансова стійкість підприємства Коефіцієнт автономії Власний капітал Валюта балансу
[0,5-0,8] Кофіцієнт автономії (коефіцієнт концентрації власного капіталу) показує яку частину у загальних вкладеннях у підприємство складає власний капітал, тобто скільки власних коштів вклали у майно підприємства його власники. Коефіцієнт фінансової стабільності Власнийй капітал Залучений капітал
>1 Характеризує ступінь забезпеченості заборгованостей підприємства власними коштами. Перевищення власних коштів над позиковими засвідчує фінансову стійкість підприємства. Коефіцієнт залежності від довго-строкових зобов’язань Довгострокові зобовязання Власний капітал
<0,2 Цей коефіцієнт показує на скільки
підприємство залежить
від довгострокових зобов’язань. Коефіцієнт забезпечення поточних запасів і затрат власними оборотними коштами
Розд.ІІ ак.балансуРозд.І
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини