Розв’язування системи нелінійних рівнянь методом простої ітерації (методом Ньютона)

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКНІ
Факультет:
КН
Кафедра:
Автоматизовані Системи Управління

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Чисельні методи аналізу автоматичних систем

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ <<ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА>> Інститут ІКНІ Кафедра автоматизовані системи управління ЗВІТ Лабораторна робота №5 З курсу “Чисельні методи” «Метод ітерацій» Лабораторна робота № 5 Розв’язування системи нелінійних рівнянь методом простої ітерації (методом Ньютона) Мета роботи: вивчити і засвоїти метод Ньютона. Порядок роботи: Попереднє опрацювання теоретичного матеріалу. Отримання допуску до виконання лабораторної роботи. Опрацювання типового навчального завдання (прикладів). Створення проекту для виконання індивідуального завдання. Оформити звіт для захисту лабораторної роботи за зразком: назва роботи; мета роботи; короткі теоретичні відомості; алгоритм розв’язування задачі; тексти відповідних модулів проекту; аналіз отриманих результатів та висновки. Захист лабораторної роботи. 1.Короткі теоретичні відомості 1.1 Метод Ньютона для системи двох рівнянь. Нехай потрібно знайти розв’язок системи двох нелінійних рівнянь F(x,y)=0 (1) G(x,y)=0 де F,G:Rn→Rn Послідовні наближення обчислюємо за формулами xn+1=xn- (2) n=0,1,2… Якобіан повинен бути відмінним від нуля. Початкове наближення x0,y0 визначають наближено (графічно). Але зауважимо, що метод ефективний лише при достатній близькості початкового наближення в (2) до розв’язку системи (1). 1.2 Метод простої ітерації для системи двох нелінійних рівнянь. Нехай потрібно з заданою точністю ε знайти дійсні корені системи двох нелінійних рівнянь. F1(x,y)=0 (3) F2(x,y)=0 Кількість і наближення коренів системи (3) знаходимо графічно. Нехай система має тільки ізольовані дійсні корені. При використанні методу ітерацій систему (3) зводимо до еквівалентної системи наступного вигляду: (4) де , – так звані інтегруючі функції. На основі системи (4) будуємо ітерації (5) Згідно з теоремою [3, с. 79] для збіжності процесу (5) до кореня системи (4) необхідно, щоб виконувалася умова на неперервнодиференційовні функції , (6) Оцінка похибки n-го наближення дається формулою (7) де M=max{q1,q2} Збіжність методу ітерацій є доброю, якщо М<1/2, при цьому М/(1-М)<1. Побудуємо ітеруючі функції для системи (4)  (8) Коефіцієнти α,β,γ,δ знаходимо з системи (9) За такого підбору параметрів α,β,γ,δ умова (6) виконується, якщо часткові похідні функцій , змінюється мало в околі точки Приклад.. Нехай маємо систему Записуємо еквівалентну систему В квадраті будуть виконуватися умови 0<φ1<1, 0<φ2<1 Тоді умови (6) матимуть вигляд 1.3 Метод Ньютона для системи n рівнянь. Нехай задано систему (10) Систему (10) можна записати в компактному вигляді (векторна форма запису) (11) де , . Для розв’язування (11) користуємося методом послідовних наближень Ньютона. Розв’язок системи представимо у вигляді p=0,1,2…. (12) Вводимо матрицю Якобі для системи функцій  Якщо ця матриця не особлива, то Тоді поправку обчислюємо за формулою p=0,1,2… (13) де -обернена матриця Якобі. Отже, послідовні наближення знаходять за формулою p=0,1,2… (14) За нульове наближення можна взяти наближене значення вектор-кореня. Для отримання кожного наближення потрібно знаходити обернену матрицю . Умови збіжності методу Ньютона досліджені Л.В.Канторовичем та А.М.Островським. 1.4 Метод ітерацій для системи n рівнянь. Нехай (15) де дійсні, визначені в околі ω ізольованого кореня системи (15). Запишемо її в векторній формі де (16) Для знаходження вектор-кореня системи (16) можна використати метод ітерацій p=0,1,2… (17) Для цього систему n лінійних рівнянь загального вигляду (11) як і в (16) запишемо в еквівалентному вигляді де – ітеруюча вектор-функція, що має вигляд ...
Антиботан аватар за замовчуванням

03.06.2021 15:06

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше