ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДЕКОМПОЗИЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗКУ ОБЧИСЛЮВАЛЬНИХ ЗАДАЧ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
СІ
Кафедра:
Кафедра "Спеціалізовані комп’ютерні системи" (СКС)

Інформація про роботу

Рік:
2023
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Паралельні та розподілені обчислення

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» / Звіт з лабораторної роботи №2 з дисципліни: «Паралельні та розподілені обчислення» Варіант 14 Мета роботи: вивчити методи декомпозицій задач. Набути навиків розв’язування задач з використанням функціональної декомпозиції. ЗАВДАННЯ 1.Використовуючи метод функціональної декомпозиції, розробити алгоритм обчислення запропонованого матрично-векторного виразу, який би враховував можливість паралельного виконання і був оптимальним з точки зору часових затрат. 2. На основі створеного алгоритму написати програму використовуючи засоби МPI яка дозволяє обчислити вираз та ілюструє проведену декомпозицію для оптимальної кількості процесорів. 3. Дослідити ефективність паралельного обчислення за критерієм часу. Завдання згідно варіанту / Аналіз задачі Для заданого виразу вхідними даними є: розмірність матриць – N; матриці ; вектори-стовпці . Ці параметри повинні вводитися з клавіатури, або генеруватися випадковим чином (крім розмірності). При чому, елементи всіх матриць та векторів є цілими додатними числами, більшими за нуль. Вектор-стовпець та матриця обраховуються, виходячи з уведеної розмірності. Матриця C2 повинна генеруватись за формулою: Cij=14/(i+j4) Вектор стовпець b повинен генеруватись за формулою: bi=14/(i3) – для парних і bi=1/(i+14) – для непарних і Декомпозиція/ Рис.1. Декомпозиція y1 - результат множення матриці А на вектор-стовпець b є вектор-стовпець. y2 - результатом множення матриці А1 на вектор-стовпець «14b1+14c1» є вектор-стовпець. Y3 - результатом множення матриці на матрицю є матриця, та при додаванні матриць результатом буде також матриця. Y3^3 - матриця y2y1’ – матриця y2’Y3 – рядок y2’Y3y1 – число y2’Y3y1Y3 - матриця Y3^3y1y1’ – матриця Y3^3y1y1’+ y2y1’+ y2’Y3y1Y3 – матриця Результат роботи Для тестування MPI ввела вручну кожен елемент матриць та векторів як двійку з розміром матриць та векторів N = 2 із виводом результатів на екран та у файл, кількість процесів 3. Екзешник запускається в терміналі. / / / / Рис.2.1 та 2.2. Результати роботи програм Перевірка в Matlab (лайв скрипт) Задання векторів та матриць: i = 1 j = 1 bi = zeros(2,1) Cij = zeros(2,2) A2 = [2 2; 2 2] B2 = [2 2; 2 2] A = [2 2; 2 2] A1 = [2 2; 2 2] b1 = [2; 2] c1 = [2; 2] while i<=2 if(mod(i,2) == 0) bi(i)=14/(i*i*i) else bi(i)=1/(i+14) end i=i+1 end i=1 j=1 while i<3 while j<3 Cij(i,j)=14/(i+j*j*j*j) j=j+1 end j = 1 i=i+1 end y1 = A*bi y2 = A1*((14*b1)+(14*c1)) Y3 = (A2*Cij)-B2 res1 = Y3*Y3*Y3*y1*y1' res2 = y2*y1' res3 = y2'*Y3*y1*Y3 X = res1 + res2 + res3 Результат перевірки: i = 1 j = 1 bi = 2×1 0 0 Cij = 2×2 0 0 0 0 A2 = 2×2 2 2 2 2 B2 = 2×2 2 2 2 2 A = 2×2 2 2 2 2 A1 = 2×2 2 2 2 2 b1 = 2×1 2 2 c1 = 2×1 2 2 bi = 2×1 0.0667 0 i = 2 bi = 2×1 0.0667 1.7500 i = 3 i = 1 j = 1 Cij = 2×2 7 0 0 0 j = 2 Cij = 2×2 7.0000 0.8235 0 0 j = 3 j = 1 i = 2 Cij = 2×2 7.0000 0.8235 4.6667 0 j = 2 Cij = 2×2 7.0000 0.8235 4.6667 0.7778 j = 3 j = 1 i = 3 y1 = 2×1 3.6333 3.6333 y2 = 2×1 224 224 Y3 = 2×2 21.3333 1.2026 21.3333 1.2026 res1 = 2×2 105 × 1.5109 1.5109 1.5109 1.5109 res2 = 2×2 813.8667 813.8667 813.8667 813.8667 res3 = 2×2 105 × 7.8256 0.4411 7.8256 0.4411 X = 2×2 105 × 9.3446 1.9602 9.3446 1.9602 Вміст файлу 0.txt: N = 2.000000 Cij = 7.000000 0.823529 4.666667 0.777778 bi = 0.066667 1.750000 c1 = 2.000000 2.000000 A2 = 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 B2 = 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 A1 = 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 A = 2.000000 2.000000 2.000000 2.000000 b1 = 2.000000...
Антиботан аватар за замовчуванням

28.08.2022 13:08

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше