Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
О
Факультет:
ІСМ
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Операційні системи

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут ім. І. Сікорського» Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем Лабораторна робота № 5 з дисципліни «Операційні системи» «Система команд. Арифметичні команди. Обчислення цілочисельних арифметичних виразів з використанням команд MUL, IMUL, DIV, IDIV, ADD, ADC, INC, SUB, SBB, DEC, NEG, CBW, CWD» Варіант 20 Робота студентки 1 курсу групи ТР-15, Чубукової Анастасії Перевірила д.т.н., проф. Левченко Л.О. КИЇВ 2022 Мета: Програмування блоку обчислення арифметичних виразів на прикладі реалізації математичних формул з використанням арифметичних команд асемблера за індивідуальними завданнями. Завдання: 1. Підготуйте теоретичну частину щодо використання команд, призначених для цілочисельних арифметичних виразів. 2. Підготуйте і налагодьте програму для обчислення простих формул за зразком. Продемонструйте роботу програми під керуванням налагоджувача, прокоментуйте вміст обчислюваних змінних. Завдання за варіантом: / Теоретична частина 6.1 Команди переміщення даних 6.1.1 MOVe operand Пересилання операнда MOVe operand to/from system registers  Пересилання операнда у системні регістри (або з них) Схема команди:  MOV приймальник, джерело  Призначення: пересилання  даних між регістрами або регістрами та пам’яттю. Команда має обмеження: копіювання здійснюється з другого операнда у перший; значення другого операнда не змінююється; обидва оператора не можуть бути з пам’яті; лише один з операндів може бути сегментним, приймальником не може бути регістр CS; не можна пересилати сегментні регістри: MOV  ES, DS Треба розписати: MOV  AX, DS MOV  ES, AX не можна напряму ініціалізувати сегмент даних DSEG SEGMENT ……………………… MOV DS, DSEG Треба розписати: MOV AX, DSEG MOV DS, AX довжина обох операндів повинна бути однаковою. Команда Mov має розширену можливість: для випадку, коли довжина операндів різна використовується директива заначення типу: Тип PTR вираз Оператор PTR може використовуватися з елементами даних, мітками інструкцій. Він використовує специфікатори типів Byte, Word, Dword, Tbyte для явного зазначення типу DB, DW, DD, DQ, DT для змінних. Він також використовує специфікатори типів NEAR, FAR, PROC для явного зазначення відстані до мітки перреходу. Таким чином, тип – це специфікатор типу, наприклад, BYTE, а вираз – це змінна або константа. 6.2 Арифметичні команди 6.2.1 Команда складання  ADD (ADDition) Синтаксис: ADD приймальник, джерело  Символьний код: ADD регістр/пам’ять, регістр/пам’ять/безпосереднє значення Призначення: складання двох операндів джерела та приймальника розмірністю байт, слово або подвійне слово, записати результат складання за адресою першого операнда, встановити прапорці. Ця операція є коректною при використанні операндів: регістр-регістр, регістр-пам’ять, пам’ять-пам’ять, пам’ять-безпосереднє значення. Виконання команди додавання впливає на стан прапорців: CF (Carry)– перенесення (зі старшого знакового розряду; наприклад, для байта в 9-му розряді при виконанні команди додавання з’явилася 1), PF (Parity)– парність, AF (Auxiliary)- допоміжне перенесення, ZF (Zero)– нуль, SF (Sign)– мінус, OF (Overflow)– переповнювання. Команда ADD використовується для складання двох цілочисельних операндів. Якщо результат складання виходить за межі першого операнда (виникає переповнювання), то врахувати цю ситуацію слід шляхом аналізу прапорця CF і подальшого можливого застосування команди ADC. Наприклад, складемо значення в регістрі АХ і області пам'яті CHН. При складанні слід врахувати можливість переповнювання.  ADD AX, CНН   ;  додати значення з області пам’яті СНН до регістру АХ ADD AX, CН   ;   додати регістр до регістру, результат записати в АХ. ADD EBX, DBLWORD   ;   додати подвійне слово з пам’яті до регістру. ADD BL, 10 ;    додати 10 до молодшої частини регістра ВХ. 6.2.2 Команда складання двох операндів з урахуванням  перенесенням з молодшого розряда  ADC (ADDition with Carry) С...
Антиботан аватар за замовчуванням

23.05.2023 13:05

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше