Програмування розгалужених алгоритмів

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Програмування алгоритмічних структур

Частина тексту файла

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Теплоенергетичний факультет Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ЗВІТ з лабораторної роботи № 2 з дисципліни «Програмування алгоритмічних структур» Тема «Програмування розгалужених алгоритмів» Варіант №7 Завдання на лабораторну роботу 1. Розробити блок-схеми алгоритмів і написати програми мовою Java із застосуванням умовного оператора if та оператора вибору switch для розв’язання завдань, поданих в табл. 1 – 4 відповідно до індивідуального варіанта. Варіант обрати за списком групи. 2. Розробити програмні проекти в середовищі Intellij IDEA для реалізації написаних програм. Перевірити результати обчислень альтернативними розрахунками (наприклад, Excel, калькулятор, тощо). 3. Зробити Звіт з лабораторної роботи та вчасно надіслати викладачу на перевірку. Завдання 1: / Завдання 2: / Завдання 3: / Завдання 4: / Опис рішення завдання Для першого та другого завдання було створено окремий файл LR21.java, в якому було реалізовано 3 методи: main, task1, task2. В методі task1 було введено значення a, b та обраховано значення z. Потім використовуючи if, else було створено функції для обрахування значення y, в залежності від значення х. Також було використано бібліотеку java.lang.Math.*. Це дозволило більш зручно використовувати математичні функції, такі як tan(), abs(), pow(), cos(), sin(), sqrt(), log(). В методі task2 було використано оператор switch, завдяки якій було реалізовано 3 варіанти набору значень a, b, c. Потім використовуючи if, else було створено функції для обрахування значення y, в залежності від значення х та набору значень a, b, c. Було використано математичні функції, які були написані в попередньому абзаці. В методі main було введено значення для х1, х2 та х3. Потім було виведено результати завдання 1(3 результати, які були обраховані в залежності від трьох значень х). Нижче виведення результатів завдання 2(9 результатів, які залежать від значень трьох х та трьох наборів значень a, b, c). Вивід було реалізовано завдяки printf(). Це функція форматованого виводу. Завдяки “%4f” виводятся числа тільки з 4 знаками після коми. Для третього та четвертого завдання було створено окремий файл LR22.java, в якому було реалізовано 3 методи: main, task3, task4. В методі task3 перевіряється трикутник на те, чи є він прямокутним. Перевірено було завдяки наслідку з теореми Піфагора (якщо квадрат найбільшої сторони трикутника дорівнює сумі квадратів інших сторін, то трикутник є прямокутним). Цей метод належить до типу Boolean. В методі task4 спочатку створено змінні x0, y0, x1, y1, а потім задано набори цих значень завдяки оператору switch. Потім було визначено яка точка менш віддалена від точки О. Так як точка О має координати (0,0), то для того щоб визначити яка точка менш віддалена від О потрібно знайти суму квадратів координат першої точки та суму квадратів координат другої точки, а потім визначити у якої точки менше число. В залежності від результатів виводяться різні значення завдяки оператору if. В методі main присвоюються значення для a,b,c, які користувач вводе з клавіатури(зроблено це завдяки java.util.Scanner). Потім в залежності від результатів масиву task3 виводиться відповідь. Це все повторюється ще два рази для інших значень a,b,c. Нижче викликається метод task4. Блок-схема для завдання 4 / Код програми LR21 import static java.lang.Math.*; public class LR21 { public static void main(String[] args) { double x1=-2.3, x2=0.6, x3=4.8; System.out.println("------------Task 1------------"); System.out.println("Початкові дані: a=1.5, b=0.7"); System.out.printf("x1=-2.3 ---> y=%.4f\n", task1(x1)); System.out.printf("x2=0.6 ---> y=%.4f\n", task1(x2)); System.out.printf("x3=4.8 ---> y=%.4f\n", task1(x3)); System.out.println("------------Task 2------------"); System.out.println("Case 1 (a=3.2, b=-0.7, c=2.2):"); ...
Антиботан аватар за замовчуванням

24.05.2023 18:05

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини