Програмування лінійних алгоритмів

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Програмування алгоритмічних структур

Частина тексту файла

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Теплоенергетичний факультет Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ЗВІТ з лабораторної роботи № 1 з дисципліни «Програмування алгоритмічних структур» Тема «Програмування лінійних алгоритмів» Варіант № 7 Завдання на лабораторну роботу Написати програму мовою Java для обчислення значень змінних, що зазначені у таблиці 1, за заданими розрахунковими формулами і наборами вхідних даних. Вивести на екран дату і час в заданому форматі. Варіант обрати за списком групи. Розробити програмний проект в середовищі Intellij IDEA (або в текстовому редакторі Sublime Text) для реалізації написаної програми. Перевірити результати обчислень альтернативними розрахунками (наприклад, Excel, калькулятор, тощо). Зробити Звіт з лабораторної роботи та вчасно надіслати викладачу на перевірку. Опис рішення завдання / У проекті Lr1.java я створив 4 методи: main, calcY, calcZ та outputDate. У методах calcY та calcZ виконується обчислення змінних y та z відповідно. Я використав «import static java.lang.Math.*» для більш зручного вводу математичних дій. У методі outputDate я спочатку створив змінну “date”, а потім вивів цю змінну використовуючи метод “printf”. Він дозволяє відформатувати значення та вивести його. Також було використано «import java.util.Date» для виведення часу. У методі main було присвоєно тип та значення для змінних. Потім було присвоєно значення y та z. А нижче виведені тільки з 4 знаками після коми завдяки “printf” та “%4f”. Потім було присвоєно нові значення для змінних a, b та x. Цього разу було використано «import java.util.Scanner». Далі було знову виведено змінні y та z. В кінці було запущено метод outputDate. Код програми package com.company; import static java.lang.Math.*; import java.util.Date; import java.util.Scanner; public class Lr1 { public static void main(String[] args) { double a=1.1, b=0.004, x=0.2, y, z; y=calcY(a,b,x); z=calcZ(a,b,x); System.out.println("Виведення результату способом присовоєння значення змінним у коді:"); System.out.printf("y = %.4f \n",y); System.out.printf("z = %.4f \n",z); System.out.println("Виведення результату способом введення данних з клавіатури:"); Scanner my1 = new Scanner(System.in); System.out.println("Enter a: "); a = my1.nextDouble(); Scanner my2 = new Scanner(System.in); System.out.println("Enter b: "); b = my2.nextDouble(); Scanner my3 = new Scanner(System.in); System.out.println("Enter x: "); x = my3.nextDouble(); y = calcY(a, b, x); z = calcZ(a, b, x); System.out.printf("y = %.4f \n",y); System.out.printf("z = %.4f \n",z); outputDate(); } public static double calcY(double a, double b, double x) { return pow(sin(pow(pow(x,2)+a,2)),3)-sqrt(x/b); } public static double calcZ(double a, double b, double x) { return pow(x,2)/a+cos(pow(x+b,3)); } public static void outputDate() { Date date = new Date(); System.out.printf("%2$tA %2$td %2$tB", "Сьогодні:", date); } } Результат програми / Перевірка відповіді Перевірка результату y: / Перевірка результату z: / Висновок: Я створив програму, в якій було використано декілька методів, 2 способи присвоєння значень змінним. В програмі виведено результат математичних операцій. Також вивів поточну дату та дізнався як працює printf. Програму перевірено на правильність обрахунку іншим калькулятором.
Антиботан аватар за замовчуванням

25.05.2023 07:05

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше