Програмування циклічних алгоритмів

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Програмування алгоритмічних структур

Частина тексту файла

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Теплоенергетичний факультет Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ЗВІТ з лабораторної роботи № 3 з дисципліни «Програмування алгоритмічних структур» Тема «Програмування циклічних алгоритмів» Варіант № 16 Мета роботи: набуття практичних навичок використання операторів циклів for, while, do while при створюванні програмних проектів циклічної структури. Завдання на лабораторну роботу. 1.Розробити блок-схеми алгоритмів і написати програми мовоюJava із застосуванням операторів циклів for, while, do while для розв’язання завдань ,поданих в табл.1–3 відповідно до індивідуального варіанта. Варіант обрати за списком групи. 2.Розробити програмні проекти в середовищі Intellij IDEA для реалізації написаних програм. Перевірити результати обчислень альтернативними розрахунками (наприклад,Excel, калькулятор, тощо). 3. Зробити Звіт з лабораторної роботи та вчасно надіслати викладачу на перевірку. Завдання 1: / Завдання 2: / Завдання 3: / Коротке описання рішення для завдання 1: Я створив метод Task1 , що отримує максимальне й мінімальне значення х(тобто границі діапазону) та крок приросту аргументу h з метода main. У ньому я спочатку вивожу строку з x, y та z, як початок таблиці а потім у циклі for від х, у діапазоні який ми взяли з мейну та кроком h, знаходжу y(х) та z(х) згідно до варіанту з Табл. 1 та потім вивожу в три колонки значення x, y та z відповідно. Коротке описання рішення для завдання2 : Я створив метод Task2, що приймає масив значень та повертає подвоєну суму додатних чисел. Спочатку ініціалізував перемінну суми sum, яка дорівнює на початку 0. Після чого за домогою розгалуження у циклі for перевіряв елементи массивуна додтність, і якщо вони цю умову виповняли додавав їх до суми. Після знаходження суми метод повертає її подвоєння за допомогою return. Коротке описання рішення для завдання3 : Я створив два методи Task31 та Task32 , та ще один допоміжний Fac, для обчислювання факторіалу. Різниця між Task31 та Task32 тільки в тому , що в першому використовується циел for , а в другому - цикл while, так було виконано згідно до умов 3 завдання у лабораторній. В методі Task31 зчитував дійсну змінну х, ініціалізував пусту зміну y2 для обчислюваннь, після чого за допомогою for обчислив суму математичних дії над змінною х, використовуючи там де потрібно метод Fac. Після циклу метод повертає y2 за допомогою return. Метод Task32 так само зчитує дійсну змінну х, ініціалізує пусту зміну y2 для обчислюваннь та змінну k для циклу, після чого за допомогою вже циклу while обчислив так само суму математичних дії над змінною х, використовуючи там де потрібно метод Fac. Після циклу метод повертає y2 за допомогою return. Блок-схеми алгоритмів для завдання3: Метод Fac для обчислювання факотріалу: / Метод Task31 для обчислювання завдання 3 з циклом for: / Метод Task31 для обчислювання завдання 3 з циклом for: / Програму проекту: import static java.lang.Math.*; //імпорт потрібних бібліотек import java.util.Scanner; public class Lr3 { public static void main(String[] args) { double minx=0;//Ініціалізація та присвоєння змінним данним з постановки задачі double maxx=7; double h=0.2; System.out.printf("Завдання 1\nДля х який належить проміжку [%.0f;%.0f] з кроком %.1f\n", minx,maxx,h); Task1(minx,maxx,h);//Результат першого завтдання int[] arr1={49, 26, 47, 16, 5, 42, 12, 19, 37, 1};//Ввод першого варіанту масиву натуральних чисел для завдання 2 int[] arr2={30, 69, 14, 8, 65, 84, 99, 29, 13, 68};//Ввод другого варіанту масиву натуральних чисел для завдання 2 System.out.printf("\n\nЗавдання 2\nПочатковивй масив №1\n"); for (int i = 0; i < arr1.length; i++)//Вивід першоначального массиву System.out.printf("%d " , arr1[i]); System.out.printf("\nПодвоєна сума для масиву №1: %d\n", Task2(arr1));...
Антиботан аватар за замовчуванням

18.07.2023 00:07

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше