Варіант № 7

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Алгоритмізація та програмування

Частина тексту файла

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Алгоритмізація та програмування 1: Базові концепції програмування ЗВІТ до лабораторної роботи №1 «Файли: створення, запис, читання» (ТЕМА) Варіант № 7 Дата «8» квітня 2022 Завдання Ознайомитись з основними функціями для роботи з файлами. 2. У якості індивідуального завдання необхідно написати програмний код, що реалізує створення двовимірного квадратного масиву розмірністю SIZE; виконання початкової ініціалізації всіх елементів масиву; запис у файл початкових даних і значень всіх елементів двовимірного квадратного масиву; створює копію цього файлу з новим розширенням *.bak. 3. Роздрукувати (вивести на екран) протокол виконання програмного коду. 4. Вихідні дані вибрати за індивідуальними варіантами (див. Додаток B-1). Вхідні дані до програми Початкові дані для запису в файл – КПІ ім. Ігоря Сікорського, кафедра АПЕПС, індекс академічної групи, прізвище студента, номер варіанту. Основні дані – значення усіх елементів двовимірного квадратного масиву розмірністю SIZE. Дивитися Додаток B-1 для вибору варіанту. / Теоритичні відомості На початку програми ініціалізуються змінні с даними студента та створення масиву через командну строку. Після цього створю’ється два файли. Далі через fopen відкривається перший файл з можливостями редугування (завдяки аргументу "w+t") та йому надається назва і розширення .txt. Нижче перевіряється чи відкритий файл, для того, щоб повідомити про помилку. Потім у файл записуються дані про студента та масив чисел типу float. Після цього роботу з файлом завершено завдяки fclose. Далі знову відкривається перший файл, але вже з аргументом "r+t", що означає читання файлу, а потім другий з аргументом "w+t". Створено цикл, який використовує функуцію feof, що використовується для знаходження кінця файла. У циклі перемінній типу char надається значення fgetc(original), котре повертає наступне за позицією значення першого файлу. Далі знову перевіряється чи дійшли до кінця файлу. Потім використовується функція fputc, яка записує у другий файл значення перемінної. Два файли закриваються з fclose. Блок схема / Результат програми / // Висновок: було написано код на мові програмування С, який створює файл розширення .txt, записує туди інформацію(дані про студента та масив чисел), а потім створює копію цього файла з росширенням .bak. Було використано багато функцій для роботи з файлами, такими як fopen(), fclose(), feof(), fprintf(), fputc() та іншими. Посилання на repl.it: https://replit.com/join/brxhatcmui-vladsosiedskii Код програми // 08.04.2022 lab_1 Sosisedskyi TR-15 #include #include #define SIZE 4 int main(void) { float arr[SIZE][SIZE] = { {1.1, 2.2, 3.3, 4.4}, {5.5, 6.6, 7.7, 8.8}, {9.9,10.1,11.11,12.12}, {13.13,14.14,15.15,16.16}}; char temp; char university[] = "КПІ ім. Ігоря Сікорського"; char department[] = "АПЕПС"; char group[] = "ТР-15"; char student[] = "Сосєдський"; int variant = 1; FILE *original, *copy; printf("Створення файлу з розширенням .txt\n"); original = fopen("dir\\original.txt", "w+t"); fprintf(original,"%s\nКафедра %s\nГрупа %s\n%s\nВаріант %d\n\nДані масиву:\n",university, department, group, student, variant); for (int i = 0; i < SIZE; i++) { for (int j = 0; j < SIZE; j++) { fprintf(original, "%.2f\t", arr[i][j]); } fprintf(original, "\n"); } printf("Дані занесено до файлу\n"); fclose(original); original = fopen("dir\\original.txt", "r+t"); copy = fopen("dir\\copy.bak", "w+t"); if (copy == NULL || original == NULL) { printf("Файл не був відкритий"); return 1; } while(!feof(original)){ temp = fgetc(original); if(feof(original)==0) fputc(temp, copy); } fclose(original); fclose(copy); printf("Створено копію файла з роширенням .bak"); return 0; }
Антиботан аватар за замовчуванням

18.07.2023 07:07

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше