Математичні функції та управляючі конструкції

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Алгоритмізація та програмування

Частина тексту файла

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Алгоритмізація та програмування 1: Базові концепції програмування ЗВІТ до лабораторної роботи № 3 «Математичні функції та управляючі конструкції» Варіант № 16 Дата «19» жовтня 2021 Завдання на роботу 1.Ознайомитись з математичними операторами та управляючими конструкціями. 2. Дослідити особливості їхнього застосування для розв’язання складних математичних виразів. 3. Написати програму, що виконує математичні розрахунки за заданим рівнянням. Врахувати можливі математичні особливості рівняння. 4. Реалізувати ініціалізацію розрахункових змінних (x, a, b, …) початковими значеннями або з  використанням додаткових параметрів командного рядка, або з консолі (клавіатури), або з використанням значень за замовчуванням. Теоретичні відомості Для здійснення маніпуляцій над даними С++ має широкий набір операцій. Операції представляють собою деякі дії, які виконуються над одним (унарна) або кількома(бінарна) операндами, в результаті якої повертається значення. Арифметичні операції. До базових арифметичних операцій можна віднести операції додавання (+), віднімання (-), множення (*), ділення (/) та взяття за модулем (%), тобто обчислення залишку від ділення лівого операнду на правий. Для ефективного використання повертаємого операціями значення застосовується оператор присвоєння (=) та його модифікації: додавання з присвоєнням (+=), віднімання з присвоєнням (-=), множення з присвоєнням (*=), ділення з присвоєнням (/=), модуль з присвоєнням (%=) та інші. Логічні операції Не потрібно плутати порозрядні логічні операції з просто логічними операціями && - логічне І, || - логічне АБО, ! – логічне НІ. Їх результатом може бути 0 або 1 і вони в основному використовуються в умовних виразах операторів if, while або for. Умовний вираз Більшість операторів управління програмою в будь-яких комп'ютерних мовах, включаючи С++, грунтуються на перевірці умов, що визначають, якого роду дію необхідно виконати. В результаті перевірки умов можна отримати істину або хибу. На противагу іншим мовам, де вводиться спеціальний тип для зберігання істини(true) і хиби(false), в С++ істині відповідає будь-яке ненульове значення, включаючи від'ємні числа. Хибному твердженню (брехні, false) відповідає нуль. Найпростіший вигляд умовного виразу має if ( b ) stmt де b є логічним виразом, а stmt - звичайним. Математична бібліотека мов C і C ++ У стандартну математичну бібліотеку мови Сі (а, значить, і C ++) входить безліч спеціальних математичних функцій, які потрібно знати і вміти використовувати. Для того, щоб використовувати ці функції в своїй програмі, необхідно підключити заголовний файл, який містить опису цих функцій, що робиться рядком на початку програми: #include Математична бібліотека math.h Функция Описание Округление round Округлює число за правилами арифметики, тобто round(1.5) == 2, round(-1.5) == -2 floor Округлює число вниз ( "додолу"), при цьому floor(1.5) == 1, floor(-1.5) == -2 ceil Округлює число вгору ( "догори"), при цьому ceil(1.5) == 2, ceil(-1.5) == -1 trunc Округлення в сторону нуля (відкидання дробової частини), при цьому trunc(1.5) == 1, trunc(-1.5) == -1 fabs Модуль (абсолютна величина) Корні, ступеня, логарифми sqrt Квадратний корінь. Використання: sqrt(x) cbrt Кубичний корінь. Використання: cbrt(x) pow Піднесення до степеня, повертає ab. Використання: pow(a,b) exp Экспонента, повертає ex. використання: exp(x) log Натуральний логарифм log10 Десятичний логарифм Тригонометрія sin Синус вугла, задаваємого у радіанах cos Косинус вугла, задаваємого у радіанах tan Тангенс вугла, задаваємого у радіанах asin Арксинус, повертає значення у радіанах acos Арккосинус, повертає значение у радіанах atan Арктангенс, повертає значение у радіанах Оператор switch Спочатку пишемо ключове слово switch за яким слід вираз, з яким ми хочемо працювати. ...
Антиботан аватар за замовчуванням

21.07.2023 12:07

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше