Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
Не вказано
Факультет:
СІ
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Програмування алгоритмічних структур

Частина тексту файла

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» Теплоенергетичний факультет Кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем ЗВІТ з лабораторної роботи № 3 з дисципліни «Програмування алгоритмічних структур» Тема «Програмування циклічних алгоритмів» Варіант № 13 Мета роботи: набуття практичних навичок використання операторів циклів for, while, do while при створюванні програмних проектів циклічної структури. Завдання на лабораторну роботу. 1. Розробити блок-схеми алгоритмів і написати програми мовою Java із застосуванням операторів циклів for, while, do while для розв’язання завдань, поданих в табл. 1 – 3 відповідно до індивідуального варіанта. Варіант обрати за списком групи. 2. Розробити програмні проекти в середовищі Intellij IDEA для реалізації написаних програм. Перевірити результати обчислень альтернативними розрахунками (наприклад, Excel, калькулятор, тощо). Короткий опис рішення завдань Завдання дозволяє виконати і табулювання функцій, і відповідний вивід одразу в одному циклі. У розділі ініціалізації циклу створюємо змінну х, яка одразу буде відігравати роль і ітератора, і змінної для обрахунку двох функцій, її початкове значення дорівнює лівої границі вказаного інтервалу табулювання функцій. У розділі критерія маємо обмежити зростання змінної, доки вона менше або дорівнює правій границі вказаного інтервалу табулювання. Замість звичайного ітерування х збільшується рівно на значення кроку. У методі створюємо цикл, який перебирає всі члени послідовності, починаючи з другого. Як тільки перевірка з’ясовує, що поточний член менше або дорівнює минулому(поточний – 1), то одразу повертаємо відповідне значення, що числа не складають зростаючу послідовність. Треба створити два методи для обрахунку добутку і суми ряду відповідно. В обох імітуємо операцію ітерування ряду, використовуючи цикл, в тілі якого або дододаємо суму, або домножуємо добуток. / Рисунок 4 Блок-схема до завдання 3 Програма проекту public class Lr3 { public static void main(String[] args) { System.out.println("\nЗАВДАННЯ 1"); task1(0.5, 11, 0.3); System.out.println("\nЗАВДАННЯ 2\n"); int[][] progressions = new int[][]{{-5,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,15}, {0,1,2,3,4,5,4,3,2,1,0}}; for (int i = 0; i< 2;i++) { boolean isGrowingProgression = task2(progressions[i]); String message = isGrowingProgression ? "Так, числа складають зростаючу полсідовність." : "Ні, числа не складають зростауючу послідовність."; System.out.println("Числова послідновність "+(i+1)+":\n" + Arrays.toString(progressions[i])); System.out.println(message + "\n"); } System.out.println("ЗАВДАННЯ 3\n"); double[] x = new double[] { 0.6, 2.8 }; for (int i = 0; i<2; i++) { System.out.println("\tПРИ Х = " + x[i]); System.out.printf("Сума ряду = %.3f", task31(x[i])); System.out.printf("\nДобуток ряду = %.3f\n\n", task32(x[i])); } } static void task1(double starting, double ending, double step) { System.out.printf("\n X | Y(X) | Z(X)\n"); double x = starting; while(Math.round(x*10)/10.0<=ending) { double y = Math.pow(Math.sin(x), 2) * Math.cos(x - Math.PI); double z = Math.cos(x)/x; System.out.printf("%.1f | %.4f | %.4f\n", x, y, z); x+=step; } } static boolean task2(int[] progression) { for (int i = 1; i< progression.length; i++) if (progression[i] <= progression[i-1]) return false; return true; } static double task31(double x) { double sum = 0.0; for (int i = 1; i<=11; i++) { sum+=(Math.pow(-1,i) * Math.pow(x,i))/(factorial(i) * Math.cos(i + Math.P...
Антиботан аватар за замовчуванням

25.07.2023 18:07

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини