РЕКУРСИВНІ АЛГОРИТМИ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Програмування складних алгоритмів

Частина тексту файла

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ “КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО” ЗВІТ з лабораторної роботи №2 з навчальної дисципліни “Програмування складних алгоритмів” Тема: «РЕКУРСИВНІ АЛГОРИТМИ» Варіант № 16 Дата «15» квітня 2022 Київ 2022 Мета роботи: Метою лабораторної роботи є набуття практичних навичок з рекурсивними функціями. Завдання до лабораторної роботи: Розробити програми згідно з алгоритмом з використанням рекурсивної функції та без використання рекурсивної функції. Оцінити час виконання та складність алгоритму. Завдання: / рис 1. Теоретичні відомості: Мова С підтримує можливість звернення функції самої до себе — рекурсію.Розрізняють пряму і непряму рекурсії. Функція називається прямо рекурсивною, якщо містить у своєму тілі виклик самої себе. Якщо ж функція викликає іншу функцію, що у свою чергу викликає першу, то така функція називається непрямо рекурсивною. Рекурсивні функції найчастіше використовуються для компактної реалізації рекурсивних алгоритмів. Класичні приклади використання рекурсії — реалізація операції піднесення до степеня і обчислення факторіала числа. Зазначимо, що ці приклади популярні тільки через їхню зручність для пояснення поняття рекурсії, однак вони не дають виграшу в програмній реалізації порівняно з ітераційним способом розв’язання цих задач. Розглянемо рекурсивну функцію обчислення факторіала. Для того щоб одержати значення факторіала числа n!, необхідно помножити на n факторіал числа (n-1)!.Ураховуючи, що 0! = 1 та 1! = 1, наведемо приклад цієї функції: double factorial(double n){//Метод обчислювання факторіалу if(n <= 1.0) return 1.0; else return (n*factorial(n-1)); } Хід роботи: Написано програмний код, який виконує завдання різними способави на вібір, або за допомогою рекурсивної функції, або без неї. Для цього було створено два метода. Результат розрахунків було перевірено калькулятором, помилок не знайдено. Було проведено оцінку часової складності алгоритму та порівняно час роботи та кількість ітерацій з різною для різної кількості елемнтів добутку(10, 50, 100, 500). Оцінку часу роботи наведено нижче у вигляді таблиці та графіку. Було створенно два методів для полегшення метода main, кожен метод для одного варіанту виповнення завдання. У MultRec ми маємо рекурсивну функцію тому вона виконується лише n разів. Також ми маємо if і тіло у середині спочатку робиться n-1 разів, а потім ще один раз, тому усього буде n разів. Загалом метод спростити до n+n=2n = Θ(n). Розмір Складність Кілкість ітерацій Час виконання 10 Θ (N) 20 0.035 msec 50 100 0.043 msec 100 200 0.063 msec 500 1000 0.165 msec  Для другого завдання використано метод Mult, де ми маємо лише один цикл тому його можна звести до 4+2n+n=4+3n = Θ(n). Розмір Складність Кілкість ітерацій Час виконання 10 Θ (N) 34 0.053 msec 50 154 0.076 msec 100 303 0.095 msec 500 1504 0.134 msec / Код програми: Посилання на код: https://replit.com/join/bdvvosqxdc-tr-15khavkin #include <stdio.h> #include <stdlib.h> #include <math.h> #include <time.h> double MultRec(double mult, int t, int n){ if(t<n){ return(pow(sin(t),3)/(pow(t,2)-1))*MultRec(mult,t+1,n); } else if (t==n){ return pow(sin(t),3)/(pow(t,2)-1); }else return 1; } double Mult(double mult, int t, int n){ for(int i=t;i<n;i++){ mult=mult*(pow(sin(i),3)/(pow(i,2)-1)); } return mult; } int main(void) { int n,x,s; printf("\nЗавдання:\n n\n ┌──┐ sin³t\nf=│ │ ───── , n є [t;n]\n │ │ t²-1\n t=2\n\nВедіть n: "); scanf("%d", &n); printf("\nВикористання алгоритму з рекурсивною функцією(1) або без(2): "); scanf("%d", &x); double f; clock_t ttime1,ttime2,ttime3,ttime4; switch(x){ case 1: ttime1 = clock(); f=MultRec(1,2,n); ttime2 = clock(); printf("\nTime of 1 task: %lf msec", (double)(ttime2-ttime1)/CLOCKS_PER_SEC*1000); printf("\n\nf=%.30...
Антиботан аватар за замовчуванням

28.07.2023 13:07

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини