Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
РТ
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Конспект лекцій
Предмет:
Менеджмент

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» № 9077 від 18.12.2019 р. У.І. МОТОРНЮК «МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВІ ТА ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ» КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання Затверджено на засіданні кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Протокол №4 від «31» жовтня 2019 р. Львів-2019 Моторнюк У.І. Міжнародні кредитно-розрахункові та валютні операції: конспект лекцій для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання – Львів: Національний університет «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2019. – 135 с. Відповідальна за випуск: Мельник О.Г., д-р. екон. наук, професор кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» Рецензенти: Мукан О.В., канд. екон .наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» Горбаль Н.І., канд. екон .наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» ЗМІСТ ТЕМА 1. ВАЛЮТА, ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ, ВАЛЮТНІ КУРСИ 5 Поняття валюти, види валют, валютні системи 5 Курси валют, теорії валютних курсів 10 Контрольні питання 19 ТЕМА 2. ЕВОЛЮЦІЯ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ ВАЛЮТНИХ СИСТЕМ 20 Становлення світової валютної системи 20 Європейська валютна система 22 ТЕМА 3 ВАЛЮТНЕ РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНИЙ КОНТРОЛЬ 26 Зміст і форми валютної політики 26 Інструменти валютної політики 31 Висновки 34 Ключові терміни і поняття 35 Контрольні питання 35 Література 35 ТЕМА 4. МІЖНАРОДНИЙ РИНОК ОБМІНУ ВАЛЮТ 36 Сутність валютних операцій 36 Ринок фінансових деривативів 41 Ключові терміни 56 Питання для самоконтролю 56 Семінар 57 Питання для загального обговорення 57 Проблемні питання 57 Самостійна робота студентів 58 Практикум 58 Задачі 58 Тестові завдання 59 ТЕМА:5МІЖНАРОДНІРОЗРАХУНКИЗАДОПОМОГОЮ АКРЕДИТИВА 64 Сутність та особливості міжнародного акредитива 64 Види акредитивів 69 Сторони-учасники, фази документарного акредитива 82 Витрати за акредитивними операціями 83 Проблеми, переваги і недоліки акредитивної форми розрахунків 85 ТЕМА 6. МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКИ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНКАСО 90 Сутність та особливості міжнародного інкасо 90 Типи інкасо 92 Сторони-учасники, фази документарного інкасо 94 Витрати за інкасовими операціями 98 Проблеми, переваги та недоліки інкасової форми розрахунків 99 ТЕМА 7. МІЖНАРОДНІ КРЕДИТНІ ОПЕРАЦІЇ 102 Сутність та види міжнародного кредитування 102 Облігаційна форма кредитування 121 Ринки кредитних банківських зобов’язань 131 Контрольні питання 134 ТЕМА 1. ВАЛЮТА, ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ, ВАЛЮТНІ КУРСИ Поняття валюти, види валют, валютні системи Валюта (італ. valuta - "ціна, вартість") - грошова одиниця країни. Валютна система - сукупність валютно-економічних відносин, що історично склались на засадах інтернаціоналізації господарських зв'язків та закріплена національним законодавством з врахуванням норм міжнародного права. Розрізняють національну, регіональну і світову валютні системи. Національна валютна система - складова частина грошової системи країни, яка є відносно самостійною і виходить за національні кордони. Світова валютна система - закріплена міжнародними угодами форма організації міжнародних валютних відносин, що склались на засадах розвитку світової системи господарювання. Таблиця 1.1 Основні елементи національної і світової валютних систем Національна валютна система Світова валютна система  Національна валюта Резервні валюти, міжнародні розрахункові валютні одиниці  1. Умови конвертованості національної валюти. 1. Умови взаємної конвертованості валют.  2. Паритет національної валюти. 2. Уніфікований режим валютних паритетів.  3. Режим курсу національної валюти. 3. Регламентація режимів валютних курсів.  4. Наявність чи відсутність валютних обме- жень, валютний контроль. 4. Міждержавне регулювання валютних...
Антиботан аватар за замовчуванням

08.11.2023 12:11

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини