Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Менеджмент
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Методичні вказівки
Предмет:
Моделювання

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт з дисципліни «МЕТОДИ МОДЕЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання Затверджено на засіданні кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Протокол № 1 від 29.08.2019 р. Львів 2019 Методи моделювання зовнішньоекономічної діяльності: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл.: О.Є. Кузьмін, О.Г. Мельник, З.П. Двуліт, А.С. Завербний, Ю.Б. Малиновська, Ю.Н. Шпак. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2019. – 50 с. Укладачі: Кузьмін О.Є., д-р екон. наук, проф., Мельник О.Г., д-р екон. наук, проф., Двуліт З.П., д-р екон. наук, проф. Завербний А.С., д-р екон. наук, доц. Малиновська Ю.Б., к.е.н., асистент Шпак Ю.Н., к.е.н., асистент  Відповідальна за випуск: Моторнюк У.І., канд. екон. наук, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності  Рецензенти: Шпак Н.О., д.е.н, професор, професор кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Жежуха В.Й., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності   ЗМІСТ стор. ВСТУП ………………………………………………..……………………… 4 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 1………………………………………………… 5 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 2………………………………………………... 27 ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3………………………………………………… 39   СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ………………..………………. 49  ВСТУП Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Методи моделювання зовнішньоекономічної діяльності» призначені для вивчення та оволодіння студентами ключових засад методів моделювання зовнішньоекономічної діяльності. Структура методичних рекомендацій відображає основні положення, що стосуються засад методів моделювання зовнішньоекономічної діяльності. Лабораторні роботи призначені для того, щоб максимально сприяти оволодінню студентами теоретичних знань, отриманих на лекційних заняттях із дисципліни. Завдання на виконання лабораторних робіт видає лектор, який викладає дисципліну «Методи моделювання зовнішньоекономічної діяльності». При цьому варіант визначається за порядковим номером журналу лектора. Зміна варіанта можлива лише з дозволу завідувача кафедри. Лектор має право конкретизувати чи змінювати певні умови у завданнях до контрольних робіт. Завдання оформлюються у вигляді відповідного документу за підписами лектора та студента. Лабораторні роботи виконуються за допомогою комп’ютера на одній стороні аркуша білого паперу формату А-4 (210(297 мм). Розмір шрифта не регламентується, рекомендується при комп’ютерному наборі використовувати гарнітуру Times New Roman. На кожному аркуші повинні бути поля таких розмірів: ліворуч, зверху та знизу – не менше 20 мм, праворуч – не менше 10 мм. Шрифт друку повинен бути чітким, чорного кольору. Щільність тексту має бути однаковою. Роботи повинні відповідати вимогам щодо змісту та виконуватись у заданій послідовності. Лабораторні роботи повинні мати таку структуру: 1) титульний аркуш; 2) мета і технічні засоби; 3) етапи виконання роботи; 4) висновки і пропозиції; 5) список використаних літературних джерел; ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №1 з дисципліни «Методи моделювання зовнішньоекономічної діяльності «Розрахунок оптимальної виробничої програми карамельного цеху» Задача. У карамельному цеху випускають декілька видів продукції. Продуктивність визначається по варочному апарату. Кількість варильних апаратів – 1. Задано: оптова ціна, собівартість продукції і попит, річна продуктивність апаратів по карамелі. Потрібно: Розрахувати обсяг ресурсів на свій асортимент (табл 3). Побудувати модель оптимального річного плану підприємства у загальному вигляді по критерію оптимізації – максимальний прибуток. За допомогою отриманих нерівностей чи рівнянь побудувати та записати матр...
Антиботан аватар за замовчуванням

08.11.2023 12:11

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини