Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Менеджмент
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Методичні вказівки
Предмет:
Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання з дисциплін «БЮДЖЕТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ» та «БЮДЖЕТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА» Затверджено на засіданні кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Протокол № 1 від 31.08.2020 р. Львів 2020 Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності та Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства: Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» усіх форм навчання / Укл. О.Г. Мельник, М.Є. Адамів, Ю.Л. Чиркова, Л.М. Ганас. – Львів: НУ «Львівська політехніка», ІНЕМ, каф. ЗМД, 2020. – 67 с. Укладачі: Мельник О.Г., д-р екон. наук, професор, Адамів М.Є., канд. екон. наук, доцент, Чиркова Ю.Л., канд. екон. наук, доцент, Ганас Л.М., канд. екон. наук, доцент Відповідальна за випуск: Мукан О.В., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» Рецензенти: Скибінський О.С., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри менеджменту і міжнародного підприємництва Національного університету «Львівська політехніка» Жежуха В.Й., канд. екон. наук, доцент, доцент кафедри зовнішньоекономічної та митної діяльності Національного університету «Львівська політехніка» ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ Методичні вказівки для виконання лабораторних робіт з дисциплін «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності» та «Бюджетування зовнішньоекономічної діяльності підприємства» передбачені для студентів спеціальності 073 «Менеджмент» (галузь знань 07 «Управління та адміністрування») усіх форм навчання. Вказаний матеріал розроблений для того, щоб максимально сприяти засвоєнню студентами теоретичного матеріалу, отриманого на лекційних заняттях з курсу, а також забезпечити розвиток у студентів практичних вмінь та навичок для застосування набутих знань на підприємствах обраного профілю. Студентам надається змога оволодіти основними засадами дисципліни у розрізі наступних підрозділів: - «Планування виробництва товарів для реалізації на міжнародних ринках» (лабораторна робота №1); - «Бюджетне планування зовнішньоекономічної діяльності (лабораторні роботи № 2, 3, 4, 5); - «Діагностика виробничо-господарської діяльності підприємств» (лабораторні роботи №6, 7), - «Бюджетне мотивування зовнішньоекономічної діяльності підприємств» (лабораторна робота №8), - «Бюджетне контролювання та регулювання зовнішньоекономічної діяльності підприємств на засадах економічного обґрунтування проектних рішень» (лабораторна робота №9). Усі лабораторні роботи оформляються на аркушах паперу формату А4, гарнітура шрифту – Times New Roman 14, інтервал – 1,2, відступи зовнішній, внутрішній, зверху та знизу – 2 см. Звіт повинен містити наскрізну нумерацію сторінок. Номер вказується у правому верхньому куті сторінки, перша з яких не нумерується. Таблиці та рисунки нумеруються арабськими цифрами. Наводячи формули, слід пояснювати їх зміст та умовні позначення. У структурі звіту до кожної роботи повинні міститись мета, технічні засоби, зміст та етапи виконання встановлених завдань. У максимально зручній для ознайомлення формі повинні бути відображені основні результати роботи та подані вичерпні висновки. Для підготовки відповідей на усі запитання, запропоновані для перевірки знань студентів, рекомендується скористатись відповідними літературними джерелами, відображеними наприкінці кожної лабораторної роботи. Запропонована послідовність виконання лабораторних робіт носить рекомендаційний характер і може змінюватись в залежності від кількості годин, відведених для лабораторних занять, обсягу вивченого матеріалу, спеціальностей та фор...
Антиботан аватар за замовчуванням

08.11.2023 12:11

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Новини