ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГАЛУЖЕНЬ ТА ІТЕРАЦІЙ. ПОБУДОВА ДІАГРАМ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Телекомунікації
Кафедра:
Кафедра Телекомунікації

Інформація про роботу

Рік:
2006
Тип роботи:
Методичні вказівки до лабораторної роботи
Предмет:
Інформатика
Група:
МЕ

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ Національний університет «Львівська політехніка» Кафедра «Телекомунікації»  Лабораторна робота №9 ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗГАЛУЖЕНЬ ТА ІТЕРАЦІЙ. ПОБУДОВА ДІАГРАМ Методичні вказівки до лабораторної роботи з дисципліни «Інформатика телекомунікаційних систем та мереж, ч.І» для студентів базового напряму 6.0924 «Телекомунікації» Львів 2006 Мета: Вміти використовувати логічну операцію ЯКЩО (IF, ЕСЛИ) та абсолютні адреси клітинок для розв’язування типових задач. Ознайомитись з видами діаграм і вміти їх будувати за числовими даними з побудованих раніше таблиць. Задача 1 "Нарахування зарплатні" У відомості нарахування зарплатні є прізвища шести-восьми працівників, які мають одну з трьох категорій: 1, 2, 3.Денна тарифна ставка залежить від категорії так:  Протягом місяця працівники зайняті різну кількість днів. Треба ввести кількість відпрацьованих днів і нарахувати зарплатню працівникам, якщо відрахування (податки тощо) становлять 17 % від нарахувань. Скласти бухгалтерську відомість (рис. 3) Задача 2„Розв’язування нелінійного рівняння” Дано нелінійне рівняння 2nx-n=sin(nx), де nномер варіанта. Розв’язати методом простих ітерацій (рис 1). Теоретичні відомості: Розглянемо поняття абсолютної і змішаної адреси клітинки у формулі. Абсолютною називається адреса, в якій є з два символи $: один перед назвою стовпця, другий – перед номером рядка, наприклад, $E$3. Змішана адреса містить лише один символ $. Правило: частина адреси після символу $ не модифікується під час копіювання формули. Абсолютні адреси слугують, зокрема, для посилання на клітинки, що містять константи, які входять у формули. При введенні чи редагуванні даних (поки не натиснута клавіша Enter) можна за допомогою клавіші F4 міняти тип адреси комірки. Якщо використовуємо, наприклад, комірку $E$3 з іншого (N-го) листа, то пишемо ЛистN! $E$3. Розгалуження в ЕТ реалізовують за допомогою функції ЯКЩО, яка використовується у формулах і має таку структуру: ЯКЩО (<логічний вираз>;<вираз1>;<вираз2>). Логічний вираз – це форма запису умови: простої або складеної. Якщо умова істинна, то функція набуває значення першого виразу, інакше – другого. Вираз 1 чи вираз 2 також може бути функцією ЯКЩО – так утворюють вкладені розгалуження. Часто виразом 1 чи виразом 2 є лише адреса клітинки, яка містить деяке значення або конкретне число. Прості умови записують як в алгоритмічних мовах – за допомогою операцій порівняння =, >, <, <=, >=, <>, визначених над виразами, наприклад, 7>5, A5<=20 тощо. Складні умови записують за допомогою логічних функцій І (<умова 1>; <умова 2>;...) та АБО (<умова 1>;<умова 2>;...). Функція І (AND, И) істинна, якщо всі умови в її списку істинні. Функція АБО (ИЛИ, OR) істинна, якщо хоч би одна умова в її списку істинна. Якщо користувач не пам’ятає вигляду функції, він може вставити її у вираз за допомогою майстра функцій, який викликається командою Вставити – Функція. У цьому випадку потрібно вибрати назву функції з запропонованого списку (крок 1) і заповнити поля значеннями параметрів (крок 2). Працюючи з програмою Excel, потрібно користуватися російськими (ЕСЛИ, И, ИЛИ) або англійськими (IF, AND, OR) назвами логічних функцій. Продовжимо вивчати застосування електронних таблиць для розв’язування типових математичних задач. Розглянемо чотири способи розв’язування нелінійного рівняння: 1) метод простих ітерацій з побудовою таблиці; 2) метод простих ітерацій з використанням двох клітинок; 3) метод підбору параметра; 4) метод пошуку розв’язку спеціальною програмою. Розглянемо метод простих ітерацій. Щоб нелінійне рівняння f(x)=0 можна було розв’язати методом простих ітерацій, його зводять до вигляду x=z(x) так, щоб виконувалась нерівність: abs(z’(x))<1 (за цієї умови метод простих ітерацій збігається, тобто дає правильний розв’язок). Наприклад, рівняння 2nx-n=sin(nx) спочатку треба звести до такого вигляду: x=(sin(nx)+n)/2n Метод простої ітерації реалізують за допомогою рекурентної формули так: xi+1=(sin(nxi)+n)/2n, де х0 – будь-...
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше