Розробка системи менеджменту у крупному торговельно-посередницькому підприємстві

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра:
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва

Інформація про роботу

Рік:
2010
Тип роботи:
Курсовий проект
Предмет:
Основи менеджменту

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Навчально-науковий інститут економіки і менеджменту
Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Курсовий проект з дисципліни «Основи менеджменту» на тему: «Розробка системи менеджменту у крупному торговельно-посередницькому підприємстві»
Львів 2010 2
Анотація
У курсовому проекті розроблено та раціоналізовано відповідно до змін середовища функціонування систему менеджменту організації ТзОВ ТВК «Львівхолод», яка спеціалізується на гуртовій, дрібно гуртовій та роздрібній торгівлі продуктами харчування, побутовою хімією, господарськими товарами, супутніми товарами та іншими видами продукції. При цьому розроблено технологію менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто сформовано функції менеджменту в організації; охарактеризовано застосування та роль методів менеджменту на підприємстві; розкрито особливості розроблення та реалізації управлінських рішень в організації, продемонстровано процес розроблення та раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; охарактеризовано комунікації в організації; визначено особливості формування та функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтовано застосування підходів до керівництва менеджерами організації; визначено ефективність фактичної та раціональної систем менеджменту.
Annotation
In the corse project the system of the management of organization “Lvivholod” LTD is developed and rationalized according to changes of environment of functioning, which specializes at wholesale, small wholesale and retail trade food, household goods, related products and other products. Thus the technology of the management is developed in view of expected changes, that is the functions of the management in organization are generated; the applications and role of methods of the methods of the management at the enterprise is characterized; the features of development and realization of the administrative decisions in organization are opened, the process of development of the rational administrative decisions is shown with the purpose of the decision of the problems, existing at the enterprise; the communications in organization are characterized; the features of formation and functioning of the formal and informal groups in organization are determined; the application of the approaches to the management of the managers of organization is proved; the efficiency of the actual and rational systems of management is determined.
3 Зміст
стор. Вступ4 ст. Розділ 1. Загальна характеристика організації 5 ст. Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві
9 ст. 2.1. Планування.
9 ст. 2.2. Організування.13 ст. 2.3. Мотивування...16ст. 2.4. Контролювання..23 ст. 2.5. Регулювання...25 ст. Розділ 3. Використання методів менеджменту в організації27 ст. Розділ 4. Розроблення механізмів прийняття управлінських рішень в організації29 ст. Розділ 5. Проектування комунікацій на підприємстві..34 ст. Розділ 6. Формування механізмів управління групами працівників в організації.37 ст. Розділ 7. Розробка пропозицій з удосконалення керівництва..40 ст. Розділ 8. Оцінювання ефективності систем менеджменту...43 ст. Висновки44 ст. Список використаної літератури.45 ст.
4
Вступ
Історія ТзОВ торгівельно-виробничої компанії «Львівхолод» сягає повоєнного часу, а саме біля 59-ти років. 1949 рік став роком заснування компанії у якості бази «Держрезерву», відігравав роль стратегічного об’єкту держави.
Потужності компанії складають: гіпермаркет «Рукавичка», мережа магазинів самообслуговування, що налічує 20 об’єктів у Львівській області. Підприємству належать низькотемпературні складські приміщення площею 2,6 тис. м2
та загально товарні склади площею 18 тис. м2.
2006 рік відзначився знаменною подією не лише для компанії, але й для міста, а саме – відкриттям першого у Львові продуктового гіпермаркету «Рукавичка» (загальна площа понад 5 тис. м2 , асортимент, що налічує понад 14 тис. товарних позицій).
Мережа магазинів самообслуговування «Рукавичка» це торгові об’єкти площею від 200 до 1000 м2, асортиментом – від 2000 до 9000 позицій, із цікавими акціями, доступним рівнем цін та гнучкою системою знижок, у т.ч. можливістю купувати товари за гуртовою ціною.
Компанія є виробником продукції власної торгової марки «Кухарочка», в перелік якої входять заморожені м’ясні напівфабрикати, фасовані крупи, цукор, борошно, макарони, пластівці, горох, сухарі панірувальні, арахіс, горіх грецький, мак, родзинки, пельмені, вареники, гриби та багато іншого. У виробничому відділі здійснюється переробка м’ясопродуктів, виготовлення різноманітних видів охолоджених та заморожених напівфабрикатів.
Отже , об’єктом дослідження у курсовому проекті є товариство з обмеженою відповідальністю торгівельно-виробнича компанія «Львівхолод»,яке спеціалізується на торгівлу продуктами харчування. На цьому етапі підприємство ефективно функціонує на ринку і планує розширення видів обслуговування. На сьогодні на підприємстві працює 650 чоловік , середня заробітна плата складає 1610 грн. Для забезпечення ефективної діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» та збереження і підтримання необхідного рівня обслуговування клієнтів необхідна наявність ефективної системи менеджменту в організації та вирішення існуючих на підприємстві проблем, а саме: заборгованість по податках, поява на ринку агресивного іноземного конкурента, зменшення кількості кваліфікованих працівників. Відповідно предметом дослідження в курсовому проекті є система менеджменту товариства.
Метою курсового проекту є розроблення фактичної системи менеджменту і її раціоналізація у зв’язку зі зміною умов функціонування. Відповідно до мети проекту його завданнями є розроблення технологіями менеджменту з урахуванням очікуваних змін, тобто реалізація функцій менеджменту в організації; формування методів менеджменту на підприємстві; розроблення та реалізація управлінських рішень в організації, формування раціональних управлінських рішень з метою розв’язання існуючих на підприємстві проблем; удосконалення системи комунікацій в організації; формування та забезпечення функціонування формальних та неформальних груп у товаристві; обґрунтований вибір підходів до керівництва менеджерів організації при подоланні існуючих організаційних проблем; визначення ефективності фактичної та раціональної систем менеджменту.
5 Розділ 1. Загальна характеристика організації
Загальна характеристика організації наведена у таблиці 1. Таблиця 1 Загальна характеристика організації ТзОВ ТВК «Львівхолод»
Параметр, який характеризується Зміст та особливості Основні відмінності від інших організацій Законодавча база заснування та функціонування організації Участь у ЗЕД 1 2 3 4 5 Форма підприємства ТзОВ - товариство з обмеженою відповідальністю, що має статутний фонд, поділений на частки, розмір яких визначається установчими документами. При цьому розмір статутного
фонду визначається Законом України «Про господарські товариства» та становить 100 мінімальних заробітних плат. Учасники ТзОВ несуть відповідальність лише в межах їх внесків у майно товариства з додатковою відповідальністю, часники якого наділенні підвищеною відповідальністю, що зобов'язує їх відповідати за боргами підприємства у разі необхідності додатково належним їм чином. Також на відміну від ТзОВ учасники повного товариства несуть солідарну відповідальність за його зобов'язанням
усім своїм майном. Щодо командного товариства, то воно включає поряд з одним або більшістю учасників, які несуть відповідальність з зобов'язанням товариства, ще й учасників, відповідальність яких обмежується внеском у майно товариства. 1.Закон України «Про підприємство» 698 від 07.02.97р. 2.Закон України «Про господарські товариства» 2492 від 31.12.92р. 3.Господарський кодекс України. 4.Кодекс законів про працю України. 5.Митний кодекс України. Згідно з Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» 960-12 від16.04.91р. зі змінами та доповненнями, ТзОВ ТВК «Львівхолод», як юридична особа, що здійснює певні види ЗЕД,є суб'єктом зовнішньо економічної діяльності та може самостійно
визначених законодавством межах здійснити ЗЕД, при цьому форма підприємства
дозволяє бути його засновниками іноземцям.
Профіль Гуртова, дрібно гуртова та роздрібна торгівля товарами Специфіка полягає в тому, що компанія є виробником продукції власної торгової марки «Кухарочка». Співпрацює з більш, ніж 2,5 тис. партнерів. Також компанія є офіційним дистриб’ютором понад 20-ти торгових марок, успішно співпрацює з більш як 500 постачальниками продуктів харчування, побутової хімії та інших товарів в Україні та за її межами. Господарський кодекс України; Цивільний кодекс України; Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»; Закон України 1023-ХІІ від 12.05.91 р. «Про захист прав споживачів»; Закон України 168/97 – ВР від 03.04.97 р. «Про податок на додану вартість»;
Бере участь у зовнішньоекономічній діяльності шляхом тісних звязків з країнами, з якими ведуть співпрацю у закупці товару.

Продовження табл. 1
6 1 2 3 4 5 Закон України 334/94 – ВР від 28.12.94 р. «Про оподаткування прибутку підприємств»; Закон України 265/95 – ВР від 06.07.95 р. «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг». Види діяльності
Видами діяльності ТзОВ ТВК «Львівхолод» є : Гуртова торгівля
товарами; Дрібногуртова торгівля товарами; Роздрібна торгівля товарами; Виробник продукції власної торгової марки; Закупівля та заготівля плодово-овочевої продукції та сировини; Зберігання та реалізація плодово-овочевої продукції та сировини; Переробка та фасування харчової продукції;
Реалізація харчової продукції.
На базі компанії функціонує технологічна харчова лабораторія, акредитована Украгростандартом, що здійснює вхідний контроль якості товарів.
1.
Господарський кодекс України;
2.
Цивільний кодекс України;
3.
Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців»;
4.
Закон України 1023-XII від 12.05.1991р. «Про захист прав споживачів»;
5.
Закон України 168/97 – ВР від 03.04.1997р. «Про податок на додану вартість»;
6.
Закон України 334/94 – ВР від 28.12.1994р. «Про оподаткування прибутку підприємств»;
7.
Закон України 265/95 – ВР від 06.07.1995р. «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».
ТзОВ ТВК «Львівхолод» здійснює такі види ЗЕД: Є офіційним дистриб’ютором 20-ти
торгових марок. Імпорт товарів.

Продовження табл. 1
7 1 2 3 4 5 Форма власності Колективна форма власності, яка виникає на підставі добровільного об'єднання майна громадян і юридичних осіб для творення кооперативів, акціонерних товариств, інших господарських товариств і об'єднань, передачі державних підприємств в оренду, викупу колективами державного майна, перетворення державних підприємств в акціонерні та інші товариства , безоплатної передачі майна державного підприємства у власність трудового колективу, державних субсидій, пожертвувань організації і громадян, інших цивільно-правових угод. Право колективної власності здійснюють вищі органи управління власника (у даному випадку-Збори Учасників) Право колективної власності, на відміну від приватної , здійснюють вищі органи управління власника; також право колективної власності не може бути передано у спадщину. На відміну від державної форми власності , суб'єктом якої є Верховна Рада України або обласні, районні міські ,селищні , сільські Ради народних депутатів, суб’єктами права колективної власності є трудові колективи господарських товариств
Закон України
« Про власність» 9-93 від21.01.93р. Власниками ТзОВ можуть бути також іноземці. Внутрішнє середовище : 1.Цілі Довгострокові(5-10): створення філій на території України, збільшення прибутку, та залучення до праці нових партнерів. Середньострокові(1-5): покращення якостей наданих послуг, впровадження науково-технічних досягнень і нових технологій . Короткострокові(до 1 року):
набір висококваліфікованих працівників, розширення видів послуг . Цілі підприємства є чітко визначені , досяжні, конкретні враховують влив середовища функціонування , що позитивно вливає на діяльність організації. 2.Структура управління організацією – лінійно-функціональна. Відповідає вимогам середовища функціонування, але для досягнення організаційних цілей потребує незначного удосконалення .На сьогодні у підпорядкуванні директора є 4 заступники, планується збільшити кількість заступників до 6, фактично існує 5 управлінські служби – прогнозується збільшити кількість до 7, фактично є 8 виробничих підрозділів ,а прогнозується збільшити до 9. 3.Завдання: Розміщення оголошень про наявність вакантних посад; здійснення технічного огляду наявного рухомого складу; проведення курсів підвищеної кваліфікації. 4.Технологія:
здійснення продажу товарів потребує вдосконалення відповідно до сучасних потреб споживачів. 5.Працівники: -
продавці і касири віком більшим ніж 20років, які мають стаж роботи не менше двох років. 6.Ресурси:
Товариство з обмеженою відповідальністю ТВК «Львівхолод» з метою забезпечення своєї діяльності у майбутньому кваліфікованими кадрами здійснює оплату за навчання на курсах для всіх працівників.
Продовження табл. 1
8 1 2 Зовнішнє середовище Фактори зовнішнього середовища прямого впливу: 1.Споживачі. У своїй діяльності товариство орієнтується на забезпечення потреб споживачів, тому воно використовує працю висококласних спеціалістів, новітню техніку та технологію, що підвищує репутацію даного підприємства серед споживачів . При цьому основними групами споживачів є такі групи населення
міське та сільське ; суб’єкти ЗЕД . 2.Постачальниками
є підприємства з якими ТзОВ ТВК «Львівхолод» уклало угоду про постачання товару
за узгодженими цінами. Ці угоди
складаються на рік
з можливістю подальшої
пролонгацією, в угоді обумовлюються терміни поставок товару .Співпраця
з відповідальними, постійними
та порядними
постачальниками позитивно впливає на результати ТзОВ ТВК «Львівхолод».Основними постачальниками є великі підприємства, які виробляють різні товари 3.Конкурентами
ТзОВ ТВК «Львівхолод» на даний момент є : «Арсен», «Барвінок», «Фуршет», «Сільпо», «Велика кишеня». У майбутньому після розширення організацією видів діяльності очікується, що конкурентом підприємства стане «Галичімпорт».
4.Державні органи влади
розробляють , формують і затверджують засади функціонування організації
в державі , зокрема, Державна податкова адміністрація
контролює діяльність «Львівхолод».Підприємство керується у своїй діяльності правовими актами , що розробляють
та затверджуються
місцевими та всеукраїнськими органами державної влади. Необхідно зазначити , часті перевірки органами державної влади діяльності
підприємства, високий рівень корупції у цих органах негативно впливають на діяльність підприємства.
5.Інфраструктура. Підприємство знаходиться у Львові і
області , що дає багато переваг ,зокрема збільшує кількість споживачів . 6.Законодавчі акти
визначають можливі види діяльності підприємства , вказують на обов’язки і права підприємства тощо. Вони безпосередньо впливають на ТзОВ ТВК «Львівхолод», оскільки його діяльність базується на засадах таких законів , як Закон України , «Про господарські товариства», Закон України «Про підприємства в Україні» тощо .Постійні зміни у законодавстві , часто його суперечливість та неоднозначність у трактуванні значно ускладнюють функціонування підприємства. 7.Профспілки, партії та інші громадські організації.
На даному підприємстві, як і на багатьох інших, профспілки укладають з керівництвом підприємства колективний договір , у якому обумовлюють усі питання, пов’язані з умовами, оплатою і організацією праці. Зокрема дана профспілкова організація має великий влив на керівників організації , що зумовлює постійне піклування підприємства про безпечні умови праці , соціальний захист, та ін. Партії є частиною державних органів влади і, водночас, є творцями законодавчих актів, на онові яких функціонує організація . 8.Ситема економічних відносин у державі має досить відчутний вплив, оскільки на засадах попиту і пропозиції враховується діяльність конкурентів. 9.Організації сусіди в товариства відсутні, тому на організацію вони не впливають.
Форми зовнішнього середовища непрямого впливу:
1.Міжнародні події не мають значного впливу. 2.Міжнародне оточення впливає на ТзОВ ТВК «Львівхолод» через споживачів, конкурентів і постачальників помірковано позитивно , оскільки, як правило, українські споживачі впевненні у якості
продуктів. 3.Науково-технічний прогрес
має значний вплив, адже продаж товарів найновішого науково-технічного рівня зацікавлює покупців, які хочуть задовольнити свої потреби. При цьому вплив
також відбувається через постачальників, конкурентів та інфраструктуру. 4.Політичні обставини: Влив фактора на організацію відбувається переважно через споживачів, державні органи влади та законодавчі акти. 5.Соціально-культурні обставини
Їх
влив на жаль, є негативним через низькі доходи населення і відтніть високого рівня культури. Впливає через споживачів, конкурентів, державні органи влади та законодавчі акти. 6.Рівень техніки та технології. Високий рівень техніки та технології на міжнародних ринках зумовлює необхідність оновлення обладнання організації. Переважно вплив
на організацію відбувається через постачальників, конкурентів , інфраструктуру,
законодавчі акти та є негативним. 7.Особливості міжнародних економічних відносин ніяк не впливають на організацію.
8.Стан економіки
характеризує загальний рівень розвитку економіки України і бажання інших країн співпрацювати з підприємствами цієї держави, наявність конкурентів
у даній галузі. Відсутність сучасного рухомого кладу у вітчизняних підприємств, низька якість обслуговування, незадовільний стан інфраструктури не приваблюють іноземних партнерів. Вплив цього фактора відбувається через конкурентів, споживачів, постачальників, інфраструктуру, систему
економічних відносин у державі.
9
Розділ 2. Формування функцій менеджменту на підприємстві
2.1. Планування Характеристику етапів процесу стратегічного планування у відображено на рис. 1.
Рис. 1. Модель стратегічного планування у ТзОВ ТВК «Львівхолод»
Розглянемо ретельніше зміст кожного із етапів моделі стратегічного планування у ТзОВ ТВК «Львівхолод».
Етап 1. Інформаційне забезпечення стратегічного планування.
Передбачає збір та обробку відповідними підрозділами (бухгалтерією, адміністративно-господарським відділом) та відповідальними особами (юрисконсультом, заступником директора з технічних питань, заступником директора з комерційнихх питань, головним бухгалтером, продавцями) інформації про фінансово-господарський стан підприємства, конкурентоспроможність його послуг, ринкові можливості, несприятливі впливи, зміни в законодавстві та
нормативній базі функціонування підприємства тощо. Етап 2. Установлення місії та цілей організації.
Місія – забезпечення потреб різних груп споживачів шляхом надання якісних послуг.
Цілі:
1.Довгострокові (5-10 р.): Створення мережі супермаркетів по всій Україні.
2.Середньострокові (1-5 р.): Створення об’єктів оптової торгівлі.
3.Короткострокові (до 1 року): Закупівля іноземних холодильних камер. Етап 3. Вибір методів аналізу факторів внутрішнього і зовнішнього середовища.
У даному випадку доцільно використовувати метод статистичного і соціологічного дослідження і порівняння, економічного аналізу та метод експертних оцінок. При цьому для реалізації останнього
методу
10
(експертних оцінок) буде використовуватись інформація, отримана шляхом застосування попередніх методів аналізу. Необхідно зазначити, що використання методу експертних оцінок як комплексного та узагальнюючого дозволить сформувати інформаційну картину щодо середовища функціонування підприємства, його шансів та можливостей, сильних та слабких позицій. Етап 4. Оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища.
Передбачає оцінювання та аналіз факторів зовнішнього середовища групою експертів, у яку входять працівники організації. Фактори оцінюються за шкалою [-5;5], при цьому межі шкали відповідно відображають максимальний негативний та позитивний вплив факторів на організацію, 0 демонструє, що фактор на організацію впливає нейтрально. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів зовнішнього середовища на організацію зведено у табл. 2.
Таблиця 2
Результати експертного оцінювання впливу факторів зовнішнього середовища на ТзОВ ТВК «Львівхолод» Фактори Середня експертна оцінка впливу, бали Середня вагомість факторів Зважений рівень впливу, бали Споживачі +5 0,2 +1 Постачальники +3 0,1 +0,3 Конкуренти -2 0,07 -0,14 Державні органи влади -2 0,04 -0,08 Інфраструктура +5 0,04 +0,2 Законодавчі акти +1 0,08 +0,08 Профспілки, партії, громадські організації +1 0,04 +0,04 Система економічних відносин у державі -3 0,02 -0,06 Організації-сусіди 0 0,04 0 Міжнародні події -2 0,03 -0,06 Міжнародне оточення +3 0,02 +0,06 Науково-технічний прогрес +5 0,1 +0,5 Політичні обставини +1 0,06 +0,06 Соціально-культурні обставини -1 0,04 -0,04 Рівень техніки та технології +4 0,05 +0,2 Особливості міжнародних економічних відносин +3 0,04 +0,12 Стан економіки -3 0,03 -0,09
Отже, як видно з табл. 2, на діяльність організації найбільш позитивно впливають такі фактори зовнішнього середовища, як споживачі, інфраструктура, науково-технічний прогрес, рівень техніки та технології. При цьому необхідно зауважити, що меншість з аналізованих факторів (6 з 17) здійснюють негативний вплив на діяльність організації, а найбільш негативно діючими чинниками є система економічних відносин у державі і стан економіки. Етап 5. Оцінювання та аналіз факторів внутрішнього середовища.
Проводиться цією ж групою експертів за аналогічною шкалою, при цьому -5 демонструє нерозвинутість, невираженість, відсутність чи катастрофічний стан фактора внутрішнього середовища, оцінка 5 демонструє високий рівень розвитку, вираженості відповідного фактора, 0 демонструє, що фактор в організації нейтральний. Сума вагомостей усіх факторів становить одиницю, тобто рівень вагомості для кожного фактора визначається за допомогою коефіцієнтів. Зважений рівень впливу факторів розраховується як добуток впливу фактора у балах та рівня вагомості. Результати експертних оцінок впливу факторів внутрішнього середовища на організацію зведено у табл. 3.
11 Таблиця 3 Результати експертного оцінювання впливу факторів внутрішнього середовища на
ТзОВ ТВК «Львівхолод»
Фактори Середня експертна оцінка впливу, бали Середня вагомість факторів Зважений рівень впливу, бали Цілі +3 0,1 +0,3 Структура +5 0,15 +0,75 Завдання +5 0,1 +0,5 Технологія -2 0,2 -0,4 Працівники +5 0,25 +1,25 Ресурси +4 0,2 +0,8
Отже, як видно з табл. 3, найбільш розвиненим фактором внутрішнього середовища є висококваліфіковані працівники підприємства, найбільш негативно впливають на діяльність використання застарілих технологій.
Етап 6. Прогнозування умов функціонування та результатів виробничо-господарської діяльності.
Для прогнозування переважно використовуються якісні формальні методи, а саме: різних видів індивідуальних оцінок , та метод опитування клієнтів ( покупців).Також використовується неформальні методи прогнозування на основі словесної та письмової інформації. На базі узагальнення отриманої інформації вище переліченими шляхами прогнозується, що найбільш негативний вплив на діяльність організації будуть здійснювати конкуренти та
плинність законодавства, наявність великої
кількості відсилочних норм, які часто суперечать один одному,
та незважаючи на це, умови для досягнення встановлених
цілей будуть досить сприятливими. Етап 7. Обґрунтування інструментарію вибору стратегії.
З огляду на наявну інформаційну базу для вибору стратегії діяльності підприємства доцільно використовувати SWOT –аналіз (табл.4).
Таблиця 4 Матриця вибору стратегії діяльності підприємства відповідно до SWOT –аналізу
Зовнішнє середовище
Внутрішнє середовище Стан організації Можливості (+1,94) Загрози (-0,77) Сильні позиції
(+3,65): має позитивний імідж у споживачів та сильні позиції на ринку, висока якість продукції, наявність конкурентних переваг. Стратегії підтримки та розвитку сильних боків підприємства в напрямку реалізації шансів зовнішнього оточення Стратегії використання сильних боків підприємства з метою усунення загроз зовнішнього середовища:організаційних перетворень ,диверсифікації,регіоналізації Слабкі позиції
(-0,3): неудосконалені зовнішні комунікації, недосконала система матеріального стимулювання, неудосконалена посередницька діяльність.
Стратегії подолання слабкостей
підприємства за рахунок можливостей зовнішнього середовища Стратегії подолання загроз та усунення слабкостей підприємства або ліквідації Етап 8. Формування варіантів стратегії.
Можливими варіантами стратегій є: диверсифікаційна,
реорганізації та організаційних перетворень. Етап 9. Вибір стратегії.
Стратегія організаційних перетворень забезпечить ефективну роботу організації, враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, але вона не забезпечить підприємству стійких конкурентних переваг і не повністю відповідає місії та цілям організації.
Стратегія регіоналізації
не повністю враховуватиме потреби споживачів у послугах на придбання товарів, отже вона не зовсім відповідає місії та цілям організації, хоча зможе забезпечити її ефективну роботу.
12
Стратегія диверсифікації , враховуючи можливу діяльність товариства у різних галузях, найбільше з усіх можливих стратегій відповідає його місії та цілям, крім того вона враховує вплив факторів внутрішнього та зовнішнього середовища, забезпечує наявність порівняно стійких конкурентних переваг та ефективну роботу підприємства. Етап 10. Оцінювання стратегії на предмет відповідності установленим критеріям.
Стратегія диверсифікації найбільше відповідає місії та цілям організації, оскільки вона планує розпочати діяльність у інших сферах. Вона також враховує вплив внутрішнього і зовнішнього середовища, забезпечить ефективну роботу і створить стійкі конкурентні переваги.
Логічним продовженням стратегічного планування ТзОВ ТВК «Львівхолод»» є тактичне планування, тобто планування реалізації стратегії, яке включає поточне та оперативне планування. Схематична модель поточного планування в ТзОВ ТВК «Львівхолод» наведена на рис.2.
1 етап. Інформаційне забезпечення поточного планування 2 етап. Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організації 3 етап. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та ін.. показників) на засадах стратегії 4 етап. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів 5 етап. Бюджетне планування 6 етап. Вибір адміністративних важелів (політики, процедур, правил) досягнення планових параметрів 7 етап. Формування поточного плану
8 етап. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідальності) Рис.2 Модель поточного планування в ТзОВ ТВК «Львівхолод»
Розглянемо
ретельніше зміст кожного з етапів поточного планування. Етап 1. Інформаційне забезпечення поточного планування.
Для реалізації поточного планування виникає необхідність в інформації про диверсикаційні та ринкові можливості підприємства, його конкурентноспроможність, можливе
місце розташування торгових точок, стан ринку в Україні. Для реалізації цієї стратегії такж необхідно мати інформацію можливе місце розташування нових магазинів, спроможність фінансувати нові проекти. Інформаційне забезпечення здійснюється генеральним директором.
Етап 2 . Оцінювання та аналіз сильних та слабких позицій організацій .
Сильні позиції : ТзОВ ТВК «Львівхолод» має позитивний імідж у споживачів та сильні позиції на ринку,
висока якість продукції, наявність конкурентних переваг.
Слабкі позиції: не удосконалені зовнішні комунікації, недосконала система матеріального стимулювання, неудосконалена посередницька діяльність. Етап 3. Вибір та формування планових параметрів (системи економічних, технологічних, соціальних та ін. показників).
Економічні показники: зростання прибутку на 10%. Технологічні показники: збільшення витрат на інновації на 9%. Соціальні показники: збільшення середнього заробітку на 10%, збільшення витрат на соціальний розвиток на 2%. Етап 4. Підбір на альтернативних засадах заходів щодо досягнення планових параметрів.
Заплановані показники можна досягнути використовуючи ряд альтернативних заходів, а саме залучення інвестиційних коштів для реалізації проектів, впровадження інтегрованих управлінських систем. Етап 5. Бюджетне планування.
Основними бюджетами організації є бюджети доходів та витрат надходжень та видатків, активів і пасивів. Етап 6. Вибір адміністративних важелів ( політики, процедур, правил тощо). 13
Політика - надання якісних послуг. Процедури –правила поведінки працівників . Правила – задовольняти потреби споживачів. Етап 7.Формування поточного плану.
Поточний план передбачає узагальнення розроблених на попередніх етапах показників заходів та бюджету, тобто він включає: - перелік заходів, реалізація яких сприяє досягненню визначних показників, економічний ефект та ефективність; -
бюджет організації Етап 8. Деталізація поточного плану за центрами виконання (відповідності).
У ТзОВ ТВК «Львівхолод» існують такі види центрів відповідальності: центри вартості, центри видатків, центри інвестицій. Їх характеристику та участь у реалізації поточного плану розглянуто за допомогою табл.5.
Таблиця 5
Види та характеристика центрів відповідальності Види центрів
відповідальності Підрозділи організації, що належать до конкретних центрів відповідальності Функціональна характеристика центрів відповідальності Участь у реалізації заходів щодо досягнення планових показників на засадах бюджету Центри вартості Департамент продаж Підрозділи, які надають
якісні послуги покупцям . Розширення видів обслуговування.
Удосконалення технології.
Центри видатків
Комерційний відділ, фінансова служба, бухгалтерія, відділ реклами та маркетингу Підрозділи, результати яких важко оцінити за звичайними критеріями. Методи обліку та аналізу не дозволяють установити за короткий термін залежність між розміром витрат на функціонування таких підрозділів та покращанням загальних результатів. Удосконалення технології. Надання нових видів обслуговування . Центри інвестицій Директор, фінансовий директор, головний бухгалтер. Це керівники інституційного рівня та фінансово-економічні управлінські служби, які контролюють вартість та результати вкладених активів. Залучення інвестицій для реалізації нових проектів Впровадження інтегрованих управлінських систем
Як
вказувалося вище, тактичне планування на підприємстві передбачає крім поточного ще й оперативне планування , яке спрямоване на формування вузьких деталізованих, короткотермінових планів , що присвячені конкретним питанням діяльності організації та формується у розвиток поточних планів. На підприємстві
використовується широкий перелік оперативних планів у різних сферах. У сфері фінансового планування розробляється платіжний календар, касовий план тощо ;
у планування робочого часу – фонд робочого часу, графік робочого календаря, табель робочого часу тощо, у сфері надання послуг – графік доставок
товарів побутової техніки.
2.2. Організування
Фактична організаційна структура управління ТзОВ ТВК «Львівхолод» наведена на рис. 3, а раціональна, яка відображає напрямки реорганізації у зв’язку із розширенням видів діяльності, та яка створює можливості для досягнення установлених цілей, наведена на рис. 4. Характеристику працівників організації відповідно до фактичної та раціональної структур управління розкрито у табл. 6.
14
Рис. 3. Фактична органіграма управління ТзОВ ТВК «Львівхолод»
Рис 4. Раціональна органіграма управління ТзОВ ТВК «Львівхолод»
15
Таблиця 6
Фактична (раціональна) чисельність і функції посадових осіб в ТзОВ ТВК «Львівхолод»
Посади працівників Чисельність, Чол.. Функції (види діяльності працівників) Відповідальність і повноваження Факт. Раціон. 1 2 3 4 5 Виробничі та функціональні підрозділи 30 38 Визначає стратегію, тактику та політику організації , координує та скеровує діяльність працівників , контролює результати діяльності товариства , приймає
на
роботу та звільняє працівників згідно штатного розпису та відповідно із чинним законодавством, приймає рішення та видає накази, щодо діяльності товариства, які є обов’язкові до виконання усіма працівниками Несе відповідальність перед Зборами Учасників за результатами
роботи товариства, використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, рівень використання наявних ресурсів , співпрацю з органами державної влади. Гіпермаркет 100 110 Організація торгівлі товарами, здійснення роботи з клієнтами, розміщення товару на торгових площах Відповідають за якісне обслуговування споживачів, облік готівки у касі. Магазини 150 160 Організація торгівлі товарами, здійснення роботи з клієнтами, розміщення товару на торгових площах Відповідають за якісне обслуговування споживачів, облік готівки у касі. Склад 60 65 Забезпечення складування та збереження товарів, організація роботи з гуртовими покупцями та орендаторами. Відповідає за правильність ведення обліку товарно-матеріальних цінностей на складі, проведення інвентаризації. Адміністративно-господарський відділ 70 80 Господарське обслуговування, організація прибирання, закупівля і розподіл канцелярських товарів і матеріалів Відповідає за закупівлю і розподіл канцелярських товарів і матеріалів, організацію прибирання. Ремонтна служба 30 35 Технічне обслуговування устаткування, організація поточного ремонту наявної техніки, обладнання та пристроїв Відповідає за швидке здійснення якісних ремонтних послуг. Відділ інформаційного забезпечення 20 25 Організація інформаційного забезпечення діяльності підприємства: ведення внутрішніх баз даних , пошук та аналіз інформації про постачальників, кон’юнктуру ринку тощо Відповідає за своєчасне надання інформації про економічне становище в країні, про надання переваг тому чи іншому видові продукції. Відділ маркетингу 75 90 Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, організація постачання товару, вивчення кон’юнктури ринку. Керує процесами планування економічної та фінансово-кредитної діяльності організації, відповідає за установлення вигідних взаємовідносини з вітчизняними постачальниками, відповідає за результати дослідження ринку.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини