Аналіз та вдосконалення організаційної структури управління підприємством

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Кафедра:
Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Підприємництво

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет «Львівська політехніка» Інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
Лабораторна робота 3 «Аналіз та вдосконалення організаційної структури управління підприємством»
Варіант - 18
Львів 2014 Мета роботи: Вивчення структури управління організацією і розроблення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством у сучасних умовах. Технічні засоби: Комп’ютер, калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби.
Послідовність виконання лабораторної роботи Викладач перевіряє засвоєння студентами теоретичного матеріалу та коротко пояснює особливості функціонування підприємств заданого профілю. Студенти отримують індивідуальне завдання і дані про форму організації, профіль і види діяльності, чисельність зайнятих та організаційну структуру управління підприємством. Використовуючи перелік функцій структурних підрозділів підприємства, студенти визначають чисельність та функції посадових осіб підприємства. Студенти розробляють заходи з удосконалення організаційної структури управління підприємством, на підставі інформації про зміну пріоритетів у розвитку підприємства. Відповідно до розроблених заходів студенти визначають функції та чисельність посадових осіб підприємства і розробляють нову організаційну структуру управління підприємством.
Заходи з вдосконалення структури управління підприємством розробляються за такими напрямами: Ліквідація підрозділів, в діяльності яких немає потреби. Зменшення чисельності неефективних підрозділів. Організація нових підрозділів. Вдосконалення інформаційних потоків. Перерозподіл повноважень і відповідальності. Розробка нових підходів до делегування повноважень.
Чисельність та функції посадових осіб підприємства
Назви посадових осіб Функції (види діяльності) працівників Чисельність, чол. Відповідальність і повноваження 1 2 3 4 Виробничі та функціональні підрозділи Загальне лінійне керівництво 20 Відповідають за використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, співпрацю з органами державної влади. Магазини Організація торгівлі товарами, здійснення роботи з клієнтами, розміщення товару на торгових площах
15 Відповідають за якісне обслуговування споживачів, облік готівки у касі. Склад Забезпечення складування та збереження товарів, організація роботи з гуртовими покупцями та орендаторами 6 Відповідає за правильність ведення обліку товарно-матеріальних цінностей на складі, проведення інвентаризації. Адміністративно-господарський відділ Господарське обслуговування, організація прибирання, закупівля і розподіл канцелярських товарів і матеріалів 10 Відповідає за закупівлю і розподіл канцелярських товарів і матеріалів, організацію прибирання. Ремонтна служба Технічне обслуговування устаткування, організація поточного ремонту наявної техніки, обладнання та пристроїв 10 Відповідає за швидке здійснення якісних ремонтних послуг. Відділ інформаційного забезпечення Організація інформаційного забезпечення діяльності підприємства: ведення внутрішніх баз даних , пошук та аналіз інформації про постачальників, кон’юнктуру ринку тощо 8 Відповідає за своєчасне надання інформації про економічне становище в країні, про надання переваг тому чи іншому видові продукції. Планово-економічний відділ Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 5 Керує процесами планування економічної та фінансово-кредитної діяльності організації, оплати і матеріального стимулювання праці, відповідає за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей. Відділ постачання Організація постачання товару, експедиційний супровід, участь у здійсненні розрахунків з постачальниками 16 Відповідає за установлення вигідних взаємовідносини з вітчизняними постачальниками, безперебійне постачання товарів.
Відділ маркетингу і реклами Вивчення кон’юнктури ринку, відстеження дій конкурентів, здійснення маркетингових та рекламних заходів 10 Відповідає за результати дослідження ринку, пошук нових партнерів, розробку рекламної кампанії. Відділ кадрів Підбір кадрів, прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, підвищення кваліфікації робітників і службовців, оформлення звільнених 8 Керує процесами найму та звільнення працівників, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Бухгалтерія Бухгалтерський облік і фінансова діяльність, ведення обліку матеріальних цінностей, організація виплати зарплати, складання звітів та балансів, взаємовідносини з бюджетом 2 Відповідає перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичної звітності, її відповідність первинній документації
Служба охорони Забезпечення цілісності майна підприємства та особистої безпеки працівників 7 Відповідає за охорону складу і магазинів від надання їм пошкоджень. Юрист Юридичне обслуговування операцій підприємства: укладання контрактів купівлі-продажу, захист інтересів підприємства на різних рівнях 1 Відповідає перед директором за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах Секретар Ведення документації, обробка вхідної кореспонденції, відправлення вихідної документації 1 Відповідає перед директором за інформаційне забезпечення його діяльності, листування підприємства з основними діловими партнерами
Перелік з вдосконалення організаційної структури управління підприємством
Назви заходів Обгрунтування доцільності здійснення заходів 1 2 Надавання послуг з доставки товарів до клієнтів Для приваблення клієнтів Формування власної транспортної служби Потрібно для того, щоб в будь-який час доставити клієнтові товар Відкриття магазинів у кількох найбільших районних центрах Для збільшення мережі магазинів Початок торгівлі промисловими товарами Для збільшення прибутку і кількості клієнтів Купівля власного автотранспорту Для доставки товарів до клієнтів Збільшення кількості працівників на 48 осіб Підприємство розширює свою діяльність Чисельність та функції посадових осіб підприємства після здійснення заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством
Назви посадових осіб Функції (види діяльності) працівників Чисельність, чол. Відповідальність і повноваження 1 2 3 4 Виробничі та функціональні підрозділи Загальне лінійне керівництво 20 Відповідають за використання майна та коштів організації, розвиток та ефективність діяльності, співпрацю з органами державної влади. Магазини Організація торгівлі товарами, здійснення роботи з клієнтами, розміщення товару на торго8вих площах
26 Відповідають за якісне обслуговування споживачів, облік готівки у касі. Склад Забезпечення складування та збереження товарів, організація роботи з гуртовими покупцями та орендаторами 10 Відповідає за правильність ведення обліку товарно-матеріальних цінностей на складі, проведення інвентаризації. Адміністративно-господарський відділ Господарське обслуговування, організація прибирання, закупівля і розподіл канцелярських товарів і матеріалів 13 Відповідає за закупівлю і розподіл канцелярських товарів і матеріалів, організацію прибирання. Ремонтна служба Технічне обслуговування устаткування, організація поточного ремонту наявної техніки, обладнання та пристроїв 12 Відповідає за швидке здійснення якісних ремонтних послуг. Відділ інформаційного забезпечення Організація інформаційного забезпечення діяльності підприємства: ведення внутрішніх баз даних , пошук та аналіз інформації про постачальників, кон’юнктуру ринку тощо 8 Відповідає за своєчасне надання інформації про економічне становище в країні, про надання переваг тому чи іншому видові продукції. Планово-економічний відділ Розробка і обґрунтування перспективних і поточних планів, аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства 5 Керує процесами планування економічної та фінансово-кредитної діяльності організації, оплати і матеріального стимулювання праці, відповідає за розробку економічної стратегії, впровадження прогресивних економічних ідей. Відділ постачання Організація постачання товару, експедиційний супровід, участь у здійсненні розрахунків з постачальниками 20 Відповідає за установлення вигідних взаємовідносини з вітчизняними постачальниками, безперебійне постачання товарів.
Відділ маркетингу і реклами Вивчення кон’юнктури ринку, відстеження дій конкурентів, здійснення маркетингових та рекламних заходів 10 Відповідає за результати дослідження ринку, пошук нових партнерів, розробку рекламної кампанії. Відділ кадрів Підбір кадрів, прийом на роботу, вивчення ділових якостей працівників, підвищення кваліфікації робітників і службовців, оформлення звільнених 8 Керує процесами найму та звільнення працівників, підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів. Бухгалтерія Бухгалтерський облік і фінансова діяльність, ведення обліку матеріальних цінностей, організація виплати зарплати, складання звітів та балансів, взаємовідносини з бюджетом 2 Відповідає перед головним бухгалтером за правильність та оперативність ведення обліку на підприємстві, формування фінансової та статистичної звітності, її відповідність первинній документації
Служба охорони Забезпечення цілісності майна підприємства та особистої безпеки працівників 15 Відповідає за охорону складу і магазинів від надання їм пошкоджень. Юрист Юридичне обслуговування операцій підприємства: укладання контрактів купівлі-продажу, захист інтересів підприємства на різних рівнях 1 Відповідає перед директором за юридичну відповідність документації організації, консультування з різних правових питань, вчасне повідомлення про зміни у законодавчих та нормативно-правових актах Секретар Ведення документації, обробка вхідної кореспонденції, відправлення вихідної документації 1 Відповідає перед директором за інформаційне забезпечення його діяльності, листування підприємства з основними діловими партнерами Відділ доставки Доставка товарів до клієнтів 6 Відповідає за доставляння продукції споживачам. Транспортна служба Організація перевезення товарів 10 Відповідає за перевезення продукції, якість перевезення, поведінку та кваліфікацію водіїв.
Висновок:
Потрібно провести такі заходи з вдосконалення структури управління підприємством: Організація нових підрозділів.
Оскільки організація бажає розширення, тому потрібно організувати нові підрозділи такі як: Відділ доставки. Відповідає за доставку продукції споживачем. Транспортна служба. Відповідає за перевезення продукції, якість перевезення, поведінку та кваліфікацію водіїв. Розробка нових підходів до делегування повноважень.
Потрібно залучати працівників до керування підприємством, задля збільшення продуктивності праці.
Делегування повноважень керівником необхідне для зменшення його навантаження та передання виконання дрібних завдань, для розвитку підлеглих, стимулювання працівників самовдосконалюватись, раціонального розподілу праці.
Делегування потрібно провести в таких підрозділах : транспортна служба, відділ маркетингу і реклами, планово-економічний відділ. Вдосконалення інформаційних потоків.
Потрібно вдосконалити вчасне подання інформації про економіку в країні, діяльність конкурентів. Для цього потрібно налагодити різні зв’язки отримання інформації. Вдосконалити відділ інформаційного забезпечення, тобто збільшити його чисельність. Провести різні соціологічні опитування людей. Дізнатися їхню думку про різні види товарів.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Останні оголошення

Новини