Базові можливості взаємодії користувача з ОС. Робота з командним інтерпретатором ОС Windows, створення командних bat-файлів

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
УІ
Кафедра:
ЗІ

Інформація про роботу

Рік:
2018
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Операційні системи

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА Кафедра ЗІ
/
З В І Т до лабораторної роботи 1 з курсу «Операційні системи» На тему: «Базові можливості взаємодії користувача з ОС. Робота з командним інтерпретатором ОС Windows, створення командних bat-файлів»
Варіант 10
Львів – 2018 МЕТА РОБОТИ – набути базових навиків роботи в командному режимі взаємодії користувача з ОС Windows, ознайомитися з основими командами виведення системної інформації, роботи з файлами, використанням операторів; одержати досвід створення та запуску командних файлів.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
Робота з командним рядком в інтерактивному режимі 1. В ОС Windows перейти в режим командного рядка (сmd). Налаштувати параметри вікна для зручності роботи (розмір, шрифт, кольори тощо). 2. Вивести на екран поточну дату. 4. Вивести на екран системний час. 5. Вивести на екран версію ОС. 6. Переглянути вміст розділів диску (напр. С: та D:) в режимі командного рядка. 7. Встановити системний запит у вигляді: поточний диск, символ „|”, поточний час, символ „=”. 8. Встановити системний запит у вигляді: ім’я поточного диску та каталогу, символ „>” (початковий варіант). 9. В робочій папці (на вибір студента) лабораторної роботи створити структуру підкаталогів, варіант структури обрати за вказівкою викладача. Рис. Структура підкаталогів для виконання лабораторної роботи
/
10. За допомогою команди графічно відобразити структуру створених підкаталогів. 11. Перейти до підкаталогу В (виконувати відповідно до структури, створеної в попередньому пункті). 12. Відповідною командою створити файл з ім’ям cmd_lab, в якому вказати своє прізвище, ім’я, по батькові, навчальну групу. 13. Скопіювати з поточного підкаталогу В файл cmd_lab у підкаталог А1. 14. Скопіювати з поточного підкаталогу В файл cmd_lab у підкаталог А1 з новим ім’ям new_cmd_lab.txt. 15. Перейти до підкаталогу А1. 16. Вивести на екран вміст файлу new_cmd_lab.txt. 17. Перейменувати в поточному підкаталозі файл з ім’ям cmd_lab у файл з ім’ям cmd_lab_1. 18. Не змінюючи підкаталог А1 вивести на екран вміст диску С:. 19. Скопіювати всі файли підкаталогу (на вибір студента) в активний підкаталог А1, використовуючи групову операцію. 20. Вивести на екран всі файли з розширенням .exe поточного каталогу A1. 21. Графічно відобразити структуру підкаталогів лаб. роботи. 22. Здійснити швидкий перехід у кореневий каталог пристрою D:. 23. Вилучити з робочої папки підкаталог A1. 24. Скопіювати вміст командного вікна для звіту. Очистити екран.
Створити командний файл для виводу на стандартний пристрій виводу списку файлів з заданим розширенням в широкому форматі із сортуванням за часом створення, які знаходяться в каталогах, вказаних як параметр командного файлу, і копіювання їх у вказаний каталог на диску DISC:. Забезпечити блокування виводу на екран команд командного файлу, контроль наявності вхідних параметрів, вивід повідомлення про успішність виконання операції.
Результати виконання роботи
2 C:UsersАндр?й>date /t 20.03.2018
3 C:UsersАндр?й>time /t 09:07
4 C:UsersАндр?й>ver Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
5 C:UsersАндр?й>dir C:
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 043A-A7E6
Directory of C:
06.08.2017
10:23
.Trash-999 16.01.2018
18:12
AdwCleaner 06.07.2017
09:27
drivers 06.07.2017
09:26
driversinstall 06.07.2017
09:32
drivers_w7 03.10.2017
21:20
fndtn 13.03.2018
19:38
Fraps 06.07.2017
10:11
Intel 25.12.2017
19:26
KMPlayer 09.07.2017
11:23
OpenServer 14.07.2009
05:20
PerfLogs 25.02.2018
13:45
Program Files 15.03.2018
12:19
Program Files (x86) 24.10.2017
22:04
Users 16.03.2018
11:02
Windows
0 File(s)
0 bytes
15 Dir(s)
50 767 589 376 bytes free
6 C:UsersАндр?йOsLab>prompt $N$B$T$Q
7 C|18:46:01,64=prompt $P$G
8 C:UsersАндр?йOsLab>md A, B, C, D C:UsersАндр?йOsLab>dir
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 043A-A7E6
Directory of C:UsersАндр?йOsLab
20.03.2018
17:16
. 20.03.2018
17:16
.. 20.03.2018
17:16
A 20.03.2018
17:16
B 20.03.2018
17:16
C 20.03.2018
17:16
D
0 File(s)
0 bytes
6 Dir(s)
50 770 202 624 bytes free
C:UsersАндр?йOsLab>cd A C:UsersАндр?йOsLabA>md A1 C:UsersАндр?йOsLabA>cd .. C:UsersАндр?йOsLab>cd C
C:UsersАндр?йOsLabC>md C1 C:UsersАндр?йOsLabC>cd .. C:UsersАндр?йOsLab>cd D C:UsersАндр?йOsLabD>md D1 C:UsersАндр?йOsLabD>cd ..
9 C:UsersАндр?йOsLab>tree Folder PATH listing Volume serial number is 043A-A7E6 C:. A
A1 B C
C1 D
D1
10 C:UsersАндр?йOsLab>cd В
11 C:UsersАндр?йOsLabB>echo Nyzhnyk Andrii Olegovich UI-31 > cmd_lab.txt
12 C:UsersАндр?йOsLabB>copy cmd_lab.txt ..AA1
1 file(s) copied.
13 C:UsersАндр?йOsLabB>copy cmd_lab.txt ..AA1new_cmd_lab.txt
1 file(s) copied.
14 C:UsersАндр?йOsLabB>cd ..AA1
15 C:UsersАндр?йOsLabAA1>type new_cmd_lab.txt Nyzhnyk Andrii Olegovich UI-31
16 C:UsersАндр?йOsLabAA1>rename cmd_lab.txt cmd_lab1.txt
17 C:UsersАндр?йOsLabAA1>dir C:
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 043A-A7E6
Directory of C:
06.08.2017
10:23
.Trash-999 16.01.2018
18:12
AdwCleaner 06.07.2017
09:27
drivers 06.07.2017
09:26
driversinstall 06.07.2017
09:32
drivers_w7 03.10.2017
21:20
fndtn 13.03.2018
19:38
Fraps 06.07.2017
10:11
Intel 25.12.2017
19:26
KMPlayer 09.07.2017
11:23
OpenServer 14.07.2009
05:20
PerfLogs 25.02.2018
13:45
Program Files 15.03.2018
12:19
Program Files (x86) 24.10.2017
22:04
Users 16.03.2018
11:02
Windows
0 File(s)
0 bytes
15 Dir(s)
50 767 589 376 bytes free
18 C:UsersАндр?й>copy Downloads* "C:UsersАндр?йOsLabAA1" Downloads2642.pptx Downloads391.01-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe Downloads43603057920-736430792-ticket(1).pdf Downloads43603057920-736430792-ticket(2).pdf Downloads43603057920-736430792-ticket.pdf Downloads605252.torrent DownloadsANDRUY.jpg DownloadsCINEBENCHR15.038.zip Downloadsdata.csv Downloadsfile (1).csv Downloadsfile (2).csv Downloadsfile (3).csv Downloadsfile.csv Downloadsliubyni.ppt DownloadsMSIAfterburnerSetup.zip Downloadsnode-v9.6.1-x64.msi Downloadsnvidiainspector.zip Downloadssetup.exe DownloadsК?БЕРБЕЗПЕКА 2018.doc Downloadsкузьо.docx DownloadsМетодичка.pdf Downloadsсаракузи.docx
28 file(s) copied.
19 C:UsersАндр?йOsLabAA1>dir .*.exe
Volume in drive C has no label.
Volume Serial Number is 043A-A7E6
Directory of C:UsersАндр?йOsLabAA1
13.03.2018
11:00
411 289 848 391.01-notebook-win8-win7-64bit-internationa l-whql.exe 07.03.2018
11:25
2 475 968 setup.exe
2 File(s)
413 765 816 bytes
0 Dir(s)
49 660 555 264 bytes free
20 C:UsersАндр?йOsLab>tree /f Folder PATH listing Volume serial number is 043A-A7E6 C:. A
A1
2642.pptx
391.01-notebook-win8-win7-64bit-international-whql.exe
43603057920-736430792-ticket(1).pdf
43603057920-736430792-ticket(2).pdf
43603057920-736430792-ticket.pdf
605252.torrent
ANDRUY.jpg
CINEBENCHR15.038.zip
cmd_lab1.txt
data.csv
file (1).csv
file (2).csv
file (3).csv
file.csv
liubyni.ppt
MSIAfterburnerSetup.zip
new_cmd_lab.txt
node-v9.6.1-x64.msi
nvidiainspector.zip
setup.exe
К?БЕРБЕЗПЕКА 2018.doc
кузьо.docx
Методичка.pdf
саракузи.docx B
cmd_lab.txt
new_cmd_lab.txt C
C1 D
D1
21 C:UsersАндр?йOsLabAA1>D: D:>
22 D:> rd C:UsersАндр?йOsLabAА1
REM вимкнення виводу команд у вікно ECHO OFF REM перевірка наявності вхідних параметрів IF "%2%" == "" GOTO Error REM встановлення локальних змінних середовища set Source=%1% set Resolution=%2% set Dest=%3%
REM перевірка наявності каталогів вхідних параметрів REM якщо вони відсутні перехід на мітку Error IF NOT EXIST %Source% GOTO Error IF "%Resolution%" == "" GOTO Error
REM якщо каталог
DEST відсутній створити його IF NOT EXIST %Dest% md %Dest% REM скопіювати вміст папки джерела (та її вкладення) в REM папку Temp з відповідними ключами команди XCOPY copy %Source%*.%Resolution% %Dest% dir %Dest% /O:D
REM повідомлення про успішність виконання камандного файлу ECHO *******!%0% successfuly accomplished! ******** GOTO End :Error REM повідомлення про некоректність вхідних параметрів ECHO Param Source or Destination doesn't exist or incorrect :End
Висновки Під час виконання лаборатоної роботи я набув базових навиків роботи в командному режимі взаємодії користувача з ОС Windows, ознайомитися з основими командами виведення системної інформації, роботи з файлами та каталогами, використовував різні оператори, одержав досвід створення та запуску командних файлів в операційні системі Windows.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини