Аналізування та вдосконалення організаційної структури управління підприємством

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Іінститут економіки і менеджменту
Факультет:
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра:
Кафедра менеджменту

Інформація про роботу

Рік:
2021
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Менеджмент міжнародної туристичної діяльності

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”
Інститут економіки і менеджменту Кафедра менеджменту і міжнародного підприємництва
ЛАБОРАТОРНА РОБОТА 3 з курсу “Менеджмент” на тему: «Аналізування та вдосконалення організаційної структури управління підприємством» (варіант 17)
Мета роботи: вивчити фактичну структури управління організацією та розробити заходи з удосконалення організаційної структури управління підприємством з урахуванням його умов функціонування. Технічні засоби: комп’ютер, програмне забезпечення Microsoft Word калькулятор, форми для заповнення, графічні засоби. Зміст роботи 1. Вивчення особливостей функціонування підприємства заданого профілю на базі інформації про організацію та наведених фактичних органіграм. 2. Вивчення функцій структурних підрозділів підприємства заданого профілю. 3. Визначення чисельності та функцій посадових осіб підприємства. 4. Розробка заходів з удосконалення організаційної структури управління підприємством, обґрунтування розроблених заходів. 5. Визначення функцій і чисельності посадових осіб підприємства після проведення заходів з удосконалення структури управління підприємством. 6. Розроблення нової (удосконаленої) організаційної структури управління підприємством.
Теорія Організування – це вид управлінської діяльності, який відображає створення структури управління організацією. Організаційна структура управління – упорядкована сукупність підрозділів, які формують рівні управління, їх взаємозв'язки й забезпечують керівництво організацією. Існує дві основні структури управління – лінійна і функціональна, а все інше різноманіття існуючих структур є результатом комбінації цих двох основних типів. Категорії, на яких ґрунтується організування: відповідальність (покладений на посадову особу обов’язок виконувати поставлені завдання (задачі) і забезпечувати їх позитивне вирішення); повноваження (обмежене право використовувати ресурси підприємства і скеровувати зусилля підлеглих працівників на виконання встановлених завдань); делегування (передача завдань і повноважень особі, яка бере на себе відповідальність за їх виконання). У менеджменті розрізняють лінійні і функціональні повноваження. Лінійні повноваження передаються безпосередньо від вищої посадової особи до підлеглого і далі до інших підлеглих. Вони дають узаконену владу. Функціональні (штабні) повноваження делегуються менеджером більш вищого рівня управління, який керує певною функцією менеджменту, менеджеру нижчого рівня управління, який керує аналогічною функцією. Способи оцінювання організаційної структури управління: спосіб структурування цілей і завдань – розглядає організації як багатоцільові системи та передбачає структуризацію цілей і проблем організації за певними ознаками, які стають основою виділення видів діяльності, функцій, складу управлінських робіт; спосіб аналогій – полягає у використанні під час вдосконалення організування – елементів і форм ОСУ, що виправдали себе на практиці на інших підприємствах; експертний спосіб – передбачає попереднє дослідження чинної ОСУ, виявлення її недоліків та характерних особливостей; організаційне моделювання – ґрунтується на використанні формальних показників системи управління і створенні відповідних моделей; спосіб структурних еволюційних порівнянь – певною мірою поєднує складові попередніх методів.
Організаційна структура управління підприємства Б. / Тип організації: середнє державне підприємство; Сфера діяльності: вантажні перевезення, ремонтні послуги; Цілі організації: протистояння посиленню конкуренції на ринку.
Таблиця 1.1 Чисельність та функції посадових осіб підприємства Продовження таблиці 1.1 Таблиця 1.2 Перелік з удосконалення організаційної структури управління підприємством Нова (удосконалена) організаційна структура управління підприємством Б. / Таблиця 1.3 Чисельність та функції посадових осіб підприємства після проведення заходів з вдосконалення організаційної структури управління підприємством
Продовження таблиці 1.3
Висновки У цій лабораторній роботі була вивчена фактична структура управління організацією та були розроблені заходи з удосконалення організаційної структури управління підприємством з урахуванням його умов функціонування. Організаційна структура стає більш міцною і життєздатною тільки в тому випадку, коли в організації встановлюється чітка взаємодія між дорученнями керівництва. Саме при таких умовах на підприємстві формується неперервний ланцюжок командування, який забезпечує підпорядкування будь-якого суб'єкта діяльності тільки одній особі – директору даного підприємства. В зв’язку з тим, що існуюча ОСУ має недоліки, були запропоновані заходи з ліквідації непотрібних підрозділів, а також з організації нових підрозділів. Був створений новий підрозділ, який підпорядковується директору АТП. Оскільки організація стоїть на порозі протистояння через посиленню конкуренції на ринку, на мою думку, доцільним є створення нового відділу-відділу з маркетингу і реклами, який підпорядковується заступнику з економічних питань. Це допоможе у пошуку партнерів і збільшенні прибутків. Отже, результатами цих заходів стене покращення умов праці для працівників та допоможе організації знайти нові шляхи розвитку, що дозволить досягти цілей організації, тобто призведе до розширення сфери діяльності.
Список використаних джерел
Кузьмін О. Є. Менеджмент: практичні і лабораторні заняття: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, І. С. Процик, Х. С. Передало, Р. З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 172 c. Менеджмент: навч. посіб. / [Г. Є. Мошек, М.М.Ковальчук, Ю.В. Поканєвич, та ін.]; за заг. редакція Г. Є. Мошека. –К. : Ліра-К, 2015. – 550 с. Кузьмін О. Є. Менеджмент: графічна і таблична візуалізація: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, О. Г. Мельник, І.С. Процик, С.Б. Романишин, Р.З. Дарміць. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – 208 c. Осовська Г.В., Копитова І.В. Основи менеджменту. Практикум: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2005. – 881 с. Менеджмент організацій : навч. посібник для внз / Т. В. Назарчук, О. М. Косіюк ;М-во освіти і науки України. -К. : Центр учб. літ., 2016. -560 с. Кузьмін О.Є. Підприємництво та менеджмент: навчальний посібник / О. Є. Кузьмін, С. Б. Романишин, О. О. Пшик-Ковальська, І. С. Процик, Р. Б. Вільгуцька. – Львів: Видавництво "Растр-7", 2017. – 196 c.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини