ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ЛОКАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут комп’ютерних технологій, автоматики та метрології
Факультет:
Кібербезпека
Кафедра:
Захист інформації

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Комп’ютерні мережі та комунікації
Група:
КБ 21
Варіант:
10 0 2

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА
Кафедра ЗІ/
З В І Т до лабораторної роботи 1 з курсу: «Комп’ютерні мережі» на тему: «ОСОБЛИВОСТІ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ЛОКАЛЬНИХ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕРЕЖ. МОДЕЛЮВАННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ МЕРЕЖІ У СЕРЕДОВИЩІ PACKET TRACER» Варіант - 10
Мета роботи – ознайомитись з особливостями технологій локальних мереж, їх основними компонентами, принципами побудови канального і фізичного рівня LAN та набути практичних навичок побудови комп’ютерних мереж заданої конфігурації. Короткі теоретичні відомості Особливості технологій локальних комп’ютерних мереж Комп’ютерні мережі будують за певними стандартизованими технологіями, в основу яких покладена розроблена під егідою Міжнародної організації зі стандартизації ISO ієрархічна модель взаємодії відкритих систем OSI. OSI поділяє всі процеси, які мають місце при обміні інформацією між двома комп’ютерами, що знаходяться в різних мережах, на сім рівнів:
Прикладний рівень (Application layer) Рівень представлення (Presentation layer) Сеансовий рівень (Session layer) Транспортний рівень (Transport layer) Мережевий рівень (Network layer) Канальний рівень (Data Link layer) Фізичний рівень (Physical layer) .
До основних компонентів локальних мереж відносяться: комп’ютери та термінальне обладнання; програмне забезпечення мережі: мережеві операційні системи і мережеві додатки; комунікаційні пристрої; структуровані кабельні системи. Комп’ютери локальних мереж бувають
двох типів: рядовий комп’ютер (клієнт), який через мережу отримує доступ до розподілених ресурсів мережі і призначений для розв’язування прикладних задач користувача ; центральний комп’ютер (сервер), який містить мережеві ресурси, доступні для інших комп’ютерів (клієнтів). Мережеві операційні системи (МОС) складають програмну платформу комп’ютерних мереж і в значній мірі визначають ефективність їх роботи. МОС, окрім керування локальними ресурсами комп’ютера, надає користувачу доступ до ресурсів, які знаходяться на інших комп’ютерах мережі. Доступ до віддалених ресурсів реалізуються з допомогою мережевих служб і засобів транспортування даних по мережі. Мережевий додаток реалізуються двома розподіленими програмами: програмою-клієнтом і програмою-сервером.
Комунікаційні пристрої відповідають стандартам конкретних базових технологій і підтримують передавання даних по конкретному фізичному середовищі (ФС). Вони призначені для здійснення комутації між вузлами мережі, відновлення якості електричних сигналів, збільшення діаметра мережі, фізичної і логічної структуризації локальних мереж тощо.
До основних апаратних комунікаційних пристроїв локальних мереж відносяться мережеві адаптери, повторювачі, концентратори, мости, комутатори, шлюзи і маршрутизатори. Мережевий адаптер (мережева карта, інтерфейсна карта) підтримує протоколи канального та фізичного рівнів стеку комунікаційних протоколів і забезпечує роботу мережі згідно з стандартами конкретної мережевої технології.
Повторювач – це комунікаційний пристрій, який використовується для фізичного з’єднання двох сегментів фізичного середовища і відновлення якості (характеристик) електричних сигналів. Використання повторювача дозволяє виконати фізичну структуризацію побудованої на коаксіальному кабелі мережі, подвоїти її довжину, а також збільшити число під'єднаних до мережі комп'ютерів. Концентратор (hub) –це багатопортовий повторювач призначений для з’єднання декількох сегментів мережі. Фізична структуризація мережі з допомогою концентраторів дозволяє змінити її структуру, топологію, збільшити діаметр та число під’єднаних до мережі комп’ютерів, покращити надійність передавання даних.
Міст – це комунікаційний пристрій з вбудованим процесором, призначений для ізоляції трафіка одного сегменту мережі від іншого на основі аналізу апаратної адреси отримувача повідомлення.
Використання моста дозволяє розбити мережу на два сегменти і локалізувати таким чином трафіки комп’ютерів, що забезпечує підвищення продуктивності мережі та надійності передавання даних. Комутатор (switch) – це високошвидкісний багатопортовий мультипроцесорний міст. Кадр, який поступає в один з портів комутатора направляється тільки в той вихідний порт, в якому знаходиться адресат. Якщо вихідний порт зайнятий передаванням інших даних, то кадр записується у буферну пам’ять та ставиться у чергу на виведення даних.
Шлюз (gateway)– це двопортовий комунікаційний пристрій, який забезпечує вихід кадрів в іншу мережу. Маршрутизатор (router) - це багатофункціональний комунікаційний пристрій, який підтримує протоколи міжмережевого рівня та рівня мережевих інтерфейсів і призначений для об’єднання різнорідних комп’ютерних мереж, побудованих за різними технологіями.
Мережеві кабельні системи становлять фізичний рівень комп’ютерної мережі і забезпечують зв'язок та обмін даними між її вузлами. Стандарти описують побудову фізичного середовища мережі з допомогою різних типів кабелів на основі екранованих та неекранованих скручених пар, волоконно-оптичних та коаксіальних кабелях, безпроводових ліній зв’язку.
Завдання: Створіть топологію мережі в середовищі Packet Tracer згідно варіанту індивідуального завдання, де SW switch (комутатор Ethernet), HUB концентратор Ethernet, BRG bridge (міст), RPT repeater (повторювач). До кожного SW та HUB підключіть по 2 комп'ютери і задайте їм IP-адресу та маску мережі з визначеного діапазону. Утилітою PING перевірити зв'язок між вузлами. Перейдіть в режим Simulation та здійсніть передачу пакета між двома крайніми комп’ютерами побудованої мережі з використанням ІР-адреси призначення типу unicast та з використанням ІР-адреси broadcast. Поясніть відмінності в логіці роботи. Замініть в мережі пристрої фізичного рівня на пристрої канального рівня і повторіть моделювання. Як при цьому змінилася логіка роботи мережі? Поясніть чому? Варіант 10: /
Схема мережі в середовищі Packet Tracer згідно варіанту індивідуального завдання:
/
Перевірка утилітою PING зв'язоку між вузлами:
- з використанням ІР-адреси призначення типу unicast
192.168.7.16 – 192.168.7.23/
- з використанням ІР-адреси призначення типу broadcast 192.168.7.16 – 192.168.7.255 /
Схема мережі з заміненими пристроями фізичного рівня на пристрої канального рівня: / Перевірка утилітою PING зв'язоку між вузлами - з використанням ІР-адреси призначення типу unicast
192.168.7.16 – 192.168.7.23 /
- з використанням ІР-адреси призначення типу broadcast
192.168.7.16 – 192.168.7.255/ /
Висновок: При підготовці до лабораторної роботи я ознайомилась з особливостями технологій локальних мереж, їх основними компонентами, принципами побудови канального і фізичного рівня LAN. При виконанні першої частини лабораторної роботи, при побудові мережі, я використала пристрої згідно свого варіанту, а саме пристрої фізичного рівня (концентратори) та канального (комутатори). До кожного пристрою підключила по 2 комп’ютери та задала їм IP-адреси. Далі згідно завдання утилітою PING перевірила зв’язок між вузлами. Під час другої частини завдання замінила всі пристрої фізичного рівня, тобто концентратори, на пристрої канального, тобто комутатори. Знову перевірила зв’язок між вузлами. Під час виконання лабораторної роботи я помітила, що відправлення та отримання пакетів здійснюється швидше при використанні пристроїв канального рівня (комутаторів). Під час відправлення пакетів технологією unicast, комутатор відправляв пакети лише в заданий порт, а от концентратор в усі доступні порти, крім
відправника, порти, яким пакет не був призначений, відкидають його. За технологією broadcast концентратори і комутатори працювали аналогічно, відправляючи
пакети до усіх під’єднаних портів.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини