фізика 1-6

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Вінницькій національний технічний університет
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Комп'ютерна інженерія
Кафедра:
Не вказано

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Фізика напівпровідників та діелектриків
Варіант:
1 6 97

Частина тексту файла

Міністерство
освіти
і
науки України Вінницький національний технічний університет Факультет інформаційних технологій та комп’ютерної інженерії Кафедра загальної фізики
Лабораторна робота 1.6 з дисципліни «Фізика»
Лабораторна робота 1.6 Тема: Визначення моментів інерції твердих тіл з допомогою трифілярного підвісу. Мета: набути навичок експериментального визначення моментів інерції твердих тіл та перевірити теорему Штейнера. Порядок виконання роботи 1. Повернути нижню платформу на кут 8-100, надавши їй обертовий імпульс для початку крутильних коливань. Секундоміром виміряти час 25-30 повних коливань підвісу та визначити період коливань за формулою:
/ 2. У центрі платформи розташувати досліджуване тіло m1 та визначити період коливань системи T1 . 3. На платформі симетрично відносно центру розмістити два тіла масою m1 і визначити період коливань системи T2 . 4. Штангенциркулем заміряти радіус досліджуваного диска r1, та віддаль a між центрами платформи і зміщеного диска. Дані всіх вимірювань занести в таблицю: / Обробка результатів експерименту та їх аналіз 1. За формулою (4) вирахувати момент інерції I0 платформи. У цьому випадку m=m0 , T=T0 . 2. За формулою (4) вирахувати момент інерції I0 платформи, навантаженої диском m1. У даному разі m=m0+m1; T=T1. 3. Із співвідношення IC=I0+Iд знайти момент інерції диска відносно центральної осі Iд. 4. За теоретичною формулою Iд= 0.5m1r12 знайти момент інерції цього ж диска. Результат співставити з експериментальним. 5. За формулою (4) вирахувати момент інерції I2 платформи, навантаженої двома симетрично розташованими дисками m1
/ 6. За формулою знайти момент інерції диска відносно осі, зміщеної на O від центра мас. 7. За формулою (5) вирахувати момент інерції зміщеного диска згідно з теоремою Штейнера. Результат співставити з експериментом. 8. Знайти відносну та абсолютну похибки одного з експериментів. Хід роботи / / Контрольні запитання 1.У фізичній механіці тверде тіло розглядається як система жорстко зв'язаних частинок (матеріальних точок), кожна з яких рухаються разом із центром мас тіла і в той же час обертається навколо нього. Відповідно, в кінематиці рух описують як лінійними, так і кутовими величинами. Момент інерції - це фізична величина, що є мірою інертності тіл при обертовому русі. Чисельно вона дорівнює сумі добутків мас матеріальних точок, на які подумки розбивають тіло, на квадрати їх віддалей від осі обертання. Кінетична енергія є адитивною величиною і за будь-яких умов для твердого тіла визначається виразом:
/ 2. Основний закон динаміки обертального руху: Добуток моменту інерції тіла на кутове прискорення дорівнює моменту зовнішніх сил.
3. Теорема Штейнера: момент інерції тіла відносно довільної осі обертання дорівнює сумі моменту інерції цього тіла , взятого відносно паралельної їй осі, що проходить через центр мас , і твори маси тіла на квадрат відстані між осями. З теореми Штейнера слід, що момент інерції мінімальний щодо осі, що проходить через центр мас тіла. 4. У випадку однорідного тіла правильної форми сума замінюється інтегруванням. На практиці часто необхідні значення моментів інерції твердих тіл неоднорідних або довільної (неправильної) форми. У таких випадках моменти інерції визначають експериментально, але результати можуть бути неточними. Висновок За допомогою лабораторної роботи я набула навичок експериментального визначення моментів інерції твердих тіл та перевірила теорему Штейнера.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини