Готовність молодих людей до шлюбу.

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра соціології

Інформація про роботу

Рік:
2022
Тип роботи:
Соціологічне дослідження
Предмет:
Соціологія

Частина тексту файла


І.
МЕТОДОЛОГІЧНА
ЧАСТИНА.
1.1.
Обґрунтування
проблеми
дослідження.
Проблеми молоді, її освіти, виховання, соціального становлення, участі в суспільному житті завжди перебувають у центрі уваги. Для того щоб процес формування молоді відбувався адекватно суспільним процесам, необхідно визначити її роль та місце в суспільстві, з’ясувати труднощі, проблеми, які стоять перед нею. Серед них є традиційні – кохання, дружба, пошуки сенсу життя, створення сім’ї. На мою думку, саме створення сім’ї є найважливішою проблемою молоді.
Сім’я відіграє велику роль у сучасному суспільстві. Вона є первинною клітиною соціальних груп,
класів, які утворюють соціальну структуру будь-якої країни. Життя більшості людей так чи інакше пов’язане з сім’єю – своєрідним мікросвітом, де сплітаються складні економічні, політичні, психологічні, ідеологічні, фізіологічні та інші соціальні проблеми. А вивчення сім’ї, шлюбу є важливою передумовою розуміння багатьох процесів, які відбуваються в суспільстві.
Також соціальні зрушення в суспільстві безпосередньо відбиваються на стані сім’ї та шлюбних відносин. Так, зокрема, соціально-економічні, соціально-політичні зміни, які мають місце в сучасній Україні сприяють деформації сімейних відносин, зростанню злочинності підлітків, обезціненню соціальних і моральних ідеалів молодим поколінням. Серед проблем слід назвати також непідготовленість молоді до самостійного життя, омолодження шлюбів, зростання кількості розлучень ( кожна п’ята сім’я в Україні віком від 16 до 29 років розпадається ), значні житлово-побутові проблеми, збільшення кількості бездітних ( з 10,2% до 13,6% ) та однодітних ( на даний час становить 30,4% ) сімей, невміння самостійно орієнтуватися у змінюваних життєвих умовах, непідготовленість молоді до вступу в шлюб. Саме тому дуже важливо дізнатися думку молодих людей: чим для них є сім’я, що вони очікують від майбутнього шлюбу, що для них є визначальним при виборі супутника життя та інше.
1.2. Тема
дослідження. Готовність молодих людей до шлюбу.
1.3.
Мета
дослідження.
Вивчення ставлення молодої людини до її майбутнього подружнього життя.
Визначення цінностей сучасної молоді, ставлення молоді до розлучень, шлюбних контрактів, створення сімей без офіційної реєстрації шлюбу, інтимних стосунків перед шлюбом
1.4.
Об’єкт
і
предмет
дослідження.
Об’єкт дослідження – студенти Інституту міжнародного бізнесу і менеджменту Тернопільської академії народного господарства.
Предмет
дослідження - ставлення молодої людини до її майбутнього подружнього життя.
1.5.
Інтерпретація
основних
понять. Молодь – соціально-демографічна група людей віком від 16 до 30 років. Шлюб – соціальна форма відносин між чоловіком і жінкою, за допомогою якої суспільство впорядковує і санкціонує їх статеве життя, встановлює їх подружні та батьківські права та обов’язки. Сім’я – форма спільності людей, яка складається з поєднаних шлюбом чоловіка та жінки, їх дітей ( власних чи усиновлених ), а також, у деяких випадках, інших осіб, які перебувають у кровних зв’язках з вищезазначеними особами. Особистість – соціальна властивість індивіда, сукупність інтегрованих у ньому
соціально значимих рис, які утворилися у процесі соціальної взаємодії індивідів.
1.6.
Гіпотези
дослідження. Молодь надає перевагу рисам характеру при виборі супутника життя. 90%
молодих людей
чекають від майбутнього шлюбу взаємного кохання, сімейного тепла, стійкості почуттів. 70% студентів не згідні з твердженням, що сім’я – втрата особистої свободи, 80% - вважають, що сім’я – це порятунок від самотності, а також не згідні з думкою, що сім’я – це гальмо для особистих успіхів людини, для її кар’єри. для 90% студентів сім’я - це діти та їх виховання і, водночас, сім’я – це найбільш вразливе місце
в
долі людини. 4.
Справжня дружина повинна:
кохати чоловіка, бути доброю, ніжною, лагідною, розуміти і поважати
інтереси
чоловіка та багато уваги приділяти дітям.
Справжній чоловік повинен: кохати дружину, турбуватися про всю сім’ю
розуміти дружину та добре заробляти.
Молодь вважає, що жінка і чоловік повинні нести однакову відповідальність за сім’ю. Позитивне ставлення до створення сім’ї без офіційної реєстрації шлюбу. Найважливіші причини розлучень молодих сімей: зрада і ревнощі, відсутність грошей, психологічна несумісність подружжя. Найоптимальніший вік для одруження – період від 21 до 23 років.
100% молоді бажає проживати після одруження окремо від батьків.
Інтимні стосунки перед шлюбом є допустимі.
1.7. Цілі та завдання
дослідження. 1. Вивчити
ставлення молодої людини до таких понять як шлюб і сім’я,
до інтимних стосунків перед шлюбом, до розлучень, шлюбних контрактів, створення сімей без офіційної реєстрації шлюбу. 2. Визначити причини з яких найчастіше розпадаються молоді сім’ї. 3. Дослідити, які риси характеру молодь найбільше цінить у людині. 4. Розглянути чинники, які є визначальними при виборі супутника життя. ІI.
МЕТОДИЧНА
ЧАСТИНА
2.1 Тип та розрахунок вибірки.
Генеральна сукупність -
студенти Інституту міжнародного бізнесу і менеджменту Тернопільської академії народного господарства: 1234.
Оскільки число досліджуваних об’єктів занадто велике, то зробимо квотну вибірку ( розподіл за курсом навчання ). Вибіркова сукупність:
36 студентів, що становить 34,3% генеральної сукупності.
На даний час в Інституті міжнародного бізнесу і менеджменту ТАНГу
на першому курсі навчається 491 студент, тому опитали 13 ( 35,1% ). На другому курсі – 307 студентів, тому опитали 8 ( 34,11% ). На третьому курсі – 184 студенти, тому опитали 6 ( 32,66% ). На четвертому – 177 студентів, тому опитали 5 ( 35,4% ). На п’ятому – 74 студенти, тому опитали 4 ( 23,5% ).
2.2 Методи збирання інформації. Для збору соціологічної інформації застосовуємо метод анкетного опитування
( роздаткове ). III. ІНСТРУМЕНТАРІЙ 3.1 Анкета на кожного студента. АНАЛІТИЧНА
ДОВІДКА
На перше запитання анкети: Які риси характеру Ви найбільше ціните у людині, - думки респондентів розподілилися наступним чином:
щирість – 80,55%
розум – 75%
чесність – 63,88%
порядність – 58,33%
добродушність – 55,55%
справедливість і жартівливість - 50%
наполегливість і рішучість – 47,22%
ніжність – 41,66%
вдячність – 36,11%
мужність – 33,33%
впевненість, сумлінність і скромність – 27,77%
Отже, як видно зі статистики, сучасна молодь найбільше цінує щирість, розум, чесність і
порядність.
Таблиця 1,1 Що є для Вас визначальним при виборі супутника життя / поділ респондентів за віком / ( Результати подані в процентах.)
17-18
19-20
21-22 22 і більше Зовнішність 22,22 28,55 25 0 Матеріальне становище
сім’ї Вашого обранця 11,11 7,15 8,33 0 Риси характеру 66,66 50 50 0 Ваш варіант 0 14,3 16,66 0 Таблиця 1,2 Що є для Вас визначальним при виборі супутника життя / поділ респондентів за щомісячним матеріальним доходом батьків / ( Результати подані в процентах.) 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 більше2000 Зовнішність 0 16,66 25 33,33 25 Матеріальне становище
сім’ї Вашого обранця 0 0 0 11,11 50 Риси характеру 0 83,33 62,5 55,55 25 Ваш варіант 0 0 12,5 0 0 Отже, для більшості молоді ( 72,22% ) риси характеру є визначальним при виборі супутника життя. Таблиця 2 Що Ви чекаєте від майбутнього шлюбу / загальні результати подані в процентах / Взаємного кохання, сімейного тепла, стійкості почуттів 91,66 Вирішення квартирного питання, матеріального благополуччя 2,77 Лише одного – вирватися із стану самотності
2,77 Змінити соціальний статус 0 Ваш варіант 2,77 Отже, більшість опитаних ( 91,66% ) чекає від майбутнього шлюбу взаємного кохання, сімейного тепла, стійкості почуттів.
Таблиця 3,1 Якою мірою Ви згідні з такими твердженнями / загальні результати подані в процентах / п/п Твердження Повністю згідний Згідний Важко сказати
Не згідний Зовсім
не згідний 1. Сім’я – втрата особистої свободи. 13,88 22,22 25 25 13,88 2. Сім’я – це порятунок від самотності.
2,77 27,77 30,55 22,22 16,66 3. Сім’я - це діти та їх виховання. 11,11 50 13,88 22,22 2,77 4. Сім’я – це найбільш вразливе місце
в
долі людини. 13,88 16,66 16,66 33,33 19,44 5. Сім’я
- це монотонна, непотрібна
домашня праця. 0 8,33 19,44 25 47,22 6. Сім’я – це теплота, розуміння,
взаємна підтримка. 61,11 30,55 8,33 0 0 7. Сім’я – це місце, де людина може
бути сама собою. 16,66 55,55 22,22 5,55 0 8. Сім’я – це гальмо для особистих успіхів людини, для її кар’єри. 5,55 11,11 30,55 22,22 30,55 9. Саме сім’я приносить людині
найбільше задоволення. 16,66 47,22 30,55 5,55 0 10. Тільки завдяки сім’ї людина може досягти того, чого прагне. 16,66 22,22 33,33 22,22 5,55
Отже, більшість студентів ІМБМ вважають, що сім’я – це теплота, розуміння та взаємна підтримка, що сім’я – це місце, де людина може
бути сама собою. Таблиця 3,2 Якою мірою Ви згідні з такими твердженнями / поділ респондентів за статтю / ( Чоловіча. Результати подані в процентах.) п/п Твердження Повністю згідний Згідний Важко сказати
Не згідний Зовсім
не згідний 1. Сім’я – втрата особистої свободи. 31,25 18,75 12,5 25 12,5 2. Сім’я - це діти та їх виховання. 12,5 68,75 6,25 6,25 6,25 3. Сім’я – це теплота, розуміння,
взаємна підтримка. 62,5 25 12,5 0 0 4. Саме сім’я приносить людині
найбільше задоволення. 18,75 50 25 6,25 0 Таблиця 3,3 Якою мірою Ви згідні з такими твердженнями / поділ респондентів за статтю / ( Жіноча. Результати подані в процентах.) п/п Твердження Повністю згідний Згідний Важко сказати
Не згідний Зовсім
не згідний 1. Сім’я – втрата особистої свободи. 0 20 35 35 10 2. Сім’я - це діти та їх виховання. 10 30 25 35 0 3. Сім’я – це теплота, розуміння,
взаємна підтримка. 65 30 5 0 0 4. Саме сім’я приносить людині
найбільше задоволення. 20 50 25 5 Таблиця 3,4 Якою мірою Ви згідні з такими твердженнями / поділ респондентів за віком / ( Від 17 до 18 років. Результати подані в процентах.) п/п Твердження Повністю згідний Згідний Важко сказати
Не згідний Зовсім
не згідний 1. Сім’я – це порятунок від самотності.
11,11 44,44 11,11 22,22 11,11 2. Сім’я – це гальмо для особистих успіхів людини, для її кар’єри. 22,22 11,11 11,11 22,22 33,33 3. Тільки завдяки сім’ї людина може досягти того, чого прагне. 22,22 11,11 22,22 44,44 0 Таблиця 3,5 Якою мірою Ви згідні з такими твердженнями ( Від 19 до 20 років. Результати подані в процентах.) п/п Твердження Повністю згідний Згідний Важко сказати
Не згідний Зовсім
не згідний 1. Сім’я – це порятунок від самотності.
0 14,3 28,6 35,7 21,4 2. Сім’я – це гальмо для особистих успіхів людини, для її кар’єри. 0 14,3 28,6 14,3 42,8 3. Тільки завдяки сім’ї людина може досягти того, чого прагне. 21,4 42,8 21,4 7,2 7,2 Таблиця 3,6 Якою мірою Ви згідні з такими твердженнями ( Від 21 до 22 років. Результати подані в процентах.) п/п Твердження Повністю згідний Згідний Важко сказати
Не згідний Зовсім
не згідний 1. Сім’я – це порятунок від самотності.
0 33,33 50 8,33 8,33 2. Сім’я – це гальмо для особистих успіхів людини, для її кар’єри. 0 8,33 41,66 41,66 8,33 3. Тільки завдяки сім’ї людина може досягти того, чого прагне. 8,33 25 41,66 16,66 8,33 Таблиця 4 Що означає бути хорошою дружиною / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча Кохати чоловіка 64,7 36,84 Бути доброю, ніжною, лагідною 23,53 52,63 Розуміти і поважати інтереси чоловіка 64,7 47,37 Бути здоровою 11,76 0 Бути акуратною 11,76 5,26 Із задоволенням вести домашнє господарство 17,65 31,5 Багато уваги приділяти дітям 35,29 47,37 Вміти смачно готувати, шити і в’язати 35,29 0 Завжди стежити за своєю зовнішністю 11,76 42,11 Не дратуватися через дрібниці 17,65 42,11
Отже, більшість студентів чоловічої статі вважають, що справжня дружина повинна:
кохати чоловіка, розуміти і поважати його інтереси та вміти смачно готувати, шити і в’язати. Проте більшість студентів жіночої статі переконані у тому, що справжня дружина повинна бути доброю, ніжною, лагідною, багато уваги приділяти дітям і, звичайно, розуміти і поважати інтереси чоловіка. Таблиця 5 Що означає бути хорошим чоловіком / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча Розуміти дружину 53 47,37 Кохати дружину 88 68,42 Добре заробляти 47 42,11 Допомагати жінці вести домашнє господарство 0 26,32 Не пити 6 26,32 Не курити 0 10,53 Турбуватися про всю сім’ю 82 78,95 Мати спокійний, стриманий характер 23,5 10,53
Отже, як більшість студентів чоловічої, так і жіночої статі вважають, що справжній чоловік повинен: кохати дружину, турбуватися про всю сім’ю розуміти дружину та, звичайно, добре заробляти.
Таблиця 6 Хто повинен бути головою сім’ї / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча Чоловік 64,7 47,37 Дружина 0 0 Одразу обоє 11,76 31,58 Той, хто розумніший 11,76 10,52 Важко відповісти 5,88 5,26 Ваш варіант 5,88 5,26 Цікаво, що жоден із респондентів не відповів, що дружина повинна бути головою сім’ї. Таблиця 7 Хто, на Вашу думку, повинен бути ініціатором вирішення конфліктів у сім’ї / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча Чоловік 17,64 0 Дружина 5,88 21,05 Найближчі
родичі 0 0 Винна сторона 70,588 73,68 У нас конфліктів не буде 0 0 Ваш варіант 5,88 5,26
На це запитання майже одноголосно респонденти відповіли, що винна сторона повинна бути ініціатором вирішення конфліктів. Таблиця 8 Останнім часом деякі молоді люди створюють сім’ю без офіційної реєстрації шлюбу. Ваше ставлення до цього. / поділ респондентів за місцем проживання батьків / ( Результати подані в процентах.) Столиця Обласний центр Районний центр СМТ Село Позитивне 0 32 28,57 50 0 Вважаю за можливе, але не для себе 0 40 14,29 50 0 Негативне 0 20 14,29 0 100 Важко відповісти 0 4 14,29 0 0 Ваш варіант 0 4 28,57 0 0
На це запитання деякі респонденти дали свій варіант відповіді. Найчастіше зустрічалися такі: немає значення чи зареєстрований шлюб, в наш час можна, а інколи потрібно пожити без офіційної реєстрації шлюбу, чи, наприклад, була така відповідь, як
кожен живе як хоче. Таблиця 9 Як Ви ставитесь до проблеми розлучення / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча Це завжди нещастя для сім’ї 53 52,6 Один з шляхів вирішення сімейних проблем 0 21 Можливість створити більш щасливу сім’ю 11,8 26,3 Серйозна психологічна травма для дітей 76,5 94,7 Ваш варіант 5,9 0
Більшість опитаних студентів вважають, що розлучення – це серйозна психологічна травма для дітей. Таблиця 10,1 Як Ви вважаєте, з яких причин найчастіше розпадаються молоді сім’ї / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча Житлові проблеми 29,4 15,8 Відсутність грошей 47 63,2 Вплив батьків 35,3 47,4 Охолодження, непостійність у почуттях 35,3 26,3 Сексуальні розбіжності 11,8 21 Неможливість мати дітей 23,5 26,3 Невміння вести господарство 0 21 Психологічна несумісність подружжя 58,8 42,1 Зради і ревнощі 35,3 68,4 Зловживання алкоголем 17,6 42,1 Ваш варіант 11,8 10,5
Звичайно, причин з яких найчастіше розпадаються молоді сім’ї
є дуже багато, але крім поданих студенти назвали ще такі: тупість, нерозуміння в людських стосунках, виїзд на заробітки одного з подружжя, занадто поспішають. Таблиця 10,2 Як Ви вважаєте, з яких причин найчастіше розпадаються молоді сім’ї / поділ респондентів за щомісячним матеріальним доходом батьків / ( Результати подані в процентах.) 100-200 200-500 500-1000 1000-2000 Більше 2000 Житлові проблеми 0 16,66 31,25 10 0 Відсутність грошей 0 83,33 50 60 50 Вплив батьків 0 16,66 37,5 60 25 Охолодження, непостійність у почуттях 0 33,33 25 30 50 Сексуальні розбіжності 0 16,66 12,5 20 25 Неможливість мати дітей 0 16,66 6,25 50 50 Невміння вести господарство 0 16,66 12,5 10 0 Психологічна несумісність подружжя 0 66,66 43,75 40 25 Зради і ревнощі 0 50 50 40 100 Зловживання алкоголем 0 33,33 25 30 50 Ваш варіант 0 0 12,5 20 25 Таблиця 11,1 В якому віці, на Вашу думку, варто одружуватись / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча 18 років 0 0 19-20 років 0 5,26 21-23 роки 5,88 42,11 24-25 років 76,47 52,63 26-30 років 17,65 0 Після 30 років 0 0
Більшість респондентів вважають, що варто одружуватись у віці 24-25років. Таблиця 11,2 В якому віці, на Вашу думку, варто одружуватись / поділ респондентів за щомісячним матеріальним доходом батьків / ( Результати подані в процентах.) 100-200 200-500
500-1000 1000-2000 Більше 2000 18 років 0 0 0 0 0 19-20 років 0 0 0 0 25 21-23 роки 0 50 31,25 80 25 24-25 років 0 50 56,25 10 50 26-30 років 0 0 12,5 10 0 Після 30 років 0 0 0 0 0 Таблиця 11,3 В якому віці, на Вашу думку, варто одружуватись / поділ респондентів за
місцем проживання батьків / ( Результати подані в процентах.) Столиця Обласний центр Районний центр
СМТ
Село 18 років 0 0 0 0 0 19-20 років 0 4 0 0 0 21-23 роки 0 24 28,57 50 50 24-25 років 0 60 71,43 50 50 26-30 років 0 12 0 0 0 Після 30 років 0 0 0 0 0 Таблиця 12,1 Чи будете Ви укладати шлюбний контракт / поділ респондентів за
місцем проживання батьків / ( Результати подані в процентах.) Столиця Обласний центр Районний центр
СМТ
Село Так 0 8 42,86 0 0 Ні 0 32 14,29 100 100 Не знаю 0 60 42,86 0 0
Таблиця 12,2 Чи будете Ви укладати шлюбний контракт / поділ респондентів за
щомісячним матеріальним доходом батьків / ( Результати подані в процентах.) 100-200 200-500
500-1000 1000-2000 Більше 2000 Так 0 16,66 18,75 20 0 Ні 0 16,66 31,25 50 50 Не знаю 0 66,66 50 30 50 Таблиця 13 Де Ви б хотіли проживати після одруження / поділ респондентів за
щомісячним матеріальним доходом батьків / ( Результати подані в процентах.) 100-200 200-500
500-1000 1000-2000 Більше 2000 Разом із батьками 0 0 0 0 0 Окремо від батьків 0 66,66 93,75 70 75 Немає різниці де, аби дружно 0 16,66 6,25 30 25 Важко відповісти 0 16,66 0 0 0 Ваш варіант 0 0 0 0 0 Таблиця 14 Скільки дітей в сім’ї Ви хотіли б мати / поділ респондентів за
щомісячним матеріальним доходом батьків / ( Результати подані в процентах.) 100-200 200-500
500-1000 1000-2000 Більше 2000 Одну дитину 0 16,66 0 20 0 Двох дітей 0 66,66 75 70 100 Трьох і більше дітей 0 0 12,5 10 0 Не хочу мати дітей 0 0 0 0 0 Важко відповісти 0 16,66 12,5 0 0 Ваш варіант 0 0 0 0 0 Як бачимо, більшість опитаних хочуть мати двох дітей. Таблиця 15 Чи
варто поспішати з народженням дітей / загальні результати подані в процентах / Ні, спочатку треба пожити для себе 27,77 Ні, спочатку треба зробити кар’єру 25 Я вважаю, що сім’я без дітей не сім’я, тому з появою дітей не слід зволікати 27,77 Для мене це немає значення 11,11 Ваш варіант 8,33
Декілька опитаних переконані, що перш за все потрібно враховувати матеріальне становище. Таблиця 16 Як Ви ставитесь до інтимних стосунків перед шлюбом / поділ респондентів за статтю / ( Результати подані в процентах.)
Чоловіча
Жіноча Допустимі 58,8 57,9 Недопустимі 5,88 15,8 Важко відповісти 17,65 15,8 Засуджую 5,88 0 Не має значення 11,76 10,5 Ваш варіант 0 0 Більшість сучасної молоді вважає, що інтимні стосунки перед шлюбом є допустимі. Таблиця 17 Чи готові Ви до шлюбу / поділ респондентів за віком / ( Результати подані в процентах.)
17-18
19-20
21-22 22 і більше Так 0 6,66 0 0 Ні 38,46 40 25 0 Не зовсім 61,54 53,33 75 0 Ваш варіант 0 0 0 0 Таблиця 18,1 Як би Ви могли оцінити ( у балах ) загальну атмосферу Вашої сім’ї, та стосунки між її членами / загальні результати подані в процентах /
1

2
3

4

5 Психологічний клімат у сім’ї 2,77 2,77 11,11 52,77 30,55 Взаємостосунки між батьками 5,55 5,55 13,88 33,33 41,66 Взаємостосунки між батьками та дітьми 2,77 0 8,33 38,88 50 Взаємостосунки між дітьми 2,77 0 5,55 44,44 47,22
Більшість молодих людей оцінюють психологічний клімат у сім’ї як добрий або дуже добрий. Таблиця 18,2 Як би Ви могли оцінити ( у балах ) загальну атмосферу Вашої сім’ї, та стосунки між її членами / поділ респондентів за
щомісячним матеріальним доходом
батьків / ( 200-500 гривень. Результати подані в процентах.)
1

2
3

4

5 Психологічний клімат у сім’ї 0 0 0 83,33 16,66 Взаємостосунки між батьками 0 0 0 33,33 66,66 Взаємостосунки між батьками та дітьми 0 0 0 50 50 Взаємостосунки між дітьми 0 0 16,66 33,33 50 Таблиця 18,3 Як би Ви могли оцінити ( у балах ) загальну атмосферу Вашої сім’ї, та стосунки між її членами / поділ респондентів за
щомісячним матеріальним доходом батьків / ( 500-1000 гривень. Результати подані в процентах.)
1

2
3

4

5 Психологічний клімат у сім’ї 0 0 12,5 56,25 31,25 Взаємостосунки між батьками 0 0 25 31,25 43,75 Взаємостосунки між батьками та дітьми 0 0 12,5 43,75 43,75 Взаємостосунки між дітьми 0 0 0 56,25 43,75
Таблиця 18,4 Як би Ви могли оцінити ( у балах ) загальну атмосферу Вашої сім’ї, та стосунки між її членами / поділ респондентів за
щомісячним матеріальним доходом батьків / ( 1000-2000 гривень. Результати подані в процентах.)
1

2
3

4

5 Психологічний клімат у сім’ї 0 0 20 30 50 Взаємостосунки між батьками 0 20 10 50 20 Взаємостосунки між батьками та дітьми 0 0 10 40 50 Взаємостосунки між дітьми 0 0 0 60 40 Таблиця 18,5 Як би Ви могли оцінити ( у балах ) загальну атмосферу Вашої сім’ї, та стосунки між її членами / поділ респондентів за
щомісячним матеріальним доходом батьків / ( Більше 2000 гривень. Результати подані в процентах.)
1

2
3

4

5 Психологічний клімат у сім’ї 25 25 0 25 25 Взаємостосунки між батьками 50 0 0 0 50 Взаємостосунки між батьками та дітьми 25 0 0 25 50 Взаємостосунки між дітьми 25 0 25 0 50 Таблиця 19 Чи є для Вас взірцем сімейне життя Ваших батьків / загальні результати подані в процентах / Так 33,33 Скоріше так 27,77 Скоріше ні 16,66 Ні 16,66 Важко відповісти 5,55
Приємно, що для більшості респондентів сімейне життя їхніх батьків є взірцем, це говорить про те, що батьківська сім’я має позитивний вплив на формування у молоді власної системи поглядів на свою майбутню сім’ю.
Діаграма 1
Діаграма 2
Діаграма 3
Діаграма 4
Діаграма 5 Аналіз
висунутих
гіпотез. 1.
Гіпотеза про те, що молодь надає перевагу рисам характеру при виборі супутника життя підтвердилась. 69.44% опитаних вважають саме так. Гіпотеза про те, що 90%
молодих людей
чекають від майбутнього шлюбу взаємного кохання, сімейного тепла, стійкості почуттів також підтвердилась. Адже 91,66%
респондентів відповіли саме так.
Гіпотеза про те , що 70% студентів не згідні з твердженням, що сім’я – втрата особистої свободи,
не підтвердилась, лише 38,88% опитаних так вважають.
Гіпотеза про те , що 80% - вважають, що сім’я – це порятунок від самотності, також не підтвердилась, тільки 30,47% так думають.
Гіпотеза про те , що 80% не згідні з думкою, що сім’я – це гальмо для особистих успіхів людини, для її кар’єри, підтвердилась частково, так вважають 52,75%. Гіпотеза про те , що для 90% студентів сім’я - це діти та їх виховання і,
також підтвердилась частково, так вважають 61,11%. А гіпотеза про те , що для 90% студентів сім’я – це найбільш вразливе місце
в
долі людини, не підтвердилася зовсім, адже лише 30,54% респондентів є прихильниками цієї думки. 4. Справжня дружина повинна:
кохати чоловіка ( так думає 47,22% ), бути доброю, ніжною, лагідною ( 38,88% ), розуміти і поважати
інтереси
чоловіка
( 55,55% ) та багато уваги приділяти дітям ( 41,66% ).
5. Справжній чоловік повинен: кохати дружину ( 75% ), турбуватися про всю сім’ю ( 80,55% ),
розуміти дружину ( 47,22% ) та добре заробляти ( 44,44% ).
Молодь вважає, що жінка і чоловік повинні нести однакову відповідальність за сім’ю. Ця гіпотеза не підтвердилась, так вважають лише 19,44% опитаних.
Гіпотеза про те, що молодь позитивно ставиться до створення сім’ї без офіційної реєстрації шлюбу підтвердилась лише частково, так відповіли 30,55% респондентів. Найважливіші причини розлучень молодих сімей: зрада і ревнощі ( 55,55% ), відсутність грошей ( 55,55% ), психологічна несумісність подружжя ( 50% ).
Гіпотеза про те, що
найоптимальніший вік для одруження – період від 21 до 23 років не підтвердилась, так вважають лише 25% опитаних. Проте більшість ( 63,88% ) стверджує, що одружуватись варто у віці 24-25 років.
100% молоді бажає проживати після одруження окремо від батьків. Ця гіпотеза підтвердилась на 80,55%.
Гіпотеза про те, що
інтимні стосунки перед шлюбом є допустимі підтвердилась на 61,11%. Висновки Отже, на основі даного дослідження можна стверджувати наступні фактори: Молодь найбільше цінить у людині щирість, розум, чесність, порядність, добродушність, справедливість і жартівливість, - а це означає, що вона ще не втратила найвищих моральних цінностей. Молоді люди вважають, що
сім’я – це теплота, розуміння,
взаємна підтримка. Чоловік повинен бути головою сім’ї. Винна сторона повинна бути ініціатором вирішення конфліктів у сім’ї. Розлучення – це серйозна психологічна травма для дітей. Найоптимальніший вік для одруження 24-25років. Сім’я повинна складатися з двох дітей. Інтимні стосунки перед шлюбом є допустимі.
Пропозиції і рекомендації. 1.
Перед вступом у шлюб потрібно обговорити обов’язково такі проблеми як:
житлові,
грошові,
сексуальні, побутові. Не вступати у шлюб занадто рано,
добре взнати людину з якою збираєтесь вступати у шлюб. Перед шлюбом потрібно розприділити ролі ( голова сім’ї, ініціатор вирішення конфліктів та інші ). Потрібно обговорити з
людиною, з якою збираєтесь вступати у шлюб, що вона чекає від цього шлюбу. Адже може виявитись, що у кожного з вас різні плани на майбутнє. Відразу вирішити питання народження дітей ( скільки, коли ). Підтримка держави у питаннях пошуку молодою сім’єю окремого житла. Вступати у шлюб тоді, коли можуть самі себе утримувати.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 00:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Останні оголошення

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини