Вентилювання кінотеатру.

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут будівництва та інженерії довкілля
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ТГВ

Інформація про роботу

Рік:
2008
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Вентиляція
Група:
ТГВ-4

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА” ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА ІНЖЕНЕРІЇ ДОВКІЛЛЯ Кафедра ТГВ Курсова робота
з курсу:
Вентиляція
на тему: «Вентилювання кінотеатру»
Виконав: Ст. Гр. ТГВ-4
Прийняв: Львів 2008 1.Призначення будинку.
Характеристика будівельної та технологічної частини. В цьому проекті розглядається громадська споруда – кінотеатр на 240 місць в м. Одеса , яке знаходиться в 3-й кліматичній зоні Украĩни. Споруда одноповерхова без підвалу. В даному кінотеатрі використовуються такі захищення з відповідними термічними опорами: стіни цегляні
товщиною 770 мм , ==2,2(м2 С)/Вт, Кзс=0,45 Вт/ (м2С); дах суміщений з перекриттям == 3,9(м2 С)/Вт, Кд=0,26
Вт/ (м2С); двері == 0,6*=0,6*2,2=1,32(м2 С)/Вт, Кд=0,76Вт/ (м2С); 2.Кліматологічні дані місця будівництва. Кліматологічні дані виписуємо з дод. 2 [3]. Місто будівництва – Одеса. Барометричний тиск : 1010 гПа
Розрахункова географічна широта – 48 о Пн.ш
Розрахункова температура повітря : для ТПР
- 25 оС для ХПР
- -18 оС
Ентальпія : для ТПР
- 59 кДж/кг
для ХПР - -16,3 кДж/кг
Швидкість руху зовнішнього повітря : для ТПР – 3,3 м/с для ХПР -
11 м/с
Наносимо точки на і-d- діаграму та
виписуємо параметри зовнішнього повітря в ХПР та ТПР в таблицю 1. Таблиця 1 Період року Параметр Температура tз, оС Ентальпія
Iз,
кДж/кг Вологовміст dз, г/кг Відносна вологість φз, % Швидкість вітру V , м/с ТПР А 25 59 13,4 68 3,3 ХПР Б -18 -16,3 0,7
70 11 3. Розрахункові параметри внутрішнього повітря.
Вентиляція приміщення призначена для забезпечення допустимих розрахункових параметрів внутрішнього повітря в зоні обслуговування приміщення.
Розрахункові параметри внутрішнього повітря для проектування систем вентиляції в залі глядачів приймаємо згідно формули 6.1 ст.191 [3].
ТПР : температура
tв = tпр +0,5 оС= (tза + 0,001*Рвент) + 0,5= =(25+0,001*500)+0,5=26оС;
де Рвент – повний тиск вентилятора, Рвент=300500 Па- для малошвидкісних СВ;
tза
- температура зовнішнього повітря.
(враховують також нагрівання повітря на 0,5 С за рахунок закручування повітряного потоку в вентиляторі); відносна вологість φв
< 65 %; швидкість руху внутрішнього повітря
Vв < 0,5 м/с;
ХПР : температура tв = 18 оС; відносна вологість φв
< 65 %; швидкість руху внутрішнього повітря
Vв < 0,2 м/с; Розрахункові параметри внутрішнього повітря заносимо в таблицю Таблиця 2 Період року Параметр Температура tв
, оС Відносна вологість φв, % Швидкість руху повітря V , м/с ТПР А 26 < 65 % 0,5 м/с ХПР Б 18 =0оС).
Кількість зовнішнього повітря приймаємо
на одну людину 63,8 м3/год чистого повітря.
Для ХПР з температурою tз<0оС, об’ємну витрату повітряного потоку на одну особу слід приймати
в два рази меншою за
об’ємну витрату ТПР (Lроз/240)/2=31,9 м3/(год*1ос).
Таке
зменшення подачі чистого повітря на одну особу погіршить параметри повітря приблизно на 10%, але це є цілком допустимо
і тому подачу повітря приймаємо 31,9 м3/(год*1ос).
Lз = 31,9n , м3/год
де
n – кількість людей
Lз = 31,9240 = 7656 м3/год
Gз = Lз. ρз , кг/год ;
де
Lз – кількість зовнішньго повітря , м3/год
ρз – густина зовнішньго повітря , кг/м3 ρз = 353/(273+ tз) , кг/м3
ρз = 353/(273+ (-18)) ;
ρз = 1,38 кг/м3
Gз =7656*1,38 = 10565 кг/год. Необхідний повітрообмін по газових шкідливостях
Gсо2 = Мсо2 /((Cвит/ρв)-(Спр/ρпр) , кг/год Свит , Спр – концентрація СО2 в середині
і ззовні приміщення , л/м3
Gсо2 = 3600/(2-1,5) = 7200 м3/год.
Визначаємо кутовий коефіцієнт променя процесу асиміляції тепло-
і вологонадлишків Εт = (Qбп .3,6) / ΔМв ,
кДж/кг Εт = (3,625394)/8,88= 10295 кДж/кг
На
I – d
діаграмі наносимо точку З (tЗб
= -18 С ; Iза = -16,3 кДж/кг ). З точки З вертикально вверх (d = const) до 18 С виконуємо підігрів повітря і при цьому одержується повітря з дуже малою відносною вологістю. Тоді, на I – d
діаграмі наносимо точку В (tв
= 18 С ; Iв = 38 кДж/кг), яка знаходиться при перетині φ=55% і tв
= 18 С. Тоді наносимо показник кутового променя процесу в приміщенні Εт . Паралельно до Εт проводимо пряму, яка перетнувши ізотерми tп
= 17 С і tвит
= 19 С дасть нам точки П (tп
= 17 С ; Iп = 35 кДж/кг)
і В1(tв
= 19 С ; Iза = 37,5 кДж/кг). Від точки П, вертикально вниз проводимо пряму, яка при перетині з відносною вологістю φ=90% дасть нам точку К(tк
= 10,4 С ; Iк = 28 кДж/кг). Тоді по ізоентальпі
Iк = 28 кДж/кг проводимо пряму на якій знаходимо точку Т (tт
= 26 С ; Iза = 28 кДж/кг).
Витрата тепла на підігрівання повітря:
Підбір вент установки здійснюємо за каталогом фірми Vts-clima. За продуктивністю вибираємо повітроготувальник марки CV-A5-P/N-218A/1-1.
даний повітроготувальник обладнується комплектом автоматики та
регулятором частоти обертання вентилятора, що дає змогу адекватно реагувати на зміну параметрів внутрішнього та зовнішнього повітря.
Для даного
повітроготувалиника за потрібною тепловою потужністю 2056 Вт вибираємо водяний нагрівач типу HW-20.
6.Розрахунок вентиляції приміщень по кратності повітрообміну .
Кількість повітря в решті приміщень кінотеатру визначаємо виходячи з кратності повітрообміну L = k.Vприм , м3/год
.K - кратність повітрообміну [2]. Vприм -
об’єм приміщення ,м3Розрахунок повітрообміну в приміщеннях заносимо в таблицю 5 окремо по витяжці і по припливу .
Складаємо баланс припливного та витікального повітря по шлюзовим приміщенням:. Вданому кінотеатрі є наявні такі приміщення: Касовий вестибюль(1) ,Фойє (2),
,Кабінет адміністратора (3)
,Хоз.кладова (4) , Туалет жіночий (5), Туалет чоловічий (6),Дизель-генераторна (7) , склад (8) , Кімната кіномеханіка (9) , Перемоточна (10) ,Кабінет директора (11), Кімната персоналу (12). санвузол ( 13) ,Кінопроекційна (14) , коридор (15) , Електрощитова (16) , Глядацький зал (17). Розрахунок вентиляції приміщень по кратності повітрообміну Таблиця 5 прим. Назва прим. розміри V, Об’ єм прим. м3 Витяжка Приплив вент. системи А, м2 Н, м K L , м3/год K L , м3/год витяжка приплив 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Касовий вестибюль 63,5 3,3 209,6 _____ _____ 2 419 _____ П – 2 2 Фойє
110,0 3,3 363 _____ _____ 2 726 _____ П – 2 3 Кабінет адміністратора 10,5 3,3 34,7 1,5 52,0 2 69,4 В– 8 _____ 4 Туалет жіночий 9,8 2,7 26,5 200 Через суміжні приміщення В – 4 5 Туалет чоловічий 18,4 2,7 49,7 200 Через суміжні приміщення В – 4 П – 2 6 Дизель-генераторна 26,45 2,7 71,4 1 71,4 _____ ВП-9 7 склад 8,5 2,7 23,0 1 23,0 _____ _____ ВП – 5
_____ 8 Кімната кіномеханіка 12,0 2,7 32,4 2 64,8 _____ _____ ВП – 10 _____ 9 Перемоточна 8,7 2,7 23,5 2 47 2 47 В – 3 П – 3 10 Кабінет директора 10,5 2,7 28,4 1,5 42,6 2 56,8 В - 8 П – 2 11 Кімната персоналу 21,5 3,3 71 1,5 106,5 2 142 В - 8 П – 2 12 санвузол 2,7 2,7 7,3 _____ 100 _____ _____ ВП – 7
_____ 13 Кінопроекційна 28,0 2,7 75,6 3 227+700 3 227 В -3 П – 3 14 Електрощитова 12,0 2,7 32,4 2 64,8 _____ _____ ВП-11 _____ 15 Тепловий пункт 11,1 2,7 30 1 30 _____ _____ ВП-6 _____ Σ 1928 Σ1687 7.Аеродинамічний розрахунок повітропроводів системи
П –1
В залі глядачів влкаштовуємо систему загальнообмінної вентиляції з механічним припливом
витяжкою і частковою
рециркуляцією повітря в зимовий період року ) .
Розрахункрвий повітрообмін глядацької зали в ТПР
15322
м3/год
Роздача повітря здійснюється через підкрісельні повітроздаючі пристрої, які розміщені безпосередньо в робочій зоні ,як це показано на рисунку. Витяжка повітря здійснюється в престельовій зоні через повітрозбірні плафони.
Кількість повітророздаючих пристроїв рівна кількості місць в залі (240) Аеродинамічний розрахунок проводимо методом питомих втрат тиску .
Проведений аеродинамічний розрахунок дає змогу визначити втрати тиску в системі для підбору вентиляційного обладнання.
Результати аеродинамічного розрахунку заносимо в талицю 1. 2.1.Розрахунок
підкрісельного повітророзподільного пристрою
Повітря в кількості 15322
м3/год
розподіляємо через підкрісельні повітророздаючі пристрої в приміщення розміром 24х15
висотою
7,3 м .
Розрахунок полягає в підборі площі вихідного отвору , що розподіляє повітря в
робочу зону (Fп)
при забезпеченні
нормативної швидкості < 0,5 м/с Витрата вентеляційного повітря крізь один пристрій рівна: Gп=Gпр/n
, м3/год
.
де Gпр=15322
м3/год
(кількість припливного повітря) n=240 шт (кількість повітророздаючих пристроїв) Gп=15322/240 =63,84
м3/год
Fп= Gпр/ν м² ν=0,5 м/с=1800 м/год- нормативна швидкість Fп=63,84/1800=0,035 м²=350см² Втрати тиску у підкрісельному повітророзподільнику приймаємо 20Па. Визначення місцевих опорів для механічної притікальної вентиляції глядацького залу. Ділянка 2.
Раптове розширення: ζ=(1-f/F)2 – коефіцієнт місцевого опору, значення якого ζ відносяться до швидкості υ=5,32 м/с
в січенні f. де f=1*0,8=0,8 м2 – площа поперечного перерізу вужчого повітропроводу; F=1,6*15 =24 м2 - площа поперечного перерізу розширеного повітро-проводу. Тоді:
ζ=(1-0,8/24)2
=0,93 .
(таблиця VΙΙ. 13 п.16 с 73 [1])
2.Коліно (*4), ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=5,32 м/с
в повітропроводі.
ζ*=1,1 – для колін з кутом повороту 90о
(таблиця VΙΙ. 13 п.4 с 68 [1])
ζ=ζ**С=1,1*1,17=1,29,
1,29*4=5,16 де С=1,17 - коефіцієнт, який враховує форму січення повітропроводу, який знаходиться по таблиці в залежності від співвідношення в/h=800/1000=0,8 ;
(таблиця VΙΙ. 13 п.2 с 67 [1]) 3.Коліно
ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=5,32 м/с
в повітропроводі.
ζ*=1,1 – для колін з кутом повороту 90о
(таблиця VΙΙ. 13 п.4 с 68 [1])
ζ=ζ**С=1,1*0,8=0,88 де С=0,88 - коефіцієнт, який враховує форму січення повітропроводу, який знаходиться по таблиці в залежності від співвідношення в/h=1000/800=1,25 ;
(таблиця VΙΙ. 13 п.2 с 67 [1]) Втрати у повітроготувальнику приймаємо рівними 250 Па. 4.Раптове звуження: ζ=0,5(1-f/F) – коефіцієнт місцевого опору, значення якого ζ відносяться до швидкості υ=5,32 м/с в січенні f.

де f=1*0,8=0,8м2 – площа поперечного перерізу вузького повітропроводу;
F=1,25*1,35=1,69 м2 - площа поперечного перерізу розширеного повітро-проводу.
Тоді:
ζ=0,5*(1-0,8/1,69)2=0,14
(таблиця VΙΙ. 13 п.15 с 73 [1]) Ділянка 3.
Раптове розширення: ζ=(1-f/F)2 – коефіцієнт місцевого опору, значення якого ζ відносяться до швидкості υ=5,32 м/с в січенні f.
де f=1*0,8=0,8 м2 – площа поперечного перерізу вузького повітропроводу;
F=1,25*1,35 =1,69 м2 - площа поперечного перерізу розширеного повітро-проводу.
Тоді:
ζ=(1-0,8/1,69)2=0,28
(таблиця VΙΙ. 13 п.16 с 73 [1]) 2.Коліно
ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=5,32 м/с
в повітропроводі.
ζ*=1,1 – для колін з кутом повороту 90о
(таблиця VΙΙ. 13 п.4 с 68 [1])
ζ=ζ**С=1,1*0,8=0,88 де С=0,88 - коефіцієнт, який враховує форму січення повітропроводу, який знаходиться по таблиці в залежності від співвідношення в/h=1000/800=1,25 ;
(таблиця VΙΙ. 13 п.2 с 67 [1]) 3.Коліно
ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=5,32 м/с
в повітропроводі.
ζ*=1,1 – для колін з кутом повороту 90о
(таблиця VΙΙ. 13 п.4 с 68 [1])
ζ=ζ**С=1,1*1,17=1,29 де С=1,17 - коефіцієнт, який враховує форму січення повітропроводу, який знаходиться по таблиці в залежності від співвідношення в/h=800/1000=0,8 ; (таблиця VΙΙ. 13 п.2 с 67 [1])
4.Жалюзійна решітка нерухома
ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості в живому січені решітки при f/F=0.8 ζ*=0.5
(таблиця VΙΙ. 13 п.68 с 83 [1])
Знайдемо швидкість в живому січені решітки
F=1*0.8=0.8
м2
-площа повітропроводу f=F*0.8=0.8*0.8=0.64 м2
-площа живого січеня решітки
L= f*v
м3/год
, тоді
-витрата повітря в січені решітки. V= L/(3600*f )=15322/(3600*0.64)=6.65 м/с. –швидкість в живому січені решітки.
Аеродинамічний розрахунок
системи вентиляції з механічним припливом
П-1
Таблиця 6. діл. L , м3/год l , м Розміри   F, V, R, Ke
, Rl , Pд , Σζ Z , Rl + Z, Па матеріал       a х b, dекв., м2 м/с Па/м мм Па Па Па       мм м                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 1 Підкрісельний повітророзподільник
20 2 15322 14,94 1000х800 0,89 0,8 5,32 0,16 0,1 2,4 17,2 7,11 122,3 124,7 Сталь Втрати у повітроготувальнику
250 3 15322 3,97 1000x800 0,89 0,8 5,32 0,16 0,1 0,64 17,2 2,45 42,1+13,4 56,1 Сталь
Σ = 451 Згідно знайдених втрат тиску в системі (451 Па) та потрібної витрати повітря в системі ( 15322 м3 ) підбираємо
радіальний вентилятор типу ВР-80-75.1-8.1 з клиноремінною передачею та регулятором частоти обертів SWSI ККД=75% N=7.3 кВт m=350 кг8.Аеродинамічний розрахунок повітропроводів системи
В –1 В залі глядачів влкаштовуємо систему загальнообмінної вентиляції з механічною
витяжкою і частковою
рециркуляцією повітря ( в зимовий період року ) .
Забір повітря із приміщення зали
відбувається із при стельової зони
через повітрозабірні плафони в кількості ,що дорівнює кількості припливного повітря
за
умови нульового надтиску у глядацькій залі. Розрахункрвий повітрообмін глядацької зали в ТПР
15322
м3/год
, Визначення місцевих опорів для механічної
витікальної вентиляції глядацького залу. Ділянка 1.
Дросель клапан (у відкритому положені): ζ=0,05 – коефіцієнт місцевого опору, значення якого ζ відносяться до швидкості υ=6,65 м/с
в повітропроводі.
(таблиця VΙΙ. 13 п.21 с 73 [1]) 2.Коліно
ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=6,65 м/с
в повітропроводі.
ζ*=1,1 – для колін з кутом повороту 90о
(таблиця VΙΙ. 13 п.4 с 68 [1]) 3.Трійник на прямий прохід ζп*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=6,65 м/с в січені трійника Fп . Визначається за знайденими відношеннями площ та витрат трійника F0/Fп=(0,4*0,4)/(0,4*0,4)=0,16/0,16=1 L0/Lc=3831/7661=0.5 ζ*=1
(таблиця 22.28
с 218 [2]) Раптове розширення: ζ=(1-f/F)2 – коефіцієнт місцевого опору, значення якого ζ відносяться до швидкості υ=6,65 м/с в січенні f.
де f=0,4*0,4=0,16 м2 – площа поперечного перерізу вузького повітропроводу;
F=0,8*0,4 =0,32 м2 - площа поперечного перерізу розширеного повітро-проводу.
Тоді:
ζ=(1-0,16/0,32)2=0,9
(таблиця VΙΙ. 13 п.16 с 73 [1])
Ділянка 2.
1.Коліно
ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=6,65 м/с в повітропроводі.
ζ*=1,1 – для колін з кутом повороту 90о
(таблиця VΙΙ. 13 п.4 с 68 [1])
ζ=ζ**С=1,1*0,48=0,53 де С=0,48 - коефіцієнт, який враховує форму січення повітропроводу, який знаходиться по таблиці в залежності від співвідношення в/h=800/400=2; (таблиця VΙΙ. 13 п.2 с 67 [1]) 3.Трійник
на зливання двох потоків. ζп*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=5,32 м/с в січені трійника Fс . злитого потоку. Визначається за знайденим відношенням швидкостей
V0/Vc=6.65/5.32=1.25 ζ*=1.7
(таблиця VΙΙ. 13 п.77 с 85 [1]) Ділянка 3.
1.Коліно (*2) ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=5,32 м/с в повітропроводі.
ζ*=1,1 – для колін з кутом повороту 90о
(таблиця VΙΙ. 13 п.4 с 68 [1])
ζ=ζ**С=1,1*0,8=0,88.
0,88*2=1,76 де С=0,88 - коефіцієнт, який враховує форму січення повітропроводу, який знаходиться по таблиці в залежності від співвідношення в/h=1000/800=1,25 ;
(таблиця VΙΙ. 13 п.2 с 67 [1]) Конфузор на вході в вентилятор. ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості υ=5,32 м/с в повітропроводі при оптимальній витраті. ζ*=0,1
при
(таблиця 22.45
с 229 [2]) L/D0=1000/800=1,25
Ділянка 4.
Пірамідальний дифузор. ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості
υ=5,5 м/с в повітропроводі при оптимальній витраті. ζ*=1,25
(таблиця 22.46
с 230 [2]) 1000/1000=1 2.Плоский зонт. ζ*– коефіцієнт місцевого опору, значення якого відносяться до швидкості
υ=5,5 м/с в повітропроводі при L=0.3D. ζ*=2.15
(таблиця VΙΙ. 13 п.54 с 81 [1])
Аеродинамічний розрахунок
системи вентиляції В-1
Таблиця 7. діл. L , м3/год l , м Розміри   F, V, R, Ke
, Rl * (m*n) Pд , Σζ Z , Rl + Z, Па матеріал       a х b, dекв., м2 м/с Па/м мм Па Па Па       мм м                     1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 1 3831 8,25 400х400 0,4 0,16 6,65 0,125 0,1 1,03 26.8 3.05 81.7 82.7 Сталь 2 7661 12,75 800х400 0,53 0,32 6,65 0,115 0,1 1,67 26.8 0.53
1.7 14.2+29.4 45.3 Сталь 3 15322 3,1 1000х800 0,89 0,8 5,32 0,16 0,1 0.57 17.2 1.86 32 32.6 Сталь 4 15322 2,8 - 1000 0.785 5.5 0.033 0.1 0.09 18.3 3.4 62.2 62.3 Сталь
Σ = 223 Згідно знайдених втрат тиску (223 Па) в системі В-1 та потрібній витраті 15322 м3/год підбираємо вентилятор Типу Ц4-70 8 з електродвигуном А02-52-6 Частота обертів-
980
об/хв. Потужність електродвигуна – 7,5 кВт,
(таблиця VΙΙ. 45.
с. 152 [1])8.Підбір перерізу
повітропроводів.
Задаємося
рекомендованими швидкостями руху повітря в повітропроводах V, м/с
(табл.VII.8 [1])
і за формулою Fк= L/(3600. Vк )
знаходимо попередню площу поперечного перерізу повітропроводу. Потім приймаємо
стандартний повітропровід і знаходимо дійсну швидкість руху повітря в ньому
Vк = L/(3600.Fк) , м/с .
Якщо вона лежить в рекомендованих межах
, то залишаємо цей повітропровід , а якщо швидкість значно відрізняється від рекомендованої швидкості то приймаємо інший повітропровід і проводимо перерахунок.
При підборі жалюзійних решіток задаємося
решіткою і перевіряємо швидкість в жалюзійній решітці
за формулою : Vж.р = L/(3600.Fж.р) де
L – кількість повітря яка проходить крізь решітку м3/год ;
Fж.р
- площа живого січення жалюзійної решітки , м2 ;
Vж.р
- швидкість в жалюзійній решітці , м/с ; Якщо швидкість повітря в жалюзійній решітці лежить в межах рекомендованої (табл.VII.8 [1])
, то до встановлення приймаємо цю решітку. Якщо швидкість значно відрізняється від рекомендованої , то проводимо перерахунок.
Розрахунок
заносимо в таблицю 8.
9 Підбір жалюзійної градки на повітрозабірному повітропроводі системи П-3.
Загальна кількість повітря , яка поступає в повітроготувальник ПГ-3
L = 274м3/год. Приймаємо решітку РР – 3 ,розміром 200х200, з площею живого січення
Fж.р = 0,032 м2( табл.IIV.16[ 1 ]).
Визначаємо дійсну швидкість в решітці
V= L/( Fж.р. 3600) , м/с ;
V= 274/(3600*0,032) =2,4 м/с.
Втрати тиску в решітці P =16,5 Па.
Підбір перерізу повітропроводів Таблиця8 п/п Назва приміщення
Повітрообмін, м3/год Переріз повітропроводу, мм Еквівалентний діаметр повітропроводу,м Дійсна швидкість V,м/с приток витяжка приток витяжка приток витяжка приток витяжка 1 Касовий вестибюль 419 - 100х200 - 0,13 - 5,8 - 2 Фойє
726 - 200х200 - 0,2 - 5,04 - 3 Кабінет адміністратора 69,4 52,0 100х150 100х150 0,12 0,12 1,29 0,96 4 Теплоцентр - 28,4 - 100х150 - 0,12 - 0,53 5 Туалет жіночий - 200 - 100х150 - 0,12 - 3,7 6 Туалет чоловічий - 200 - 100х150 - 0,12 - 3,7 7 Дизель-генераторна - 71,4 - 100х150 - 0,12 - 1,32 8 склад - 23,0 - 100х150 - 0,12 - 0,43 9 Кімната кіномеханіка - 64,8 - 100х150 - 0,12 - 1,2 10 Перемоточна 47 47 100х150 100х150 0,12 0,12 0,87 0,87 11 Кабінет директора 56,8 42,6 100х150 100х150 0,12 0,12 1,05 0,79 12 Кімната персоналу 142 106,5 100х150 100х150 0,12 0,12 2,63 1,97 13 санвузол - 100 - 100х150 - 0,12 - 1,85 14 Кінопроекційна 227 227+700 100х150 100х150 0,12 0,12 4,2 4,2 15 Електрощитова - 64,8 - 100х150 - 0,12 - 1,2 1687 1928 Список використаної літератури Щекин Р.В.Справочник по теплоснабжению и вентиляции. – Киев:
Будівельник , 1968. –288 с. Внутренние санитарно – технические устройства : В 2 ч. Ч. II : Вентиляция и кондиционирование воздуха : справочник проектировщика / Под ред. И.Г. Староверова : - 3-е изд. – М.: Стройиздат , 1978 . – 509 с.
С.С. Жуковський, О.Т. Возняк, О. М. Довбуш, З. С. Люльчак
Вентилювання приміщень.
– Львів: Видавництво Національного університету «Львівська Політехніка»,2007-476с. Жуковський С. С., Лабай В. Й. Системи енергопостачання і забезпечення мікроклімату будинків та споруд: навчальний посібник для ВЗО. – Львів: Астрономо-геодезичне товариство, 2000.- 259 с. Каталог фірми Vts-clima. Каталог фірми Vents.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини