Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Інші
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ТГВ

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Вентиляція

Частина тексту файла

Національний університет “Львівська політехніка” кафедра ТГВ КУРСОВА
РОБОТА з дисципліни “Вентиляція”
Зміст
Призначення
будинку,
характеристика
будівельної
і
технологічної
частини. Розглядається
громадська
споруда – кінотеатр
на
600 місць
в
м. Ізмаїл.
Кліматичні
дані
міста
будівництва Місто будівництва:
м. Ізмаїл розрахункова
географічна широта –
440 пн. ш.
розрахунковий
барометричний
тиск – 1010 гПа. розрахункова
температура
повітря: для
теплого
періоду
року (по
А) –
27,20С; для
холодного
періоду
року (по
Б) –
-14,00С. розрахункова
ентальпія
зовнішнього
повітря: для теплого
періоду
року (по
А) –
58,6 кДж/кг; для
холодного
періоду
року (по
Б) –
-11,7кДж/кг. швидкість
руху
зовнішнього
повітря: для теплого
періоду
року –
4,4 м/с; для
холодного
періоду
року –
6,2 м/с.
( дод. 7 [1] ) Таблиця 1. Період Параметри Температура,
tз,
0С Ентальпія,
із,
кДж/кг
Вологовміст,
dз, г/кг Відносна
вологість,
(з, % Швидкість
вітру,
Vз, м/с ТПР ХПР А Б 27,2 -14 58.6 -11,7 12,5 0,9 54 80 1 7
Розрахункові
параметри
внутрішнього
повітря
Розрахункові
параметри
внутрішнього
повтіря
для
проектування
системи
вентиляції
в
кінозалі
приймаєм
згідно
норм
допустимих
метеорологічних
умов
в
приміщенні:
CНиП ІІ 73. 76
“Кинотеатры”
Т П Р 1. Розрахункова
температура
внутрішнього
повітря:
tв = tз + 3, 0С 2. Відносна
вологість
внутрішнього
повітря:
(в ( 65%
Швидкість
руху
повітря
в
робочій
зоні:
Vв ( 0,5 м/с Х П Р 1. Розрахункова
температура
внутрішнього
повітря:
tв = 16 0С 2. Відносна
вологість
внутрішнього
повітря:
(в ( 65%
Швидкість
руху
повітря
в
робочій
зоні:
Vв ( 0,3 м/с Таблиця 2. Період Температура,
tв ,
0С Ентальпія
ів ,
кДж/кг
Вологовміст,
dв , г/кг Відносна
вологість,
(в , % Швидкість
вітру,
Vв, м/с ТПР ХПР 30,2 16 72 33,1 16,4 6,8 60 60 0,5 0,3
Тепловий
баланс кінозалу Тепловий
баланс
залу
знаходять,
як
різницю
між
теплонадходженнями
і
тепловтратами
Т П Р
Теплонадходження: а) від
сонячної
радіації; б) тепловиділення
від
людей; в)
від
електричного
освітленя;
г) від
сусідніх
приміщень. Для
розрахунку
приймаємо
тепловиділення
від
людей
і
тепловиділення
від
сонячної
радіації. А
тепловиділеннями
від
електричного
освітлення
і
сусіжніх
приміщень
нехтуємо.
Теплонадходження від
сонячної
радіації:
де: - теплонадходження
через
вікна; - теплонадходження
через
покрівлю. Величину
= 0,
бо
в
залі
кіноглядачів
відсутні
вікна.
де:
- коефіцієнт
теплопередачі
покриття, = 1/ 2,4=0,41 - теплонадходження
через
1м2
поверхні
покрівлі, = 158
(табл. 2,2 [5]) - площа
покриття, = 18х30=540 м2
Тепловиділення
від людей:
де – тепловиділення
від
мужчини
в
залежності
від
температури
повітря
та
інтенсивності
роботи; Х П Р
= 117Вт, = 156Вт
(табл. 2,2 [5]) Т П Р
= 41Вт, = 145Вт
(табл. 2,2 [5])
- кількість
мужчин
і
жінок,
Х П Р
.
Т П Р
.
Вологовиділення:
де: - вологовиділення
від
мужчини
в
залежності
від
температури
повітря
та
інтенсивності
роботи,
Х П Р

(табл. 2,2 [5]) Т П Р

(табл. 2,2 [5])
Х П Р

Т П Р
Виділення
газових
шкідливостей (СО2):
де: - кількість
СО2,
що
видаляється
однією
людиною, = 25
(табл. 2,2 [5])
Тепловтрати
через
зовнішні
захищення:
де:
- теплова
характеристика
на
опалення,
(табл. 2,2 [5]) - об’єм
залу
глядачів, =521,15м2 9,67м = 5040 м3 tв =160С,
tч.о = - 140С
Теплонадлишки: Т П Р
.

Х П Р
.
Таблиця
3. Найменування
приміщення Об’єм
приміщення, Vприм , м3 Період
року Температура,
tв , 0С Теплонадходження,
кВт Теплонадходжен-ня , Вт/(м3(год) явні повні Кінозал 5040 Т П Р 30,2 56,9 114,6 22,7 Х П Р 16,0 19,5 41,2 8,2
Побудова процесів обробки повітря для теплого і холодного періодів на І-d діаграмі та визначення продуктивності системи загальнообмінної
вентиляції.
Розрахунок проводимо
для
зали
глядачів
на
основі
тепло- ,
волого-
і
газовиділень.
Розрахунок
тепловиділень
при
загальнообмінній
вентиляції
виконуємо
графоаналітично
з
побудовою
процесів
на
І-d
діаграмі
вологого
повітря. Т П Р
. 1. Визначення
кутового
коефіцієнта
променя
процесу
асиміляції
тепло-
і
вологонадлишків:
2.
На
І-d
діаграмі
наносимо
точку
З(tз, Із).
З
т. З
проводимо
промінь
процесу
до
перетину
з
ізотермою
tв = 30,20С
і
знаходимо
т. В,
яка
відповідає
параметрам
внутрішнього
повітря
в
обслуговуваній
зоні. Таблиця 4.
Повітря
у
вентиляційному
процесі Точка
на
І-d
діаграмі t ,0C І,
кДж/кг d, г/кг (, % Зовнішнє З 27,2 58,6 12,5 54 Внутрішнє В 30,2 65,1 13,6 50 Визначимо
необхідний
повітрообмін
по
надлишках
тепла:
Визначимо
необхідний
повітрообмін
по
надлишках
вологи: Визначимо
необхідний
повітрообмін
по
газових
шкідливостях: Хв, Хз – концентрація
СО2
в
середині
приміщення
і
в
зовнішньому
повітрі. Хв = 2 л/м3 , Хз = 0,5 л/м3. За
розрахунковий
повітрообмін
приймаємо
найбільший
з повітрообмінів обчислених вище.
Найбільшим є
повітрообмін
по
надлишках
вологи -LW .
Х П Р
.
Рециркуляційна За
розрахунковий
повітрообмін
приймаємо
повітрообмін
для
теплого
періоду
року. Побудуємо
на
І-d
діаграмі
процес
з
першою
рециркуляцією. Кількість
зовнішнього
повіртя
приймемо виходячи з того, що на одну людину
повинно
податися
( 20м3/год
чистого
повітря.
Кількість зовнішнього повітря:

n – кількість
глядачів
в
залі, n = 600 чол.
Масова продуктивність зовнішнього повітря:
, де:
.
Кількість
рециркуляційного
повітря:
, де: . Кількість
вологи,
що
приходиться
на
1кг
сухої
частки
зовнішнього
повітря:
де:
W – вологовиділення
від
людей
в
Х.П.Р., W = 31635г/кг.
Вологовміст
внутрішнього
повітря:

На
прямій
ЗВ
знаходимо
т. С,
яка
відповідає
параметрам
суміші
зовнішнього і
внутрішнього
(рециркуляційного)
повітря:

Кутовий
коефіцієнт
асиміляції
тепло-,
вологонадлишків:

З
т. В
проводимо
відрізок
паралельний

до
перетину
з
променем,
який
виходить
з
т. С.
(d = const)
і
на
перетині
знаходимо
т. П,
яка
відображає
параметри
припливного
повітря.
Таблиця
5. Повітря
у
вент.
процесі Точка
на
І-d
діаграмі t ,0C I, кДж/кг d ,
г/кг ( , % Зовнішнє Внутрішнє Припливне Рециркуляційне З В П С -14 +16 +8,5 +20,5 -11,7 23,4 14,5 20,5 0,9 2,8 2,4 2,3 80 26 35 21
Прямотокова
За
розрахунковий
повітрообмін
приймаємо
повітрообмін
по
газових
шкідливостях:
прийму
Знаходимо масову
продуктивність
повітря:

Визначимо
температуру
припливного
повітря:

Таблиця
6.
Повітря
у
вент.
процесі Точка
на
І-d
діаграмі t ,0C I, кДж/кг d ,
г/кг ( , % Зовнішнє Внутрішнє Припливне З В П -14 +16 +11,7 -11,7 24,0 14,1 0,9 3,2 0,9 80 29 10,2
Розрахунок повітрообміну по нормативній кратності Для всіх приміщень кінотеатру, крім кінозалу, розрахунок повітрообміну проводимо по кратностях.
м3/год.
де k – нормативна кратність повітрообміну [1]
Vприм – внутрішній об’єм приміщення, м3 Дані для розрахунку необхідного повітрообміну для приміщень кінотеатру зводимо в таблицю. Складання вентиляційного балансу приміщень кінотеатру Величину повітрообмінів в кожному приміщенні заносимо в таблицю окремо по витяжці і по припливу . Різниця між витяжкою і припливом по приміщенні або по поверхах подається в шлюзове відділення (вестибуль, коридор, фойє). Системи з механічним пробудженням припливні позначаємо П, витяжні В, з природнім пробудженням припливні ПЕ і витяжні ВЕ. Вентиляційний баланс Таблиця
7. прим. Назва приміщення Об'єм приміщення Vприм, м3 Кратність повітрообміну, раз (м3/год). Повітрообмін, м3/год. вентиляційної системи Примітки витяжна припливна витяжний припливний 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Касовий вестибюль 215,7 — 2 — 431,4   2 Каси 28,2 3 (30)на 1 людину 84,6 30*3=90   3 Вхідний вестибюль 376,2 — 2 — 752,4+60,6 =813,0   4 Гардероб 241,5 2 — 483 —   5 Вихідний вестибюль 280,95 — 2 — 561,9   6 Венткамери 485,19 — — — —   7 Кабінет директора 24 1 — 24 —   8 Контора 46,23 1 — 46,23 —   9 Плакатна і столярна майстерні 95,58 2 — 191,2 —   10 Приміщення повітряної завіси 234,23 — — — —   15 Господарська кладовка 42,99 1 42,99 —   16 Тамбури 111,23 — 2 — 222,5   25 Господарське приміщення 28,2 1 — 28,2 —   27 Кімната адміністратора 18,6 1 18,6 —   29 Санвузол М 67,5 [100] на 1 унітаз або пісуар — (2+6)*100=800 —   30 Санвузол Ж 67,5 [100] на 1 унітаз — 4*100=400 —     Всього по 1 - му поверху 2118,8 2058,2     Дебаланс -60,6 Подаємо в вхідний вестибюль 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 Електрощитова 34,02 2 — 68,0 —   18 Фойє 735,6 — 2 — 1471,2+516,2= =1987,4   19 Буфет 294 3 3 882,0 882   20 Підсобна буфета 139,8 4 2 559,2 279,6   24 Електросилова 50,4 2 — 100,8 —   26 Кімната техніка 31,5 5 3 157,5 94,5   28 Кімната для куріння 147,6 10 — 1476,0 —     Всього по 2 - му поверху 3243,5 2727,3     Дебаланс -516,2 Подаємо в фойє  12 Зарядна 28,32 3 — 85,0 —   13 Акумуляторна 41,1 10 8 411,0 328,8   14 Лужна 28,32 3 — 85,0 —   21 Кімната кіномеханіка і радіовузол 23,55 2 — 47,1 —   22 Перемоточна 36,3 2 2 72,6 72,6   23 Кінопроекційна 108 3 3 324,0 324,0   Додаткова витяжка з кінопроекторів [300] на 1 кінопроектор — 300*3=900 —     Коридор — — — 1199,2     Всього по 3 - му поверху 1924,6 725,4     Дебаланс -1199,2 Подаємо в коридор 
Гідравлічний розрахунок природної (гравітаційної) витяжної системи вентиляції Для розрахунку вибираємо гравітаційну
витяжну систему ВП для
приміщення 2 (каси), для якого L=84,6 м3/год Визначаємо розрахунковий гравітаційний тиск
,
кг/м2
де h – відстань по вертикалі від витяжної решітки до виходу в атмосферу з витяжної шахти
ρз , ρв – густина зовнішнього повітря при +5ºС і внутрішнього повітря відповідно
Визначаємо швидкість руху повітря в каналі
Знаходимо площу каналу
, м2 L – розрахунковий повітрообмін Vрек – рекомендована швидкість руху повітря в каналі (табл. VII.9[3]) Приймаємо канал розмірами 140х270 Визначаємо дійсну швидкість руху повітря в каналі
Знаходимо еквівалентний діаметр каналу по швидкості Площа живого перерізу решітки Приймаємо решітку рухому жалюзійну розміром 200х250 Швидкість руху повітря на вході в решітку Умова гідравлічного розрахунку
де R –
питомі втрати тиску по довжині
l –
довжина повітропроводу
n – поправка на шорсткість каналу (рис. VII-12, [3] )
Z -
втрати тиску на місцеві опори
- коефіцієнт місцевих опорів (табл. VII – 13 [3])
- динамічний тиск Ділянка 1 Ділянка 2 Коліно змінного прерізу (табл. VII.13 [3])
сталь
(ст.101 [3])
де - питомі втрати тиску по довжині круглого повітропроводу (табл. VII.11 [3])
m – поправочний коефіцієнт, залежить від розмірів каналу (лист VII.11 [3]) Ділянка 3 - вільний вихід в атмосферу
(цегляний канал)
(ст.101 [3])
Результати розрахунку заносимо в таблицю Таблиця
7. L, м3/год l,м ахб, мм dv V, м/с R кгс/(м2мм) n Rln, кгс/м2 Σξ Рд Z Rln+Z Pc 1 84,6 — 200х250 — 0,78 — — — 1,92 0,038 0,072 0,072 0,072 2 84,6 0,65 200х250 222 0,47 0,0026 1 0,0017 0,82 0,014 0,01 0,013 0,085 3 84,6 12,4 140х270 180 0,62 0,0049 1,41 0,0857 1 0,024 0,024 0,110 0,20 Отже, умова гідравлічного розрахунку виконується
Вибір і обґрунтування схеми організації повітрообміну в кінозалі та кількості припливних і витяжних систем в споруді Для подачі повітря в кінозал передбачаємо механічну припливну прямотокову систему вентиляції. З метою зменшення експлуатаційних затрат на роботу системи вентиляції (особливо в холодний період року)
проектуємо дві припливні системи П1 і П2. Систему П1 розраховуємо на розрахунковий повітрообмін для холодного періоду року (повітрообмін по газових шкідливостях) Систему П2 розраховуємо виходячи з умови що при одночасній роботі системи П1 і П2 забезпечувався розрахунковий повітрообмін для теплого періоду року Аналогічно до припливних проектуємо дві
витяжні системи для кінозалу: ВП1 – природна витяжна система (працює круглорічно ) В2 – механічна витяжна система (працює в теплий період року) Витяжні системи розраховуємо на продуктивність відповідно до продуктивності працюючих в даний період припливної системи вентиляції.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини