З В І Т

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
УІ
Кафедра:
ЗІ

Інформація про роботу

Рік:
2018
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
ОСА

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА Кафедра ЗІ
/
З В І Т до лабораторної роботи 4 з курсу «Робота з файловою системою ОС GNU/Linux. Система розмежування доступу, права доступу до файлів та керування ними»
Варіант 10
Львів – 2018 МЕТА РОБОТИ – ознайомитись із структурою файлової системи, основними командами для роботи з файлами та каталогами; оволодіти практичними навичками керування правами доступу до файлів та їх аналіз в ОС GNU/Linux.
ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 1. В своїй робочій (домашній) директорії створіть каталог lab_4. 2. Скопіюйте в каталог lab_4 файл /bin/cat під назвою my_cat 3. За допомогою файлу my_cat, що знаходиться в каталозі lab_4, перегляньте вміст файлу .profile (Ви знаходитесь у домашньому каталозі). 4. Перегляньте список файлів у каталозі lab_4. Потім перегляньте список усіх файлів, включаючи приховані, з повною інформацією про файли. Зверніть увагу на права доступу, власника, дату модифікації файлу, що Ви тільки-що скопіювали. Потім перегляньте цю інформацію про оригінальний файл (той, який копіювали) і порівняйте два результати. 5. Змініть права доступу до файлу my_cat так, щоб власник міг тільки читати цей файл. 6. Переконайтеся в тім, що ви зробили ці зміни і повторіть п.3. 7. Визначте права на файл my_cat таким чином, щоб Ви могли робити з файлом довільні дії, а всі інші— нічого не могли робити. 8. Поверніться в домашній каталог. Змініть права доступу до каталогу lab_4 так, щоб ви могли його тільки читати. 9. Спробуйте переглянути простий список файлів у цьому каталозі. Спробуйте переглянути список файлів з повною інформацією про них. Спробуйте запустити і видалити файл my_cat з цього каталогу. 10. Поясніть отримані результати. Результати виконання п.8 можуть бути відмінними в різних версіях UNIX. Прокоментуйте отримані результати у висновках. 11. За допомогою команди su , завантажтесь в систему, користуючись обліковим записом іншого користувача. (Вам потрібно знати пароль цього користувача). Спробуйте отримати доступ до Вашого каталогу lab_4. Перевірте, чи правильно зроблено завдання попереднього пункту. Створіть каталог lab_4_1. 12. Знову завантажтесь в систему, користуючись своїм обліковим записом. Спробуйте зробити власником каталогу lab_4 іншого користувача. Спробуйте зробити себе власником каталогу lab_4_1. Поясніть результати. 13.Зробіть так, щоб нові створені файли і каталоги (у каталозі lab_4) одержували права доступу згідно таблиці (див. в кінці). Cпробуйте створити новий файл і каталог і переконайтеся в правильності ваших налаштувань. 14. Поверніть собі права читати, записувати, та переглядати зміст каталогу lab_4. 15. Створіть у каталозі lab_4 каталог testdir та у ньому файли file1, file2. Під час створення file1 командою __________echo додайте до нього довільний текст. 16. Виведіть ACL для file1. 17. Змініть права доступу на file1 так, щоб тільки власник мав право на читання. 18. Увійдіть до системи під іншим обліковим записом та спробуйте прочитати вміст file1. Що отримаємо? Поверніться до свого облікового запису. (Ви можете одночасно користуватись різними обліковими записами, 16 використовуючи для цього різні віртуальні консолі в текстовому режимі, або різні вікна терміналів в графічній багатовіконній системі). 19. За допомогою команди setfacl додайте право на читання іншому обраному користувачу для file1. Перевірте чи створився новий ACL для file1. 20. Увійдіть до системи під іншим обліковим записом та спробуйте прочитати вміст file1. Що отримаємо? Поверніться до свого облікового запису. 21. За допомогою команди setfacl встановіть значення маски таким чином щоб заборонити читати зміст file1 усім користувачам. Виведіть ACL для file1 22. Увійдіть до системи під іншим обліковим записом, та спробуйте прочитати вміст file1. Ви не повинні мати такий доступ.
/
Результати з командного рядка 1 user10ubuntu-server:~$ mkdir lab_4
2 user10ubuntu-server:~$ cp /bin/cat
./lab4/my_cat user10ubuntu-server:~$ cd lab_4 user10ubuntu-server:~/lab_4$ ls my_cat user10ubuntu-server:~$
cd ..
3 user10ubuntu-server:~$ ./lab_4/my_cat .profile ~/.profile: executed by the command interpreter for login shells. This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login exists. see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples. the files are located in the bash-doc package.
the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask for ssh logins, install and configure the libpam-umask package. umask 022
if running bash if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
include .bashrc if it exists
if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
fi fi
set PATH so it includes user's private bin if it exists if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
PATH="$HOME/bin:$PATH" fi 4 user10ubuntu-server:~$ ls -a -li lab_4 total 44 1052064 drwxr-xr-x
2 user10
user10 4096 кві 22 15:41 . 1070374 drwxr-xr-x 15 user10
user10 4096 кві 22 15:42 .. 1052004 -rwxr-xr-x
1 user10 35064 кві 22 15:41 my_cat information about original file user10ubuntu-server:~$ ls -li /bin/cat 262170 -rwxr-xr-x 1 root root 35064 жов
4
2017 /bin/cat
5 user10ubuntu-server:~$
chmod 400
./lab_4/my_cat user10ubuntu-server:~$ ls -li lab_4 total 36 1052004 -r--r-xr-x 1 user10
user10 35064 кві 22 15:41 my_cat
6 user10ubuntu-server:~$ sudo ./lab_4/my_cat .profile
sudo: ./lab_4/my_cat: command not found
7 user10ubuntu-server:~$
chmod 700
./lab_4/my_cat user10ubuntu-server:~$
ls -li lab_4 total 36 1052004 -rwx------ 1 user10 user10 user10 35064 кві 22 15:41 my_cat
8 user10ubuntu-server:~$
chmod 477 lab_4 user10ubuntu-server:~$
ls lab_4 ls: cannot access 'lab_4/my_cat': Permission denied my_cat
9 user10ubuntu-server:~$
ls -li lab_4 ls: cannot access 'lab_4/my_cat': Permission denied total 0 ? -????????? ? ? ? ?
? my_cat User10ubuntu-server:~$ sudo ./lab_4/my_cat .profile
~/.profile: executed by the command interpreter for login shells. This file is not read by bash(1), if ~/.bash_profile or ~/.bash_login exists. see /usr/share/doc/bash/examples/startup-files for examples. the files are located in the bash-doc package.
the default umask is set in /etc/profile; for setting the umask for ssh logins, install and configure the libpam-umask package. umask 022
if running bash if [ -n "$BASH_VERSION" ]; then
include .bashrc if it exists
if [ -f "$HOME/.bashrc" ]; then
. "$HOME/.bashrc"
fi fi
set PATH so it includes user's private bin if it exists if [ -d "$HOME/bin" ] ; then
PATH="$HOME/bin:$PATH" fi user10ubuntu-server:~$
rm ./lab_4/my_cat rm: cannot remove './lab_4/my_cat': Permission denied
10 Результати пояснено у висновку, відповідно до завдання.
11 user10ubuntu-server:~$
su nyzhnyk Password:
nyzhnykubuntu-server:/home/user10$ ls -li lab_4 total 36 1052004 -rwx------ 1 user10 user10 35064 кві 22 15:41 my_cat nyzhnykubuntu-server:/home/user10$ mkdir ./lab_4/lab_4_1 nyzhnykubuntu-server:/home/user10$ ls -li lab_4 total 40 1052182 drwxrwxr-x 2 nyzhnyk
nyzhnyk
4096 кві 22 16:09 lab_4_1 1052004 -rwx------ 1 nyzhnyk
nyzhnyk
35064 кві 22 15:41 my_cat
12 nyzhnykubuntu-server:/home/user10$ exit exit user10ubuntu-server:~$ user10ubuntu-server:~$ chown nyzhnyk lab_4 chown: changing ownership of 'lab_4': Operation not permitted
user10ubuntu-server:~/lab_4$ chown nyzhnyk lab_4_1 chown: changing ownership of 'lab_4_1': Operation not permitted
13 *** acl для катологів user10ubuntu-server:~/lab_4$ sudo setfacl -R -m d:u::7,d:g::6,d:o::5 ./ *** acl для файлів user10ubuntu-server:~/lab_4$ sudo setfacl -R -m d:u::6,d:g::6,d:o::4 ./.
14 user10ubuntu-server:~$ sudo chmod 755 lab_4
15 user10ubuntu-server:~/lab_4$ mkdir testdir
user10ubuntu-server:~/lab_4$ cd testdir user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ touch file2 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ echo "arr arrrrr qwerty" > file1
16 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ getfacl file1 file: arr arrrrr qwerty owner: user10 group: user10 user::rw- group::rw- other::r—
17 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ setfacl -m u::4,g::0,o::0 file1 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ getfacl file1 file: arr arrrrr qwerty owner: user10 group: user10 user::r-- group::rw- other::r—
18 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ su nyzhnyk Password:
nyzhnykubuntu-server:/home/user10/lab_4/testdir$ cat file1 cat: file1: Permission denied
19 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ setfacl -m u:nyzhnyk:4 file1 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ getfacl file1 file: arr arrrr qwerty owner: user10 group: user10 user::-wx user:user10:r-- user:nyzhnyk:r-- group::--- mask::r-- other::---9
20 user10ubuntu-seerver:~/lab_4/testdir$ su nyzhnyk Password:
nyzhnykubuntu-server:/home/user10/lab_4/testdir$ cat file1 arr arrrrr qwerty
21 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ setfacl -m u::3,g::3,o::3 file1 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ setfacl -m u:user10:3 file1 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ setfacl -m u:nyzhnyk:3 file1 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ getfacl file1 file: file1 owner: user10 group: user10 user::-wx user:user10:-wx user:nyzhnyk:-wx group::-wx mask::-wx other::-wx
22 user10ubuntu-server:~/lab_4/testdir$ su nyzhnyk Password:
nyzhnykubuntu-server:/home/user10/lab_4/testdir$ cat file1 cat: file1: Permission denied
Висновки На цій лабораторній роботі я ознайомився
із структурою файлової системи сімейства операційних систем GNU/Linux. Я також оволодів основними командами для роботи з файлами та каталогами, набув практичних навичків керування правами доступу до файлів і каталогів та їх аналізу за допомогою системного терміналу Ubuntu-Server 16.04 .
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини