Робота з процесами в ОС GNU/Linux

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
УІ
Кафедра:
ЗІ

Інформація про роботу

Рік:
2018
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Операційні системи

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА Кафедра ЗІ
/
З В І Т до лабораторної роботи 5 з курсу: «Операційні системи» на тему: «Робота з процесами в ОС GNU/Linux»
Варіант 10
Львів – 2018 МЕТА РОБОТИ – набути базових навиків роботи з процесами в ОС GNU/Linux. Ознайомитись із порядком створення, розгалуження, виконання, зупинки та завершення процесів; навчитися аналізувати ієрархію процесів, встановлювати пріоритет виконання, створювати групи процесів. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ 1. Перегляньте список процесів користувача (Вас). 2. Перегляньте повний список процесів, запущених у системі. При цьому гарантуйте збереження інформації від "утікання" з екрана (якщо процесів багато). Зверніть увагу на ієрархію процесів. Простежте через поля PID і PPID всю ієрархію процесів тільки що запущеної Вами команди, починаючи з початкового процесу init. Зверніть увагу на формування інших полів виводу. 3. Запустіть ще один командний інтерпретатор. Перегляньте повний список процесів, запущених вами, при цьому зверніть увагу на ієрархію процесів і на їхній зв'язок з терміналом. Використовуючи команду kill, завершіть роботу в цій оболонці. 4. Перегляньте список задач у системі і проаналізуйте їхній стан. 5. Запустіть фоновий процес командою find / -name "*.c" -print > file 2> /dev/null & 6. Визначте його номер. Відправте сигнал призупинення процесу. Перегляньте список задач у системі і проаналізуйте їхній стан. Продовжіть виконання процесу. Знову перегляньте список задач у системі і проаналізуйте його зміну. Переведіть процес в активний режим, а потім знову у фоновий. Запустіть цей процес із пріоритетом 5. 7. Виведіть на екран список усіх процесів, запущених не користувачем root. 11 8. Організуйте вивід на екран календаря
року через 1 хвилину після поточного моменту часу. 9. Організуйте періодичне (щоденне) видалення в домашньому каталозі усіх файлів з розширенням *.bak і *.tmp.
Результати з командного рядка 1 user10ubuntu-server:~$ ps
PID TTY
TIME CMD
1025 pts/8
00:00:00 bash
3583 pts/8
00:00:00 ps
2 user10ubuntu-server:~$ ps -ef | more UID
PID
PPID
C STIME TTY
TIME CMD root
1
0
0 Apr18 ?
00:01:04 /sbin/init root
2
0
0 Apr18 ?
00:00:00 [kthreadd] root
3
2
0 Apr18 ?
00:00:02 [ksoftirqd/0] root
5
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kworker/0:0H] root
7
2
0 Apr18 ?
00:00:13 [rcu_sched] root
8
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [rcu_bh] root
9
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [migration/0] root
10
2
0 Apr18 ?
00:00:13 [watchdog/0] root
11
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kdevtmpfs] root
12
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [netns] root
13
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [perf] root
14
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [khungtaskd] root
15
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [writeback] root
16
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ksmd] root
17
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [khugepaged] root
18
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [crypto] root
19
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kintegrityd] root
20
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
21
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kblockd] root
22
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ata_sff] root
23
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [md] root
24
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [devfreq_wq] root
28
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kswapd0] root
29
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [vmstat] root
30
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [fsnotify_mark] root
31
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ecryptfs-kthrea] root
47
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kthrotld] root
48
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [acpi_thermal_pm] root
49
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
50
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
51
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
52
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
53
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
54
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
55
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
56
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
57
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [scsi_eh_0] root
58
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [scsi_tmf_0] root
59
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [scsi_eh_1] root
60
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [scsi_tmf_1] root
66
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ipv6_addrconf] root
79
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [deferwq] root
80
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [charger_manager] root
81
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
142
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
143
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
144
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
145
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
146
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
147
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
148
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
149
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
151
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [mpt_poll_0] root
152
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [mpt/0] root
153
2
0 Apr18 ?
00:00:02 [kworker/0:1H] root
154
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kpsmoused] root
183
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [scsi_eh_2] root
184
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [scsi_tmf_2] root
185
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
189
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ttm_swap] root
270
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [raid5wq] root
295
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kdmflush] root
296
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
306
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kdmflush] root
307
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
322
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [bioset] root
350
2
0 Apr18 ?
00:00:07 [jbd2/dm-0-8] root
351
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ext4-rsv-conver] root
413
1
0 Apr18 ?
00:00:13 /lib/systemd/systemd-journald root
428
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [kauditd] root
446
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [iscsi_eh] root
450
1
0 Apr18 ?
00:00:00 /sbin/lvmetad -f root
454
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ib_addr] root
456
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ib_mcast] root
457
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ib_nl_sa_wq] root
458
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ib_cm] root
459
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [iw_cm_wq] root
460
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [rdma_cm] root
470
1
0 Apr18 ?
00:00:02 /lib/systemd/systemd-udevd root
512
1061
0 08:18 ?
00:00:00 sshd: user2 [priv] user2
514
1
0 08:18 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user2
517
514
0 08:18 ?
00:00:00 (sd-pam) user2
592
512
0 08:18 ?
00:00:00 sshd: user2pts/0 user2
593
592
0 08:18 pts/0
00:00:00 -bash root
716
1061
0 08:37 ?
00:00:00 sshd: user12 [priv] root
737
2
0 Apr18 ?
00:00:00 [ext4-rsv-conver] user12
768
1
0 08:37 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user12
770
768
0 08:37 ?
00:00:00 (sd-pam) user12
804
716
0 08:37 ?
00:00:00 sshd: user12pts/4 user12
805
804
0 08:37 pts/4
00:00:00 -bash systemd+
808
1
0 Apr18 ?
00:00:03 /lib/systemd/systemd-timesyncd root
871
1061
0 08:38 ?
00:00:00 sshd: user10 [priv] user10
873
1
0 08:38 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user10
878
873
0 08:38 ?
00:00:00 (sd-pam) daemon
894
1
0 Apr18 ?
00:00:00 /usr/sbin/atd -f root
898
1
0 Apr18 ?
00:00:07 /usr/sbin/cron -f syslog
901
1
0 Apr18 ?
00:00:03 /usr/sbin/rsyslogd -n root
904
1
0 Apr18 ?
00:00:02 /lib/systemd/systemd-logind root
906
1
0 Apr18 ?
00:08:55 /usr/bin/vmtoolsd root
910
1
0 Apr18 ?
00:00:12 /usr/bin/lxcfs /var/lib/lxcfs/ message+
913
1
0 Apr18 ?
00:00:06 /usr/bin/dbus-daemon --system -- address=systemd: --nofork --nopidfile --systemd-activation user10
916
871
0 08:38 ?
00:00:00 sshd: user10pts/6 user10
917
916
0 08:38 pts/6
00:00:00 -bash root
930
1061
0 08:40 ?
00:00:00 sshd: user29 [priv] user29
932
1
0 08:41 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user29
936
932
0 08:41 ?
00:00:00 (sd-pam) user29
970
930
0 08:41 ?
00:00:00 sshd: user29pts/7 user29
971
970
0 08:41 pts/7
00:00:00 -bash root
979
1061
0 08:41 ?
00:00:00 sshd: user7 [priv] root
981
1
0 Apr18 ?
00:00:05 /sbin/dhclient -1 -v -pf /run/dh client.ens32.pid -lf /var/lib/dhcp/dhclient.ens32.leases -I -df /var/lib/dhcp/dh client6.ens32.leases ens32 user7
986
1
0 08:41 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user7
990
986
0 08:41 ?
00:00:00 (sd-pam) root
1010
1
0 Apr18 ?
00:00:18 /usr/lib/accountsservice/account s-daemon root
1013
1
0 Apr18 ?
00:00:00 /usr/sbin/acpid root
1023
1
0 Apr18 ?
00:00:53 /usr/lib/snapd/snapd user7
1024
979
0 08:41 ?
00:00:00 sshd: user7pts/8 user7
1025
1024
0 08:41 pts/8
00:00:00 -bash root
1061
1
0 Apr18 ?
00:00:00 /usr/sbin/sshd -D root
1083
1
0 Apr18 ?
00:00:01 /sbin/mdadm --monitor --pid-file
/run/mdadm/monitor.pid --daemonise --scan --syslog root
1090
1
0 Apr18 ?
00:00:17 /sbin/iscsid root
1091
1
0 Apr18 ?
00:01:24 /sbin/iscsid root
1092
1061
0 08:42 ?
00:00:00 sshd: user3 [priv] root
1101
1
0 Apr18 ?
00:00:01 /usr/lib/policykit-1/polkitd --n o-debug user3
1117
1
0 08:42 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user3
1122
1117
0 08:42 ?
00:00:00 (sd-pam) root
1142
1
0 Apr18 tty1
00:00:00 /sbin/agetty --noclear tty1 linu x user3
1156
1092
0 08:42 ?
00:00:00 sshd: user3pts/10 user3
1157
1156
0 08:42 pts/10
00:00:00 -bash root
2633
1061
0 08:42 ?
00:00:00 sshd: user4 [priv] root
2648
1
0 08:42 ?
00:00:00 /usr/lib/postfix/sbin/master postfix
2649
2648
0 08:42 ?
00:00:00 pickup -l -t unix -u -c postfix
2650
2648
0 08:42 ?
00:00:00 qmgr -l -t unix -u user4
2716
1
0 08:43 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user root
2720
2
0 08:43 ?
00:00:00 [kworker/0:2] user4
2722
2716
0 08:43 ?
00:00:00 (sd-pam) user4
2753
2633
0 08:43 ?
00:00:00 sshd: user4pts/11 user4
2754
2753
0 08:43 pts/11
00:00:00 -bash root
3079
2
0 08:43 ?
00:00:00 [kworker/u2:3] root
3315
2
0 09:01 ?
00:00:00 [kworker/0:3] root
3341
1061
0 09:02 ?
00:00:00 sshd: user25 [priv] user25
3343
1
0 09:02 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user25
3347
3343
0 09:02 ?
00:00:00 (sd-pam) user25
3378
3341
0 09:02 ?
00:00:00 sshd: user25pts/1 user25
3379
3378
0 09:02 pts/1
00:00:00 -bash root
3539
2
0 09:03 ?
00:00:00 [kworker/0:4] root
3544
2
0 09:03 ?
00:00:00 [kworker/u2:0] root
3554
2
0 09:03 ?
00:00:00 [kworker/0:5] root
3594
1061
0 09:04 ?
00:00:00 sshd: user14 [priv] user14
3596
1
0 09:04 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user14
3600
3596
0 09:04 ?
00:00:00 (sd-pam) user14
3631
3594
0 09:04 ?
00:00:00 sshd: user14pts/2 user14
3632
3631
0 09:04 pts/2
00:00:00 -bash root
3700
1061
0 09:05 ?
00:00:00 sshd: user13 [priv] user13
3702
1
0 09:05 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user13
3706
3702
0 09:05 ?
00:00:00 (sd-pam) user13
3737
3700
0 09:05 ?
00:00:00 sshd: user13pts/9 user13
3738
3737
0 09:05 pts/9
00:00:00 -bash root
3796
1061
0 09:06 ?
00:00:00 sshd: user1 [priv] user1
3902
1
0 09:06 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user1
3906
3902
0 09:06 ?
00:00:00 (sd-pam) user1
3954
3796
0 09:06 ?
00:00:00 sshd: user1pts/3 user1
3955
3954
0 09:06 pts/3
00:00:00 -bash root
4000
1061
0 09:08 ?
00:00:00 sshd: user20 [priv] user20
4002
1
0 09:08 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user20
4006
4002
0 09:08 ?
00:00:00 (sd-pam) user20
4037
4000
0 09:08 ?
00:00:00 sshd: user20pts/12 user20
4038
4037
0 09:08 pts/12
00:00:00 -bash root
4137
2
0 09:12 ?
00:00:00 [kworker/u2:1] root
4146
2
0 09:12 ?
00:00:00 [kworker/0:0] root
4152
1061
0 09:12 ?
00:00:00 sshd: user9 [priv] user9
4155
1
0 09:13 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user9
4159
4155
0 09:13 ?
00:00:00 (sd-pam) user9
4190
4152
0 09:13 ?
00:00:00 sshd: user9pts/5 user9
4191
4190
0 09:13 pts/5
00:00:00 -bash root
4225
1061
0 09:15 ?
00:00:00 sshd: user2 [priv] user2
4260
4225
0 09:15 ?
00:00:00 sshd: user2pts/13 user2
4261
4260
0 09:15 pts/13
00:00:00 -bash user29
4279
971
0 09:15 pts/7
00:00:00 more user9
4282
4191
0 09:15 pts/5
00:00:00 more user1
4284
3955
0 09:15 pts/3
00:00:00 more user12
4288
805
0 09:15 pts/4
00:00:00 more user4
4293
2754
0 09:15 pts/11
00:00:00 more user7
4294
1025
0 09:15 pts/8
00:00:00 ps -ef user7
4295
1025
0 09:15 pts/8
00:00:00 more root
24187
2
0 06:42 ?
00:00:00 [xfsalloc] root
24192
2
0 06:42 ?
00:00:00 [xfs_mru_cache] root
24200
2
0 06:42 ?
00:00:00 [jfsIO] root
24201
2
0 06:42 ?
00:00:00 [jfsCommit] root
24202
2
0 06:42 ?
00:00:00 [jfsSync]
3 user10ubuntu-server:~$ ps fj
PPID
PID
PGID
SID TTY
TPGID STAT
UID
TIME COMMAND
1024
1025
1025
1025 pts/8
4696 Ss
1007
0:00 -bash
1025
4559
4559
1025 pts/8
4696 S
1007
0:00
_ bash
4559
4696
4696
1025 pts/8
4696 R+
1007
0:00
_ ps fj
user10ubuntu-server:~$ ps u USER
PID %CPU %MEM
VSZ
RSS TTY
STAT START
TIME COMMAND user10
1025
0.0
0.1
22568
5208 pts/8
Ss
08:41
0:00 -bash user10
4559
0.0
0.1
22556
5104 pts/8
S
09:22
0:00 bash user10
6447
0.0
0.0
37364
3396 pts/8
R+
09:42
0:00 ps u user10ubuntu-server:~$ kill -9 4559
4 user10ubuntu-server:~$ jobs [1]+
Running
ping localhost &> /dev/null &
5 user10ubuntu-server:~$ ping localhost &>/dev/null & [1] 7374 user10ubuntu-server:~$ ps u USER
PID %CPU %MEM
VSZ
RSS TTY
STAT START
TIME COMMAND user10
1025
0.0
0.1
22568
5208 pts/8
Ss
08:41
0:00 -bash user10
6626
0.0
0.1
22564
5204 pts/8
S
09:43
0:00 bash user10
7374
0.0
0.0
8656
1696 pts/8
S
09:59
0:00 ping localhost user10
7390
0.0
0.0
37364
3380 pts/8
R+
10:00
0:00 ps u
6 stopped user10ubuntu-server:~$ pkill -n --signal -19 bash pkill: killing pid 6719 failed: Invalid argument
user10ubuntu-server:~$ kill -SIGSTOP 7374 user10ubuntu-server:~$ jobs [1]+
Stopped
ping localhost &> /dev/null
user10ubuntu-server:~$ fg 1 ping localhost &> /dev/null
^Z [1]+
Stopped
ping localhost &> /dev/null
user10ubuntu-server:~$ sudo renice -n 5 7374 [sudo] password for user10: 7374 (process ID) old priority 0, new priority 5
user10ubuntu-server:~$ ps u USER
PID %CPU %MEM
VSZ
RSS TTY
STAT START
TIME COMMAND user10
1025
0.0
0.1
22568
5208 pts/8
Ss
08:41
0:00 -bash user10
6626
0.0
0.1
22564
5204 pts/8
S
09:43
0:00 bash user10
7374
0.0
0.0
8656
1696 pts/8
TN
09:59
0:00 ping localhost user10
7679
0.0
0.0
37364
3416 pts/8
R+
10:13
0:00 ps u
7 user10ubuntu-server:~$ ps N root
PID TTY
STAT
TIME COMMAND
1025 pts/8
Ss
0:00 -bash
6626 pts/8
S
0:00 bash
7374 pts/8
TN
0:00 ping localhost
7701 pts/8
R+
0:00 ps N root
user10ubuntu-server:~$ ps -Nf -u root UID
PID
PPID
C STIME TTY
TIME CMD user2
514
1
0 08:18 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user2
517
514
0 08:18 ?
00:00:00 (sd-pam) user2
592
512
0 08:18 ?
00:00:00 sshd: user2pts/0 user2
593
592
0 08:18 pts/0
00:00:00 -bash user12
768
1
0 08:37 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user12
770
768
0 08:37 ?
00:00:00 (sd-pam) user12
804
716
0 08:37 ?
00:00:00 sshd: user12pts/4 user12
805
804
0 08:37 pts/4
00:00:00 -bash systemd+
808
1
0 Apr18 ?
00:00:03 /lib/systemd/systemd-timesyncd user7
873
1
0 08:38 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user7
878
873
0 08:38 ?
00:00:00 (sd-pam) daemon
894
1
0 Apr18 ?
00:00:00 /usr/sbin/atd -f syslog
901
1
0 Apr18 ?
00:00:03 /usr/sbin/rsyslogd -n message+
913
1
0 Apr18 ?
00:00:07 /usr/bin/dbus-daemon --system -- user10
916
871
0 08:38 ?
00:00:00 sshd: user10pts/6 user10
917
916
0 08:38 pts/6
00:00:00 -bash user7
986
1
0 08:41 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user7
990
986
0 08:41 ?
00:00:00 (sd-pam) user7
1024
979
0 08:41 ?
00:00:00 sshd: user7pts/8 user7
1025
1024
0 08:41 pts/8
00:00:00 -bash postfix
2649
2648
0 08:42 ?
00:00:00 pickup -l -t unix -u -c postfix
2650
2648
0 08:42 ?
00:00:00 qmgr -l -t unix -u user4
2716
1
0 08:43 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user4
2722
2716
0 08:43 ?
00:00:00 (sd-pam) user4
2753
2633
0 08:43 ?
00:00:00 sshd: user4pts/11 user4
2754
2753
0 08:43 pts/11
00:00:00 -bash user25
3343
1
0 09:02 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user25
3347
3343
0 09:02 ?
00:00:00 (sd-pam) user25
3378
3341
0 09:02 ?
00:00:00 sshd: user25pts/1 user25
3379
3378
0 09:02 pts/1
00:00:00 -bash user1
3902
1
0 09:06 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user1
3906
3902
0 09:06 ?
00:00:00 (sd-pam) user1
3954
3796
0 09:06 ?
00:00:00 sshd: user1pts/3 user1
3955
3954
0 09:06 pts/3
00:00:00 -bash user9
4155
1
0 09:13 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user9
4159
4155
0 09:13 ?
00:00:00 (sd-pam) user9
4190
4152
0 09:13 ?
00:00:00 sshd: user9pts/5 user9
4191
4190
0 09:13 pts/5
00:00:00 -bash user2
4485
4453
0 09:17 ?
00:00:00 sshd: user2pts/13 user2
4486
4485
0 09:17 pts/13
00:00:00 -bash user25
4625
3379
0 09:23 pts/1
00:00:00 bash user20
6526
1
0 09:43 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user20
6530
6526
0 09:43 ?
00:00:00 (sd-pam) user20
6602
6524
0 09:43 ?
00:00:00 sshd: user20pts/12 user20
6603
6602
0 09:43 pts/12
00:00:00 -bash user9
6616
4191
0 09:43 pts/5
00:00:00 bash user7
6626
1025
0 09:43 pts/8
00:00:00 bash user14
7079
1
0 09:48 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user14
7083
7079
0 09:48 ?
00:00:00 (sd-pam) user14
7114
7075
0 09:48 ?
00:00:00 sshd: user14pts/2 user14
7115
7114
0 09:48 pts/2
00:00:00 -bash user29
7169
1
0 09:49 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user29
7173
7169
0 09:49 ?
00:00:00 (sd-pam) user29
7204
7167
0 09:49 ?
00:00:00 sshd: user29pts/7 user29
7205
7204
0 09:49 pts/7
00:00:00 -bash user13
7212
1
0 09:49 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user13
7216
7212
0 09:49 ?
00:00:00 (sd-pam) user13
7247
7209
0 09:49 ?
00:00:00 sshd: user13pts/9 user13
7248
7247
0 09:49 pts/9
00:00:00 -bash user12
7360
805
0 09:59 pts/4
00:00:00 ping localhost user7
7374
6626
0 09:59 pts/8
00:00:00 ping localhost user10
7375
917
0 09:59 pts/6
00:00:00 ping localhost user2
7376
4486
0 09:59 pts/13
00:00:00 ping localhost user13
7378
7248
0 09:59 pts/9
00:00:00 ping localhost user25
7379
4625
0 09:59 pts/1
00:00:00 ping localhost user1
7382
3955
0 09:59 pts/3
00:00:00 ping localhost user29
7385
7205
0 09:59 pts/7
00:00:00 ping localhost user20
7399
6603
0 10:00 pts/12
00:00:00 ping localhost user25
7411
4625
0 10:00 pts/1
00:00:01 top user3
7531
1
0 10:06 ?
00:00:00 /lib/systemd/systemd --user user3
7535
7531
0 10:06 ?
00:00:00 (sd-pam) user3
7567
7512
0 10:06 ?
00:00:00 sshd: user3pts/10 user3
7570
7567
0 10:06 pts/10
00:00:00 -bash user9
7606
6616
0 10:08 pts/5
00:00:00 ping localhost user14
7609
7115
0 10:10 pts/2
00:00:00 ping localhost user3
7626
7570
0 10:11 pts/10
00:00:00 ping localhost user4
7650
2754
0 10:12 pts/11
00:00:00 ping localhost user2
7664
4486
0 10:12 pts/13
00:00:00 more user13
7858
7248
0 10:16 pts/9
00:00:00 -bash user13
7859
7858
0 10:16 pts/9
00:00:00 /usr/bin/python3 /usr/lib/comman user7
7860
6626
0 10:16 pts/8
00:00:00 ps -Nf -u root
8 User10ubuntu-server:~$ at now + 1 minute warning: commands will be executed using /bin/sh at> cal 20010 at>
job 9 at Wed Apr 25 10:19:00 2018
user10ubuntu-server:~$ mail "/var/mail/user10": 1 message 1 new >N
1 user7ubuntu-serve Wed Apr 25 10:19
47/2569
Output from your job ? Return-Path:
X-Original-To: user10 Delivered-To: user10ubuntu-server Received: by ubuntu-server (Postfix, from userid 1007)
id 2B62E61458; Wed, 25 Apr 2018 10:19:00 +0300 (EEST) Subject: Output from your job
9 To: user10ubuntu-server Message-Id:
Date: Wed, 25 Apr 2018 10:19:00 +0300 (EEST) From: user10ubuntu-server
2010
January
February
March Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Su Mo Tu We Th Fr Sa
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини