РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
УІ
Кафедра:
ЗІ

Інформація про роботу

Рік:
2017
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Теорія ризику

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
ІКТА Кафедра ЗІ
/
З В І Т до лабораторної роботи 1 з навчальної дисципліни: «Теорія ризиків» на тему:
«РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ»
Варіант 15
Львів – 2017 Мета роботи – навчити студентів проводити розрахунки показників ефективності інвестиційних проектів, зокрема чистої теперішньої вартості, внутрішньої ставки доходності та дисконтного терміну окупності за допомогою електронних таблиць.
ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ 1.1 Показники фінансової ефективності інвестицій В основі оцінки інвестиційних проектів лежить оцінка грошових потоків, які передбачаються за цими проектами.
Позначимо: n – тривалість інвестиційного проекту в часових періодах; At – об’єм інвестицій в момент часу 0 t n , A = (A0, A1,...,An ) – вектор інвестицій; Rt – доходи від проекту в момент часу t ; R = (R0,R1,...,Rn ) – вектордоходів; r– необхідна ставка доходу за проектом. Для оцінки проектів застосовуються один або декілька з наступних показників, для більшості з яких реалізовані спеціальні функції у середовищі MS EXCEL. Чистий дисконтний дохід (ЧДД), або чиста теперішня вартість (ЧТВ), англ. – Net present value (NPV), це – різниця між теперішньою вартістю доходів і теперішньою вартістю інвестованих коштів, тобто: У середовищі MS EXCEL передбачено функції NPV та PV, які розраховують теперішню вартість потоку платежів постнумерандо. Для розрахунку ЧТВ можна скористатись цими функціями, додаючи до отриманого значення платіж, здійснений у початковий момент часу. Чистий майбутній дохід (ЧМД), англ. – Net Future value (NFV), це – чиста вартість доходу за проектом на момент часу t = n . Її розраховують нарощенням суми ЧДД на момент часу t. Показники ЧДД та МВ є абсолютними показниками, поряд зними широко використовують такі відносні показники як індекс доходності та внутрішня норма доходності. Індекс доходності (ІД), англ. – Profitability index (PI), це – відношення теперішньої вартості доходів до теперішньої вартості інвестицій. Внутрішня норма(ставка) доходності (ВНД), англ. – Internal rate of return (IRR), це – процентна ставка r , за якої чиста теперішня вартість за проектом дорівнює нулю, тобто NPV (IRR,n, A,R) = 0 . (5) Умови, які забезпечують існування та єдиність розв’язку цього рівняння сформульовано у роботі. Розглянемо інвестиційний проект класичного типу, який вимагає одноразових інвестицій у розмірі A і породжує сталий потік доходів у розмірі R . Його додатний розв’язок існує та єдиний за умови nR > A. Чим більша величина ВСД тим вища ефективність проекту. Нехай i – норма доходу за альтернативним проектом, якщо IRR > i , то вихідний проект у порівнянні з альтернативним є більш вигідним. Для розрахунку цієї величини в середовищі EXCEL передбачена функція IRR. Дисконтний строк окупності ( 0 n ) – це найменший час, за який чиста теперішня вартість за проектом стане додатною. Зауважимо, що без врахування вартості грошей у часі показники чистого дисконтного доходу та дисконтного терміну окупності перетворюються у так звані "прості показники" – чистого доходу та терміну окупності. Порівняння ефективності різних інвестиційних проектів здійснюють шляхом порівняння одного або декількох їхніх показників. Якщо, при порівнянні за декількома показниками виникає протиріччя, то використовують додаткові міркування. У фінансовому аналізі також застосовують модифіковані величини.
Модифікована чиста теперішня вартість (NPV*) передбачає реінвестування отриманих прибутків за деякою ставкою r * до кінця дії проекту.
Таблиця 1. Варіанти завдань по знаходженню ВСД Варіант Термін n Початкові інвестиції, А Щомісячний дохід, R 15 22 300 000 20 000
Таблиця 2. Варіанти завдань по порівнянню інвестиційних проектів Варіант Номери проектів Необхідна процентна ставка за період
Грошові потоки за проектними ставками, в тис,грн 1 2 3 4 5 6 15 5,6 5%
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини