ДОСЛІДЖЕННЯ КОДОУТВОРЕННЯ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОДЕРІВ І ДЕКОДЕРІВ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКТА
Факультет:
УІ
Кафедра:
ЗІ

Інформація про роботу

Рік:
2017
Тип роботи:
Звіт до лабораторної роботи
Предмет:
Основи телекомунікаційних технологій

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» ІКТА Кафедра ЗІ / З В І Т до лабораторної роботи 2 з навчальної дисципліни: «Основи телекомунікаційних технологій» на тему:
«ДОСЛІДЖЕННЯ КОДОУТВОРЕННЯ ТА ПРИНЦИПІВ ПОБУДОВИ КОДЕРІВ І ДЕКОДЕРІВ ЦИКЛІЧНИХ КОДІВ»
Львів – 2017 Мета роботи: ознайомлення з основами кодування і декодування цифрової інформації циклічними кодами і набуттю практичних навиків розробки функціональних схем кодерів і декодерів. ОСНОВНІ ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Циклічні коди (ЦК) є одними з найпростіших в реалізації та ефективних у забезпеченні високої завадостійкості і завдяки цьому широко використовуються не лише в телемеханіці, але і в обчислювальній техніці та зв’язку. Для утворення циклічних кодів використовуються так звані неприведені поліноми Р(х), тобто многочлени, які не можна представити добутком поліномів нижчих степенів. Існує декілька різних способів кодування [1, 2]. Найпростіший спосіб утворення ЦК полягає у множенні многочлена G(х)1, який відповідає інформаційним ni розрядам первинного (безнадлишкового) коду, на утворюючий поліном Р(х). Такий спосіб легко реалізувати, але йому притаманний суттєвий недолік: одержані в результаті множення комбінації ЦК не містять в явному вигляд інформаційні розряди. Після виправлення помилок такі комбінації для виділення інформаційних символів доводиться ділити на утворюючий поліном. Інший спосіб передбачає відведення під інформаційні ni , символи старших розрядів коду, а під контрольні nk = n - ni, символів молодших розрядів. Для утворення ЦК використовується така процедура. Многочлен G(х) який відповідає ni - розрядній кодовій комбінації (КК) первинного коду, множиться на xnk . Ця операція еквівалентна приписуванню із боку молодших розрядів G(х) - nk нулів. Добуток G(х)* xnk ділиться на утворюючий поліном Р(х). При цьому одержують частку Q(x) того ж степеня, що і G(х), та залишок R(x), який додається до G(х)* xnk . Отже, КК циклічного коду буде визначатися як поліном F(x) = G(х)* xnk R(х) (1) Оскільки степінь Р(х) вибирають nk, степінь залишку R(х), не перевищує nk - 1. В комбінації, що відповідає многочленові G(х)* xnk , nk молодших розрядів нульові, і відповідно, операція додавання (1) рівносильна приписуванню R(x) до G(x) з боку молодших розряд. Очевидно, що R(х) має зміст контрольних розрядів ЦК. Таким чином, циклічний код можна будувати, приписуючи до кожної комбінації безнадлишкового коду G(х) залишок від ділення G(х)* xnk на утворюючий поліном Р(х) коду. Захисні можливості ЦК визначаються утворюючим поліномом Р(х), вибір якого має бути підпорядкований кільком правилам: 1. кількість ненульових членів Р(х) має бути не меншою від кодової віддалі d; 2.степінь полінома Р(х) не може бути меншим за nk (бажано, щоб він дорівнював nk); 3. довжина Р(х) має бути мінімальною. ЦК, утворений поліномом P(x)=x + 1, забезпечує кодову віддаль d = 2 і збігається з кодом з захистом за паритетом, забезпечуючи виявлення не лише поодиноких помилок, але і довільної непарної кількості помилок. ЦК з d = 3 можуть виявляти поодинокі та подвійні помилки або виправляти поодинокі помилки. Утворюючий поліном для такого коду можна вибрати із таблиці, наведеної в додатку. Необхідний степінь полінома визначається довжиною кодової комбінації n або кількістю інформаційних розрядів ni,
РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ Визначаємо основні параметри циклічного коду для
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини