Шифр моноалфавітної заміни(шифр Цезаря)

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
Не вказано
Кафедра:
Кафедра ЕОМ

Інформація про роботу

Рік:
2019
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Захист інформації в комп’ютерних системах

Частина тексту файла

Міністерство освіти і науки України Національний університет „Львівська політехніка” Кафедра ЕОМ
Звіт з лабораторної роботи 1 з дисципліни:”Захист інформації в комп’ютерних системах ” на тему:”Шифр моноалфавітної заміни(шифр Цезаря)”
Львів
2019 Мета роботи:
ознайомитись з основами класичної техніки шифрування - шифрами моноалфавітної заміни, та типовим прикладом шифрів даного виду - шифром Цезаря. Номер у списку - 22 Теоретичні відомості При використанні моноалфавітної заміни окремі букви відкритого тексту заміняються іншими буквами або числами або якимись іншими символами. Якщо відкритий текст розглядається як послідовність бітів, то підстановка зводиться до заміни заданих послідовностей бітів відкритого тексту заданими послідовностями бітів шифрованого тексту. Найдавнішим і найпростішим з відомих підстановочних шифрів є шифр, що використовувався Юлієм Цезарем. У шифрі Цезаря кожна буква алфавіту замінюється буквою, що перебуває на три позиції далі в цьому ж алфавіті. Найпростіше побачити це на прикладі. Відкритий текст:
meet me after the toga party
Шифрований текст:
PHHW PH DIWHU WKH WRJD SDUMB Зверніть увагу на те, що алфавіт вважається "циклічним", тому після Z іде А. Визначити перетворення можна, перелічивши всі варіанти, як показано нижче. Відкритий текст:
a b c d e f g h I j k l m n o p q r s t u v w y z
Шифрований текст:
D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W Y Z Якщо кожній букві призначити числовий еквівалент (а = 1, b = 2 і т.д.), то алгоритм можна показати наступними формулами. Кожна буква відкритого тексту р заміняється буквою шифрованого тексту З: C = E(p) = (p+3) mod (26) У загальному випадку зміщення може бути будь-яким, тому узагальнений алгоритм Цезаря записується формулою C = E(p) = (p+k) mod (26) де к приймає значення в діапазоні від 1 до 25. Алгоритм дешифрування також простий: p = D(C) = (C - k) mod (26) Якщо відомо, що певний текст був шифрований за допомогою шифру Цезаря, то за допомогою простого перебору всіх варіантів розкрити шифр дуже просто - для цього досить перевірити 25 можливих варіантів ключів. На рис. 1 показані результати застосування цієї стратегії до зазначеного вище повідомлення. У цьому випадку відкритий текст розпізнається в третьому рядку. Застосування методу послідовного перебору всіх можливих варіантів виправдано наступними трьома важливими характеристиками даного шифру. Відомі алгоритми шифрування й дешифрування. Необхідно перебрати всього 25 варіантів. Мова відкритого тексту відома та легко розпізнається.
Хід роботи
/
Рис.1 Вхідні дані для шифрування
/ Рис.2 Зашифровані дані
/
Рис.3 Результат роботи програми
Висновок: В даній лабораторній роботі я ознайомився з технікою шифрування методом моноалфавітної заміни та розробив програму на JavaFX, яка шифрує повідомлення методом Цезаря.
Код програми
// ConsoleApplication1.cpp : Этот файл содержит функцию "main". Здесь начинается и заканчивается выполнение программы. //
include "pch.h" include
include
include
include
define ENG 26 define UKR 32
void encrypt(int n) {
FILE *fp1, *fp2;
fopen_s(&fp1, "input.txt", "r");
fopen_s(&fp2, "output.txt", "w");
int flag;
char c;
c = getc(fp1);
while (!feof(fp1))
{
flag = 0;
if (c >= 'A' && c
'Z') c = 'A' + (c - 'Z') - 1;
fprintf(fp2, "%c", c);
flag = 1;
}
if (c >= 'a' && c
'z') c = 'a' + (c - 'z') - 1;
fprintf(fp2, "%c", c);
flag = 1;
}
if (c >= 'А' && c
'Я') c = 'А' + (c - 'Я') - 1;
fprintf(fp2, "%c", c);
flag = 1;
}
if (c >= 'а' && c
'я') c = 'а' + (c - 'я') - 1;
fprintf(fp2, "%c", c);
flag = 1;
}
if (!flag) fprintf(fp2, "%c", c);
c = getc(fp1);
}
fclose(fp1);
fclose(fp2); }
void decipher(int n) {
FILE *fp1, *fp2;
fopen_s(&fp1, "input.txt", "r");
fopen_s(&fp2, "output.txt", "w");
int flag;
char c;
c = getc(fp1);
while (!feof(fp1))
{
flag = 0;
if (c >= 'A' && c <= 'Z')
{
c = c - (n % ENG);
if (c = 'a' && c <= 'z')
{
c = c - (n % ENG);
if (c = 'А' && c <= 'Я')
{
c = c - (n % UKR);
if (c = 'а' && c <= 'я')
{
c = c - (n % UKR);
if (c < 'а') c = 'я' - ('а' - c) + 1;
fprintf(fp2, "%c", c);
flag = 1;
}
if (!flag) fprintf(fp2, "%c", c);
c = getc(fp1);
}
fclose(fp1);
fclose(fp2); }
int main() {
SetConsoleCP(1251);
SetConsoleOutputCP(1251);
setlocale(LC_ALL, "Ukrainian");
int n;
printf("Введіть n: ");
scanf_s("%d", &n);
getchar();
if (n < 1) return 0;
printf("Для шифрування натисніть а,для розшифрування натисніть b: ");
char c;
scanf_s("%c", &c, 1);
if (c == 'a') encrypt(n);
if (c == 'b') decipher(n);
return 0; }
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини