ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОДЕЛЮЮЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ EWB НА ПРИКЛАДІ АНАЛІЗУ ПРОСТИХ РЕЗИСТОРНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
ІКНІ
Факультет:
Кафедра інформаційних технологій видавничої справи
Кафедра:
Кафедра інформаційних технологій видавничої справи

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Елементи і вузли поліграфічної техніки
Група:
вп 22
Варіант:
2 4

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ "ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА"
Інститут комп’ютерних наук і інформаційних технологій Кафедра автоматизованих систем управління
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОДЕЛЮЮЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ EWB НА ПРИКЛАДІ
АНАЛІЗУ ПРОСТИХ РЕЗИСТОРНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ
Лабораторна робота 1
з дисципліни
"Елементи і вузли поліграфічної техніки"
Лабораторна робота 1 ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МОДЕЛЮЮЧИМ СЕРЕДОВИЩЕМ EWB НА ПРИКЛАДІ
АНАЛІЗУ ПРОСТИХ РЕЗИСТОРНИХ КІЛ ПОСТІЙНОГО СТРУМУ Мета роботи
- ознайомлення з моделюючим середовищем EWB на прикладі аналізу простих резистивних кіл постійного струму, експериментальне підтвердження законів Ома і Кірхгофа, набуття досвіду проведення розрахунку лінійних кіл постійного струму та вимірювання електричних величин засобами моделюючого середовища EWB.
1. ЗАГАЛЬНІ
ПОЛОЖЕННЯ В електричних колах взаємозв’язок між електрорушійною силою (ЕРС), напругами, струмами і опорами визначається законами Ома і Кірхгофа. Згідно з
законом Ома - струм повного електричного кола - це EРС поділена на еквівалентний опір всього кола. Для схеми рис.1 :
I1
=
E
/
Rекв ,
де
Rекв
=
R1 +Rав;
R ав=(R 2 +R св) II R 4;
Rсв =(R3 +R6) II R 5 . Струм пасивної ділянки кола - це спадок напруги на цій ділянці поділений на її опір. Для схеми рис.1 :
I1
=
U R1
/
R1 ;
I2
=
U R2
/
R2 ;
I3
=
U R3
/
R3 або
I3
=
U R3+R6
/ ( R3 + R6 )
і
т.д. Напругу, яка діє на ділянці електричного кола, можна розглядати як падіння напруги на цій ділянці від протікання струму. Згідно з
першим законом Кірхгофа - алгебраїчна сума струмів у вузлі розгалуженого електричного кола рівна нулю. Для схеми рис.1: вузол а:
I1
=
I2
+
I4 ;
вузол с:
I2
=
I3
+
I5
У відповідності до
другого закону Кірхгофа
- алгебраїчна сума напруг в замкненому контурі електричного кола рівна нулю. Для схеми рис.1: R1 I1 +
R4 I4
-
Uвх
= 0
або
E
=
R1 I1 +
R4 I4
- лівий контур,
R2 ( I2
+
R5 I5
-
R4 I4
= 0 - cередній контур і т.д.
2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ РОБОТИ
2.1. Підготовка до роботи
2.1.1
Накреслити схему дослідження ( рис.1 ) і згідно з варіантом завдання записати значення елементів та параметрів схеми. Значення опору резисторів на схемі:
R1
= R2
= 270 Oм, R3
= 180 Ом, R4
= R5
= 680 Oм, R6
= 470 Ом.. 2.1.2
Використовуючи метод еквівалентних перетворень, розрахувати всі струми у гілках та спадки напруг на елементах схеми.
А). Обчислення еквівалентного опору R36
=
R3 +R6 = 180 + 470 = 650 Ом; R536
=
R5 R36
/ R5 + R36
=
680 650 / 680 + 650 = 332.2 Ом; R2536
=
R2 +R536 = 270 + 332.33 = 602.33 Ом; R42536
=
R5 R36
/ R5 + R36
=
680 602.33 / 680 + 602.33 = 319.4 Ом; Rекв = R1 + R42536
= 270 + 319.4 = 589.4 Ом;
Б). Розрахунок струмів у гілках схеми Для прикладу розрахунок проведений для варіанту Е = 4 В. I1
=
E
/
Rекв = 4 / 589.4 = 6.7 10-3
А За другим законом Кірхгофа (лівий контур)
E
=
R1 I1 + R4 I4 ;
I4 = ( E - R1 I1 ) / R4
= ( 4 – 270 6.7 10-3 ) / 680 = 3.2 10-3
А За першим законом Кірхгофа вузол а:
I1
=
I2 + I4 ;
I2
=
I1 - I4 = 6.7 10-3 – 3.2 10-3 = 3.5 10-3
А За другим законом Кірхгофа (середній контур)
R2 ( I2
+
R5 I5
-
R4 I4 = 0;
I5 = ( R4 I4 - R2 ( I2 ) / R5 =(680 *3.2* 10-3 – 270*3.5 *10-3 )/680= 1.8 10-3
А
За першим законом Кірхгофа вузол c: I2
=
I3
+
I5;
I3
=
I2 – I5 = 3.5 10-3 – 1.8 10-3 = 1.7 10-3
А
В). Розрахунок напруг на елементах схеми U R1 = I1 R1 = 6.7 10-3 270 = 18.09 10-3
В;
U R2 = I2 R2 = 3.5 10-3 270 = 945 10-3
В;
U R3 = I3 R3 = 1.7
10-3 180 = 306 10-3
В;
U R4 = I4 R4 = 3.2
10-3 680 = 2176 10-3
В;
U R5 = I5 R5 = 1.8
10-3 680 = 1224 10-3
В;
U R6 = I3 R6 = 1.7
10-3 470 = 799 10-3
В;
Результати розрахунків записані в таблицю. Таблиця 1. Розрахункові і експериментальні дані
Uрозрах, мВ Uвимір, мВ Iрозрах, мА Iвимір, мА Е 4000 4000 0.67 0.697 R1 1809 1833 3.5 3.5 R2 945 971 1.8 1.83 R3 306 331.2 1.7 0.460 R4 2176 2167 3.2 3.2 R5 1224 1196 1.7 1.710 R6 799 864 0.467 0.460 2.1.3
Перевірка розрахунків за другим законом Кіргофа для контурів: - лівий контур
E
=
R1 I1 +
R4 I4 ;
1 = 270 6.7 10-3+ 680 3.2 10-3;
3.985 4 -cередній контур
0 = R2 ( I2
+
R5 I5
-
R4 I4 ;
0 = 270 3.5 10-3+ 680 1.8 10-3 - 680 3.2 10-3;
0 0 2.1.4
Перевірка розрахунків за балансом потужності:
E I1 = I1 2 R1 +
I22 R2 +
I32 (R3 +R6 )
+
I42 R4
+
I52 R5 ;
4 (0.67 10-3 ) =
= (6.7 10-3 )2 270 + (3.5 10-3 )2 270 + (1.7 10-3 )2 (180 + 470 ) + (3.2 10-3 )2 680 + (1.8 10-3 )2 680 =
=
= 1.7036 10-3 ,
1.7 мВт 1.7036 мВт
2.2 Проведення експериментальних досліджень
2.2.1. Підготувати до роботи ПК, провести реєстрацію в системі, забезпечити роботу з моделюючим середовищем Electronics Work Bench. 2.2.2 Забезпечити комутацію на набірному полі досліджуваної схеми.
2.2.3 Виміряти еквівалентний опір схеми дослідження
Rекв на затискачах «+» і
«-»
(схема без джерела вхідної напруги).
Rекв виміряне мультиметром в режимі омметра -вимірювання: Rекв = 589.4
Ом ( рис.1 )
I1
=
E
/
Rекв = 4 / 589.4 = 6.7 10-3
А
Рис. 1 2.2.4
Підімкнути
до схеми джерело постійної напруги зі
значенням напруги U=4 В ( згідно з варіантом ) та відповідні електровимірювальні прилади вольтметри та міліамперметри ( рис.2 ) Рис. 2 2.2.5
Виміряти струми в гілках та спадки напруг на всіх елементах схеми. Результати вимірювань записати в таблицю. 2.2.6
Висновки про виконану роботу.
Ознайомилися з моделюючою програмою Electronics Work Bench. Отримали експериментальне підтвердження законів Ома і Кірхгофа, набули досвіду проведення розрахунку лінійних кіл постійного струму та вимірювання електричних величин. Розходження розрахованих і експериментальних даних незначне і викликане заокругленнями при ручних розрахунках. Висновок У даній лабораторній роботі я розглянула закони Кірхофа та закон Ома . Відповідно до їх трактування розв’язала та виконала подане завдання. Розглянула програму Electronics Work Bench. Ознайомилась з меню та функціями і побудувала схему.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини