Інтегральна оцінка підприємства

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Факультет:
ФМ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Фінансовий аналіз

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Інститут економіки і менеджменту
Кафедра фінансів
Лабораторна робота 9 з дисципліни «Фінансовий аналіз» на тему: «Інтегральна оцінка підприємства» Варіант 9
Прогнозування банкрутства за допомогою п’ятифакторної
моделі Альтмана:
Z = 3,3А + 1В + 0,6С + 1,4D + 1,2E
Таблиця 9.1 Розрахунок показників моделі Альтмана на початок звітного періоду Ум. позн. Показник Значення, тис. грн. Показник Значення, тис. грн. Відношення 1 2 3 4 5 6 A Прибуток до сплати відсотків і податків 5564 Підсумок балансу 176105 0,03159479 B Чистий дохід 487985 Підсумок балансу 176105 2,7709889 C Ринкова ціна підприємства (власний капітал) 70504 Зобов’язання підприємства 105601 0,66764519 D Реінвестований прибуток (нерозподілений прибуток/збиток) 35674 Підсумок балансу 176105 0,20257233 E Власні і довгострокові залучені джерела покриття оборотних активів 42050 Підсумок балансу 176105 0,238778 Z = 3,845973675 Таблиця 9.1.1 Розрахунок показників моделі Альтмана на кінець звітного періоду Ум. позн. Показник Значення, тис. грн. Показник Значення, тис. грн. Відношення 1 2 3 4 5 6 A Прибуток до сплати відсотків і податків 9403 Підсумок балансу 164374 0,05720491 B Чистий дохід 355002 Підсумок балансу 164374 2,15972112 C Ринкова ціна підприємства (власний капітал) 71442 Зобов’язання підприємства 92932 0,76875565 D Реінвестований прибуток (нерозподілений прибуток/збиток) 36612 Підсумок балансу 164374 0,22273596 E Власні і довгострокові залучені джерела покриття оборотних активів 11624 Підсумок балансу 164374 0,07071678 Z = 3,206441193 За проведеними розрахунками інтегрального Z-показника можна зробити висновок, що на початок звітного періоду для підприємства відсутня ймовірність банкрутства, оскільки Z = 3,845973675 (Z 3). На кінець звітного періоду відбулося зменшення даного показника до 3,206441193, але ймовірність банкрутства для даного підприємства залишилась відсутньою.
Прогнозування банкрутства за допомогою моделі Спрінгейта: Z = 1,03A + 3,07B + 0,66C + 0,4D Таблиця
9.2 Розрахунок показників моделі Спрінгейта на початок звітного періоду Ум. позн. Показник Значення, тис. грн. Показник Значення, тис. грн. Відношення 1 2 3 4 5 6 A Робочий капітал -277 Загальна вартість активів 176105 -0,00157293 B Прибуток до сплати податків та процентів 5564 Загальна вартість активів 176105 0,03159479 C Прибуток до сплати податків 1215 Короткострокова заборгованість 63274 0,0192022 D Обсяг продажу 487985 Загальна вартість активів 176105 2,7709889 Z = 1,216444895 Таблиця
9.2.1 Розрахунок показників моделі Спрінгейта на кінець звітного періоду Ум. позн. Показник Значення, тис. грн. Показник Значення, тис. грн. Відношення 1 2 3 4 5 6 A Робочий капітал 3524 Загальна вартість активів 164374 0,02143891 B Прибуток до сплати податків та процентів 9403 Загальна вартість активів 164374 0,05720491 C Прибуток до сплати податків 1070 Короткострокова заборгованість 84832 0,01261316 D Обсяг продажу 355002 Загальна вартість активів 164374 2,15972112 Z = 1,069914295 Якщо Z 0,862, то ймовірність банкрутства підприємства є дуже висока.
Як видно з таблиць 9.2 та 9.2.1 як на початок, так і на кінець періоду ймовірність банкрутства є низькою. Зокрема на початок періоду цей показник становить 1,216444895, а на кінець періоду - 1,069914295.
Прогнозування банкрутства за допомогою універсальної дискримінантної функції: Z = 1,5A + 0,08B + 10C + 5D + 0,3E + 0,1F
Таблиця 9.3 Розрахунок показників моделі універсальної дискримінантної функції на початок періоду Ум. позн. Показник Значення, тис. грн. Показник Значення, тис. грн. Відношення 1 2 3 4 5 6 A Cash-flow 1579,15 Зобов’язання 105601 0,01495393 B Валюта балансу 176105 Зобов’язання 105601 1,66764519 C Прибуток 984,15 Валюта балансу 176105 0,00558843 D Прибуток 984,15 Чистий дохід 487985 0,00201676 E Виробничі запаси 23063,6 Чистий дохід 487985 0,04726293 F Чистий дохід 487985 Валюта балансу 176105 2,7709889 Z = 0,513088367 Таблиця 9.3.1 Розрахунок показників моделі універсальної дискримінантної функції на кінець періоду Ум. позн. Показник Значення, тис. грн. Показник Значення, тис. грн. Відношення 1 2 3 4 5 6 A Cash-flow 1434,7 Зобов’язання 92932 0,01543817 B Валюта балансу 164374 Зобов’язання 92932 1,76875565 C Прибуток 866,7 Валюта балансу 164374 0,00527273 D Прибуток 866,7 Чистий дохід 355002 0,00244139 E Виробничі запаси 24654,8 Чистий дохід 355002 0,06944975 F Чистий дохід 355002 Валюта балансу 164374 2,15972112 Z = 0,466399034 Розрахувавши показник моделі універсальної дискримінантної функції можна зробити такі висновки : на початок звітного періоду вважається, що підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів (0 < Z < 1), оскільки Z = 0,513088367; на кінець звітного періоду цей показник зменшився до 0,466399034, однак ситуація залишається незмінною і підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів.
Розрахунок інтегрального показника боржника юридичної особи Таблиця 9.4 Розрахунок фінансових коефіцієнтів, що використовуються для розрахунку інтегрального показника фінансового стану боржника – юридичної особи Фінансовий коефіцієнт Формула розрахунку Алгоритм розрахунку для великого або середнього підприємства Значення коефіцієнта Попере дній період Звітний період 1 2 3 4 5 1. К1 – коефіцієнт покриття (ліквідність третього ступеня) Оборотні активи Поточні зобов’язання
ф. 1 р. 1195 гр.4 ф. 1 р. 1695 гр. 4 1,664569966 1,137023765 2. K2 – проміжний коефіцієнт покриття Монетарні оборотні активи
юПоточні зобов’язання ф. 1 р.1125+ р. 1160+р. 1165 гр. 4
-ф. 1 р. 1695 гр. 4 0,753310997 0,41044653 3. K3
– коефіцієнт фінансової незалежності А Власний капітал а Валюта балансу (пасив)
ф. 1 р. 1495 гр. 4 ф. 1 р. 1900 гр. 4 0,400352063 0,434630781 4. K4
– коефіцієнт покриття необоротних активів власним капіталом А Власний капітал а Необоротні активи ф. 1 р. 1495 гр. 4 ф. 1 р. 1095 гр. 4 0,99608652 1,051886098 5. K5 – коефіцієнт рентабельності власного капіталу Чистий прибуток/збиток Інвестований власний капітал А
ф. 2 р. 2350 (р.2355) гр. 3
пф. 1 [(р. 1400+р. 1405+ р. 1410+р. 1420–р. 1425–р.1430 гр. 3)+( р. 1400+р. 1405+р. 1410+р. 1420–р. 1425–р.1430 гр. 4)]:2 0,013866541 0,012211686 6. K6 – коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від операційної діяльності (EBIT) Фінансові результати від операційної діяльності (EBIT) п Чиста виручка від реалізації ф. 2 р. 2190 (р.2195) гр. 3 ф. 2 р.2000 гр. 3 0,011006486 0,028036462 7. K7
– коефіцієнт рентабельності продажу за фінансовими результатами від звичайної діяльності (EBITDA) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат та нарахування амортизації (EBITDA)
Чиста виручка від реалізації + інші операційні доходи ф. 2 р. 2350 (р. 2355)+р.2515+ р. 2300+р. 2250
гр. 3 ф. 2 р. 2000+р. 2120 гр. 3 0,023168745 0,028087166 8. K8
– коефіцієнт рентабельності активів за чистим прибутком Чистий
прибуток (збиток) Валюта балансу (актив) ф. 2 р. 2350 (р. 2355) гр. 3 ф. 1 р. 1300 (гр. 3+гр. 4):2 0,005780973 0,005091063 9. K9
– коефіцієнт оборотності оборотних активів Чиста виручка
від
реалізації
Оборотні активи ф. 2 р. 2000 гр. 3
т ф. 1 р. 1195 (гр. 3+гр. 4):2 4,836802458 3,518703539 10. K10
– коефіцієнт оборотності позичкового капіталу за фінансовими результатами від звичайної діяльності (EBITDA) Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування фінансових витрат та нарахування амортизаціїд
(EBITDA)
Довгострокові та поточні зобов’язання ф. 2 р. 2350(р.2355)+р.2515+ р. 2300+р. 2250
гр. 3 іф. 1 р. 1595+р. 1695 гр. 4 0,10706338 0,107293505 Таблиця 9.5 Моделі розрахунку інтегрального показника боржника – юридичної особи для великого або середнього підприємства з/п Групи
видів економічної діяльності Моделі Значення показника Попередній період Звітний період 1 2 3 4  5  1 Сільське господарство, мисливство, лісове господарство, рибальство, рибництво Z=1,3K3+0,03K4+0,001K5+0,61K6+ +0,75K7+2,5K8+0,04K9–0,2 0,58236919 0,5882322 2 Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів Z=0,035K1+0,04K2+2,7K3+0,1K6+ +1,1K7+1,2K8+0,05K9–0,8 0,644706517 0,6454608 3 Переробна промисловість Z=0,95K3+0,03K4+1,1K6+1,4K7+ +3,1K8+0,04K9+0,03K10–0,45 0,219365449 0,2243672 4 Переробна промисловість та добувна промисловість, виробництво та розподілення електроенергії, газу та води Z=0,025K1+1,9K3+0,45K6+1,5K8+ +0,03K9–0,5 0,461011621 0,4800382 5 Будівництво Z=0,02K1+1,7K3+0,01K4+0,3K6+ +0,4K7+2,9K8–0,1 0,653185037 0,7065416 6 Оптова та роздрібна торгівля, діяльність готелів та ресторанів
Z=1,03K3+0,001K4+0,16K6+0,6K7+ +2,9K8+0,08K9–0,14 0,692730015 0,6263201 7 Транспорт та зв’язок Z=0,07K2+1,27K3+0,32K6+1,98K8+ +0,04K9+0,04K10–0,15 0,623901925 0,5948042 8 Фінансові послуги Z=0,025K1+2,7K3+0,005K4+0,13 K7+2,4K8–0,93 0,214431524 0,293058 9 Інші послуги та операції (крім фінансових) Z=0,03K1+0,9K3+0,01K4+0,002K5+ +0,15K6+0,5K7+2,9K8–0,05 0,400242722 0,4188348 ВИСНОВКИ На даній лабораторній роботі на основі балансу та звіту про фінансові результати
ми здійснити аналіз ймовірності банкрутства, зорієнтований на внутрішнє середовище на основі математичних моделей Альтмана, Спрінгейта, універсальної дискримінантної функції та розрахувати інтегральні показники боржників юридичних осіб, для різних галузей економіки. Розрахувавши показники моделі Альтмана ми встановили, що ймовірність настання банкрутства для даного підприємства станом на початок та на кінець звітного періоду відсутня, оскільки Z 3 (на початок періоду Z = 3,845973675, а на кінець - Z = 3,206441193). Аналіз ймовірності банкрутства підприємства за допомогою моделі Спрінгейта показав, що ймовірність банкрутства є низькою (Z 0,862). Зокрема на початок періоду цей показник становить 1,216444895, а на кінець періоду - 1,069914295. Модель універсальної дискримінантної функції, як на початок, так і на кінець звітного періоду, показала, що підприємству загрожує банкрутство, якщо воно не здійснить санаційних заходів (0 < Z < 1), оскільки на початок і на кінець звітного періоду Z
становить 0,513088367 та 0,466399034 відповідно. Також на основі вихідних даних ми розрахували інтегральні показники боржників юридичних осіб, для різних галузей економіки. Результати розрахунків представлено в табл. 9.4 та табл. 9.5.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини