Визначення тенденції доходів державного бюджету

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Факультет:
ФМ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2014
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Фінансова статистика

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Інститут економіки і менеджменту
Кафедра фінансів
Лабораторна робота 3 з дисципліни «Фінансова статистика» на тему: «Визначення тенденції доходів державного
бюджету» Варіант 9
Таблиця 3.1 Вихідні дані Станом
на 1 січня Номінальний ВВП (в фактичних цінах), тис.грн. Доходи державного бюджету, тис.грн. 2 000р. 167370000 33946526,9 2 001р. 204190000 48111006,9 2 002р. 234010000 45390509,5 2 003р. 267344000 52912580,8 2 004р. 340613000 65215662,8 2 005р. 441452000 77424985,5 2 006р. 571001000 127516631 2 007р. 720731000 158187046 2 008р. 944006000 231931967 2 009р. 913345000 208409356,4 2 010р. 1117419000 252726530 2 011р. 1316600000 286414879,4 2 012р. 1412939000 373960236,2
Згідно табл.3.1 помітно, що протягом періоду з 2000р. по 2012р. найвище значення показника ВВП спостерігається саме у 2012р. і становить 1412939000 тис.грн., відповідно і
найбільше значення обсягу доходу держбюджету в тому ж році складає 373960236,2тис.грн. Тому слід зауважити, що зі зростанням показника ВВП зростають і доходи бюджету країни. Для визначення
основної тенденції відношення доходів до обсягу ВВП використовують метод найменших квадратів та методу плинної (рухомої) трьохчленної середньої. Функція вирівнювання описується рівнянням прямої:

Система рівнянь для знаходження параметрів трендової лінії:

У таблиці 3.2
подано розраховані показники, які використовуються у методі найменших квадратів і плинної трьохчленної середньої
для визначення тенденції динаміки показників ВВП та доходів держбюджету , а також представлене прогнозне значення відношень цих показників на 2013 рік.
Таблиця 3.2 Прогнозування тенденції відношення доходів бюджету до ВВП в Україні Дата Метод найменших квадратів Метод плинної середньої y t y*t t2 yt y-yt
(y-yt)2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 000р. 0,20282325 -6 -1,21693948 36 0,19557355 0,007249697 5,2558E-05 - 2 001р. 0,23561882 -5 -1,1780941 25 0,19916047 0,036458346 0,00132921 0,21080344 2 002р. 0,19396825 -4 -0,77587299 16 0,2027474 -0,00877915 7,7073E-05 0,20916884 2 003р. 0,19791946 -3 -0,59375839 9 0,20633432 -0,00841486 7,081E-05 0,19445109 2 004р. 0,19146557 -2 -0,38293114 4 0,20992124 -0,01845567 0,00034061 0,18825738 2 005р. 0,1753871 -1 -0,1753871 1 0,21350817 -0,03812107 0,00145322 0,19672462 2 006р. 0,2233212 0 0 0 0,21709509 0,006226113 3,8764E-05 0,20606323 2 007р. 0,2194814 1 0,219481396 1 0,22068201 -0,00120062 1,4415E-06 0,22949723 2 008р. 0,24568908 2 0,491378163 4 0,22426894 0,021420143 0,00045882 0,23111766 2 009р. 0,22818251 3 0,684547536 9 0,22785586 0,000326651 1,067E-07 0,23334716 2 010р. 0,22616989 4 0,904679552 16 0,23144278 -0,0052729 2,7803E-05 0,22396457 2 011р. 0,2175413 5 1,087706515 25 0,23502971 -0,01748841 0,00030584 0,23612651 2 012р. 0,26466835 6 1,58801011 36 0,23861663 0,02605172 0,00067869 - 2 013р. -   - - 0,21709509 - - - Всього (без 2013р.) 2,82223618 0 0,652820068 182 2,82223618 4,44089E-16 0,00483496   n = 13 a0 = 0,217095091 a1 = 0,003586923 Середнє квадратичне відхилення фактичних значень доходів бюджету від теоретичних значень розраховують за формулою:

Коефіцієнт варіації:

σt = 0,019285218
νσt
=8,883304543% Оскільки значення коефіцієнта не є великим, це означає, що мінливість ознаки не є значною. На основі даних таблиці 3.2 з розрахованими динамічними рядами за методом найменших квадратів та плинної трьохчленної середньої
можна помітити чітку тенденцію до зростання як обсягу ВВП у країні , так і розміру доходів державного бюджету протягом 2000-2012 років. Використовуючи метод найменших квадратів було визначено і прогнозне значення на наступний рік, тобто 2013 р., що тим же чином характеризується ростом двох вихідних показників. На рис.3.1 подано графік тенденції відношення доходів державного бюджету до ВВП на основі лінії тренду.
/ Рис. 3.1. Графік тенденції відношення доходів державного бюджету до ВВП
ВИСНОВКИ
Використовуючи метод найменших квадратів та метод плинної середньої ми проаналізували залежність доходів державного бюджету від обсягу ВВП. Графічне відображення цієї залежності показало, що незважаючи на деякі відхилення, обсяги зростання ВВП призводять до зростання доходів бюджету. Дану залежність яскраво демонструє лінія тренду, побудована використовуючи метод найменших квадратів. Використання методу плинної середньої підтвердило прямий зв`язок між досліджуваними показниками. Для аналізу коливань досліджуваних показників ми використовували коефіцієнт варіації. Він становить 8,88%. Величина відносного коливання рівнів ряду біля тренду, значення коефіцієнта варіації, а також графічне зображення фактичної динаміки відношення доходів державного бюджету до ВВП та тренду і кривої за методом плинної трьохчленної середньої показують наскільки точно функція вирівнювання відображує фактичні дані. Таким чином можна визначити
тенденцію до зростання
доходів бюджету
та ВВП на наступний період.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини