Аналіз беззбитковості проекту

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
РТ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Інвестування
Група:
ФК 41

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Кафедра фінансів
Лабораторна робота 1 за курсом «Інвестування» на тему: «Аналіз беззбитковості проекту» Варіант 5
Мета роботи: ознайомлення та отримання практичних навичок розрахунку беззбитковості підприємства за допомогою вбудованих математичних та фінансових функцій MS EXCEL. Аналіз беззбитковості підприємства використовується для аналізу співвідношення між обсягом витрат та прибутковістю. Усі показники беззбитковості мають спільну мету: необхідно отримати відповідь на запитання, наскільки погано повинні йти справи з продажем товару, щоб проект почав завдавати збитків. Постійні витрати (FC) не змінюються протягом певного періоду часу. Тобто на відміну від змінних витрат, вони не залежать від обсягу продукції, яка виробляється протягом певного періоду часу (орендна плата за використання виробничих потужностей, зарплата директора і бухгалтера) та ін. Змінні витрати (VC) змінюються разом зі зміною обсягу випуску продукції і дорівнюють нулю, якщо обсяг випуску дорівнює нулю (прямі витрати праці, витрати матеріалів). VC = Q * v
(1) Q — загальна кількість продукції; v — змінні витрати на одиницю продукції. Загальні витрати (ТС) для даного обсягу виробництва продукції є сумою змінних витрат (VC) та постійних витрат (FC). TC = VC + FC
(2) TC = Q * v + FC
(3) Точкою беззбитковості виробництва називають обсяг виробництва (або продажу), при якому компанія не отримує прибутків, але й не несе збитків (чистий прибуток за проектом дорівнює 0) Прибуток від проекту дорівнює: П = (TR – VC – FC – D)*(1 – T)
(5)
Звідси легко визначити точку беззбитковості виробництва. Якщо ми прирівняємо чистий прибуток до нуля, то отримаємо: П = (TR – VC – FC – D)*(1 – T) = 0
(6)
Поділимо ліву і праву частину рівняння на (1- Т): TR – VC – FC – D = 0
(7) TR – VC = FC + D
(8) Якщо
TR = P * Q, а VC = Q * v і підставити ці значення у формулу, рівень беззбитковості можна визначити як: P * Q – v * Q = FC + D,
(9) (P - v) * Q = FC + D,
(10) Q = (FC + D) / (P - v).
(11)
Завдання 1 Фірма продає готовий одяг за ціною Р, затрати на сировину та пошиття становлять З1 та З2 (на одиницю продукції) відповідно. Необхідно: знайти змінні витрати на одиницю продукції (v); знайти загальні витрати (TC), якщо постійні витрати становлять FC, а обсяг виробництва — 1000 одиниць; знайти бухгалтерську точку беззбитковості, якщо амортизація = D. зобразити графічно точку беззбитковості. зробити висновок про те, яку мінімальну кількість одиниць готового одягу потрібно продати, щоб фірма не понесла збитків. Таблиця 1 Вихідні дані Варіант З1 З2 P FC D 5 500 750 1700 550000 100000 Розв’язання v=З1+З2=500+750=1250 грн./од. ТС= (FC+D)+Qв*v=(550000+100000)+1000*1250=1900000 грн. Q=(FC+D)/(P-v)=(550000+100000)/(1700-1250)=1444 од. Зображуємо бухгалтерську точку беззбитковості (рис. 1.1)
Рис. 1.1. Бухгалтерська точка беззбитковості Отже, щоб фірма не зазнала збитків, необхідно реалізувати 1444 одиниці продукції. Реалізувавши даний одяг підприємство отримає дохід у розмірі 2455 тис. грн., що дасть змогу покрити всі змінні та постійні витрати. Таким чином, фірма покриє всі витрати, але не отримає прибуток.
Завдання 2
Компанія “Абсолют” виробляє і продає один вид продукції, як правило, в діапазоні від 10000 до 30000 одиниць. Амортизація становить 3000 грн., Ціна реалізації одиниці виробу становить 4+0,1*N грн.=4+0,1*5=4,5 грн Нижче наведено частково заповнену таблицю витрат. Курс долара США приймається за 8,75 грн. Таблиця 2
Показники Виготовлена і продана продукція 10000 20000 30000 Загальні витрати, грн. Змінні витрати 10000 20000 30000 Постійні витрати 61000 61000 61000 Всього загальних витрат 71000 81000 91000 Витрати на одиницю продукції: Змінні витрати 1 1 1 Постійні витрати 6,1 3,05 2,03333 Всього загальних витрат 7,1 4,05 3,03333 заповнити порожні клітинки. розрахувати бухгалтерську точку беззбитковості в одиницях продукції і в гривнях
зобразити точку беззбитковості графічно Розв’язання Qод=(FC+D)/(P-v)=(61000+3000)/(4,5-1)=18285,71 од. Qгрн=(FC+D)/(1-v/P)=(61000+3000)/(1-1/4,5)=82285,71 грн. Зображуємо бухгалтерську точку беззбитковості (рис. 1.2)
Рис. 1.2. Бухгалтерська точка беззбитковості Заповнивши таблицю витрат, стало помітно, що сукупна величина змінних витрат зростає із збільшенням обсягу виробництва, а змінні витрати на одиницю продукції не змінюються. Постійні витрати
залишаються незмінними, незалежно від обсягу виробництва, але при збільшенні обсягу виробництва постійні витрати на одиницю продукції зменшуються. Відповідно сукупна величина витрат на одиницю продукції теж зменшується. Розрахувавши бухгалтерську точку беззбитковості, можна зробити висновок, що для того, щоб фірма не зазнала збитків, їй потрібно виробляти і продавати не менше 18285 одиниць продукції. Таким чином вона покриє всі витрати, але не отримає прибутку. Завдання 3 Пан Петренко планує відкрити мале підприємство по виробництву і продажу футбольних м’ячів. Провівши ґрунтовне маркетингове дослідження і вивчивши витратну частину цього бізнесу, він зібрав наступні дані: ринкова ціна одного м’яча в упаковці — $ 20 + M; ціна упаковки складає $1 в розрахунку на один м’яч; є можливість купити необхідне обладнання за $ 12000 – 5*M, термін служби якого складає 5 років з ліквідаційною вартістю $2000; повна продуктивність обладнання — 4 м’ячі за год. (160 за тиждень); виготовлення одного м’яча передбачає використання сировини вартістю $10 на один м’яч; необхідно найняти одного працівника за 1200 + 10*N в тиждень за контрактом на один рік (52 тижні). Пан Петренко планує виконувати обов’язки директора фірми, поєднуючи їх з функціями бухгалтера за $1000 в місяць. Необхідно допомогти пану Петренку оцінити точку беззбитковості в одиницях продукції і в грошових одиницях, а також визначити обсяг прибутку, якщо згідно ринкових умов він зможе продавати 5000 м’ячів в рік. Зобразити точку беззбитковості графічно. Пана Петренка також турбує питання, чи зможе він додатково найняти секретаря, виплачуючи йому $500 в місяць? Розв’язання Ціна м’яча = $ 20 + M=(20+1)*8,75=183,75 грн. До змінних витрат на одиницю продукції належить: ціна упаковки – 8,75 грн; вартість сировини – 10*8,75+8,75 грн. =8,75+87,5=96,25 грн./од. Постійні витрати: ЗП працівника + ЗП директора фірми = (1200+10*5)*52+1000*8,75*12=170000 грн. Ціна обладнання становить (12000 - 5*1)*8,75 = 104956,3 грн., ліквідаційна вартість 2000*8,75=17500 грн., термін служби складає 5 років, тому амортизація дорівнює: D=(104956,3-17500)/5=17491,25 грн. Розраховуємо точку беззбитковості (рис. 1.3.) Qод=(FC+D)/(P-v)=(170000+17491,25)/(183,75-96,25)=2142 од. Qгрн=(FC+D)/(1-v/P)=(170000+17491,25)/(1-96,25/183,75)=393731,6 грн. Продаючи 5000 м’ячів у рік і враховуючи, що за рік обладнання виготовляє 160*52=8320 м’ячів, Петренко отримає збиток у розмірі: П=5000*183,75-17491,25-8320*96,25-170000 = -69541,3 грн. Але, згідно ринкових умов він зможе продавати 5000 м’ячів в рік, то він отримає прибуток: П=5000*183,75-17491,25-5000*96,25-170000=250008,8 грн. Найнявши секретаря, і виплачуючи йому $500 в місяць, Петренко отримуватиме такий прибуток у рік: П=5000*183,75-17491,25-5000*96,25-170000-500*8,75*12=197508,8 грн.
Рис. 1.3. Бухгалтерська точка беззбитковості Отже, щоб покрити всі витрати необхідно реалізувати 2142 м’ячів у рік. Використовуючи всю потужність обладнання, тобто виробляти 8320 м’ячів у рік Петренко має змогу отримає збиток у розмірі - 69541,3 грн. Реалізовуючи 5000 м’ячів у рік, прибуток становить 250008,8 грн. А також він має змогу додатково найняти секретаря, проте внаслідок цього зростуть витрати. В цьому випадку прибуток зменшиться і становитиме 197508,8 грн. Завдання 4 Задані наступні показники витрат виробництва мікрохвильових печей: ціна однієї печі — $ 250 + 2*N; змінні витрати на одиницю продукції — $ 150; амортизація — $ 10000 + 100*M; постійні витрати — $ 35000 За даних умов потрібно знайти: точку беззбитковості (в грошових одиницях та одиницях продукції); прибуток, якщо план продажу складає 700 одиниць. Розгляньте наступні варіанти зміни незалежно один від одного: Зміна постійних витрат і об’єму продажу. Підприємство планує збільшити витрати на рекламу на $10000, а обсяг продажу — на $40000. Чи варто це робити? Зміна в обсязі продажу та змінних витратах. Підприємство планує покращити якість продукції за рахунок збільшення змінних затрат на $10 на одиницю продукції. Покращення якості дозволить збільшити обсяг продажу при незмінній ціні до 800 печей. Чи варто це робити? Зміна постійних витрат, ціни одиниці продукції і обсягу продажу. Для збільшення обсягу продажу керівництво підприємства пропонує зменшити ціну продукції на $20 за штуку, і збільшити витрати на рекламу на $ 15000. За прогнозами маркетолога це приведе до збільшення реалізації на 50%. Чи варто це робити? Зміни в постійних і змінних витратах та обсягу продажу. Замість фіксованої зарплати продавцю в розмірі $6000 плануються комісійні $15 за кожну продану піч. За прогнозами маркетолога це приведе до збільшення реалізації на 15%. Чи варто це робити? Обрати найбільш вигідний варіант. Розв’язання Ціна однієї печі становить: (250+2*5)*8,75=2275 грн. Змінні витрати на одиницю продукції: 150*8,75
= 1312,5 грн. Амортизація: (10000+100*1)*8,75 = 88375 грн. Постійні витрати: 35000*8,75 = 306250 грн. Шукаємо точку беззбитковості: Qод=(FC+D)/(P-v)=(306250+88375)/(2275-1312,5)=410 од. Qгрн=(FC+D)/(1-v/P)=(306250+88375)/(1-1312,5/2275)=932750 грн. При продажу 700 одиниць прибуток становитиме: П=700*2275-700*1312,5-88375-306250=279125 грн. У першій ситуації збільшаться постійні витрати, оскільки до них належать витрати на рекламу, а також збільшиться обсяг реалізованої продукції: FC=306250+10000*8,75=393750 грн. Q=700+(40000*8,75/2275)=853,85 грн. П=853,85*2275-853,85*1312,5-88375-393750=339701,9 грн. У другій ситуації збільшаться змінні витрати на одиницю продукції і обсяг реалізованої продукції: v=1312,5+10*8,75=1400 грн. Q=800 од. П=800*2275-800*1400-88375-306250=305375 грн. У третій ситуації зменшується ціна реалізації одиниці продукції, збільшуються постійні витрати (на рекламу) і, в результаті, зростає обсяг реалізації продукції: Р=2275-20*8,75=2100грн. FC=306250+15000*8,75=437500 грн. Q=700*1,5=1050 од. П=1050*2100-1050*1312,5-88375-437500=301000 грн. У четвертій ситуації зменшаться постійні витрати на фіксовану заробітну плату продавця, яка змінюється на комісійні за одиницю проданої продукції, в результаті чого збільшуються змінні витрати. Також збільшується обсяг реалізації продукції: FC=306250-6000*8,75=253750 грн. Q=1,15*700=805од. v=1312,5+15*8,75=1443,75 грн. П=805*2275-805*1443,75-88375-253750=327031,3 грн. Отже, найвигідніше обрати перший варіант, тобто при збільшенні витрат на рекламу та обсягу продажу, оскільки прибуток, отриманий за даних змін, є найбільшим, а саме 339701,9 грн. і перевищує прибуток, отриманий за початкових умов - 279125 грн. Однак, варто зауважити, що всі варіанти змін призведуть до збільшення прибутку.
ВИСНОВКИ
Виконавши дану лабораторну роботу, я ознайомилась та отримала практичні навички розрахунку беззбитковості за допомогою вбудованих математичних та фінансових функцій MS EXCEL. Ми провели аналіз беззбитковості підприємства, який використовується для аналізу співвідношення між обсягом витрат та прибутковістю. Згідно чотирьох завдань, а також відповідно до варіанту, було визначено змінні, постійні витрати, прибуток, а також точку беззбитковості в грошових одиницях та одиницях продукції.
Відповідно до цього, точка беззбитковості зображена графічно на рисунках до кожної задачі. В останньому завданні ми розрахували прибуток за певних умов, а також розглянули його зміну при зміні різних факторів, які на нього впливають, то обрали найвигідніший варіант.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини