Аналіз ефективності інвестиційного проекту

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Не вказано
Факультет:
РТ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2015
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Інвестування

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА» Кафедра фінансів
Лабораторна робота 3 за курсом
„ІНВЕСТУВАННЯ” на тему: “ Аналіз ефективності інвестиційного проекту ” Варіант 9
Львів - 2015
Мета роботи: ознайомлення та отримання практичних навичок розрахунку критеріїв ефективності інвестиційного проекту за допомогою вбудованих фінансових функцій MS EXCEL.
Теоретичні аспекти Метод чистої теперішньої вартості (NPV - Net Present Value ) Метод полягає у визначенні різниці між інвестиційними витратами і майбутніми доходами, які виражаються в скоригованої в часі грошової величиною (використовують час початку реалізації інвестиційного проекту). При заданій нормі дисконту можна визначити теперішню величину всіх відтоків і притоків грошових коштів, а також співставити їх. Результат такого порівняння – це позитивна чи негативна величина (чистий приплив або чистий відтік грошових коштів). Нехай IC – сума первісних витрат (інвестицій), тоді
(1)
де PV – теперішня вартість проекту, гр.од.,
IC – сума інвестицій, гр.од.
CF – періодинчі надходження грошових коштів, гр.од. r - ставка – норма прибутковості або дисконту; При NPV > 0 можна зробити висновок, що протягом свого життя проект відшкодує початкові витрати, забезпечить отримання прибутку, згідно заданому стандарту r, а також деякий резерв NPV. При NPV = 0 проект тільки окупляє вироблені витрати, але не приносить доходу. При NPV
1, то теперішня вартість грошового потоку проекту перевищує початкові інвестиції, забезпечуючи тим самим наявність позитивної величини NPV. При цьому норма рентабельності перевищує задану, і проект можна прийняти. При PI = 1 величина NPV = 0, і інвестиції не приносять доходу. Якщо PI
r, проект забезпечує позитивну NPV і дохідність, рівну IRR - r. Якщо IRR
0, NPV 2 проекту менше
NPV 1 проекту (254,78
PI1(2,27 > 1,66),а IRR2 > IRR1 (63% > 42%), але основним показником ефективності інвестиціє є показник NPV.
Завдання 2. Фірма розглядає 2 взаємовиключних проекти, генеруючих наступні потоки платежів:
Період 0 1 2 3 4 Проект 1 -2000 1800 + М
500 10 32 Проект 2 -2000 0 550 + 0,1 * N 800 1600 Вартість капіталу для фірми становить: (9 + 0,1*M +0,1 * N) %. Визначте критерій IRR для кожного проекту. Чи можна в даному випадку прийняти рішення, ґрунтуючись тільки на критерії IRR? Який проект ви рекомендуєте прийняти?
Розв’язання Розрахуємо норму дисконту для обох проектів (вона для них однакова):
(9 + 0,1 * М + 0,1 * N) = (9+ 0,1 * 1 + 0,1 * 9) = 10 %. Фірма розглядає 2 взаємовиключних проекти, генеруючих наступні потоки платежів:
Період 0 1 2 3 4 Проект 1 -2000 1800 + 1 = 1801 500 10 32 Проект 2 -2000 0 550 + 0,1 * 9 = 550,9 800 1600 Провівши необхідні розрахунки за допомогою вбудованих фінансових функцій MS EXCEL, отримаємо такі результати: Визначаємо критерій IRR для кожного проекту:
IRR 1 14% IRR 2 12% Після проведених розрахунків, можна зробити висновок, що доцільніше інвестувати в проект 1. Адже чим вища величина IRR, тим більша ефективність інвестицій. В нашому випадку IRR1 > IRR2 (14%
> 12%).
Приймати рішення, ґрунтуючись лише на критерії IRR не зовсім доцільно. В цілому метод NPV дає більш достовірні результати і для аналізу ефективності довгострокових інвестицій необхідне застосування всіх розглянутих показників. ВИСНОВОК
На даній лабораторній роботі ми ознайомились та отримали практичні навички розрахунку критеріїв ефективності інвестиційного проекту за допомогою вбудованих фінансових функцій MS EXCEL.
При виконанні завдань ми розраховували чисту теперішню вартість (NPV), що полягає у визначенні різниці між інвестиційними витратами і майбутніми доходами, які виражаються в скоригованої в часі грошової величиною (використовують час початку реалізації інвестиційного проекту); індекс рентабельності (PI), що показує скільки одиниць теперішньої величини грошового потоку припадає на одиницю передбачуваних початкових витрат; внутрішню норму прибутковості (IRR) - процентну ставку, при якій чиста теперішня вартість інвестиційного проекту дорівнює 0.
В першому завданні ми визначали NPV, PI, IRR для проектів. Після проведених розрахунків зробили висновок, що доцільніше інвестувати в 1 проект. . Оскільки NPV > 0, NPV 2 проекту менше
NPV 1 проекту (254,78
PI1(2,27 > 1,66),а IRR2 > IRR1 (63% > 42%), але основним показником ефективності інвестиціє є показник NPV.
В другому завданні розглядали ситуацію, при якій фірма має можливість фінансування 2 проектів. Визначали IRR для цих проектів. Після проведених розрахунків, можна зробити висновок, що доцільніше інвестувати в проект 1. Адже чим вища величина IRR, тим більша ефективність інвестицій. В нашому випадку IRR1 > IRR2 (14%
> 12%).
Приймати рішення, ґрунтуючись лише на критерії IRR не зовсім доцільно. В цілому метод NPV дає більш достовірні результати і для аналізу ефективності довгострокових інвестицій необхідне застосування всіх розглянутих показників.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини