Координатні системи. Координатне перетворення.

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
О
Факультет:
КН
Кафедра:
Кафедра САПР

Інформація про роботу

Рік:
2009
Тип роботи:
Звіт
Предмет:
Моделювання

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ ТА НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ “ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА”

Кафедра САПР
Звіт про виконання практичної роботи 2 на тему: “Координатні системи. Координатне перетворення.” з дисципліни: “ Геометричне моделювання у конструюванні інженерних об’єктів та систем.”
МЕТА РОБОТИ Мета роботи – ознайомитись з координатними системами, які використовуються у геометричному моделюванні. Вивчити методи опису координат, набути практичних навиків переводу координат з однієї системи в іншу.
ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ Одна з головних особливостей методу аналітичної геометрії полягає у використанні чисел для визначення положення геометричних образів. Числа, що визначають положення геометричних образів, називають їх координатами. Координати [від лат. co (cum) – спільно та ordіnatus – упорядкований, визначений], числа, заданням яких визначається положення точки на площині чи на будь-якій поверхні в просторі. Першими координатами, які увійшли в систематичне застосування є астрономічні та географічні координати – широта і довгота, що визначають положення точки на небесній сфері чи на поверхні земної кулі (небесні координати, географічні координати). У 14 столітті французький математик Н. Орем користувався координатами на площині для побудови графіків, називаючи довготою і широтою те, що тепер називають абсцисою й ординатою. Декартова (іноді називають афінна) прямокутна система координат визначається заданням лінійної одиниці для виміру довжин та двох взаємо перпендикулярних осей, які пронумеровані в певному порядку. Якщо одиничний відрізок довжини по осях неоднаковий, то система називається афінною. Якщо одиничний відрізок довжини по осях однаковий, то система називається декартовою. Точка перетину осей називається початком координат, а самі вісі – координатні вісі. Перша з координатних осей називається віссю абсцис, а друга – віссю ординат. Початок координат позначається літерою О, вісь абсцис – символом Ох, вісь – ординат – символом Оу. Координатами довільної точки М у заданій системі називають числа: х=ОМх, у=Ому де Мх, Му – проекції точки М на вісі Ох та Оу, ОМх означає величину відрізка x OM вісі абсцис, ОМу – величину відрізка y OM вісі ординат. Число х називається абсцисою точки М. Число у називається ординатою той же точки. Символ М(х, у) позначає, що точка М має абсцисою число х, а ординатою число у. Вісь Оу розділяє всю площину на дві півплощини; та з них, яка розміщена в додатному напрямку вісі Ох, називається правою, інша – лівою. Точно так само вісь Ох розділяє площину на дві півплощини; та з них, яка розміщена в додатному напрямку вісі Оу, називається верхньою, інша – нижньою. Полярна система координат визначається заданням деякої точки О, яка називається полюсом, променя ОА, що виходить з цієї точки, який називається полярною віссю, та масштабу для вимірювання довжин. Крім цього, при заданні полярної системи повинно бути вказано, які повороти навколо точки О вважаються додатніми (на кресленнях додатніми вважаються повороти проти годинникової стрілки). Більш загальна система координат – криволінійна, коли на площині задаються два сімейства ліній (координатні лінії), кожний з яких залежать від одного параметра, причому через кожну точку проходить лише по одній лінії кожного сімейства. Значення параметрів, що відповідають цим кривим, є криволінійними координатами точки.
Практична робота 2
Варіант 29 Завдання а) симетрична їй точка буде
Завдання б) Завдання в) Завдання г) Завдання д)
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини