Визначення коду товару згідно з українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
МЕХ
Факультет:
УІ
Кафедра:
Зовнішньоекономічної та митної діяльності

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Менеджмент

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут економіки і менеджменту Кафедра зовнішньоекономічної та митної діяльності
Лабораторна робота 2 з дисципліни «Управління ризиками у митній діяльності»
на тему: «Визначення коду товару згідно з українським класифікатором товарів зовнішньоекономічної діяльності» Варіант 1
ОСНОВНА ЧАСТИНА Мета роботи: 1. Отримати необхідні знання про порушення митних правил. 2. Вивчити види адміністративних стягнень за порушення митних правил та відповідальність за таки правопорушення. 3. Проаналізувати діяльність митних органів різних областей у сфері порушення митних правил та профілактику цих правопорушень. Оформити лабораторну роботу і захистити її.
Завдання: 1. На основі лекційного і теоретичного матеріалу визначити код УКТЗЕД товару згідно опису товару і його зовнішнього виду. 2. Вказати застосовані правила інтерпетації. 3. Вказати до якої категорії був віднесений товар (багатофункціональний, комплектний, розібраний тощо). 4. Вказати номер правила або інший документ за яким була здійснена класифікація товару. 5. Якщо на товар не вистачає інформації для його класифікації, вказати яких відомостей не вистачає. 6. У разі необхідності представити у вигляді скрін-шотів необхідну інформацію.
1.КОД УКТЗЕД ТОВАРУ ЗГІДНО ОПИСУ ТОВАРУ І ЙОГО ЗОВНІШНЬОГО ВИДУ Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) — складається на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів та затверджується законом про Митний тариф України. Є систематизованим переліком товарів, який включає код товару, його найменування, одиницю вимірювання та обліку (ОВО). Для більш правильного і точного здійснення класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД необхідно виконувати наступний порядок дій :1. Перше, що необхідно зробити, це зібрати, як можна більше інформації про найменування і звичайному торговому описі, що дозволяє ідентифікувати і класифікувати товар, його фізичні характеристики з якого матеріалу або речовини виготовлений, для чого і в якому вигляді використовуються, кількісний і якісний склад (матеріал, речовина, суміш, з'єднання і т.д.) 2. Визначити товарних позиціях товарної номенклатури УКТ ЗЕД, в текстовому описі якої описано класифікований товар. При цьому необхідно визначити, чи не існує відповідних приміток до розділу або групи, що регламентують класифікацію таких товарів.
3 .Після визначення відповідної товарної позиції, враховуючи рівні деталізації, послідовно визначається товарна під позиція, категорія і категорія, текстовий опис яких відповідає товару. 4. У разі, якщо не існує товарної позиції, текстовий опис якої конкретно описує товар, послідовно застосовуються Правила інтерпретації класифікації товарів (від другого до четвертого). Невід'ємною складовою частиною Tоварной номенклатури є шість основних Правил інтерпретації класифікації товарів , які служать комплексним керівництвом для віднесення товару до певного класифікаційного угруповання. Перші чотири Правила регламентують порядок визначення товарної позиції (перші чотири знаки коду), визначають порядок віднесення товару до певної товарної позиції. Шосте правило застосовується після того, як визначена товарна позиція, і регулює віднесення товару до відповідної підпозиції, категорії або підкатегорії. Застосовуються перші чотири правила виключно послідовно і тільки в разі неможливості застосування попереднього правила при класифікації товару допускається застосування наступного. Шосте правило може бути застосовано при необхідності визначення угруповання в рамках визначеної товарної позиції. П'яте правило стосується класифікації упаковки, футлярів, тари і т.п Згідно опису товару і його зовнішнього виду кодом УКТЗЕД буде код
1806 20 80 00. Адже саме він належить товару згідно мого варіанту. Правила інтерпреації класифікації товарів: 1. Назви розділів, груп і підгруп наводяться лише для зручності користування УКТЗЕД; для юридичних цілей класифікація товарів в УКТЗЕД здійснюється виходячи з назв товарних позицій і відповідних приміток до розділів чи груп і, якщо цими назвами не передбачено іншого, відповідно до таких правил: 2. (a) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який виріб стосується також некомплектного чи незавершеного виробу за умови, що він має основну властивість комплектного чи завершеного виробу. Це правило стосується також комплектного чи завершеного виробу (або такого, що класифікується як комплектний чи завершений згідно з цим правилом), незібраного чи розібраного; (b) будь-яке посилання в назві товарної позиції на будь-який матеріал чи речовину стосується також сумішей або сполук цього матеріалу чи речовини з іншими матеріалами чи речовинами. Будь-яке посилання на товар з певного матеріалу чи речовини розглядається як посилання на товар, що повністю або частково складається з цього матеріалу чи речовини. Класифікація товару, що складається більше ніж з одного матеріалу чи речовини, здійснюється відповідно до вимог правила 3. 3. У разі коли згідно з правилом 2 (b) або з будь-яких інших причин товар на перший погляд (prima facie) можна віднести до двох чи більше товарних позицій, його класифікація здійснюється таким чином: (a) перевага надається тій товарній позиції, в якій товар описується конкретніше порівняно з товарними позиціями, де дається більш загальний його опис. Проте в разі коли кожна з двох або більше товарних позицій стосується лише частини матеріалів чи речовин, що входять до складу суміші чи багатокомпонентного товару, або лише частини товарів, що надходять у продаж у наборі для роздрібної торгівлі, такі товарні позиції вважаються рівнозначними щодо цього товару, навіть якщо в одній з них подається повніший або точніший опис цього товару; (b) суміші, багатокомпонентні товари, які складаються з різних матеріалів або вироблені з різних компонентів, товари, що надходять у продаж у наборах для роздрібної торгівлі, класифікація яких не може здійснюватися згідно з правилом 3 (a), повинні класифікуватися за тим матеріалом чи компонентом, який визначає основні властивості цих товарів, за умови, що цей критерій можна застосувати; (c) товар, класифікацію якого не можна здійснити відповідно до правила 3 (a) або 3 (b), повинен класифікуватися в товарній позиції з найбільшим порядковим номером серед номерів товарних позицій, що розглядаються. 4. Товар, який не може бути класифікований згідно з вищезазначеними правилами, класифікується в товарній позиції, яка відповідає товарам, що найбільше подібні до тих, що розглядаються. 5. На додаток до наведеного до зазначених нижче товарів застосовуються такі правила: (a) футляри для фотоапаратів, музичних інструментів, зброї, креслярського приладдя, прикрас та подібні вироби, які мають спеціальну форму і призначені для зберігання відповідних виробів або набору виробів, придатні для тривалого використання разом з виробами, для яких вони призначені, класифікуються разом з упакованими в них виробами. Це правило не поширюється на тару (упаковку), що становить разом з виробом одне ціле і надає останньому істотно іншої властивості; (b) відповідно до правила 5 (a) тару (упаковку) разом з товарами, які в ній містяться, слід класифікувати разом з цими товарами, якщо вона належить до такого типу тари (упаковки), яка зазвичай використовується для упакування цих товарів. Це положення є необов"язковим, якщо ця тара (упаковка) придатна для повторного використання. 6. Для юридичних цілей класифікація товарів у товарних підпозиціях, товарних категоріях і товарних підкатегоріях здійснюється відповідно до назви останніх, а також приміток, які їх стосуються, з урахуванням певних застережень (mutatis mutandis), положень вищезазначених правил за умови, що порівнювати можна лише назви одного рівня деталізації. Для цілей цього правила також можуть застосовуватися відповідні примітки до розділів і груп, якщо в контексті не зазначено інше. Особливості застосування специфічних і комбінованих ставок ввізного мита При нарахуванні сум ввізного мита, що стягуються за специфічними ставками, встановленими в грошовому розмірі за кілограм маси товару, або комбінованими ставками із специфічною складовою в грошовому розмірі за кілограм маси товару, як розрахункова база використовується маса товару з урахуванням первинної тари (упаковки) цього товару, яка невіддільна від товару до його споживання і в якій товар подається для роздрібного продажу. НАСЛІДКИ НЕВІРНОЇ КЛАСІФІКАЦІЇ ТОВАРІВ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ МИТНОГО ОФОРМЛЕННЯ Перш за все невірна класифікація може привести до складання протоколу про порушення митних правил накладення штрафу в розмірі 100% вартості цих товарів, це пов'язано з диференційованої ставкою мита на різні товари товари, яка встановлюється Єдиним митним тарифом України як зводу ставок митних зборів на експортовані та імпортовані товари, навіть помилка в класифікації товару на рівні товарної підкатегорії може привести до фатальних наслідків , якщо буде доведено, не заява за встановленою формою точних та достовірних відомостей, які привели до НЕ доборо митних платежів. Крім тарифного регулювання за кодом товару згідно з УКТ ЗЕД, митниця контролює не тарифне регулювання до якого відносяться заходи прямого обмеження такі як: ліцензування і квотування, заборона на ввезення або вивезення, технічні, санітарні, ветеринарні, фітосанітарні, екологічні стандарти. Чи не правильна класифікація товару може призвести до не підготовленою суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності до вище згаданих обмежень, тому що інформація по які тарифного обмеження збирається виходячи з коду товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності, і комерційного найменування товару. Володіючи заздалегідь достовірною інформацією по які тарифного регулювання ви будете підготовлені і заздалегідь зможете отримати, дозвільні документи інших органів, які необхідні для проходження митних формальностей, більш детально підрахувати всі митні витрати, а в разі обмеження щодо ввезення або вивезення товарів, відмовитися від укладення угоди, що допоможе вам заощадити фінансові та часові витрати.
РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ ТОВАРІВ  Класифікація товарів це один з китів на якому будується підготовка документів для митного оформлення, в практиці зустрічаються, як прості випадки в яких класифікацію можна здійснити виходячи з комерційної назви товару яке збігається з назвою товарної позиції, коли код товару є однозначно правильним, так і більш складні ситуації в яких при класифікації виникають суперечності в тлумаченні положень УКТ ЗЕД, можуть бути відсутні докладного опису товару або відсутність докладних фізичних або технічних характеристик. Класифікація товарів в таких випадках вимагає додаткової інформації, спеціальних знань, проведення досліджень і т.д. У спірних питаннях по класифікації, необхідно детально по крупинці збирати інформацію про товар, вивчати його характеристики, призначення і способи застосування, склад за матеріалами, уважно читати пояснення до товарної номенклатури, а також примітки до розділів і не забувати про застосування шести правил інтерпретації і класифікації товарів, додатково слід підкреслити, що по складним і суперечливим питанням класифікації товарів митні органи регулярно доводять до суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності методичні рекомендації в якості інформаційних листів щодо правильності класифікації того чи іншого товару, дані листи завжди можуть прийти вам на допомогу в спірному питанні класифікації, що не слід забувати і про приклади рішень по класифікації товарів які винесені вже на сформовані прецеденти щодо спірних питань класифікації товарів згідно з УКТ ЗЕД. Додатково, що хочемо додати, якщо при виникненні складного і суперечливого питання по класифікації ви маєте в своєму розпорядженні часом, ви маєте право до моменту доставки товарів до митного органу для здійснення процедур митного контролю та митного оформлення, звернеться до митних органів, за попереднім рішенням за кодом товару згідно наказу міністерства фінансів 1740 «про затвердження Порядку прийняття попередніх рішень про класифікацію та кодування товарів згідно з УКТ ЗЕД». Заява на отримання попереднього рішення розглядається протягом 30 календарних днів, після чого по результат розгляду, виноситься попереднє рішення по коду товару, яке має силу протягом 3 років, і видається митними органами безкоштовно.
ВИСНОВКИ
Отже, у даній лабораторній роботі я вивчила види адміністративних стягнень за порушення митних правил та відповідальність за таки правопорушення.  Проаналізувала
діяльність митних органів різних областей у сфері порушення митних правил та профілактику цих правопорушень.
УКТ ЗЕД фактично складається з: 1) набору кодів товарів; 2) описів товарів, які відповідають цим кодам; 3) правил і пояснень як класифікувати товари за тими чи іншими кодами. Суть класифікації товарів полягає у наступному. Кожному товару, який переміщують через кордон, присвоюються 10-значний код. Це роблять для того, щоб однозначно ідентифікувати товар, визначити ставку мита та заходи контролю, які потрібно застосувати. Окрім цього, присвоєння коду спрощує ведення митної статистики.Кожному коду товару відповідає певна ставка мита. УКТ ЗЕД разом зі ставками мит складають Митний тариф України, який затверджений Законом України «Про Митний тариф України» 584-VII від 19.09.2013.
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ http://www.gpp.in.ua/promislovi-tovari.html. Промислові товари. Батченко Л.В. Митна справа: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч.1. Основи організації митної справи: вітчизняний та міжнародний досвід / Л.В.Батченко, В.В. Дятлова, С.С.Олейнікова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 155с. Батченко Л.В. Митна справа: навчальний посібник: у 2-х ч. Ч.2. Основи організації митної справи: вітчизняний та міжнародний досвід / Л.В.Батченко, В.В. Дятлова, С.С.Олейнікова. – Донецьк: ТОВ «Технопак», 2011. – 171с. Боротьба з контрабандою та порушенням митних правил: Підручник. –За заг.ред. Войцещука А.Д. – Хмельницький: видавництво «ІНТРАДА», 2008. – 328с. Босак А.О. Технологія зовнішньоекономічних операцій і міжнародні інформаційні системи: Навч.посібник / А.О.Босак, О.Ю.Григор’єв, Р.Д.Бала – Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2009. – 180с.
Босак А.О. Митне обслуговування транспортних перевезень : Навчальний посібник / А.О. Босак, О.Ю. Григор’єв, О.С. Скибінський, А.В. Тодощук. – Львів: «Новий світ – 2000», 2009. – 476с.
Додаток А ЗВЕРНЕННЯпро прийняття попереднього рішення про класифікацію та кодування товару, в тому числі КО 1. Заявник (найменування/П.І.Б., місцезнаходження/ місце проживання) Для службових відмітокДата отримання звернення:Дата видачі ПРК: 2. Опис товару 3. Додатки, представлені для сприяння в отриманні ПРК Зразки / Фотографії / Креслення / Каталоги / Інше / 4. Комерційна назва товару й додаткова інформація 5. Класифікація, що пропонується заявником (код згідно з УКТЗЕД) 6. Основне правило (правила) інтерпретації, які рахуються прийнятними відносно до класифікації, що пропонується (у цій графі заявник може також зазначити додаткову інформацію, що є підставою для класифікації, яка пропонується в графі 5) 7. Чи подавали заяву на отримання ПРК ідентичних, аналогічних або подібних товарів? Якщо так, то вкажіть детальну інформацію Так / Ні / 8. Чи відомо Вам про існування ПРК для ідентичних, аналогічних або подібних товарів? Якщо так, то вкажіть детальну інформацію Так / Ні / 9. Чи є конфіденційна інформація про товар? Якщо так, то вкажіть детальну інформацію Так / Ні / Цим заявляю, що наявні в мене відомості та, за моїм переконанням, вся інформація й заява, зазначені в цій формі й будь-яких додатках до неї, є достовірними, точними та повними. Підпис заявника: ____________________Дата: _______________________________ М.П.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини