Оцінювання руху грошових коштів та види грошових надходжень підприємства за видами діяльності

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
Національний університет Львівська політехніка
Інститут:
Інститут економіки і менеджменту
Факультет:
ФМ
Кафедра:
Кафедра фінансів

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Лабораторна робота
Предмет:
Фінанси підприємств

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
«ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
Інститут економіки і менеджменту Кафедра фінансів
/ Лабораторна робота 4 з дисципліни «Фінанси підприємств » на тему:
«Оцінювання руху грошових коштів та види грошових надходжень підприємства за видами діяльності» Варіант 20
Перевірила: Синютка Н.Г.
Мета роботи: на основі аналізу теоретичних знань отримати практичні навички щодо оцінки звіту про рух грошових коштів підприємства.
Завдання роботи: на основі звіту про рух грошових коштів обраного підприємства (студент обирає реальне підприємство самостійно після погодження з викладачем) проаналізувати рух грошових коштів за операційною, фінансовою та інвестиційною діяльністю за три роки. Дати економічний зміст даним показникам та охарактеризувати напрямок їх змін, скласти звіт про виконання лабораторної роботи.
Зміст лабораторної роботи: 1. На основі фінансової звітності 3 «Звіт про рух грошових коштів» заповнити табл. 4.1
1. Побудувати діаграму вхідних грошових потоків від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності за три роки і проаналізувати зміни.
2. Побудувати діаграму складу грошових потоків від операційної діяльності та проаналізувати основні її елементи у році, де відбулись ґрунтовні зміни, та проаналізувати основні її елементи.
3. Побудувати секторну діаграму складу грошових потоків від інвестиційної діяльності у році, де відбулись ґрунтовні зміни, та проаналізувати основні її елементи. 4. Побудувати секторну діаграму складу грошових потоків від фінансової діяльності у році, де відбулись ґрунтовні зміни, та проаналізувати основні її елементи.
5. Зробити висновок про специфіку окремих грошових потоків підприємства залежно від виду діяльності.
Хід роботи Табл. 4.1 – Динаміка вхідних та вихідних грошових потоків підприємства за видами діяльності за 2016 – 2018 роки Вид діяльності
Роки Абсолютна зміна, тис грн Рух коштів у результаті операційної діяльності 2016 2017 2018 У 2017р. До 2016р. У 2018р. До 2017р . 1 Надходження від: Реалізації продукції(товарів робіт, послуг 424449 383439 423260 -41010 39821 2 Цільового фінансування 0 212 0 212 -212 3 Надходження від повернення авансів 0 0 94 0 94 4 Інші надходження 30272 15339 8100 -14933 -7239 5 Витрачання на оплату: Товарів(робіт,послуг) 178439 133321 173002 -45118 39681 6 Праці 14076 11664 11883 -2412 219 7 Відрахувань на соціальні заходи 4101 3343 3398 -758 55 8 Зобов"язань з податків і зборів 57746 149524 169917 91778 20393 9 Витрачання на оплату зобов"язань з податку на прибуток 618 538 630 -80 92 10 Витрачання на оплату зобов"язань з податку на додану вартість 37797 41051 42914 3254 1863 11 Витрачання на оплату зобов"язань з інших податків і зборів 270 107935 126373 107665 18438 12 Витрачання на оплату повернення авансів 0 0 49 0 49 13 Інші витрачання 193926 96966 68485 -96960 -28481 14 Чистий рух коштів від операційної діяльності
6433 4172 4720 -2261 548 15 Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності           16 Надходження від реалізації: необоротних активів 2619 2736 3116 117 380 17 Витрачання на придбання: необоротних активів 7804 5149 7526 -2655 2377 18 Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності -5185 -2413 -4410 2772 -1997 19 Рух коштів від фінансової діяльності       0 0 20 Надходження від: Отримання позик 10654 24248 16910 13594 -7338 21 Витрачання на : Погашення позик 10474 23210 18840 12736 -4370 22 Сплату відсотків 1488 1731 0 243 -1731 23 Чистий рух коштів від фінансової діяльності
-1308 -693 -1930 615 -1237 24 Разом чистий грошовий потік -60 -1066 -1620 -1006 -554
/ Рис 4.1. Діаграма складу грошових потоків від операційної діяльності / Рис 4.2. Діаграма складу грошових потоків від інвестиційної діяльності / Рис 4.3. Діаграма складу грошових потоків від фінансової діяльності / Рис.4.4 Діаграма грошових потоків від операційної діяльності за 2016 рік. / Рис.4.5 Діаграма грошових потоків від інвестиційної діяльності за 2016 рік. / Рис.4.6 Діаграма грошових потоків від фінансової діяльності за 2017 рік.
Висновки Під час виконання лабораторної роботи я
проаналізувала рух грошових коштів за операційною, фінансовою і інвестиційною діяльністю за 2016-2018 роки, на основі звіту про рух грошових коштів обраного підприємства ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» Можна такий зробити висновок, що чистий рух коштів від операційної діяльності у 2017 р. відповідно до 2016 р. зменшився на 2261 тис.грн, а 2018 р. відповідно до 2017 р. збільшився на 548 тис.грн.
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності в 2017 р.
відповідно до 2016 збільшився на 2772 тис.грн, а 2018 р. відповідно до 2017 р. зменшився на 1997 тис.грн. Чистий рух коштів від фінансової діяльності в 2017 р. відповідно до 2016 р. збільшився на 615 тис.грн, а 2018 р. відповідно до 2017 р. зменшився на 1237 тис грн. У звіті про рух грошових коштів підприємства розгорнуто наводять суми надходжень та видатків, що виникли протягом звітного періоду в результаті: операційної, інвестиційної, фінансової діяльності.
Така класифікація надає користувачам змогу оцінювати вплив цих видів діяльності на фінансовий стан підприємства і суму грошових коштів та їх еквівалентів. Операційна діяльність - основна діяльність підприємства, до якої належать операції, пов’язані з виробництвом або реалізацією продукції (товарів, послуг), що є визначальною метою створення підприємства та забезпечують основну частку його доходу.
Інвестиційна діяльність -придбання та реалізація необоротних активів і фінансових інвестицій, які не є складовою частиною еквівалентів грошових коштів.
Фінансова діяльність -діяльність, яка приводить до змін розміру і складу власного і позикового капіталу підприємства. Якщо дивитись на діаграму складу грошових потоків від операційної діяльності, то можна побачити такі зміни: надходження реалізації продукції зменшується у 2017,але у 2018 вони збільшуються навіть порівняно з 2016 роком. Значне збільшення спостерігається на витрачання зобов’язань з податків і зборів. У 2018 році з’являється витрачання на повернення авансів. Якщо дивитись на діаграму складу грошових потоків від інвестиційної діяльності, то можна побачити такі зміни: витрачання на придбання необоротних активів суттєво зменшились у 2017 році.
Якщо дивитись на діаграму складу грошових потоків від фінансової діяльності, то значні зменшення надходжень і витрачання бачимо у 2018 році.
Додаток А. ПрАТ «Львівський лікеро-горілчаний завод» Звіт про рух грошових коштів за 2018 р. / //
Список використаної літератури: 1. Фінансова звітність товариства
[Електронний ресурс] / Львівський лікеро-горілчаний завод – Режим доступу до ресурсу: http://lgz.lviv.net/dokumenty.html
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини