курсова робота зед

Інформація про навчальний заклад

ВУЗ:
НУ ЛП
Інститут:
ІНЕМ
Факультет:
Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності
Кафедра:
Зовнішньоекономічної та митної діяльності

Інформація про роботу

Рік:
2020
Тип роботи:
Курсова робота
Предмет:
Зовнішньоекономічна діяльність підприємства
Група:
МЕ 21

Частина тексту файла

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»
КАФЕДРА ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ТА МИТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Курсовий проект
з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства»
На тему: «Підготовка та виконання зовнішньоекономічної операції
(імпорт телевізорів)»
ЗМІСТ
Вступ.................................................................................................................5
2. Коротка характеристика підприємства......................................................6
3. Обгрунтування вибору виду ЗЕО для роботи на зовнішньому ринку....7
4. Визначення методу здійснення ЗЕО.........................................................12 5. Встановлення контактів з іноземним партнером......................................12 6. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту конкурентних матеріалів. Схема здійснення імпортної угоди згідно із базисною умовою поставки ...........................................................................................................13
7. Проробка умов платежу та поставки20
8.Підготовка проекту контракту....21
9. Проведення переговорів та узгодження проекту контракту...22 10. Укладання контракту.23 11. Виконання контрактних зобов’язань...23 12. Подання можливих претензій та рекламацій з імпорту.........................23 Висновки...26 Список використаної літератури27
Додаток 1......................................................................................................................28 Додаток 1А...................................................................................................................29 Додаток 2......................................................................................................................30 Додаток 3......................................................................................................................31 Додаток 4......................................................................................................................32 Додаток 5......................................................................................................................35 Додаток 6......................................................................................................................42 Додаток 7......................................................................................................................43
Анотація
Темою даного курсового проекту є підготовка, укладання та виконання конкретного зовнішньоторгового контракту, а саме проектування зовнішньоекономічної операції (імпорт телевізорів)». У даній роботі визнається метод здійсекння ЗЕО, схема здійснення імпортної угоди згідно з базисною умовою поставки
DAP, підготовка та укладення проекту контракту. У додатках вказані приклади документів, які використовуються для даної зовнішньоекономічної операції.
Summary The theme of this course project is the preparation, conclusion and execution of a specific foreign contract, namely the design of a foreign economic operation (import of TVs). " This paper recognizes the method of implementation of the foreign economic transaction , the scheme of implementation of the import agreement in accordance with the basic condition for the delivery of DAP, the preparation and conclusion of a draft contract. The annexes contain examples of documents used for this foreign economic transaction.
Вступ
Темою даного курсового проекту є підготовка, укладання та виконання конкретного зовнішньоторгового контракту. В даній роботі ми розглядатимемо зовнішньоекономічну операцію «Імпорт телевізорів».Нижче наведено коротку характеристику стану ринку побутової техніки в Україні.
В Україну імпортується значний асортимент. Найбільшою популярністю, на даний час, користуються пральні машини, відео- реєстратори і телевізори. За минулий рік попит на побутову техніку та електроніку в Україні зріс майже на 30% і продовжує підвищуватися.
Ринок побутової техніки стикається з трьома основними викликами:
-перехід роздрібної торгівлі з традиційного формату на багатоканальні продажі у зв'язку із зростанням ролі Інтернету, як каналу продажів та обміну інформацією;
-високі темпи впровадження інновацій в поєднанні з численними факторами в рамках таких тенденцій, як «розумний дім» і «інтелектуальні пристрої»;
-ефективність брендів великої та малої побутової техніки в умовах висококонкурентного ринку.
Щоб випереджати конкурентів, виробники та роздрібні продавці великої та малої побутової техніки мають розуміти, які ринкові тенденції залишаються стабільними, а які змінюються, і що впливає на споживчі покупки.
На світовому ринку промислових товарів ринок телевізорів посідає вагоме місце.Результати дослідження. Згідно з даними аналітичних компаній, останнім часом продажі телевізорів на світовому ринку скоротилися, підтверджуючи сформовану за останні два роки негативну тенденцію. На початку 2017 р. темпи зростання різко сповільнилися і становили лише 1 %. Спад виробництва почався ще 2016 р. – як наслідок падіння попиту та скорочення продажів у розвинених регіонах, таких як США та Західна Європа. Водночас попит в країнах, що розвиваються, зріс на 3 %. Проте цього виявилося недостатньо, щоб повністю нівелювати зниження. Низький темп зростання на початку 2016 р. обумовлений надлишком складських запасів цієї продукції.
З початку 2018 р. динаміка продажів на ринку телевізійної апаратури набула позитивного значення, поставки телевізорів зросли на 3.9 %
2.Коротка характеристика підприємства
В даній курсовій роботі розглядатимемо зовнішньоекономічні комерційні операції ТзОВ "ФОКСТРОТ" Перший магазин торгової мережі був відкритий в 1994 році у місті Харкові. Уже у 2017 році в Україні налічується 229 супермаркетів «Фокстрот. Техніка для дому». Магазини представлені в 113 обласних і районних центрах України. Згідно з рейтингом, складеним аудиторською компанією Делойт, торговельна мережа «Фокстрот. Техніка для дому» входить до числа 500 найбільших компаній Центральної та Східної Європи.
Обсяг продажів мережі за 2011-2012 фінансовий рік склав 7.17 мільярдів гривень. З 2010 року торгова мережа є членом-учасником «Euronics» — найбільшої закупівельної групи електроніки та побутової техніки, представленої в 30 країнах Європи. У супермаркетах «Фокстрот» представлено асортиментний ряд з 25 країн світу. За 17 років роботи компанія налагодила відносини з понад 160 партнерами, які представляють 852 торгові марки. Співробітниками компанії є більше 8000 чол. по всій Україні.
Мережа даних торгових точок є однією з найбільших роздрібних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажів електроніки та побутової техніки в Україні. В рейтингу Форбс «200 найбільших компаній України» «Фокстрот» займає 50 місце, за оборотом друге місце із 5 млрд грн (після «Ельдорадо» із оборотом не менше 6 млрд грн) Весь пропонований мережею асортимент техніки представлений на офіційному сайті, на якому товари можна купувати онлайн. Компанія здійснює доставку як власними кур'єрами, так і за допомогою різних служб доставки. «Фокстрот» постійно проводить акції та організовує знижки на техніку. Також передбачена система накопичення бонусів, за допомогою яких можна 8 розплачуватися за товари. Причиною того, що «Фокстрот» звертається до зовнішнього ринку є необхідність відповідати потребам споживачів, надавати їм широкий спектр товарів та послуг. Забезпечення даної потреби неможливо без співпраці із значною кількістю підприємств, в тому числі іноземних (які мають відповідну якість та бренд )
3. Обгрунтування вибору виду ЗЕО для ринку конкретної країни Перш ніж вибрати та встановити безпосередній контакт з іноземним контрагентом керівництво ТзОВ“ Фокстрот” вирішує проаналізувати політичні, економічні, географічні, правові, фінансові та інші фактори країн можливих контрагентів (Польща, Німеччина, Чехія) Результати відображені у таблиці
Оцінка привабливості країни з точки зору даного виду ЗЕО Фактори , що визначають вибір виду ЗЕО Характеристика фактора по країнах Німечинна Польща Італія 1. Торгово - політичні умови роботи Демократична федеративна республіка, веде активну зовнішню політику. Унітарна парламентська республікареспу-бл іка, Можливості для тривалої співпраці, через територіальну близькість Республіка— високорозвинена індустріально-аграрна країна, входить у число 10 найрозвиненіших країн світу. 2. Митний режим країни можливого контрагента:
наявність СЕЗ (ВЕЗ);
високий або низький рівень мит ( експ./імп);
наявність (відсутність) ліцензування та/або квотування;
необхідність зустрічних закупівель;
спеціальні вимоги сертифікації;
вимоги стандартів;
інші заходи "адміністративного протекціонізму";
валютні обмеження; -вимоги до пакування та маркування;
"добровільне" обмеження експорту

Є
Низький, є членом ЄС; спільний кордон Відсутність квотування або ліцензування Відсутня
Відсутні Дотримання стандартів якості ЄС Євро або Злоті
Відсутнє 3. Наявність торгових договорів між Україною та країною можливого контрагента: Угода про асоціацію України з ЄС Протокол про Українсько-польсь ку змішану комісію з питань торгівлі та економічного співробітництва
-Угода про асоціацію України з ЄС Угода про асоціацію України з ЄС 4. Участь країни можливого контраге нта у міжнародних картельних або товарних угодах щодо товаруоб’єкту майбутньої угоди; Не бере участі Не бере участі Не бере участі 5. Транспортні умови:
наявність прямих рейсів;
тарифи лінійного судноплавтсва;
фрахтові ставки;
ступінь механізації вантажно-розвантажувальних робіт та зберігання вантажу;
ставки портових зборів;
правила та звичаї щодо приймання та здачі вантажу та ін.
Є прямі рейси
Спеціально обладнані порти
За домовленістю контрагентів Є прямі рейси
Спеціально обладнані порти
За домовленістю контрагентів Прямі рейси через океан
Спеціально обладнані порти
За домовленістю контрагентів 6. Умови платежу, які використовуються у країні можливого контрагента:
умови розрахунків (готівка, аванс, кредит);
форми розрахунків (інкасо, акредитив, тощо);
валюта платежу;
засобу платежу (вексель, чек тощо);
вартість форми, терміни кредиту;
можливість отримання авансу , його вартість За домовленістю між контрагентами
Вільно конвертована (Євро)
За домовленістю За домовленістю між контрагентами
Вільно конвертована (Євро)
За домовленістю За домовленістю між контрагентами
Вільно конвертована (Євро)
За домовленістю 7. Способи збуту, що застосовуються у країні можливого контрагента. Розвинена мережа посередницьких фірм Розвинена мережа посередницьких фірм Розвинена мережа посередницьких фірм 8. Терміни поставки прийняті в країні контрагента. Термін поставки товару покупцю розглядається як суттєва умова договору. Термін поставки товару покупцю розглядається як суттєва умова договору. Термін поставки товару покупцю розглядається як суттєва умова договору. 9. Наявність ділерської мережі або інших посередників.
Є
Є
Є 10. Рівень розвитку суміжних галузей економіки країни можливого контрагента з метою визначення перспектив розвитку виробничої чи іншої кооперації Високий рівень суміжних галузей Середній рівень розвитку Недостатній рівень розвитку 11. Правові питання, відображені у законах країни контрагента:
про страхування;
що регулюють правове становище та діяльність фірм;
про охорону промислової власності;
про патентування винаходів; про реєстрацію торгових знаків;
що регулюють способи розв’язків, суперечок, виникаючих при здійсненні ЗТО;
Конституція Німеччини та законодавство
За умовами поставки
Конституція Польщі та законодавство
За умовами поставки
Конституція Італії та законодавство
За умовами поставки 12. Існуючі у країні контрагента узанси ( торгові звичаї); - Договір вважається заключеним в момент відправки акцепту; Місце укладання договору – місце відправки акцепту; - Договір вважається заключеним в момент відправки акцепту; Місце укладання договору – місце відправки акцепту; - Договір вважається заключеним в момент відправки акцепту; Місце укладання договору – місце відправки акцепту; 13. Законодавчі акти, що стосуються: -способів розміщення імпортних замовлень, праці, наприклад, тільки через торги;

Немає
Немає
Немає
З огляду на отримані результати аналізу країн можливих контрагентів керівництво ТзОВ“ Фокстрот” приймає рішення про вибір Німеччини як країни контрагента, у якого планується закупити телевізори.
На такий вибір вплинуло те, що Німеччина є однією із провідних країн-експортерів високоякісної побутової техніки, в країна є потенціал і технологія для виробництва даного товару. Крім того, телевізори даної країни характеризуються як високоякісні та помірною ціною. Причною відмови від інших країн стала для Польщі - недостатньо розвинена саме потрібна галузь економіки, хоча транспортні умови були значно кращі. Що стосується Італії, то морським транспортом перевозити даний товар є недоцільно, оскільки це призведе до перевитрат. Крім того, вважається доцільним створити СП з іноземними інвестиціями. Підприємства з іноземними інвестиціями - це підприємства, організації, у статутному фонді яких частка іноземних інвестицій складає не менше 10%. Поняття "підприємство з іноземними інвестиціями", відповідно з діючим законодавством України, ототожнюється з поняттям "спільне підприємство". Проте підприємство з іноземними інвестиціями може розглядатися і не як спільне підприємство. Це поняття (підприємство з іноземними інвестиціями) застосовується у законодавстві України тоді, коли йдеться про підприємство де іноземний капітал складає 100% його статутного фонду. Найбільш поширеною формою підприємства з іноземними інвестиціями є спільне підприємство. Спільне підприємство - це підприємство, яке створюється і управляється спільно іноземними і місцевими інвесторами.
4. Метод здійснення ЗЕО
Метод здійснення зовнішньоекономічної операції прямий. Прямий метод – передбачає встановлення прямих зв’язків між виробником (постачальником) та кінцевим споживачем, тобто поставку товарів у безпосереднього самостійного виробника на підставі договору купівліпродажу. Це виправдано тим, що
-знижуються додаткові ризики невиконання обов’язків посередника,
-економія на витратах на посередника,
- ціна не збільшується,
-не втрачається зв’язок з ринком. Прямі зв'язки дають ряд переваг: більш тісні контакти з контрагентом; краще знання кон'юнктури ринку; швидше пристосування своїх виробничих потужностей до потреб споживача
5. Встановлення контактів з іноземним партнером.
Існує декілька способів встановлення контактів з контрагентами при імпорті продукції: направити потенційному або вже відомому продавцю замовлення; направити запит виробнику товарів, які цікавлять імпортера; оголосити торги з запрошенням фірм, які можуть прийняти та виконати умови організаторів торгів; направити виробнику комерційний лист про наміри вступити у переговори у відповідь на його пропозицію; направити відповідь на комерційний лист про наміри вступити у переговори; Оскільки ТзОВ «Фокстрот» зацікавлене в купівлі телевізорів у іноземних компаній, то приймається рішення про встановлення контактів з потенційним продавцем шляхом направлення на його адресу запиту. Запит – це звернення потенційного покупця товарів і послуг до їх виробників і продавців з проханням внести пропозицію (надіслати оферту) стосовно продажу. У зарубіжній практиці запит вважається “викликом на оферту”, пропозицією укласти договір купівлі-продажу. Однією з головних цілей запиту є отримання від експортної фірми комерційної пропозиції. Запити зазвичай направляють не одній, а декільком фірмам однієї або декількох країн. Це робиться з метою отримання декількох конкурентних пропозицій, з яких потім можна буде вибрати найвигіднішу. Керівництво ТзОВ «Фокстрот» вирішує надіслати запит трьом іноземним фірмам-експортерам побутової техніки: Samsung, Sony, LG. Зміст запиту у Додатку 1
Зміст відповіді на запит у Додатку 1А Всі три фірми погодились на подальшу співпрацю та встановлення контактів для укладання зовнішньоторгівельного контракту.
Перед ТзОВ «Фокстрот» постало питання вибору однієї з фірм-контрагентів. Керівництво підприємства вирішує скласти конкурентний лист та проаналізувати існуючі конкурентні матеріали, розрахувати імпортну ціну. Крім того ТзОВ «Фокстрот» складає план особистої зустрічі у країні контрагента і погодженням усіх умов прописаних в контракті. Переговори шляхом особистих зустрічей. На міжнародному ринку склалися певні правила, звичаї та традиції проведення комерційних переговорів. Комерційні переговори проводяться торговими агентами (менеджерами з продажу), які повинні бути підготовлені в п'ятьох аспектах знань і досвіду:
— інформація про продукцію, послугу або процес;
— щодо збуту і техніки продажу;
— знання про ринок;
— щодо сфери застосування продукції;
— у сфері управління.
6. Проробка базисних та валютно-фінансових умов контракту Основним міжнародним документом, який широко використовується у сучасній міжнародній комерційній практиці, і який містить трактування базисних умов поставки є остання редакцiя збiрника "Інкотермс-2020" У ньому знайшли вiдображення новi види товарiв, способи упакування, транспортування, форми фiнансових розрахункiв, використання засобiв електронного обмiну даними та iнше У даному контракті найдоцільніше використати базисні умови поставки DAP. Умови поставки DAP Інкотермс 2020 року - це торговий термін міжнародних правил Інкотермс 2020 року, розшифровується «Delivered At Point» named point of destination перекладається «Поставка в пункті» вказана назва пункту призначення - означає, що продавець вважається виконав свої зобов'язання з постачання тоді, коли він надав покупцеві товар, випущений в митному режимі експорту та готовий до розвантаження з транспортного засобу, який прибув в зазначений пункт призначення.
Сторонам рекомендується найбільш точно визначити пункт в узгодженому місці призначення, оскільки ризики до цього пункту несе продавець.
Продавцю рекомендується забезпечити договори перевезення, в яких точно відображений такий вибір.
Якщо продавець по його договору перевезення несе витрати по розвантаженню в узгодженому місці призначення, продавець не має права вимагати від покупця відшкодування таких витрат, якщо інше не погоджено сторонами
Умови базисної поставки incoterms 2020 DAP Обов'язки покупця Обов'язки продавця А1.
Загальні обов'язки продавця
Продавець зобов'язаний відповідно до договору купівлі-продажу надати покупцеві товар, комерційний рахунок-інвойс, а також будь-яка інший доказ відповідності товару умовам договору купівлі-продажу, яке може
знадобитися за умовами договору.
Будь який документ, згаданий в пунктах А1-А10, може бути замінений еквівалентним електронним записом або процедурою, якщо це погоджено сторонами або є звичайним Б1.
Загальні обов'язки покупця
Покупець зобов'язаний сплатити ціну товару, як це
передбачено в договорі купівлі-продажу.
Будь-який документ, згаданий в пунктах Б1-Б10,
може бути замінений еквівалентним електронним
записом або процедурою, якщо це погоджено
сторонами або є звичайним.
ЛІЦЕНЗІЇ, дозволи і формальності Якщо буде потрібно, продавець зобов'язаний, за свій рахунок і
на свій ризик, отримати експортну ліцензію або
інший офіційний дозвіл і виконати всі
митні формальності, необхідні для
вивезення товару і його транспортування через будь-яку
країну до поставки товару. Якщо буде потрібно, покупець зобов'язаний отримати на
свій ризик і за свій рахунок імпортну ліцензію або
інший офіційний дозвіл і виконати всі
митні формальності, необхідні для ввезення
товару.
ДОГОВОРИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ І СТРАХУВАННЯ a) Договір перевезення
Продавець зобов'язаний за свій рахунок укласти договір перевезення товару до пойменованого місця призначення або до узгодженого пункту, якщо такий мається на пойменованому місці призначення. Якщо певний пункт не погоджений або не може бути визначений, виходячи з практики, продавець може вибрати найбільш підходящий для його мети пункт в пойменованому місці призначення.
b) Договір страхування
У продавця немає обов'язку перед покупцем за укладення договору страхування. Однак продавець зобов'язаний надати покупцеві, на його прохання, на його ризик і за його рахунок (за наявності витрат),необхідну покупцеві інформацію для отримання страхування a) Договір перевезення
У покупця немає обов'язку перед продавцем за укладення договору перевезення.
b) Договір страхування
У покупця немає обов'язку перед продавцем за укладення договору страхування.
Однак покупець зобов'язаний надати продавцю, на його прохання, необхідну для укладення договору страхування інформацію.
ПРИЙНЯТТЯ ПОСТАВКИ А4.Поставка Продавець зобов'язаний поставити товар шляхом надання його в розпорядження покупця на прибулому транспортному засобі, готовим до розвантаження, в узгодженому пункті, якщо такий є, в пойменованому місці призначення в узгоджену дату або період Б4.
Прийняття поставки
Покупець зобов'язаний прийняти поставку товару, коли вона здійснена у відповідності з пунктом А4. ПЕРЕХІД РИЗИКІВ А5.
перехід ризиків Продавець несе всі ризики втрати або пошкодження товару до моменту його поставки відповідно до пунктом А4, за винятком ризиків втрати або ушкодження за обставин, зазначених у пункті Б5 Б5.
перехід ризиків
Покупець несе всі ризики втрати або пошкодження товару з моменту його поставки відповідно до пунктом А4.
якщо: a) покупець не виконує своїх обов'язків в
Відповідно до пункту Б2, він несе всі пов'язані з цим ризики втрати або пошкодження товару або b) покупець не виконує свій обов'язок щодо
надання сповіщення відповідно до пунктом Б7, він несе всі ризики втрати або пошкодження товару, починаючи з погодженої дати або з дати, коли закінчився узгоджений період поставки, за умови, що товар був явним чином індивідуалізований як товар, що є
предметом договору РОЗПОДІЛ ВИТРАТ А6.
розподіл витрат Продавець зобов'язаний оплатити:
a) на додаток до витрат, передбачених пунктом A3 a), всі витрати, що стосуються товару, до моменту його поставки відповідно до пункту А4, крім витрат, які сплачуються покупцем, як це передбачено в пункті Б6;
b) будь-які витрати по розвантаженню в місці призначення, які відносяться за договором перевезення на продавця;
і
с) якщо буде потрібно, витрати, пов'язані з виконанням митних формальностей, стягуються при вивозі, оплатою всіх мит, податків та інших зборів, що стягуються при вивозі товару, а також витрати з транспортування через будь-яку країну до поставки, як передбачено в пункті А4 Б6.
розподіл витрат
Покупець зобов'язаний сплатити:
a) всі витрати, що стосуються товару з моменту його
поставки, як передбачено в пункті А4;
b) всі витрати по розвантаженню, необхідні для прийняття товару з прибувшого транспортного засобу кошти в пойменованому місці призначення, якщо за договором перевезення такі витрати
не покладаються
на продавця;
c) будь-які додаткові витрати, понесені
продавцем внаслідок невиконання покупцем
обов'язків відповідно до пункту Б2 або
неподання повідомлення у відповідності з
пунктом Б7, за умови, що товар був явним
чином індивідуалізований як товар, що є
предметом договору.
d) якщо буде потрібно, витрати по виконанню
митних формальностей, а також по оплаті
податків, зборів та інших зборів, які сплачуються при
ввезенні товару ПОВІДОМЛЕННЯ ПРОДАВЦЕВІ А7.
сповіщення покупцеві
Продавець зобов'язаний передати покупцеві належне
повідомлення, що дозволяє покупцеві вжити заходів, що
зазвичай необхідні для того, щоб він міг
здійснити приймання товару. Б7.
Повідомлення продавцю
Оскільки покупцеві надано право
визначити дату в межах узгодженого періоду
і / або пункт прийняття поставки в пойменованому
місці призначення, він зобов'язаний передати продавцеві
належне повідомлення про це ДОКАЗИ ПОСТАВКИ А8.
документ поставки
Продавець зобов'язаний за свій рахунок надати
покупцеві документ, що дозволяє покупцеві
прийняти поставку товару, як передбачено в
пунктах А4 / Б4. Б8.
доказ поставки
Покупець зобов'язаний прийняти документ поставки,
виданий відповідно до пункту А8. ІНШІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ А9.
Перевірка, упаковка, маркування
Продавець зобов'язаний нести всі витрати, пов'язані з
перевіркою товару (перевірка якості, вимірювання,
зважування, підрахунок), необхідною для поставки
товару відповідно до пункту А4, а також витрати
по інспектування товару перед відвантаженням, яке
пропонується владою країни вивезення.
Продавець зобов'язаний за свій рахунок забезпечити упаковку
товару, за винятком випадків, коли в даній
галузі торгівлі звичайно прийнято відвантажувати
зазначений в договорі товар без упаковки.
Продавець
може упакувати товар таким чином, як це
необхідно для його перевезення, якщо тільки
покупець до укладення договору не повідомить
продавця про специфічні вимоги до
упаковке.Маркування упакованого товару повинна бути здійснена належним чином. Б9.
інспектування товару
Покупець зобов'язаний нести витрати по обов'язковому
інспектування товару перед відвантаженням, за
винятком випадків, коли таке інспектування
здійснюється за приписом влади країни
вивезення. А10.
Сприяння в отриманні інформації
що стосуються цієї витрати
Якщо буде потрібно, продавець зобов'язаний своєчасно
надати покупцеві або надати йому
сприяння в отриманні, на прохання покупця, на
його ризик і за його рахунок, документів та інформації,
включаючи інформацію з безпеки, яка
може знадобитися покупцеві для ввезення товару
і / або його транспортування до кінцевого пункту
призначення.
Продавець зобов'язаний відшкодувати покупцеві всі
витрати і збори, понесені покупцем при
отриманні або наданні сприяння в
отриманні документів та інформації, як
передбачено в пункті Б10 Б10.
Сприяння в отриманні інформації і
що стосуються цієї витрати
Покупець зобов'язаний своєчасно повідомляти
продавцю про вимоги щодо інформації
з безпеки з тим, щоб продавець міг
діяти відповідно до пункту А10.
Покупець зобов'язаний відшкодовувати продавцю виникли у
нього витрати і збори по наданню або
надання сприяння в отриманні документів та
інформації, як це передбачено в пункті А10.
Якщо буде потрібно, покупець зобов'язаний своєчасно
покупець зобов'язаний надати продавцю або сприяти в
одержання продавцем, на прохання продавця, на його
ризик і за його рахунок, документів та інформації,
включаючи інформацію з безпеки, яка
може потребувати продавець для перевезення,
вивезення товару і для його транспортування через
будь-яку країну.
Умови платежу характеризуються такими складовими: Вид-безготівковий
 ініціювання переказу проводиться, зокрема, шляхом: подання ініціатором до банку, в якому відкрито його рахунок, розрахункового документа; подання платником до будь-якого банку документа на переказ готівки і відповідної суми коштів у готівковій формі; подання ініціатором до відповідної установи – учасника платіжної системи документа на переказ, що використовується у відповідній платіжній системі для ініціювання переказу; використання держателем електронного платіжного засобу (платіжної картки).
Форма-трансферабельний акредитив - акредитив, за яким бенефіціар має право уповноважити банк, що здійснює платіж/платіж з відстрочкою/акцепт/негоціацію (трансферабельний банк) на те, щоб акредитивом можна було скористатися повністю або частково одному чи декільком бенефіціарам. Порядок здійснення розрахунків з використанням трансферабельного акредитива 1 - договір; 2 - договір; 3 - доручення на відкриття основного акредитива; 4 - повідомлення на відкриття основного акредитива; 5 - підтвердження основного акредитива; 6 - доручення на переказування акредитива; 7 - повідомлення про відкриття переказ пою акредитива; 8 - підтвердження переказного акредитива
Платіж загальної суми контракту здійснюється на рахунок Продавця у Банку INТBANK, рахунок 589734596357 за поданням Продавцем таких документів:
а) оригіналу специфікованого рахунка Продавця з трьома копіями;
б) фотокопії чинної експортної ліцензії, якщо така необхідна.
Покупець повідомляє Продавця телеграфом про здійснення платежу протягом 5 днів. Протягом 14 днів після поставки Продавець пред’являє Покупцеві:
в)міжнародну накладну, виписану на ім’я вантажоотримувача або приймально-здаточний акт;
д) сертифікат про якість у трьох екземплярах;
е) специфіковані пакувальні листи у трьох екземплярах .
Усі банківські витрати оплачуються таким чином: - витрати Банку країни Продавця – за рахунок Продавця, - витрати Банку країни Покупця – за рахунок Покупця.
За даним ЗТК контрагенти вибирали наступний спосіб розрахунків: вексель. Вексель — цінний папір, який засвідчує безумовне грошове зобов'язання векселедавця сплатити визначену суму грошей власнику векселя після настання строку.
/
Рис.2.Схема розрахунків при трансферабельному акредитиві
7. Аналіз та проробка конкурентних матеріалів.
При заповненні конкурентного листа 11 були розраховані та використані деякі поправки. При зведенні по комерційним умовам за строками угод для телевізорів Samsung, Sony, LG коефіцієнт дорівнює 1,08. Оскільки конкурентним матеріалом в даному випадку виступає біржовий бюлетень за 2019 і 2020 рр. відповідно, то при розрахунку коефіцієнта до уваги необхідно прийняти зміну цін .
При розрахунку поправок на базис поставки для телевізорів LG коефіцієнт дорівнює 1,0, оскільки вихідні дані стосуються умов поставки DAP, до яких приводиться ціна. Конкурентний матеріал для телевізорів. Припустимo, що витрати на завантаження та сплату експортного мита в 2019 році дадуть величину поправки 0,96. Коефіцієнт поправки по умовам платежу для всіх трьох конкурентних матеріалів дорівнює 1.0, оскільки вексель є кдедитна форма розрахунку. При розрахунку поправки на вторгування для “ Samsung ” коефіцієнт складає 1.0. Для телевізорів Samsung та LG передбачається скидка в розмірі 5% та 2% відповідно, коефіцієнт поправки відповідно дорівнює 0,95 та 0,98. Ціна, зведена по комерційним умовам = (ціна, зазначена у конкурентному матеріалі, +/- сума поправок, які відносяться в абсолютному виразі)* К1*..*Кп , де К1*..*Кп відносні поправки, які вводяться у розрахунок у вигляді коефіцієнтів. Samsung= 470*1,08*0,96*1*1*1,0=487,3$
Sony= 456*1,08*1*1*1*0,95=467,86$
LG=440*1*1*1*0,98=431,2$ При приведенні цін за якісними показниками для телевізорів Samsung коефіцієнт поправки 1.05, для телевізорів Sony - 1.0118, для LG – 1.02. Поправки розраховувались з огляду на відмінність цін на телевізори різної якості та розміру.
Ціна зведена за комерційними та технічними умовами телевізорів. Samsung= 487,3*1,05= 511,665$
Sony=467,86* 1,0118 =473,4$ LG=431,2*1,02=439,8$ Найоптимальнішою визнана ціна зведена за комерційними та технічними умовами телевізорів LG=439,8$
8. Підготовка проекту контракту
Проект контракту готує відділ із зовнішньоекономічних зв’язків. Відповідальна особа –Романенко А.В.. Проект контракту складається відповідно до базисних умов поставки DAP. При підготовці даного Проекту контракту були задіяні наступні посадові особи: Юрист. Завдання його полягало у проробці і вивчені типових контрактів при здійснені імпорту телевізорів , вивчення законодавства країни контрагента, його торгових звичаїв, а також формулювання та узгодження статей контракту. Комерційний директор. Завдання його полягало у організації та контролі за дотриманням строків укладання Проекту контракту, погодженні з партнерами умов Проекту контракту, розподілення часу і коштів на підготовку Проекту контракту Головний бухгалтер. Завдання його полягало у забезпечені усіх стадій підготовки Проекту контракту відповідним фінансуванням, перевіркою фінансового стану підприємства для виконання даної операції і необхідність залучення коштів для її здійснення
Менеджер з постачання. Завдання його полягало у проробці оптимального варіанту транспортування телевізорів та залучення на цьому етапі певної транспортно-експедиторської контори.
Аналізуючи вищенаведені дані вказані посадові особи ТзОВ “Фокстрот” здійснили відповідним чином оформлення і складання пунктів Проекту контракту. У Додатку 5 наведено Проект контракту.
9. Проведення переговорів та узгодження проекту контракту
Попередні комерційні переговори є звичайним етапом узгодження умов контракту. Спірні питання по комерційних умовах угоди та технічних вимогах до товару розв’язуються методом уторгування, який полягає у взаємному вивченні об’єктивних аргументів сторін та знаходження на цій основі взаємоприйнятних та компромісних рішень. Переговори при узгодженні проекту контракту, що розглядається в даному курсовому проекті, проводяться шляхом особистої зустрічі. Уповноваженими представниками сторін при проведенні переговорів є: заступник Генерального Директора ТзОВ «Фокстрот» з питань зовнішньоекономічних зв’язків Романенко А.В., що діє на підставі доручення 3/1; заступник Генерального Директора Акціонерного Товариства “ LG Group ” З питань зовнішньоекономічних зв’язків Тадеуш Берно, що діє на підставі доручення 14/13. Перед початком переговорів кожна з сторін склала попередній проект Контракту, в процесі переговорів були виявлені розбіжності по деяким статтям Контракту та проведені заходи по їх врегулюванню. Зокрема питання стосувались розмірів штрафних санкцій, що застосовуються до продавця: у випадку виявлення у порту вивантаження механічних пошкоджень розмір штрафу, запропонований Покупцем, $10 за метричну тонну, що стягується з Продавця, був зменшений до $5 за ящик; розмір штрафу, запропонований Покупцем, $15 за ящик при виявленні в порту вивантаження наявності невідповідності у комплектації товару, що стягується з Продавця, був зменшений до $10 за ящик; В процесі переговорів було проведене вторгування і ціна, запропонована Покупцем, була збільшена, що склало:
$ 240,2 за картонну коробку – початкова ціна Покупця,
$327,70 за картонну коробку – ціна продавця після вторгування.
При проведенні переговорів зачіпалися питання відповідальності сторін при невиконанні або неналежному виконанні умов контракту. Був встановлений 15-денний термін задоволення претензій кожної із сторін та штраф у розмірі 10% від суми контракту за односторонню відмову від виконання умов контракту. Після узгодження спірних питань контракту, сторони домовилися про зустріч для остаточного підписання Контракту. Був складений спільний проект контракту, де враховані фактичні домовленості, досягнуті між контрагентами.
10. Складання протоколу про наміри та попереднього контракту
В процесі підготовки до переговорів сторони підписують Протокол про наміри, тобто документ, що фіксує результати переговорів перед укладанням договору. Протокол про наміри підготований українською стороною і має зміст, викладений у Додатку 6.
За результатами переговорів сторін з предмета передбачуваного контракту та його умов сторонами уклався протокол про наміри. У цьому протоколі сторони виявляють свої наміри укласти контрактні відносини та приймають конкретні підготовчі зобов’язання на певний строк.
11. Укладання та підписання контракту Для підписання контракту сторони домовились про зустріч 21 квітня 2020р. на територій Німеччини в Штутгарт. Зазвичай друкує текст контракту та робить копії (4 копії) сторона, що приймає, тому в даному випадку цим займається німецька сторона. Перед остаточним підписанням контракту кожна сторона ще раз ознайомилась зі змістом Проекту Контракту. Оскільки ніяких розбіжностей не виявилось, сторони підписали Контракт (Додаток 5). Зовнішньоторгові контракти з боку українських організацій підписуються, як мінімум, двома особами, які мають на це право. Тому даний Контракт з української сторони був підписаний Генеральним Директором ТзОВ «Фокстрот» Сінкус В.В., що діє на підставі Статуту, і заступником Генерального Директора ТзОВ «Фокстрот» з питань зовнішньоекономічних зв’язків Романенко А.В., що діє на підставі доручення 3/11 З німецької сторони даний Контракт підписали Генеральний Директор Акціонерного Товариства “ LG Group ” Штефан Венз, що діє на підставі Статуту, та заступник Генерального Директора Акціонерного Товариства “ LG Group ” з питань зовнішньоекономічних зв’язків Тадеуш Берно, що діє на підставі доручення 14/13. Були підписані два оригінали Контракту – українською та англійською мовами.
12. Виконання контрактних зобов’язань, контроль за виконанням контрактних зобов’язанью.
Заходи по виконанню контрактних зобов’язань були розроблені заступником Генерального Директора ТзОВ «Фокстрот» з питань зовнішньоекономічних зв’язків Романенко А.В. та затверджені Генеральним Директором ТзОВ «Фокстрот» Сінкус В.В.
Послідовність виконання ЗТК на поставку телевізорів 11/22 Стадія виконання ЗТК Термін виконання кожної стадії назва Назва документів, що забезпечують виконання кожної стадії Відповідно до умов ЗТК фактичний 1 Повідомлення покупця про готовність прийняття товару Повідомлення по телеграфу третій тиждень лютого 14 лютого 2020р. 2 Повідомлення продавця про готовність відвантаження Повідомлення по телеграфу третій тиждень лютого 17.02.2020р. 3 Замовлення на фрахт судна Договір з судновласником третій тиждень лютого 19.02.2020р.
Антиботан аватар за замовчуванням

01.01.1970 03:01

Коментарі

Ви не можете залишити коментар. Для цього, будь ласка, увійдіть або зареєструйтесь.

Оголошення від адміністратора

Антиботан аватар за замовчуванням

пропонує роботу

Admin

26.02.2019 12:38

Привіт усім учасникам нашого порталу! Хороші новини - з‘явилась можливість кожному заробити на своїх знаннях та вміннях. Тепер Ви можете продавати свої роботи на сайті заробляючи кошти, рейтинг і довіру користувачів. Потрібно завантажити роботу, вказати ціну і додати один інформативний скріншот з деякими частинами виконаних завдань. Навіть одна якісна і всім необхідна робота може продатися сотні разів. «Головою заробляти» продуктивніше ніж руками! :-)

Завантаження файлу

Якщо Ви маєте на своєму комп'ютері файли, пов'язані з навчанням( розрахункові, лабораторні, практичні, контрольні роботи та інше...), і Вам не шкода ними поділитись - то скористайтесь формою для завантаження файлу, попередньо заархівувавши все в архів .rar або .zip розміром до 100мб, і до нього невдовзі отримають доступ студенти всієї України! Ви отримаєте грошову винагороду в кінці місяця, якщо станете одним з трьох переможців!
Стань активним учасником руху antibotan!
Поділись актуальною інформацією,
і отримай привілеї у користуванні архівом! Детальніше

Новини