antibotan.com

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТСЬКИЙ АРХІВ

Роботи, завантажені blackmuse97

Кількість робіт: 16
Сторінка 1Дослідження перетворювачів кодів на шифраторах і дешифраторах

Звіт про виконання лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (13-12 18:31)
Елементи дискретних пристроїв автоматики та обчислювальної техніки
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Дослідження методів мінімізації і реалізації булевих функцій

Звіт про виконання лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (13-12 18:30)
Елементи дискретних пристроїв автоматики та обчислювальної техніки
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Дослідження логічних елементів і комбінаційних схем

Звіт до лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (13-12 18:28)
Елементи дискретних пристроїв автоматики та обчислювальної техніки
Національний університет Львівська політехніка
1
бал

Дослідження імпульсних схем на основі інтегрального таймера NE555

Звіт про виконання лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (13-12 18:27)
Елементи дискретних пристроїв автоматики та обчислювальної техніки
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

до розрахунково-графічної роботи

Розрахунково - графічна робота
Додав: blackmuse97 (27-11 09:48)
Програмування комп’ютерної графіки
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

до розрахунково-графічної роботи

Розрахунково - графічна робота
Додав: blackmuse97 (27-11 09:47)
Програмування комп’ютерної графіки
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

Культура міжособистісного спілкування в молодіжних середовищах

Соціологічне дослідження
Додав: blackmuse97 (25-11 12:06)
Соціологія економіки
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

екзаменаційні питання філософія

Шпаргалка
Додав: blackmuse97 (24-02 22:02)
Філософія
Національний університет Львівська політехніка
1
бал

Соціологічне дослідження

Соціологічне дослідження
Додав: blackmuse97 (24-02 22:00)
Соціологія економіки
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

психологія шпора

Шпаргалка
Додав: blackmuse97 (24-02 21:59)
психологія педагогічні засади творчості в професійній діяльності
Національний університет Львівська політехніка
1
бал

ПОБУДОВА ГРАФІКІВ ФУНКЦІЙ В СЕРЕДОВИЩІ MICROSOFT VISUAL STUDIO C++ 2008

Звіт про виконання розрахункової роботи
Додав: blackmuse97 (24-02 21:57)
Програмування комп’ютерної графіки
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

ПОБУДОВА ЕЛЕМЕНТАРНИХ ГЕОМЕТРИЧНИХ ЗОБРАЖЕНЬ В СЕРЕДОВИЩІ MICROSOFT VISUAL STUDIO C++ 2008

Звіт про виконання розрахункової роботи
Додав: blackmuse97 (24-02 21:56)
Програмування комп’ютерної графіки
Національний університет Львівська політехніка
3
бала

Визначення моменту інерції тіла неправильної геометричної форми

Звіт про виконання лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (02-12 22:04)
Фізика напівпровідників та діелектриків
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Перевірка основного рівняння динаміки обертального руху твердого тіла

Звіт про виконання лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (02-12 22:02)
Фізика напівпровідників та діелектриків
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

ОЗНАЙОМЛЕННЯ З ПАКЕТАМИ ПРИКЛАДНИХ ПРОГРАМ ДЛЯ МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМ КЕРУВАННЯ ТА ВИКОНАННЯ МАТЕМАТИЧНИХ РОЗРАХУНКІВ

Звіт про виконання лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (18-11 22:03)
практикум ПК
Національний університет Львівська політехніка
2
бала

Моделювання безперервних та дискретних сигналів у Matlab і Simulink.

Звіт про виконання лабораторної роботи
Додав: blackmuse97 (18-11 21:57)
практикум ПК
Національний університет Львівська політехніка
2
бала